Polícia MARTIN

Logo - polícia Martin
Úvodná stránka
Preskoč navigáciu
Preskoč text stránky
Zapnúť grafickú verziu stránky

o stránke | verzia pre slabozrakých | textová verzia

Oznamy
Monitoring
Tlačové správy
Aktuality
Akcie MsP

vyhľadávanie

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

PREVENCIA

FOTOGALÉRIA

NÁVŠTEVNÁ KNIHA

DOPRAVA.MARTIN.SK

ZOZNAM.MARTIN.SK

MAPOVÝ PORTÁL MESTA MARTIN

MAPY INÝCH POSKYTOVATEĽOV

Nachádzaš sa:

titulna > aktuality > článok

Výpis zo situačnej správy od 14. 02. 2014 do 20. 02. 2014

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 24.02.2014, Martin

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 14. 02. 2014 o 09:40 zistila hliadka MsP na Ul. divadelnej znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil J. H. tým, že odhodil ohorok cigarety na zem. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Spaľovanie odpadu – VZN č. 77

Dňa 14. 02. 2014 o 12:39 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. Bambusky niekto spaľuje odpad. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 12:50, zistila, že porušenia VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch sa dopustili A. B., M. K., O. K. a M. T. tým, že spaľovali odpad z káblov. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 15. 02. 2014 o 15:30 zistila hliadka MsP na Ul. D. Michaelliho porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili E. O., J. F. a F. L. tým, že požívali alkoholické nápoje na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku boli menovaní riešení napomenutím.

Znečistenie verejného priestranstva papierovými kartónmi

Dňa 15. 02. 2014 o 17:40 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že pred SM TESCO na Ul. N. Hejnej sú rozhádzané papierové kartóny. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 17:46, zistila, že za znečistenie verejného priestranstva bol zodpovedný P. B. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím.

Krádež tovaru v SM LIDL

Dňa 15. 02. 2014 o 19:56 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v SM LIDL na Ul. Komenského majú zadržanú osobu podozrivú z krádeže tovaru. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 20:00, zistila, že krádeže tovaru v hodnote 7,38 € sa dopustila K. B. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 16. 02. 2014 o 15:40 zistila hliadka MsP na Ul. Hurbanovej porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili B. F. a M. H. tým, že požívali alkoholické nápoje na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Pokus o poškodenie kontajnera na zber textilu

Dňa 16. 02. 2014 o 17:43 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. Jilemnického sa neznáma osoba pokúša vybrať oblečenie z kontajnera na zber šatstva a poškodzuje ho. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 17:49, zistila, že R. S. sa snažila kusy textilu vytiahnuť zo smetnej nádoby tak, že chcela vyhnúť kryt kontajnera, čomu hliadka zabránila. K poškodeniu smetnej nádoby nedošlo. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Vyberanie komunálneho odpadu z kontajnera – VZN č. 77

Dňa 16. 02. 2014 o 17:45 zistila hliadka MsP na Ul. Jilemnického porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustila M. F. tým, že vyberala komunálny odpad (textil) z kontajnera. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva odpadkami

Dňa 17. 02. 2014 o 11:00 zistila hliadka MsP na Námestí S. H. Vajanského znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustila G. G. tým, že odhodila odpadky na zem. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 17. 02. 2014 o 11:30 zistila hliadka MsP na Ul. stavbárskej znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil P. S. tým, že odhodil ohorok cigarety na zem. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 17. 02. 2014 o 11:50 zistila hliadka MsP na Námestí SNP porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil bezdomovec J. R. tým, že požíval alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 17. 02. 2014 o 19:50 zistila hliadka MsP na Ul. Jilemnického porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil J. T. tým, že požíval alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 17. 02. 2014 o 22:13 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v bytovom dome na Ul. Novákovej rušia hlasnou hudbou nočný kľud. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 22:16, zistila, že rušenia nočného kľudu sa dopustil M. D. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva konským exkrementom

Dňa 18. 02. 2014 o 14:05 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. gen. Svobodu došlo k znečisteniu verejného priestranstva konským exkrementom. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 14:24, zistila, že za znečistenie verejného priestranstva bol zodpovedný J. B., ktorý bol za spáchanie priestupku riešený napomenutím. Zároveň menovaný verejné priestranstvo očistil.

Neoprávnené zaberanie verejného priestranstva reklamou typu A

Dňa 18. 02. 2014 o 14:10 zistila hliadka MsP na Ul. Kollárovej neoprávnené zaberanie verejného priestranstva reklamnou tabuľou typu A, ktorú na verejné priestranstvo umiestnila J. Š. Za spáchanie priestupku bola menovaná riešená napomenutím.

Spaľovanie odpadu – VZN č. 77

Dňa 18. 02. 2014 o 14:40 zistila hliadka MsP na Ul. bambusky porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustili R. L., V. R. a R. F. tým, že spaľovali záhradný odpad. Menovaným bola za spáchanie priestupku uložená pokuta v blokovom konaní.

Podanie alkoholu mladistvej osobe

Dňa 19. 02. 2014 o 01:00 zistila hliadka MsP na Ul. Záborského porušenie zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov, ktorého sa dopustil R. M. tým, že umožnil požívanie alkoholu mladistvému E. M., u ktorého bolo dychovou skúškou zistené 0,84 mg/l alkoholu v dychu. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní. V zmysle právnych predpisov bude porušenie zákazu požitia alkoholického nápoja alebo inej návykovej látky osobou mladšou ako 18 rokov oznámené obci, kde má mladistvý trvalý pobyt.

Spaľovanie odpadu – VZN č. 77

Dňa 20. 02. 2014 o 10:20 zistila hliadka MsP na Ul. bambusky porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustila R. T. tým, že spaľovala odpad z káblov. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Uloženie odpadu mimo určeného miesta – VZN č. 77

Dňa 20. 02. 2014 o 14:15 zistila hliadka MsP na Ul. kozmonautov porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustila Z. H. tým, že uložila odpad (bytové dvere) mimo určeného miesta. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní. Zároveň odpad z miesta odstránila.
choď na začiatok

pravá navigácia


SÚVISIACE STRÁNKY

NAPÍŠTE NÁM

SLUŽBY OBČANOM

ANKETA

Vyhovuje Vám počet policajtov v meste?
» áno «
4735 hlasov 38%
» nie «
4181 hlasov 33%
» neviem «
3591 hlasov 29%

WEBMASTER

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!choď na začiatok

pravá navigácia


SÚVISIACE STRÁNKY

NAPÍŠTE NÁM

SLUŽBY OBČANOM

ANKETA

Vyhovuje Vám počet policajtov v meste?
» áno «
4735 hlasov 38%
» nie «
4181 hlasov 33%
» neviem «
3591 hlasov 29%

WEBMASTER

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!


(c) Mesto MARTIN 2008

logo - datacom