Polícia MARTIN

Logo - polícia Martin
Úvodná stránka
Preskoč navigáciu
Preskoč text stránky
Zapnúť grafickú verziu stránky

o stránke | verzia pre slabozrakých | textová verzia

Oznamy
Monitoring
Tlačové správy
Aktuality
Akcie MsP

vyhľadávanie

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

PREVENCIA

FOTOGALÉRIA

NÁVŠTEVNÁ KNIHA

DOPRAVA.MARTIN.SK

ZOZNAM.MARTIN.SK

MAPOVÝ PORTÁL MESTA MARTIN

MAPY INÝCH POSKYTOVATEĽOV

Nachádzaš sa:

titulna > aktuality > článok

Výpis zo situačnej správy od 28. 02. 2014 do 06. 03. 2014

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 09.03.2014, Martin
Neoprávnené zaberanie verejného priestranstva tovarom

Dňa 28. 02. 2014 o 15:25 zistila hliadka MsP na trhovisku RETAS na Ul. Kohútovej neoprávnené zaberanie verejného priestranstva, ktorého sa dopustila E. T. tým, že na zemi mala bez povolenia rozloženú plastovú debničku s tovarom. Za spáchanie priestupku bola menovaná riešená napomenutím.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 28. 02. 2014 o 20:35 bolo prostredníctvom MKS zistené na Ul. M. R. Štefánika znečistenie verejného priestranstva odhodením ohorku cigarety na zem. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 20:39, zistila, že znečistenia verejného priestranstva sa dopustil E. J. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejne prístupnom mieste – VZN č. 83

Dňa 28. 02. 2014 o 21:15 bolo prostredníctvom MKS zistené, že na Nám. francúzskych partizánov dve osoby požívajú alkoholický nápoj. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 21:25, zistila, že porušenia VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, sa dopustili A. L. a V. B. Za spáchanie priestupku boli menovaní riešení napomenutím.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 28. 02. 2014 o 22:15 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v bytovom dome na Ul. A. Pietra 25 neznáma osoba ruší nočný kľud hlasnými výkrikmi a vravou. Hliadky MsP, ktoré sa dostavili na miesto o 22:20, zistili, že rušenia nočného kľudu sa dopustila K. B. a za spáchanie priestupku jej bola uložená pokuta v blokovom konaní.

Močenie na verejnosti

Dňa 01. 03. 2014 o 01:05 zistila hliadka MsP na Ul. Dúbravca vzbudzovanie verejného pohoršenia, ktorého sa dopustil T. Č. tým, že močil na verejnosti pri OC Kaufland. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 01. 03. 2014 o 04:50 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že z bytu na Ul. M. R. Štefánika dochádza k rušeniu nočného kľudu hlasnou reprodukovanou hudbou. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 04:59, zistila, že rušenia nočného kľudu sa dopustil P. P., ktorému bola za spáchanie priestupku uložená pokuta v blokovom konaní.

Zákaz vstupu so psom

Dňa 01. 03. 2014 o 08:00 bolo prostredníctvom MKS zistené, že po atletickej dráhe na Ul. východnej sa pohybuje pes. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 08:08, zistila, že porušenia zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov sa dopustil J. Š. tým, že nerešpektoval zákaz vstupu so psom do športového areálu. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Neoprávnené zaberanie verejného priestranstva predajom zemiakov z motorového vozidla

Dňa 01. 03. 2014 o 11:00 zistila hliadka MsP na Ul. Rázusovej neoprávnené zaberanie verejného priestranstva motorovým vozidlom, ktorého sa dopustil V. D. Menovaný z uvedeného vozidla predával zemiaky. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 01. 03. 2014 o 12:15 zistila hliadka MsP v parku na Ul. P. O. Hviezdoslava porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil A. B. tým, že požíval alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 01. 03. 2014 o 13:40 zistila hliadka MsP na Ul. A. Pietra porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil J. C. tým, že požíval alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva papierom

Dňa 01. 03. 2014 o 14:15 zistila hliadka MsP na Ul. D. Makovického znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil J. K. tým, že odhodil papier na zem. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 01. 03. 2014 o 22:09 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že z bytu na Ul. B. Bullu rušia nočný kľud reprodukovanou hudbou a vravou. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 22:15, zistila, že rušenia nočného kľudu sa dopustila G. V.. Za spáchanie priestupku bola menovaná riešená napomenutím.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 01. 03. 2014 o 22:11 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že z bytu na Ul. Gándhího rušia nočný kľud hlasnou reprodukovanou hudbou. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 22:18, zistila, že rušenia nočného kľudu sa dopustil J. G. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Krádež tovaru v SM TESCO

Dňa 02. 03. 2014 o 12:16 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v SM TESCO na Ul. priekopskej majú zadržaného páchateľa krádeže tovaru. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 12:25, zistila, že krádeže tovaru v hodnote 7,99 € sa dopustil L. P. Menovanému bola za spáchanie priestupku uložená pokuta v blokovom konaní.

Neodstránenie psích výkalov z verejného priestranstva

Dňa 02. 03. 2014 o 12:47 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že pri SM TESCO na Ul. N. Hejnej videla neznámu osobu, ktorá neodstránila výkaly, ktorými jej pes znečistil verejné priestranstvo. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 12:52, sa skontaktovala s oznamovateľkou, ktorá označila podozrivú osobu. Šetrením bolo zistené, že porušenia zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, sa dopustila Ľ. M. tým, že neodstránila výkaly po psovi, ktorého viedla. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Spaľovanie odpadu – VZN č. 77

Dňa 02. 03. 2014 o 17:42 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že z miesta pod Ul. Bambusky vychádza hustý dym. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 17:51, zistila, porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustili N. F. a K. M. tým, že spaľovali káble. Za spáchanie priestupku boli menované riešené napomenutím.

Vyberanie komunálneho odpadu z kontajnera – VZN č. 77

Dňa 02. 03. 2014 o 21:00 zistila hliadka MsP na Ul. J. Š. Šikuru porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustili J. K., D. K. a B. D. tým, že vyberali komunálny odpad z kontajnera. Za spáchanie priestupku boli menovaní riešení napomenutím.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 02. 03. 2014 o 23:55 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. A. Pietra č. 25 skupina osôb krikom ruší nočný kľud. Hliadky MsP, ktoré sa dostavili na miesto o 00:02, zistili, že nočný kľud krikom rušila T. B. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 03. 03. 2014 o 00:45 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na chodbe bytového domu Ul. A. Pietra č. 25 skupina osôb krikom ruší nočný kľud. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 00:55, zistila, že nočný kľud krikom rušila T. B. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Spaľovanie odpadu – VZN č. 77

Dňa 03. 03. 2014 o 09:50 zistila hliadka MsP na Ul. bambusky porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustili D. B. a M. C. tým, že spaľovali káble. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva drevom

Dňa 03. 03. 2014 o 10:00 zistila hliadka MsP na Ul. pltníky znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil J. B. tým, že znečistil verejné priestranstvo drevom. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 03. 03. 2014 o 10:15 zistila hliadka MsP na Ul. Novákovej porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili M. C. a M. C. tým, že požívali alkoholické nápoje na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Neprihlásený pes do evidencie

Dňa 03. 03. 2014 o 13:45 zistila hliadka MsP na Ul. bambusky porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil J. C. tým, že nepreukázal totožnosť psa, ktorého viedol na verejnom priestranstve evidenčnou známkou a zároveň hliadka zistila, že menovaný nemá psa prihláseného do evidencie obce, kde sa pes prevažne nachádza. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím a bol mu určený termín na prihlásenie psa do 11. 03. 2014.

Podanie cigarety mladistvej osobe

Dňa 04. 03. 2014 o 12:00 zistila hliadka MsP na Ul. zelenej porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil A. Š. tým, že podal cigaretu mladistvému L. V. Menovaný uviedol, že cigaretu našiel na ulici a za spáchanie priestupku mu bola uložená pokuta v blokovom konaní.

Podanie cigarety mladistvej osobe

Dňa 04. 03. 2014 o 12:15 zistila hliadka MsP na Ul. zelenej porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil M. K. tým, že podal cigaretu mladistvému B. V. Menovaný uviedol, že cigaretu našiel na ulici a za spáchanie priestupku mu bola uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie v SOŠ dopravnej

Dňa 04. 03. 2014 o 13:20 zistila hliadka MsP v SOŠ dopravnej na Ul. zelenej porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil V. Š. tým, že fajčil v areáli uvedenej školy. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 04. 03. 2014 o 13:45 hliadka MsP zistila na Ul. zelenej porušenie VZN č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil J. Ď. tým, že požíval alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva skleneným pohárom

Dňa 04. 03. 2014 o 01:35 zistila hliadka MsP na Ul. priekopskej znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil D. K. tým, že úmyselne rozbil o zem sklenenú fľašu. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Nezabránenie voľnému pohybu psa

Dňa 04. 03. 2014 o 19:29 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že pri potravinách Jednota na Ul. Lermontovej sa pohybuje opustený pes, ktorý napáda ľudí. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 19:35, zistila, že sa jednalo o psa bez majiteľa, ktorý ohrozoval ľudí, ale k zraneniu osôb nedošlo. Hliadka MsP zistila, že držiteľom psa je M. P., ktorý sa dopustil porušenia zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov tým, že nezabránil voľnému pohybu svojho psa okrem priestorov na to určených. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 05. 03. 2014 o 09:55 zistila hliadka MsP na Námestí S. H. Vajanského znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustila K. K. tým, že odhodila ohorok cigarety na zem. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 05. 03. 2014 o 11:50 zistila hliadka MsP na Ul. M. R. Štefánika porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil M. M. tým, že požíval alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím.

Fajčenie v SOŠ obchodu a služieb

Dňa 05. 03. 2014 o 12:40 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v SOŠ obchodu a služieb na Ul. stavbárskej prichytili študentku pri fajčení v škole. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 12:50, zistila porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustila S. J., ktorej bola za spáchanie priestupku uložená pokuta v blokovom konaní.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 05. 03. 2014 o 13:10 zistila hliadka MsP na Ul. Novákovej porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila E. K. tým, že nepreukázala totožnosť psa, ktorého viedla na verejnom priestranstve, evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 06. 03. 2014 o 00:45 zistila hliadka MsP na Ul. 29. augusta rušenie nočného kľudu, ktorého sa dopustili J. M. a O. K. tým, že nahlas vykrikovali. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Krádež v SM LIDL

Dňa 06. 03. 2014 o 18:54 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v SM LIDL na Ul. Komenského majú zadržaného páchateľa krádeže tovaru. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 18:04, zistila, že krádeže tovaru v hodnote 1,99 € sa dopustil A. S. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Spaľovanie odpadu – VZN č. 77

Dňa 06. 03. 2014 o 23:29 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v priestoroch Amfiteátra na Ul. Šoltésovej vidí plamene. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 23:35, zistila porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustili bezdomovci B. K. a O. Š. tým, že spaľovali oblečenie a textil. Za spáchanie priestupku boli obaja menovaní riešení napomenutím.
choď na začiatok

pravá navigácia


SÚVISIACE STRÁNKY

NAPÍŠTE NÁM

SLUŽBY OBČANOM

ANKETA

Vyhovuje Vám počet policajtov v meste?
» áno «
4735 hlasov 38%
» nie «
4179 hlasov 33%
» neviem «
3591 hlasov 29%

WEBMASTER

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!choď na začiatok

pravá navigácia


SÚVISIACE STRÁNKY

NAPÍŠTE NÁM

SLUŽBY OBČANOM

ANKETA

Vyhovuje Vám počet policajtov v meste?
» áno «
4735 hlasov 38%
» nie «
4179 hlasov 33%
» neviem «
3591 hlasov 29%

WEBMASTER

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!


(c) Mesto MARTIN 2008

logo - datacom