Polícia MARTIN

Logo - polícia Martin
Úvodná stránka
Preskoč navigáciu
Preskoč text stránky
Zapnúť grafickú verziu stránky

o stránke | verzia pre slabozrakých | textová verzia

Oznamy
Monitoring
Tlačové správy
Aktuality
Akcie MsP

vyhľadávanie

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

PREVENCIA

FOTOGALÉRIA

NÁVŠTEVNÁ KNIHA

DOPRAVA.MARTIN.SK

ZOZNAM.MARTIN.SK

MAPOVÝ PORTÁL MESTA MARTIN

MAPY INÝCH POSKYTOVATEĽOV

Nachádzaš sa:

titulna > aktuality > článok

Výpis zo situačnej správy od 21. 02. 2014 do 27. 02. 2014

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 01.03.2014, Martin
Krádež tovaru v SM BILLA

Dňa 21. 02. 2014 o 08:43 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v SM BILLA na Nám. SNP majú zadržanú páchateľku krádeže tovaru. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 08:54, zistila, že krádeže tovaru (doložením banánov po odvážení) v hodnote 0,52 € sa dopustila E. B.. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Neodstránenie psích výkalov z verejného priestranstva

Dňa 21. 02. 2014 o 13:19 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na verejnom priestranstve na Ul. J. Alexyho osoba, ktorá viedla psa neodstránila psie výkaly. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 13:33, zistila, že porušenia zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, sa dopustila Z. Z. tým, že bezprostredne neodstránila výkaly, ktorými pes, ktorého viedla, znečistil verejné priestranstvo. Za spáchanie priestupku bola menovaná riešená napomenutím.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 21. 02. 2014 o 14:53 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na lavičke pri ceste na Medokýš neznáme osoby požívajú alkohol. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 15:00, zistila, že porušenia VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku sa dopustili M. T. a B. F. tým, že požívali alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Podanie alkoholu mladistvej osobe

Dňa 21. 02. 2014 o 15:00 zistila hliadka MsP pri ceste na Medokýš porušenie zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb, ktorého sa dopustil bezdomovec M. S. tým, že umožnil požívanie alkoholu mladistvému D. S., u ktorého bolo dychovou skúškou zistené 0,18 mg/l alkoholu v dychu. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní. V zmysle právnych predpisov bude porušenie zákazu požitia alkoholického nápoja osobou mladšou ako 18 rokov oznámené obci, kde má mladistvý D. S. trvalý pobyt.

Krádež tovaru v SM BILLA – TČ

Dňa 21. 02. 2014 o 16:24 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v SM BILLA na Nám. SNP majú zadržaného páchateľa krádeže tovaru. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 16:29, zistila, že krádeže tovaru (doložením si banánov po odvážení) v hodnote 0,26 € sa dopustil J. Ť. Ďalším šetrením bolo zistené, že menovaný bol za posledných 12 mesiacov za krádež riešený, čím vzniklo podozrenie zo spáchania trestného činu. Na miesto bola privolaná hliadka PZ, ktorá podnet prevzala.

Neprihlásený pes do evidencie

Dňa 21. 02. 2014 o 22:00 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že pri ZŠ na Ul. J. V. Dolinského sa pohybuje opustený pes. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 22:05, zistila, že sa jednalo o psa bez evidenčnej známky, ktorého držiteľom bol zistený A. H. Menovaný sa dopustil porušenia zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov tým, že nemá psa prihláseného do evidencie obce, kde sa pes prevažne nachádza. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní a bol mu určený termín na prihlásenie psa do 28. 02. 2014.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 21. 02. 2014 o 23:00 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že z bytu na Ul. V. P. Tótha rušia nočný kľud hlasnou reprodukovanou hudbou a krikom. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 23:05, zistila, že rušenia nočného kľudu sa dopustila S. J. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 22. 02. 2014 o 00:55 zistila hliadka MsP na Ul. divadelnej porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili D. S. a L. V. tým, že požívali alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 22. 02. 2014 o 01:00 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že pred bytovým domom na Ul. M. R. Štefánika mládež ruší nočný kľud hlasnou vravou. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 01:05, zistila, že rušenia nočného kľudu sa dopustili F. Z. a D. H. Za spáchanie priestupku boli menovaní riešení napomenutím.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 22. 02. 2014 o 02:20 zistila hliadka MsP na Ul. M. R. Štefánika porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil F. L. tým, že požíval alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Zákaz vstupu so psom

Dňa 22. 02. 2014 o 07:34 zistila hliadka MsP v parku na Ul. P. O. Hviezdoslava porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila A. P. tým, že viedla svojho psa na mieste, kde je to zakázané. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 22. 02. 2014 o 08:40 zistila hliadka MsP v parku na Ul. P. O. Hviezdoslava porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili J. Š. a M. O. tým, že požívali alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie na detskom ihrisku

Dňa 24. 02. 2014 o 10:00 zistila hliadka MsP na Ul. P. Mudroňa porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil M. P. tým, že fajčil na detskom ihrisku. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 24. 02. 2014 o 10:10 zistila hliadka MsP na parkovisku pred SM Kaufland na Ul. Dúbravca porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili M. R. a J. M. tým, že požívali alkoholický nápoj na verejnom priestranstve Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 24. 02. 2014 o 10:55 zistila hliadka MsP na Ul. malá hora znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustila V. Č. tým, že odhodila ohorok cigarety na zem. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie v areáli gymnázia V. P. Tótha

Dňa 24. 02. 2014 o 12:40 zistila hliadka MsP v areáli gymnázia V. P. Tótha na Ul. malá hora porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustila K. D. tým, že fajčila v areáli gymnázia. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 25. 02. 2014 o 11:20 zistila hliadka MsP na Ul. Šoltésovej porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili J. K. a P. H. tým, že požívali alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku boli menovaní riešení napomenutím.

Krádež tovaru v SM BILLA

Dňa 25. 02. 2014 o 12:30 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v SM BILLA na Nám. SNP majú zadržanú osobu podozrivú z krádeže tovaru. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 12:35, zistila, že krádeže tovaru v hodnote 0,21 € sa dopustila D. Š. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejno-prospešného zariadenia plagátovou výzdobou

Dňa 25. 02. 2014 o 14:10 zistila hliadka MsP na Ul. Daxnerovej znečistenie verejno-prospešného zariadenia plagátovou výzdobou, ktorého sa dopustil V. K. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 25. 02. 2014 o 22:37 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že pred vchodom bytového domu na Ul. Rázusovej neznáma osoba vykrikuje, čím ruší nočný kľud. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 22:41, zistila, že nočný kľud krikom rušil D. Ž. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Nezabránenie voľnému pohybu psa

Dňa 26. 02. 2014 o 17:03 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. Koceľovej sa pohybuje opustený pes. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 17:08, zistila porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila R. B. tým, že nezabránila voľnému pohybu svojho psa na verejnom priestranstve okrem priestorov na to určených. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 27. 02. 2014 o 07:45 bolo prostredníctvom MKS zistené, že pred bufetom na tržnici Retas na Ul. riadok sa nachádzajú dve neznáme osoby, ktoré požívajú alkohol na verejnom priestranstve. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 07:54, zistila porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili M. N. V. a S. M. H. tým, že požívali alkohol na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku boli menovaní riešení napomenutím.

Fajčenie na zastávke MHD

Dňa 27. 02. 2014 o 11:05 zistila hliadka MsP na Ul. Jesenského porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustila B. R. tým, že fajčila na zastávke MHD. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.
choď na začiatok

pravá navigácia


SÚVISIACE STRÁNKY

NAPÍŠTE NÁM

SLUŽBY OBČANOM

ANKETA

Vyhovuje Vám počet policajtov v meste?
» áno «
4735 hlasov 38%
» nie «
4181 hlasov 33%
» neviem «
3591 hlasov 29%

WEBMASTER

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!choď na začiatok

pravá navigácia


SÚVISIACE STRÁNKY

NAPÍŠTE NÁM

SLUŽBY OBČANOM

ANKETA

Vyhovuje Vám počet policajtov v meste?
» áno «
4735 hlasov 38%
» nie «
4181 hlasov 33%
» neviem «
3591 hlasov 29%

WEBMASTER

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!


(c) Mesto MARTIN 2008

logo - datacom