Polícia MARTIN

Úvodná stránka
Preskoč navigáciu
Preskoč text stránky
Zapnúť grafickú verziu stránky

o stránke | verzia pre slabozrakých | textová verzia

Oznamy
Monitoring
Tlačové správy
Aktuality
Akcie MsP

vyhľadávanie

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

PREVENCIA

FOTOGALÉRIA

NÁVŠTEVNÁ KNIHA

DOPRAVA.MARTIN.SK

ZOZNAM.MARTIN.SK

MAPOVÝ PORTÁL MESTA MARTIN

MAPY INÝCH POSKYTOVATEĽOV

Nachádzaš sa:

titulna > najnovšie príspevky

najnovšie príspevky

Výpis zo situačnej správy od 07. 03. 2014 do 13. 03. 2014

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 15.03.2014, Martin
Dňa 13. 03. 2014 o 16:17 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v pivárni NOVANSKÝ na Ul. A. Kmeťa prišla neznáma osoba, ktorá fyzicky napadla zákazníka. Hliadky MsP, ktoré sa dostavili na miesto o 16:23, zistili, že J. D. udrel rukou do tváre R. I., čím mu spôsobil drobné ublíženie na zdraví. Poškodený uviedol, že nepotrebuje lekárske ošetrenie. Za spáchanie priestupku bola J. D. uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie · aktuality: aktuálne (301) · archív (283)
 

Výpis zo situačnej správy od 28. 02. 2014 do 06. 03. 2014

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 09.03.2014, Martin
Neodstránenie psích výkalov z verejného priestranstva Dňa 02. 03. 2014 o 12:47 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že pri SM TESCO na Ul. N. Hejnej videla neznámu osobu, ktorá neodstránila výkaly, ktorými jej pes znečistil verejné priestranstvo. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 12:52, sa skontaktovala s oznamovateľkou, ktorá označila podozrivú osobu. Šetrením bolo zistené, že porušenia zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, sa dopustila Ľ. M. tým, že neodstránila výkaly po psovi, ktorého viedla. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie · aktuality: aktuálne (301) · archív (283)
 

Výpis zo situačnej správy od 21. 02. 2014 do 27. 02. 2014

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 01.03.2014, Martin
Dňa 21. 02. 2014 o 16:24 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v SM BILLA na Nám. SNP majú zadržaného páchateľa krádeže tovaru. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 16:29, zistila, že krádeže tovaru (doložením si banánov po odvážení) v hodnote 0,26 € sa dopustil J. Ť. Ďalším šetrením bolo zistené, že menovaný bol za posledných 12 mesiacov za krádež riešený, čím vzniklo podozrenie zo spáchania trestného činu. Na miesto bola privolaná hliadka PZ, ktorá podnet prevzala.
...pokračovanie · aktuality: aktuálne (301) · archív (283)
 

Výpis zo situačnej správy od 14. 02. 2014 do 20. 02. 2014

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 24.02.2014, Martin
Dňa 19. 02. 2014 o 01:00 zistila hliadka MsP na Ul. Záborského porušenie zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov, ktorého sa dopustil R. M. tým, že umožnil požívanie alkoholu mladistvému E. M., u ktorého bolo dychovou skúškou zistené 0,84 mg/l alkoholu v dychu. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní. V zmysle právnych predpisov bude porušenie zákazu požitia alkoholického nápoja alebo inej návykovej látky osobou mladšou ako 18 rokov oznámené obci, kde má mladistvý trvalý pobyt.
...pokračovanie · aktuality: aktuálne (301) · archív (283)
 

Výpis zo situačnej správy od 07. 02. 2014 do 13. 02. 2014

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 16.02.2014, Martin
Dňa 11. 02. 2014 o 18:11 bolo prostredníctvom MKS zistené fajčenie pod prístreškom pri vchode do ZŠ na Ul. J. V. Dolinského. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 18:25, zistila porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil M. M. tým, že fajčil pri vchode do uvedenej školy. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie · aktuality: aktuálne (301) · archív (283)
 

Výpis zo situačnej správy od 31. 01. 2014 do 06. 02. 2014

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 09.02.2014, Martin
Dňa 02. 02. 2014 o 15:40 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. Tomášikovej vodič dodávky si tu umýva svoje vozidlo. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 15:44, zistila, že P. C. na verejnom priestranstve umýval saponátom motorové vozidlo na mieste, z ktorého by uniknuté pohonné látky mohli vniknúť do povrchových vôd alebo do podzemných vôd, čím sa dopustil priestupku podľa zákona č. 364/2004 o vodách. Menovaný odmietol prejednať priestupok na mieste. Priestupok objasňuje Priestupkový referát MsP.
...pokračovanie · aktuality: aktuálne (301) · archív (283)
 

Výpis zo situačnej správy od 24. 01. 2014 do 30. 01. 2014

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 01.02.2014, Martin
Dňa 24. 01. 2014 o 23:55 zistila hliadka MsP na Ul. I. Kolónia porušenie zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb, ktorého sa dopustil R. K. tým, že podal alkohol mladistvému R. L., u ktorého bolo dychovou skúškou zistené 0,97 mg/l alkoholu v dychu. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie · aktuality: aktuálne (301) · archív (283)
 

Výpis zo situačnej správa od 17. 01. 2014 do 23. 01. 2014

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 25.01.2014, Martin
Dňa 18. 01. 2014 o 14:05 zistila hliadka MsP na Ul. zelenej porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustil bezdomovec J. M. tým, že vyberal komunálny odpad z kontajnera. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím.
...pokračovanie · aktuality: aktuálne (301) · archív (283)
 

Výpis zo situačnej správa od 03. 01. 2014 do 16. 01. 2014

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 18.01.2014, Martin
Dňa 11. 01. 2014 o 02:30 zistila hladka MsP na Ul. M. R. Štefánika pokus o poškodenie vianočnej výzdoby, ktorého sa dopustil L. Č. tým, že sa pokúšal poškodiť svetelnú bránu. Obhliadkou miesta bolo zistené, že k poškodeniu vianočnej výzdoby nedošlo. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie · aktuality: aktuálne (301) · archív (283)
 

choď na začiatok

pravá navigácia


SÚVISIACE STRÁNKY

NAPÍŠTE NÁM

SLUŽBY OBČANOM

ANKETA

Vyhovuje Vám počet policajtov v meste?
» áno «
4863 hlasov 38%
» nie «
4290 hlasov 33%
» neviem «
3695 hlasov 29%

WEBMASTER

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!(c) Mesto MARTIN 2008

logo - datacom