policia.martin.sk
29. február 2024- OZNAMY MONITORING TLAČOVÉ SPRÁVY AKTUALITY AKCIE MsP

  VYHĽADÁVANIE
 

  HLAVNÉ MENU
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 o mestskej polícii

 organizačný poriadok

 organizačná štruktúra

 správa o činnosti

 kontakty

 mapa mestaPREVENCIA

 kamarát AX

 štvorlístok

 seniori

 modrý semaforFOTOGALÉRIA

NÁVŠTEVNÁ KNIHA


DOPRAVA.MARTIN.SK

ZOZNAM.MARTIN.SK


  MAPA MESTA
mapový portál mesta Martin

mapa mesta

NÁVŠTEVNÁ KNIHA

Pre odoslanie formulára je potrebné správne vyrátať súčet.

:
:
:
:
:


 Dobry deň, chcem sa spýtať v akej výške musí vzniknúť škoda na aute, aby to mohla riešiť polícia???
Lebo parkovanie v Záturčí nie je "lacné", kedže mi pravidelne mizne z auta znak mercedes. A ako to dokázať (fotodokumentácia?)
Inak pozdravujem zberatelov takýchto znakov!!! Ďakujem za odpoved, a tiež by bolo dobre odsledovať si jednosmerku pri ZŠ, máloktorý vodič ju rešpektuje
L.L., Martin · · 7.2.2011, 12:18
Podľa zákona o mestskej polícii vám prislúcha riešiť priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky neuposlúchnutím zákazových dopr.značiek.Prečo neriešite vodičov tzv.striel za porušovanie dopravného značenia na zastávkach MHD? Dochádza k ohrozovaniu vodičov a cestujúcich v prosrtriedkoch MHD zo strany vodičov striel.
Ján Gavliak, Martin · jan.gavliak@centrum.sk · 15.1.2011, 19:19
Dobrý deň,
mám otázku: Kto má v kompetencii nastavovanie semafórov na martinskom "okruhu" ? Začína to tam byť zúfalé (monitoring? je tam síce kamerový systém – hlavne križovatka Stráne/povyše Tesca, ale očividne nevzbudzuje pozornosť, na hlavnej ceste 1. triedy sú kolóny, kým "stránska cesta" je prázdna a zelená...)
Linda Marček, Martin · linda.marcek@gmail.com · 4.11.2010, 14:11
Chcem sa poďakovať mestskej polícii v mene celého kolektívu OZ Music at Museum a Barmuseum, že v oblasti Malá Hora zabezpečili v dňoch 29. a 30.10. profesionálny dozor nad poriadkom a bezpečnosťou. Vďaka tomu sme sa my a naši hostia cítili uvolnene počas prebiehajúcich kultúrnych akcií. Ešte raz, veľká vďaka!
Radovan Kráľ, Martin · · 31.10.2010, 02:30
Dobrý deň

Dokedy budú drzo chodiť psíčkari po meste bez náhubkov pre psov. Mňa už 2x napadli. O ich fekáliach ani nehovorím.Toto nie je transparentné mesto. Dokedy!
Ďakujem za odpoveď
Peter Boka, Martin · pboka@gaya.sk · 8.8.2010, 09:21
DOBRY DEN POZDRAVTE MARTINA PASTOREKA A AKU FUNKCIU MA V MARTINE DAKUJEM ZA ODPOVED.
MARTIN DUBRAVKA, LIPTOVSKY MIKULAS · martin.dubravka@centrum.sk · 20.4.2010, 15:53
Dobrý večer, zaujíma ma, či zamestnanci mestskej polície chodia na obchôdzky aj v nočných hodinách. Hlavne v Záturčí. Je pravda, že cez deň tu hliadky vidno, ale v noci???Nielenže človek nemá kde zaparkovať, a ak už nejaké miesto nájde, tak len bez osvetlenia no a ráno sa nestačí čudovať v akom stave nájde svoje auto... obávam sa, že raz tam ostanu len kolesá... to má človek spávať v aute??
L.L., Martin · · 18.3.2010, 21:56
Mestská polícia Martin počas výkonu služby v mestskej časti Záturčie v nočných hodinách sa zameriava na kontrolu dodržiavania verejného poriadku, ktorého súčasťou je kontrola nočného kľudu, zatváracích hodín v pohostinských zariadeniach, kontrola vnútro blokov, ochrana majetku mesta a jeho obyvateľov, pričom plní aj ďalšie úlohy tak ako sú určené v § 5 organizačného poriadku Mestskej polície Martin, ktorý je k nahliadnutiu na stránke policia.martin.sk.
Mestská polícia vykonáva činnosť v rámci hliadkovej a obchádzkovej služby počas celých 24 hodín.

mjr. Mgr. Róbert Kuchárik, ZNMsP Martin, Martin · msp@martin.sk · 18.3.2010, 21:56

Dobrý deň, chcel by som sa poprosiť o dve rady. Na našom sídlisku máme odstavené 3 auta na parkovisku bez toho aby sa pohli z daného miesta viac ako 6 mesiacov. Je s tým prosím možné niečo robiť? S druhou otázkou si lámem hlavu už dlhšie. Pri vjazde do sídliska je umiestnená zákazová značka typu B6 (Zákaz vjazdu
nákladných automobilov). Patria do tejto skupiny aj klasické dodávky? Nakoľko firemné dodávky berú miesto na parkovanie civilným vozidlám občanov. Vopred ďakujem veľmi pekne za odpoveď. S úctou Peter
Peter, Martin- Košúty 2 · · 10.2.2010, 09:40
Vážený pane,

na základe Vášho e-mailu zo dňa 10. februára 2010 Vás informujeme, že v zmysle § 43 ods. 4 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „správca cesty môže odstrániť vozidlo stojace na ceste vrátane chodníka na náklady jeho prevádzkovateľa, ak je:

a) na mieste, kde tvorí prekážku cestnej premávky,
b) na vyhradenom parkovisku, ak také parkovisko nie je preň určené,
c) bez pripevnenej tabuľky s evidenčným číslom, ak podlieha evidenčnej povinnosti, alebo je bez čitateľného vyznačenia mena, priezviska a adresy pobytu alebo názvu a sídla držiteľa vozidla na viditeľnom mieste s výnimkou dvojkolesových vozidiel, aj keď netvorí prekážku cestnej premávky.“

Z obsahu Vášho podania nemožno spoľahlivo usúdiť, či Vami uvedené tri motorové vozidlá spĺňajú niektorý z vyššie uvedených predpokladov. Navyše hliadky Mestskej polície mesta Martin Vaše podanie nemôžu preveriť, pretože zatiaľ nie je jasné, o aké miesto, resp. parkovisko a o aké vozidlá sa jedná. Ak Vaše podanie upresníte a skonkretizujete, Mestská polícia mesta Martin sa ním bude v zmysle zákona zaoberať.

Kvôli úplnosti ešte dodávame, že žiadna právna norma nepredpisuje prevádzkovateľovi motorového vozidla časový interval, v ktorom musí svoje vozidlo technicky i administratívne spôsobilé na prevádzku na pozemných komunikáciách (použijúc Vaše slovné spojenie) „pohnúť z miesta“.

Čo sa týka Vašej druhej otázky, domnievame sa, že ide o sídlisko Záturčie, kde je cestná premávka upravená dopravnými značkami B 6 – Zákaz vjazdu nákladných automobilov (s príslušnými dodatkovými tabuľkami).

V zmysle čl. 3 ods. 6 prílohy č. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov „značka Zákaz vjazdu nákladných automobilov (č. B 6) zakazuje okrem vjazdu nákladných automobilov aj vjazd ťahača prívesu, ťahača návesu a špeciálnych automobilov odvodených od nákladného automobilu alebo od autobusu; nezakazuje vjazd obytným automobilom a nákladným automobilom s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg“.

Inými slovami: Dopravná značka B 6 – Zákaz vjazdu nákladných automobilov nezakazuje vjazd (znovu použijúc Vaše slovné spojenie) „klasických dodávok“, samozrejme za predpokladu, že ich najvyššia prípustná celková hmotnosť neprevyšuje 3500 kg.

S úctou.
plk. JUDr. Jozef ŤAPAJ, náčelník MsP, Martin · msp@martin.sk · 10.2.2010, 09:40

chvalim zpracovanie Vašich stránok, je to pěkné jednoduché a přehledné...

s pozdravem

Jano Škriňa
PČR OOP ČELÁKOVICE
JANO ŠKRIŇA, Brandýs nad Labe · milovicak.janko@seznam.cz · 21.12.2009, 16:30
Chcem sa opytat či je možne niečo urobiť z majiteľom vozidla, ktoré pravidelne nestava na svojom vyhradenom mieste pre invalidov, ale o niekoľko miest vedľa. Niekedy tam stoji aj cely deň a tým je jeho invalidné miesto prázdne a dalsi nemajú kde parkovať.
Ešte ma zaujíma čo si myslite o tom keď si jedna slečna, ktorú nenaučili v autoškole parkovať, kupi vyhradené miesto na parkovanie, aj keď je cez týždeň s autom preč a príde si ho zaparkovať iba na víkend (2 dni) na svoje vyhradené miesto.
vopred vďaka za odpovede
Michal Kvantik, Martin - Košúty 2 · m.kvantik@gmail.com · 17.11.2009, 16:23
1. V zmysle článku 2 Ústavy Slovenskej republiky „každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané“. Ak teda Vami uvedený vodič motorového vozidla, ktorý má pre toto vozidlo vyhradené parkovacie miesto pre osobu ťažko zdravotne postihnutú, zaparkuje svoje vozidlo na inom než tomto vyhradenom parkovacom mieste, ničoho sa nedopúšťa, samozrejme za predpokladu, že sa nejedná o parkovisko vyhradené pre iné motorové vozidlo, pretože zákon toto nezakazuje. To, že uvedený vodič zaberá miesto, kde by mohol parkovať so svojím vozidlom iný vodič, je skôr problém etický.

2. V zmysle článku 2 Ústavy Slovenskej republiky „nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá“. Vami uvedená slečna tým, že má vyhradené parkovacie miesto pre svoje vozidlo, nemá zákonom stanovenú povinnosť toto parkovacie miesto dennodenne využívať. Je teda len na nej, ako často bude toto svoje vyhradené parkovacie miesto využívať.
plk. JUDr. Jozef ŤAPAJ, náčelník MsP, Martin · tapaj@martin.sk · 17.11.2009, 16:23

Dobrý deň.Chcem sa vás opýtať či, sa nebude uskutočňovať výberové konanie na pozíciu mestský policajt mesta Martin? Za odpoveď vopred ďakujem
Rudolf Kopka, martin · meverik18@azet.sk · 3.9.2009, 13:54
Dobrý deň, p. Kopka, na základe vašej žiadosti o poskytnutie informácie o výberovom konaní Vám odpovedáme nasledovne: Mestská polícia v Martine má v súčasnosti naplnené tabuľkové stavy podľa organizačnej štruktúry, preto sa výberové konanie v najbližšej budúcnosti nebude konať. V prípade uvoľnenia pracovného miesta na Mestskej polícii v Martine budeme verejnosť informovať o termíne výberového konania v regionálnej tlači, resp. na web stránkach Mestskej polície v Martine.
Kuzmová M., sekretariát MsP, Martin · msp@martin.sk · 3.9.2009, 13:54

Dobrý deň,chcel by som sa opýtať kde je možné nahlasovať dlhodobo odstavené autá, ktoré zjavne nikto veľmi dlhý čas nepoužíval a automobily ktoré sa takýmto dlhým statim už rozpadávajú.Či je to možné telefonicky alebo mailom.

Za odpoveď ďakujem
Jozef Baláž, Martin · balaz.j37@gmail.com · 11.6.2009, 11:53
Dlhodobo odstavené motorové vozidlá , ktoré majú pripevnené evidenčné číslo, alebo sú čitateľne na nich vyznačené meno, priezvisko a adresa pobytu alebo názvu a sídla držiteľa vozidla na viditeľnom mieste, sa nepovažujú za vraky a držitelia takýchto vozidiel sa nedopúšťajú porušenia žiadnych právnych noriem.

Kedy a ako možno vraky motorových vozidiel odstrániť riešia:

- § 43 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke

- §§ 49 a nasl. Zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.

V prípade ak vznikne podozrenie, že sa na katastrálnom území mesta Martin nachádza vrak motorového vozidla, môžete uvedenú skutočnosť telefonicky oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 159, ale aj emailom na adresu: msp.martin@martin.sk. Každé takéto oznámenie príslušníci Mestskej polície mesta Martin preveria a v prípade zistenia porušenia právnych noriem budú postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
Adrián Antoš, vedúci oddelenia OKS, Martin · antos@martin.sk · 11.6.2009, 11:53

Dobry den.

Rad by som sa stal clenom mestskej policie martin.
Bolo by mi ctou.
Lubomir Marušin, Martin · lubosmarusin@azet.sk · 20.4.2009, 08:38
Dobrý večer chela by som sa Vás opýtať, že aké podmienky musí spĺňať uchádzač o zamestnanie v MP-Martin a či v terajšej dobe hladáte pracovníkov ktorý by sa k Vám pridali ............Prajem Vám veľa pracovných úspechov všetkým a ďakujem za skorú odpoveď
Viola Kubičková, Martin · maciatko950@azet.sk · 10.4.2009, 21:04
Príslušníkom mestskej polície sa v zmysle zákona SNR č. 564/19990 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov, môže stať len bezúhonná osoba, staršia ako 21 rokov, ktorá je telesne, duševne a odborne spôsobilá na plnenie úloh obecnej polície. Príslušník obecnej polície môže plniť úlohy obecnej polície iba vtedy, ak má úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a získal odbornú spôsobilosť príslušníka obecnej polície.
V súčasnom období na Mestskej polícii v Martine neprebieha výberové konanie na prijímanie nových príslušníkov mestskej polície. Mestská polícia Martin však prijaté žiadosti o zamestnanie eviduje a v prípade zahájenia výberového konania sú všetci uchádzači, ktorí prejavili záujem o prácu v mestskej polícii, oslovení.
Taktiež by som Vám chcel v mene všetkých príslušníkov Mestskej polície mesta Martin poďakovať za prianie pracovných úspechov.
Adrián Antoš, vedúci oddelenia OKS, Martin · antos@martin.sk · 10.4.2009, 21:04

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či MP v Martine neuvažovala nad opakovanými kontrolami dodržiavania dopravných predpisov (parkovanie automobilov na miestach vyhradených invalidom, rodinám s deťmi, parkovanie mimo parkovacích miest) na parkoviskách v obchodnej zóne Turiec.
K porušovaniu dopravných predpisov na uvedených plochách totiž dochádza v podstate neustále.
Vopred ďakujem za odpoveď.
Tomáš Srpoň, Martin · · 24.3.2009, 16:06
Mestská polícia mesta Martin počas celého roka vykonáva kontroly dodržiavania dopravných predpisov aj na parkovisku v Obchodnom centre Turiec v Martine, pričom sa osobitne zameriava najmä na parkovacie miesta vyhradené pre osoby so zdravotným postihnutím. Napriek tomu si je Mestská polícia vedomá faktu, že nepostihne všetky priestupky, ktoré sa v danom priestore stanú, pretože príslušníci Mestskej polície nie sú a nemôžu byť prítomní na predmetných parkoviskách nepretržite. Preto uvítame každý podnet zo strany občianskej verejnosti, že došlo k porušeniu zákona, na základe ktorého vykonáme príslušné zákonné opatrenia.
plk. JUDr. Jozef ŤAPAJ , náčelník MsP, Martin · msp@martin.sk · 24.3.2009, 16:06

Zdravim mestsku policiu...
w..., · · 11.1.2009, 20:02
Aj ked oneskorene, zelam vsetkym pracovnikom krasny Novy rok, plny uspechov, stastia, lasky, zdravia. Ex MsP pracovnicka Julka
, · · 11.1.2009, 19:47
Dobrý den,mám takový problém.Hledám spolužáka,který pracuje na dopravním inspektotátě u dopravních nehod.Jedná se o Dalibora Ožanu.Prosím pomožte mi ho skontaktovat.Máme 17.10.sraz po mnoha létech ze základní školy.prosím o předáni imeilu.ldn@seznam.cz Děkuji Jelínková-Gembalová
Lenka Jelínková, Ostrava-Poruba · ldn@seznam.cz · 7.10.2008, 17:35
Srdecne pozdravujem vsetkych prislusnikov Mestskej policie.
(ex pracovnicka Julia ) :=)

Julia Fasiankova, · juliafasiankova@hotmail.com · 17.7.2008, 15:49
Boli by ste takí dobrí a poslali mi na mail,aké podmienky musí spĺňať uchádzač na miesto pracovníka MsP Martin?Ide mi hlavne o to,či musí mať maturitu alebo či je reálne si ju robiť aj popri zamestnaní v radoch MsP.Ďakujem vám.Budem čakať na vašu odpoveď.Prajem veľa zdaru v službe aj mimo nej.
Ľuboš Senko, Martin · lupo.korky@zoznam.sk · 28.6.2008, 17:17
pejdite sa peši zo Záturčia na sever. Taký neporiadok ste nevideli. To nikomu nepatrí? Prešiel som tadiaľ s návštevou a hanbil som sa ako pes. Darmo bolo na námestí čisto ,zlý dojem sa už nedal vymazať.
peter kral, martin · peterrkral@stonline.sk · 28.3.2008, 09:34
Dobry den,
7.3.08 v noci som oznamila MsP MT rusenie nocneho kludu v ms.casti Strane a chcem sa velmi pekne podakovat MsP - hliadka prisla do 10 minut a vyriesila problem okamzite. Velmi milo nas to prekvapilo... Este raz dakujem.
AD
Alena Dubovcova, Martin · alena.dubovcova@ggbearings.com · 13.3.2008, 09:45
Dobry den, chcela by som sa spytat ake su podmienky prijatia do Policajneho zboru v Martine. Za skoru odpoved vopred dakujem.
Petra Stredakova, Martin · odetapka@azet.sk · 6.3.2008, 15:47
Dobry podvecer prajem. Srdecny pozdrav z Talianska vsetkym ex-kolegom z Mestkej policie vrucne posielam. Stranka web je nadherna, priehladna, a velmi sa mi paci organizacna struktura. Martinski US Marshals :=) Vsetko dobre Vam zelam, Julka
Julia Fasiankova, Milano · lady_mielikki@centrum.sk · 4.3.2008, 16:59
prečo na ul. Mudroňovej pred zdravotnými strediskami parkujú sanitky na tavnikoch, ktoré už zničili a polícia si to nevšíma
, · · 22.2.2008, 08:57
Chcem sa vyjadriť k správe, že koľko penazí sa vyzbieralo za priestupky. Myslím, že by to mohlo byť oveľa väčšie množstvo nakoľko napr. v tomto zimnom období, kedy je poviné používanie vonkajšieho osvetlenia motorového vozidla som každý deň svedkom porušenia zákona týkajúceho sa osvetlenia. Keby sa za každé vozidlo vyzbieralo min. 500 Sk za každý priestupok, alebo ako je legislatívne upravené maximálne 2000 Sk v blokovom konaní, polepšil by si i policajný útvar, i štátny rozpočet. (v priemere denne pri státi na zastávke MHD v trvaní 10 min, je takýchto vozidiel 5).
Taktiež by som sa chcela vyjadriť k značeniu konkrétne na križovatke, smerom od Neografie, okolo Predajne nábytku, a jej kolmú časť popri kine Strojár. Pri východe z parkoviska Neografia, je vodič na tejto ceste na ceste vedľajšej, označenej "STOPKOU". Ja som vychádzala z Ulice ktorá je na ňu kolômá, označená ako "HLAVNÁ", keby som nebola obozretná došlo by k dopravnej nehode nakoľko 3 motorové vozidlá ignorovali značku "STOP" a tým porušili zákon a ohrozili nie len moju bezpečnosť, preto by som navrhovala primerané opatrenie( hliadka) nakoľko to nie je ojedinelý prípad, ďakujem za porozumenie.

Bc. Katarína Nagyová
Bc. Katarína Nagyová, Martin · katkanagy@orangemail.sk · 4.1.2008, 19:46
Dobry den, je neskutocne co sa deje v okoli Tulipu.... prehanaju sa tam romovia na stvorkolkach, cez den... konkretne vcera okolo obeda, jazdia na nich popri Turci (poza Tulip) ohrozuju chodcov, mamicky s kocikmi uz ani nehovorim... Pravidelne chodia aj "vodici" na babetach cez podchod popod zeleznicnu trat ktory ide prave od Tulipu smerom do Kosut. Potom nech sa zeleznicna policia necuduje ze chodci chodia radsej cez kolaje... kde je to mnohokrat bezpecnejsie. Dokonca cez vikendy sa tade prehanaju aj na terennych motorkach, ktore nemaju ani evidencne cisla.... Ten podchod je jasne oznaceny znackou ze je to chodnik pre chodcov a je uplny vrchol ze sa tade prehanaju na roznych motocykloch a nikto to neriesi.... Trva to par mesiacov, nie len par dni ... neda sa to nejako riesit ?
, Martin · dstipalova@marticonet.sk · 4.9.2007, 08:48
Neviem,či vedenie mestskej polície má predstavu o tom, čo sa deje v Záturčí vo večerných a nočných hodinách,ale asi nie,lebo agresivita a arogancia mládeže zo dňa na deň narastá práve vďaka absolútnej neprítomnosti poriadkových služieb v týchto lokalitách v spomenutých hodinách. Tie deti sa smejú ľuďom do tváre a dokonca sa otvorene vyhrážajú poškodením osobného majetku,ak im človek bude vadiť... Z tohto dôvodu považujem prítomnosť mestských policajtov v Záturčí v doobedňnajších hodinách za výsmech obyvateľom tohto sídliska a kladiem si otázku,či by hliadky nemali oveľa väčší zmysel práve v nočných hodinách?Samozrejme by sa malo jednať o policajtov,ktorí to myslia so svojou prácou seriózne a nedriemu v zaparkovaných autách,čakajúc,kým im padne...S pozdravom a nádejou v pozitívne zmeny Vás zdravím! Vydra
Radoslav Vydra, Martin · rvydra@marticonet.sk · 4.8.2007, 20:33
dobry site
alex, huy · box@box.sk · 4.2.2007, 20:01
Vytvorením týchto stránok Vám dávame možnosť získavať informácie o činnosti mestskej polície v Martine. Na tejto stránke môžete písať rôzne názory, vyjadrenia, pripomienky k činnosti mestskej polície a tak dať priestor k uspokojovaniu vašich požiadaviek a možnosť vyjadrenia názorov mestských policajtov.
Juraj Svoboda, Martin · svoboda@martin.sk · 6.4.2006, 20:48
  SÚVISIACE STRÁNKY
· martin.sk
· doprava.martin.sk
· zoznam.martin.sk
· zabezpečovanie bývania
· tikmartin.sk

  NAPÍŠTE NÁM   
· ohlasovanie porúch
· žiadosti o informácie
· schránka dôvery
· návštevná kniha
· diskusie

  SLUŽBY OBČANOM
· novinky na e-mail
· uznesenia
· VZN

  ANKETA
Vyhovuje Vám počet policajtov v meste?
» áno «
4863 hlasov 38%
» nie «
4290 hlasov 33%
» neviem «
3695 hlasov 29%

  WEBMASTER
· mapa stránky
· o stránkach
· štruktúra stránky
· kontakt


(c) Mesto MARTIN 2006

datacom - logo