Polícia MARTIN

Úvodná stránka
Preskoč navigáciu
Preskoč text stránky
Zapnúť grafickú verziu stránky

o stránke | verzia pre slabozrakých | textová verzia

Oznamy
Monitoring
Tlačové správy
Aktuality
Akcie MsP

vyhľadávanie

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

PREVENCIA

FOTOGALÉRIA

NÁVŠTEVNÁ KNIHA

DOPRAVA.MARTIN.SK

ZOZNAM.MARTIN.SK

MAPOVÝ PORTÁL MESTA MARTIN

MAPY INÝCH POSKYTOVATEĽOV

Nachádzaš sa:

titulna > aktuality > článok

Výpis zo situačnej správy od 24. 01. 2014 do 30. 01. 2014

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 01.02.2014, Martin
Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 24. 01. 2014 o 10:15 zistila hliadka MsP na Ul. Kohútovej porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil bezdomovec J. V. tým, že požíval alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 24. 01. 2014 o 16:05 zistila hliadka MsP na Ul. Novákovej znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustila L. R. tým, že odhodila ohorok cigarety na zem. Za spáchanie priestupku bola menovaná riešená napomenutím.

Prepichnuté pneumatiky na motorových vozidlách

Dňa 24. 01. 2014 o 23:47 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. Kratinovej oznamovateľ prichytil podozrivé osoby, ktoré mu poškodili motorové vozidlo. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 23:50, vykonala pohovor s oznamovateľom, pri ktorom sa nachádzali dve osoby: R. K. a R. L.. Oznamovateľ uviedol, že menovaní pred Bistrom Fantázia na Ul. I. Kolónia neznámym predmetom poškodili pneumatiky na motorových vozidlách. Obhliadkou uvedeného miesta bolo zistené prepichnutie troch pneumatík na motorovom vozidle ŠKODA, ktorého držiteľom je Š. A. a prepichnutie jednej pneumatiky na motorovom vozidle FIAT, ktorého držiteľom je J. V. K spáchaniu skutku sa priznal R. K. Hliadka MsP z miesta vyhotovila fotodokumentáciu. Priestupok objasňuje Priestupkový referát MsP.


Podanie alkoholu mladistvej osobe

Dňa 24. 01. 2014 o 23:55 zistila hliadka MsP na Ul. I. Kolónia porušenie zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb, ktorého sa dopustil R. K. tým, že podal alkohol mladistvému R. L., u ktorého bolo dychovou skúškou zistené 0,97 mg/l alkoholu v dychu. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 26. 01. 2014 o 01:14 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. družstevnej rušia nočný kľud krikom. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 01:18, zistila, že nočný kľud krikom rušil P. N. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Krádež tovaru v predajni SM BILLA

Dňa 26. 01. 2014 o 11:17 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v predajni BILLA na Nám. SNP majú zadržaného páchateľa krádeže tovaru. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 11:28, zistila, že krádeže tovaru v hodnote 0,36 € sa dopustil M. B. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Neoprávnené zaberanie verejného priestranstva

Dňa 26. 01. 2014 o 15:20 zistila hliadka MsP na Ul. volgogradskej neoprávnené zaberanie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil R. L. tým, že na verejnom priestranstve ponechal vrak osobného motorového vozidla tov. zn. RENAULT, modrej farby. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní a stanovená lehota na odstránenie vraku do 28. 02. 2014.

Vyberanie odpadu z kontajnera – VZN č. 77

Dňa 26. 01. 2014 o 16:05 zistila hliadka MsP na Ul. kozmonautov porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustili M. Z. a M. CH. tým, že vyberali odpad (papiere) z kontajnera na separovaný zber. Za spáchanie priestupku boli menovaní riešení napomenutím.

Fajčenie na zastávke MHD

Dňa 27. 01. 2014 o 07:50 zistila hliadka MsP na Ul. Gorkého porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil F. Z. tým, že fajčil na zastávke MHD. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 27. 01. 2014 o 12:20 zistila hliadka MsP na Ul. J. Fraňa znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustila M. U. tým, že odhodila ohorok cigarety na zem. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Neprihlásený pes do evidencie

Dňa 27. 01. 2014 o 14:00 zistila hliadka MsP na Ul. A. Pietra porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil M. D. tým, že u ním vedeného psa nepreukázal jeho totožnosť evidenčnou známkou a zároveň hliadka zistila, že menovaný nemá psa prihláseného do evidencie obce, kde sa pes prevažne nachádza. Termín prihlásenia psa do evidencie bol daný do 04. 02. 2014. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím.

Krádež tovaru v SM BILLA

Dňa 28. 01. 2014 o 11:52 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v predajni BILLA na Nám. SNP majú zadržanú osobu podozrivú z krádeže tovaru. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 11:55, zistila, že krádeže tovaru v hodnote 0,86 € sa dopustil M. H. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Krádež tovaru v SM LIDL na Ul. Komenského

Dňa 28. 01. 2014 o 15:44 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v SM LIDL na Ul. Komenského majú zadržanú osobu podozrivú z krádeže tovaru. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 15:49, zistila, že krádeže tovaru v hodnote 2,89 € sa dopustil D. C. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Nezabránenie voľnému pohybu psa

Dňa 29. 01. 2014 o 22:18 prijalo Operačné stredisko MsP anonymný podnet, že pri hoteli VIKTÓRIA na Ul. V. Žingora sa pohybuje opustený pes. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 22:30, zistila, že pes patrí D. M. Menovaný sa tým, že nezabránil voľnému pohybu svojho psa, dopustil porušenia zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
choď na začiatok

pravá navigácia


SÚVISIACE STRÁNKY

NAPÍŠTE NÁM

SLUŽBY OBČANOM

ANKETA

Vyhovuje Vám počet policajtov v meste?
» áno «
4735 hlasov 38%
» nie «
4179 hlasov 33%
» neviem «
3591 hlasov 29%

WEBMASTER

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!choď na začiatok

pravá navigácia


SÚVISIACE STRÁNKY

NAPÍŠTE NÁM

SLUŽBY OBČANOM

ANKETA

Vyhovuje Vám počet policajtov v meste?
» áno «
4735 hlasov 38%
» nie «
4179 hlasov 33%
» neviem «
3591 hlasov 29%

WEBMASTER

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!


(c) Mesto MARTIN 2008

logo - datacom