Polícia MARTIN

Logo - polícia Martin
Úvodná stránka
Preskoč navigáciu
Preskoč text stránky
Zapnúť grafickú verziu stránky

o stránke | verzia pre slabozrakých | textová verzia

Oznamy
Monitoring
Tlačové správy
Aktuality
Akcie MsP

vyhľadávanie

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

PREVENCIA

FOTOGALÉRIA

NÁVŠTEVNÁ KNIHA

DOPRAVA.MARTIN.SK

ZOZNAM.MARTIN.SK

MAPOVÝ PORTÁL MESTA MARTIN

MAPY INÝCH POSKYTOVATEĽOV

Nachádzaš sa:

titulna > aktuality

aktuality

Výpis z týždennej situačnej správy (18. 02. 2011 – 24. 02. 2011)

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 25.02.2011, Martin
Dňa 18. 02. 2011 o 11:04 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na poschodí OD FIX na Nám. S. H. Vajanského sa vyšpinil bezdomovec a teraz sa vyzlieka.
...pokračovanie
 

Výpis z týždennej situačnej správy (11. 02. 2011 – 17. 02. 2011)

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 18.02.2011, Martin
Dňa 19. 02. 2011 o 10:00 zistila hliadka MsP na Divadelnom námestí porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustila 37-ročná Iveta M. z Turian tým, že podala cigaretu mladistvej dcére 17-ročnej Kataríne M. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie
 

Zvýšený počet útokov na majetok občanov

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 17.02.2011, Martin
V období od 12. 02. 2011 do 16. 02. 2011 zaznamenali príslušníci MsP nárast útokov na majetok občanov: Dňa 12. 02. 2011 o 13:25 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že pri záhradkárskej osade na Ul. Dúbravca neznámy páchatelia odcudzili dve 1.100 l plastové nádoby na komunálny odpad. Hliadka MsP vykonala kontrolu okolia, ale smetné nádoby sa nenašli. Vzhľadom na výšku spôsobenej škody vzniklo podozrenie zo spáchania TČ a tak bolo o podnete vyrozumené OO PZ Martin - východ, ktoré prípad prevzalo na ďalšiu realizáciu.
...pokračovanie
 

Dym vychádzajúci z bytu 82-ročnej ženy

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 17.02.2011, Martin
Dňa 09. 02. 2011 o 11:22 prijalo Operačné stredisko MsP Martin podnet, že z bytu 82-ročnej Marty F. na Ul. A. Medňanského vychádza dym.
...pokračovanie
 

Výpis z týždennej situačnej správy (04. 02. 2011 – 10. 02. 2011)

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 17.02.2011, Martin
Dňa 08. 02. 2011 o 22:25 bol prostredníctvom Mestského kamerového systému zistený voľný pohyb psa na Ul. Divadelnej. Hliadka MsP zistila, že porušenia VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku sa dopustil 57-ročný Miroslav L. z Martina tým, že v pešej zóne nerešpektoval zákaz voľného pohybu psa. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie
 

Výpis z týždennej situačnej správy (28. 01. 2011 – 03. 02. 2011)

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 04.02.2011, Martin
Dňa 31. 01. 2011 o 08:50 zistila hliadka MsP na Ul. Uzlovskej zanedbanie povinnosti upratovania verejného priestranstva, ktorého sa dopustil 19-ročný Martin H. z Martina tým, že z verejného priestranstva neodstránil exkrementy po psovi, ktorého viedol. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie
 

Výpis z týždennej situačnej správy (21. 01. 2011 – 27. 01. 2011)

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 28.01.2011, Martin
Dňa 27. 01. 2011 o 09:15 zistila hliadka MsP na Ul. A. Stodolu zanedbanie povinnosti upratovania verejného priestranstva, ktorého sa dopustila 24-ročná Kristína S. z Martina tým, že z verejného priestranstva neodstránila exkrementy po psovi, ktorého viedla. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie
 

Výpis z týždennej situačnej správy (14. 01. 2011 – 20. 01. 2011)

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 21.01.2011, Martin
Dňa 15. 01. 2011 o 22:04 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. A. Pietra dochádza k rušeniu nočného kľudu hlasnou reprodukovanou hudbou a krikom. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 22:09, zistila, že priestupku sa dopustil 18-ročný Roman L. z Martina, ktorému bola za spáchanie priestupku uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie
 

Výpis z týždennej situačnej správy (07. 01. 2011 – 13. 01. 2011)

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 14.01.2011, Martin
Dňa 12. 01. 2011 o 11:54 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že po chodníku v smere od svetelnej križovatky na sídlisko Záturčie sa pohybuje voľne pes. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 12:00, zistila porušenie zákona o niektorých podmienkach držania psov, ktorého sa dopustila 42-ročná Katarína R. z Martina tým, že nezabránila voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie
 

Výpis z týždennej situačnej správy (01. 01. 2011 – 06. 01. 2011)

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 07.01.2011, Martin
Dňa 01. 01. 2011 o 01:00 zistila hliadka MsP na Ul. M. R. Štefánika porušenie priestupkového zákona, ktorého sa dopustil 21-ročný Erik C. z Martina tým, že viditeľne nosil chladnú zbraň (nôž) na verejnosti. Hliadka nôž menovanému odňala. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie
 

Výpis z týždennej situačnej správy (24. 12. 2010 – 31. 12. 2010)

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 03.01.2011, Martin
Dňa 27. 12. 2010 o 14:20 zistila hliadka MsP na Ul. Dúbravca porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil 16-ročný Štefan V. z Martina tým, že používal zábavnú pyrotechniku v čase, keď je to týmto VZN zakázané. Za spáchanie priestupku bol riešený napomenutím.
...pokračovanie
 

Výpis z týždennej situačnej správy (10. 12. 2010 – 16. 12. 2010)

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 17.12.2010, Martin
Dňa 10. 12. 2010 o 16:40 prijalo Operačné stredisko MsP podnet od Bc. Oľgy F., že susedov pes napadol jej psa na Ul. D. Makovického. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 16:49, zistila, že na psa oznamovateľky zaútočil pes 52-ročného Juraja Š. Menovaný sa tým, že nezabránil útoku psa, ktorého viedol, dopustil porušenia zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie
 

Výpis z týždennej situačnej správy (03. 12. 2010 – 09. 12. 2010)

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 10.12.2010, Martin
Dňa 09. 12. 2010 o 19:15 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v bytovom dome na Ul. P. V. Rovnianka neznáma žena ponúka bezpečnostné dvere a spomenula pritom, že je od polície. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 19:20, zistila, že bezpečnostné dvere ponúkala 38-ročná Ingrid S. z Prievidze. Kontrolou dokladov menovanej bolo zistené, že sa jedná o obchodnú zástupkyňu firmy predávajúcej bezpečnostné vchodové dvere. Podomovým predajom po 19:00 sa menovaná dopustila porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie
 

Krádež medených rín z Múzea A. Kmeťa

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 07.12.2010, Martin
Krádež medených rín z Múzea A. KmeťaDňa 06. 12. 2010 o 22:20 bolo prostredníctvom Mestského kamerového systému zistené, že pri múzeu A. Kmeťa sa pohybujú dve podozrivé osoby, ktoré vošli do nádvoria múzea a následne z budovy odcudzili medenú odkvapovú rínu, s ktorou utekali smerom k zdravotnému stredisku na Ul. P. Mudroňa.
...pokračovanie
 

Srnka zakliesnená v bráne amfiteátra

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 06.12.2010, Martin
Srnka zakliesnená v bráne amfiteátraDňa 05. 12. 2010 o 11:54 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že vo vchodovej bráne do amfiteátra je zakliesnená srnka a nemôže sa odtiaľ dostať.
...pokračovanie
 

Výpis z týždennej situačnej správy (26. 11. 2010 – 02. 12. 2010)

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 03.12.2010, Martin
Dňa 28. 11. 2010 o 12:22 bolo prostredníctvom Mestského kamerového systému zistené, že vo vnútrobloku na Ul. A. Stodolu znečistil verejné priestranstvo mladý chlapec tým, že odhodil ohorok cigarety na zem. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 12:30, zistila, že ohorok odhodil na zem maloletý 12-ročný Dominik V. z Martina. Nakoľko sa jednalo o maloletú osobu, ktorá nie je trestne zodpovedná, tak bola hliadkou MsP odprevadená do miesta trvalého bydliska, kde bola odovzdaná starému otcovi. Maloletý ohorok zo zeme odstránil.
...pokračovanie
 

Medveď v meste

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 01.12.2010, Martin
Medveď v mesteDňa 29. 11. 2010 o 19:19 prijalo operačné stredisko MsP podnet, že po Ul. Holubyho sa pohybuje medveď.
...pokračovanie
 

Výpis z týždennej situačnej správy (19. 11. 2010 – 25. 11. 2010)

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 26.11.2010, Martin
Dňa 21. 11. 2010 o 11:20 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že do kríkov na Ul. J. Kráľa chodí pravidelne neznámy muž vykonávať veľkú potrebu. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 11:25, zistila, že 45-ročný Peter K. z Vrútok sa dopustil priestupku tým, že znečistil verejné priestranstvo ľudským exkrementom. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie
 

Krádež medených plechov na budove Matice Slovenskej

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 26.11.2010, Martin
Krádež medených plechov na budove Matice SlovenskejDňa 26. 11. 2010 o 03:22 bola prostredníctvom Mestského kamerového systému na Ul. Divadelnej spozorovaná osoba, ktorá sa podozrivo pohybovala za budovou Matice Slovenskej a po chvíli preliezla cez plot do dvora.
...pokračovanie
 

Výpis z týždennej situačnej správy (12. 11. 2010 – 18. 11. 2010)

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 19.11.2010, Martin
Dňa 17. 11. 2010 o 16:50 bolo prostredníctvom Mestského kamerového systému zistené porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku - zákaz voľného pohybu psa na Ul. M. R. Štefánika. Hliadka MsP, ktorá ženu so psom zastavila na Ul. A. Kmeťa o 16:52, zistila, že priestupku sa dopustila 57-ročná Mária Š. z Martina, ktorej bola za spáchanie priestupku uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie
 
Archív:  [0]  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  
choď na začiatok

pravá navigácia


SÚVISIACE STRÁNKY

NAPÍŠTE NÁM

SLUŽBY OBČANOM

ANKETA

Vyhovuje Vám počet policajtov v meste?
» áno «
3794 hlasov 39%
» nie «
3339 hlasov 34%
» neviem «
2663 hlasov 27%

WEBMASTER

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!(c) Mesto MARTIN 2008

logo - datacom