Polícia MARTIN

Logo - polícia Martin
Úvodná stránka
Preskoč navigáciu
Preskoč text stránky
Zapnúť grafickú verziu stránky

o stránke | verzia pre slabozrakých | textová verzia

Oznamy
Monitoring
Tlačové správy
Aktuality
Akcie MsP

vyhľadávanie

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

PREVENCIA

FOTOGALÉRIA

NÁVŠTEVNÁ KNIHA

DOPRAVA.MARTIN.SK

ZOZNAM.MARTIN.SK

MAPOVÝ PORTÁL MESTA MARTIN

MAPY INÝCH POSKYTOVATEĽOV

Nachádzaš sa:

titulna > aktuality > článok

Výpis zo situačnej správa od 03. 01. 2014 do 16. 01. 2014

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 18.01.2014, Martin
Bránenie motorovými vozidlami vo vývoze odpadu

Dňa 03. 01. 2014 o 08:55 zistila hliadka MsP na Ul. Š. Nahálku, že vo vývoze odpadu bránia motorové vozidlá. Hliadka MsP zistila, že vodičmi vozidiel boli A. R. a A. P., ktorí boli za spáchanie priestupku riešení v blokovom konaní.

Neoprávnené zaberanie verejného priestranstva vrakom vozidla

Dňa 03. 01. 2014 o 09:10 zistila hliadka MsP na Ul. za Jordánom neoprávnené zaberanie verejného priestranstva vrakom vozidla, ktorého sa dopustil P. K. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní a zároveň mu bola uložená povinnosť odpratať vrak vozidla do 04. 01. 2014.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 03. 01. 2014 o 23:34 bolo prostredníctvom MKS zistené, že pri Zábavnom centre KOCKA na Ul. Jilemnického neznáma osoba požíva alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 23:42, zistila, že porušenia VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku sa dopustil Peter BENKOVSKÝ. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 03. 01. 2014 o 23:40 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v byte na Ul. Gorkého rušia nočný kľud hlasnou vravou. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 23:58, zistila, že nočný kľud rušil M. H. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 09. 01. 2014 o 20:25 zistila hliadka MsP na Ul. mládeže porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili J. V. a P. V. tým, že požívali alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku boli menovaní riešení napomenutím.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 09. 01. 2014 o 23:50 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v byte na Ul. A. Pietra rušia nočný kľud hlasnou reprodukovanou hudbou. Hliadky MsP, ktoré sa dostavili na miesto o 23:54, zistili, že nočný kľud rušil F. C. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie v Spojenej škole

Dňa 10. 01. 2014 o 10:30 zistila hliadka MsP v Spojenej škole na Ul. červenej armády porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustili R. C. a S. F. tým, že fajčili v uvedenej škole. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Vyberanie komunálneho odpadu z kontajnera – VZN č. 77

Dňa 10. 01. 2014 o 11:30 zistila hliadka MsP na Ul. Gogoľovej porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustil bezdomovec J. B. tým, že vyberal komunálny odpad z kontajnera. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 10. 01. 2014 o 23:23 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že z prevádzky ELEFANT na Ul. 29. augusta rušia nočný kľud hlasnou reprodukovanou hudbou. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 23:30, zistila, že rušenia nočného kľudu sa dopustil J. V. a za spáchanie priestupku mu bola uložená pokuta v blokovom konaní.

Pokus o poškodenie vianočnej výzdoby

Dňa 11. 01. 2014 o 02:30 zistila hladka MsP na Ul. M. R. Štefánika pokus o poškodenie vianočnej výzdoby, ktorého sa dopustil L. Č. tým, že sa pokúšal poškodiť svetelnú bránu. Obhliadkou miesta bolo zistené, že k poškodeniu vianočnej výzdoby nedošlo. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Neprihlásený pes do evidencie

Dňa 11. 01. 2014 o 08:00 zistila hliadka MsP na Ul. Hurbanovej porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil J. K. tým, že nepreukázal totožnosť psa, ktorého viedol, evidenčnou známkou. Zároveň hliadka zistila, že menovaný nemá psa prihláseného do evidencie obce, kde sa pes prevažne nachádza. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím a bol mu určený termín na prihlásenie psa do 17. 01. 2014.

Neoznámená zmena údajov v evidencii psov

Dňa 11. 01. 2014 o 08:30 zistila hliadka MsP na Ul. F. Štefunku porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila M. B. tým, že neoznámila mestu zmenu skutočností a údajov, ktoré sa evidujú v evidencii mesta. Za spáchanie priestupku bola menovaná riešená napomenutím a bol jej určený termín na oznámenie zmien do evidencie do 31. 01. 2014.

Fajčenie na zastávke MHD

Dňa 11. 01. 2014 o 08:07 zistila hliadka MsP na Ul. Jesenského porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil M. Š. tým, že fajčil na zastávke MHD. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím.

Krádež tovaru v predajni SM BILLA

Dňa 11. 01. 2014 o 11:35 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v predajni BILLA na Nám. SNP majú zadržanú osobu podozrivú z krádeže tovaru. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 11:40, zistila, že krádeže tovaru v hodnote 0,33 € sa dopustil M. B. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Vyberanie komunálneho odpadu z kontajnera – VZN č. 77

Dňa 11. 01. 2014 o 15:30 zistila hliadka MsP na Ul. B. Bullu porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustila D. L. tým, že vyberala komunálny odpad (papier) z kontajnera. Za spáchanie priestupku bola menovaná riešená napomenutím.

Vyberanie komunálneho odpadu z kontajnera – VZN č. 77

Dňa 11. 01. 2014 o 15:40 zistila hliadka MsP na Ul. kijevskej porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustil J. S. tým, že vyberal komunálny odpad (papier) z kontajnera. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím.

Nezabránenie voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených

Dňa 13. 01. 2014 o 15:10 zistila hliadka MsP porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil I. D. tým, že nezabránil voľnému pohybu psa na verejnom priestranstve okrem priestorov na to určených. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím.

Neoznámená zmena údajov v evidencii psov

Dňa 13. 01. 2014 o 16:35 zistila hliadka MsP na Ul. Holubyho porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila L. H. tým, že neoznámila mestu, kde je pes evidovaný zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie mesta. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím a bol jej určený termín na oznámenie zmeny údajov do 20. 01. 2014.

Fajčenie na nástupišti SAD

Dňa 14. 01. 2014 o 14:25 zistila hliadka MsP na Ul. Novákovej porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil A. N. tým, že fajčil na nástupišti SAD. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 16. 01. 2014 o 12:50 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na schodoch OD FIX na Námestí S. H. Vajanského bezdomovci požívajú alkoholické nápoje. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 12:55, zistila, že porušenia VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku sa dopustili bezdomovci J. Ď. a T. Š. Za spáchanie priestupku boli menovaní riešení napomenutím a boli z miesta vykázaní.

Podanie alkoholu mladistvej osobe

Dňa 16. 01. 2014 o 21:40 zistila hliadka MsP na Ul. charkovskej porušenie zákona č. 219/1996 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov, ktorého sa dopustil M. L. tým, že podal alkohol mladistvým osobám M. N., u ktorého bolo dychovou skúškou zistené 0,94 mg/l alkoholu v dychu a K. D, u ktorej bolo dychovou skúškou zistené 0,32 mg/l alkoholu v dychu. M. L. odmietol prejednať priestupok na mieste v blokovom konaní. Podnet ďalej objasňuje Priestupkový referát MsP Martin.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 16. 01. 2014 o 21:40 zistila hliadka MsP na Ul. charkovskej porušenia VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili M. N. a K. D. tým, že požívali alkoholický nápoj (víno) na verejnom priestranstve. Menovaní uviedli, že alkohol im podal M. L. V zmysle právnych predpisov bude porušenie zákazu požitia alkoholického nápoja osobou mladšou ako 18 rokov oznámené obci, kde majú osoby trvalý pobyt.

choď na začiatok

pravá navigácia


SÚVISIACE STRÁNKY

NAPÍŠTE NÁM

SLUŽBY OBČANOM

ANKETA

Vyhovuje Vám počet policajtov v meste?
» áno «
4736 hlasov 38%
» nie «
4181 hlasov 33%
» neviem «
3591 hlasov 29%

WEBMASTER

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!choď na začiatok

pravá navigácia


SÚVISIACE STRÁNKY

NAPÍŠTE NÁM

SLUŽBY OBČANOM

ANKETA

Vyhovuje Vám počet policajtov v meste?
» áno «
4736 hlasov 38%
» nie «
4181 hlasov 33%
» neviem «
3591 hlasov 29%

WEBMASTER

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!


(c) Mesto MARTIN 2008

logo - datacom