Polícia MARTIN

Logo - polícia Martin
Úvodná stránka
Preskoč navigáciu
Preskoč text stránky
Zapnúť grafickú verziu stránky

o stránke | verzia pre slabozrakých | textová verzia

Oznamy
Monitoring
Tlačové správy
Aktuality
Akcie MsP

vyhľadávanie

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

PREVENCIA

FOTOGALÉRIA

NÁVŠTEVNÁ KNIHA

DOPRAVA.MARTIN.SK

ZOZNAM.MARTIN.SK

MAPOVÝ PORTÁL MESTA MARTIN

MAPY INÝCH POSKYTOVATEĽOV

Nachádzaš sa:

titulna > PREVENCIA - seniori

seniori


motto:

„Pre všetky tie šťastné chvíle,
pre tých svojich naokolo.
Pre všetko, čo Vám je milé,
žiť tie roky hodné bolo.“

ilustračná snímka ilustračná snímka

PROJEKT PREVENCIE KRIMINALITY PRE SENIOROV „POLÍCIA A ZÁKON NA POMOC SENIOROM“

K rozšíreniu stratégie prevencie kriminality v našom meste Martin prispela najmä potreba zastrešenia všetkých skupín obyvateľstva pred sociálno-patologickými javmi, ktoré ohrozujú požadované a predpokladané sociálne vzťahy. Špecifickú cieľovú skupinu, ktorú chceme osloviť, tvoria seniori.

Cieľ projektu :

Starší občan by si mal uplatňovať svoje nároky, definovať svoje potreby, požiadavky a zaktivizovať ich pri presadzovaní a dožadovaní sa vlastných práv. Vytvoriť si tak vlastnú ochranu pred materiálnou a morálnou ujmou. Mnohé najmä majetkové trestné činy alebo podvody by sa totiž nemuseli stať, keby ľudia dodržiavali jednoduché preventívne pravidlá. Zo všetkých materiálov vyplýva, že je potrebné zvyšovať právne vedomie starších a tým vzbudiť ich záujem a aktívne vystupovanie. Preto sme sa pokúsili vytvoriť priestor, kde by sa seniori stretávali, mohli sa nielen rozprávať o témach, ktoré ich zaujímajú ale i vzdelávať sa a tak prežiť bezpečnú, plnohodnotnú a peknú jeseň života.

Charakteristika projektu:

Mestská polícia mesta Martin svojim pilotným projektom : „Polícia a zákon na pomoc seniorom“ chce prispieť k zlepšeniu podmienok života staršej generácie, zmierňovanie ich nešťastia, utrpenia, samoty a sociálneho znevýhodnenia, podporovať ich integráciu do spoločenského a verejného života.

Projekt je tvorený štyrmi teoretickými celkami a jednou praktickou ukážkou sebaobrany. Metodická časť je charakterizovaná témami:

  1. Mestská polícia- organizačná štruktúra, pôsobnosť, oprávnenia,
  2. Polície SR – členenie, pôsobnosť, oprávnenia
  3. Základné ľudské práva I. časť:
  4. Základné ľudské práva II. časť:
  5. Ukážky sebaobrany

Časová a miestna pôsobnosť :

Projekt bude realizovaný od septembra 2009 až do júla 2010 na pôde sociálnych zariadení v domovoch dôchodcov, v kluboch, v spoločenských centrách, v kostoloch.

Záujemcovia sa môžu písomne kontaktovať na adrese:

Mesto Martin – Mestská polícia
J. Lettricha 5
036 01 M A R T I N

alebo emailom na adrese: msp@martin.sk.

 choď na začiatok

pravá navigácia


SÚVISIACE STRÁNKY

NAPÍŠTE NÁM

SLUŽBY OBČANOM

ANKETA

Vyhovuje Vám počet policajtov v meste?
» áno «
4735 hlasov 38%
» nie «
4179 hlasov 33%
» neviem «
3591 hlasov 29%

WEBMASTER

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!


(c) Mesto MARTIN 2008

logo - datacom