Polícia MARTIN

Logo - polícia Martin
Úvodná stránka
Preskoč navigáciu
Preskoč text stránky
Zapnúť grafickú verziu stránky

o stránke | verzia pre slabozrakých | textová verzia

Oznamy
Monitoring
Tlačové správy
Aktuality
Akcie MsP

vyhľadávanie

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

PREVENCIA

FOTOGALÉRIA

NÁVŠTEVNÁ KNIHA

DOPRAVA.MARTIN.SK

ZOZNAM.MARTIN.SK

MAPOVÝ PORTÁL MESTA MARTIN

MAPY INÝCH POSKYTOVATEĽOV

Nachádzaš sa:

titulna > aktuality

aktuality

Výpis zo situačnej správy od 10. 02. 2012 do 16. 02. 2012

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 17.02.2012, Martin
Dňa 16. 02. 2012 o 09:29 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. Gándhího parkuje motorové vozidlo, ktoré bráni prístupu zberného vozidla k stanovišťu za účelom vyprázdnenia zbernej nádoby. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 09:40, zistila porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustil R. L. tým, že motorovým vozidlom zamedzil prístupu zberného vozidla k stanovišťu za účelom vyprázdnenia zbernej nádoby. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie
 

Výpis zo situačnej správy od 03. 02. 2012 do 09. 02. 2012

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 10.02.2012, Martin
Výpis zo situačnej správy od 03. 02. 2012 do 09. 02. 2012Dňa 04. 02. 2012 o 07:20 zistila hliadka MsP na Ul. L. Novomeského krádež 8 ks pozinkovaných plechov z horúco vodného potrubia pri futbalovom štadióne, ktorej sa dopustil N. M. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní. Plech si prevzali pracovníci Martinskej teplárenskej a. s.
...pokračovanie
 

Monitorovanie bezdomovcov v súvislosti s extrémne nízkymi teplotami

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 03.02.2012, Martin
Monitorovanie bezdomovcov v súvislosti s extrémne nízkymi teplotami V dňoch 30. 01. 2012 až 02. 02. 2012 na základe rozhodnutia Krízového štábu mesta Martin príslušníci MsP monitorovali miesta, kde sa zdržiavajú bezdomovci...
...pokračovanie
 

Výpis zo situačnej správy od 27. 01. 2012 do 02. 02. 2012

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 03.02.2012, Martin
Dňa 02. 02. 2012 o 11:40 zistila hliadka MsP na Ul. M. R. Štefánika porušenie zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov, ktorého sa dopustil M. V. tým, že podal alkoholický nápoj mladistvým L. Ď. a D. M. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie
 

Prevencia v materských školách

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 27.01.2012, Martin
Prevencia v materských školáchV týždni od 23. do 27. januára 2012 príslušníčky Mestskej polície v Martine vykonali prevenčné aktivity v 5 materských školách v meste Martin (MŠ J. Lettricha, MŠ Gorkého, MŠ Zvolenská, MŠ Ďatelinka a MŠ P. O. Hviezdoslava), ktorých sa zúčastnilo 115 detí.
...pokračovanie
 

Výpis zo situačnej správy od 20. 01. 2012 do 26. 01. 2012

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 27.01.2012, Martin
Dňa 20. 01. 2012 o 11:45 zistila hliadka MsP na Ul. Malá Hora porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustila N. M. tým, že podala cigaretu mladistvému J. N. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie
 

Výpis zo situačnej správy od 13. 01. 2012 do 19. 01. 2012

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 20.01.2012, Martin
Dňa 13. 01. 2012 o 08:48 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na tržnici na Ul. Kohútovej zadržali osobu, ktorá odcudzila z pultu predajného stánku pulóver. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 08:55, zistila, že krádeže tovaru (pulóvra) v hodnote 10,- € sa dopustila A. G. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie
 

Záchrana života vodiča po dopravnej nehode

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 18.01.2012, Martin
Záchrana života vodiča po dopravnej nehodeDňa 17. 01. 2012 o 11:15 hliadku MsP zastavila pri Regionálnej veterinárnej správe na Ul. Záturčianskej žena a požiadala hliadku o pomoc vodičovi osobného motorového vozidla tov. zn. ŠKODA FELÍCIA, ktorý mal dopravnú nehodu.
...pokračovanie
 

Výpis zo situačnej správy od 06. 01. 2012 do 12. 01. 2012

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 13.01.2012, Martin
Dňa 10. 01. 2012 o 10:15 zistila hliadka MsP na Ul. Timravy porušenie zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila M. G. tým, že neodstránila bezprostredne výkaly, ktorými pes, ktorého viedla, znečistil verejné priestranstvo. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie
 

Výpis zo situačnej správy od 30. 12. 2011 do 05. 01. 2012

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 10.01.2012, Martin
Dňa 30. 12. 2011 o 22:10 zistila hliadka MsP na Ul. P. Mudroňa porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil P. O. tým, že odpaľoval zábavnú pyrotechniku mimo povoleného času týmto VZN. K náprave stavu postačilo vec riešiť napomenutím.
...pokračovanie
 

Výpis zo situačnej správy od 09. 12. 2011 do 29. 12. 2011

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 30.12.2011, Martin
Dňa 18. 12. 2011 o 13:09 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že po pešej zóne sa pohybujú dve osoby, ktoré používajú zábavnú pyrotechniku a hádžu ju do odpadkových košov. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 13:11, zistila porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili M. K. a F. V. tým, že používali zábavnú pyrotechniku v rozpore s týmto VZN. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie
 

Výpis z týždennej situačnej správy (02. 12. 2011 – 08. 12. 2011)

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 09.12.2011, Martin
Dňa 04. 12. 2011 o 19:35 bolo prostredníctvom Mestského kamerového systému na Ul. M. R. Štefánika zistené porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku – zákaz voľného pohybu psa. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 19:38, zistila, že porušenia VZN sa dopustila 25-ročná Radka Š. z Martina tým, že v pešej zóne nerešpektovala zákaz voľného pohybu psa. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie
 

Výpis z týždennej situačnej správy (25. 11. 2011 – 01. 12. 2011)

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 02.12.2011, Martin
Dňa 25. 11. 2011 o 23:30 zistila hliadka MsP porušenie VZN mesta Martin č. 65, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Martin, ktorého sa dopustila 23-ročná Michaela Š. z Martina tým, že nedodržala uzatvárací čas prevádzky ARABICA CAFFE na Ul. Stavbárskej, určený týmto VZN. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie
 

Výpis z týždennej situačnej správy (18. 11. 2011 – 25. 11. 2011)

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 25.11.2011, Martin
Dňa 24. 11. 2011 o 13:30 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že po Ul. Sasinkovej sa voľne pohybuje pes. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 13:40, zistila, že po ulici sa voľne pohyboval pes rasy kopov č. známky 2695. Hliadka zistila, že majiteľom psa je 53-ročný Ján F. z Martina, ktorý nezabránil voľnému pohybu psa mimo chovného priestoru, čím porušil zák. č. 282/2002 Z. z., ktorým sa určujú niektoré podmienky držania psov. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie
 

Výpis z týždennej situačnej správy (11. 11. 2011 – 17. 11. 2011)

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 18.11.2011, Martin
Dňa 15. 11. 2011 o 13:31 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že pri prevádzke PIZZA ZOTTI na Ul. A. Stodolu došlo k pohryzeniu človeka psom. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 13:40, zistila, že 61-ročného Fedora G. a jeho psa rasy yorkshir napadol pes rasy pittbul, ktorého na verejnom priestranstve viedla 55-ročná Tatiana K. Tým, že menovaná nezabránila útoku psa na človeka a iného psa, dopustila sa priestupku podľa zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie
 

Výpis z týždennej situačnej správy (04. 11. 2011 – 10. 11. 2011)

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 11.11.2011, Martin
Dňa 04. 11. 2011 o 20:30 zistila hliadka MsP pred vchodom do bytového domu na Ul. F. Štefunku č. 18 porušenie zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb, ktorého sa dopustil 19-ročný Patrik V. z Martina tým, že podal alkoholický nápoj (koňak) mladistvému 17-ročnému Róbertovi N. z Martina. Róbertovi N. bolo dychovou skúškou na zistenie množstva alkoholu v dychu zistené 0,34 mg/l. Za spáchanie priestupku bola Patrikovi V. uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie
 

Výpis z týždennej situačnej správy (28. 10. 2011 – 03. 11. 2011)

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 04.11.2011, Martin
Dňa 01. 11. 2011 o 22:00 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v byte na Ul. Lermontovej dochádza k rušeniu nočného kľudu hlasnou hudbou. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 22:06, zistila rušenie nočného kľudu hlasnou hudbou, ktorého sa dopustil 27-ročný Tomáš V. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie
 

Výpis z týždennej situačnej správy (21. 10. 2011 – 27. 10. 2011)

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 28.10.2011, Martin
Dňa 27. 10. 2011 o 21:15 hliadka MsP zistila v prevádzke Viecha pod bránou na Ul. M. R. Štefánika priestupok na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami, ktorého sa dopustila 23-ročná Michaela Č. z Kláštora pod Znievom tým, že zakúpila a podala alkoholický nápoj (pivo) mladistvej Anne Č. zo Šútova, u ktorej bolo dychovou skúškou zistené 0,23 mg/l alkoholu v dychu. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie
 

Záchrana muža, ktorý sa pokúsil o samovraždu

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 21.10.2011, Martin
Záchrana muža, ktorý sa pokúsil o samovražduDňa 18. 10. 2011 o 17:15 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na potrubí parovodu cez rieku Turiec sa pohybuje neznáma osoba a chce z neho skočiť do rieky Turiec. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 17:20, po pohovore s mužom zistila, že muž chce spáchať samovraždu.
...pokračovanie
 

Výpis z týždennej situačnej správy (14. 10. 2011 – 20. 10. 2011)

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 21.10.2011, Martin
Dňa 17. 10. 2011 o 16:45 bolo prostredníctvom MKS na Ul. 29. augusta zistené porušenie VZN č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil 41-ročný Martin T. z Dolného Kalníka tým, že v pešej zóne nerešpektoval zákaz voľného pohybu psa. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie
 
Archív:  [0]  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  
choď na začiatok

pravá navigácia


SÚVISIACE STRÁNKY

NAPÍŠTE NÁM

SLUŽBY OBČANOM

ANKETA

Vyhovuje Vám počet policajtov v meste?
» áno «
3796 hlasov 39%
» nie «
3341 hlasov 34%
» neviem «
2665 hlasov 27%

WEBMASTER

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!(c) Mesto MARTIN 2008

logo - datacom