policia.martin.sk
6. december 2023- OZNAMY MONITORING TLAČOVÉ SPRÁVY AKTUALITY AKCIE MsP

  VYHĽADÁVANIE
 

  HLAVNÉ MENU
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 o mestskej polícii

 organizačný poriadok

 organizačná štruktúra

 správa o činnosti

 kontakty

 mapa mestaPREVENCIA

 kamarát AX

 štvorlístok

 seniori

 modrý semaforFOTOGALÉRIA

NÁVŠTEVNÁ KNIHA


DOPRAVA.MARTIN.SK

ZOZNAM.MARTIN.SK


  MAPA MESTA
mapový portál mesta Martin

mapa mesta
seniori


motto:

„Pre všetky tie šťastné chvíle,
pre tých svojich naokolo.
Pre všetko, čo Vám je milé,
žiť tie roky hodné bolo.“

ilustračná snímka ilustračná snímka

PROJEKT PREVENCIE KRIMINALITY PRE SENIOROV „POLÍCIA A ZÁKON NA POMOC SENIOROM“

K rozšíreniu stratégie prevencie kriminality v našom meste Martin prispela najmä potreba zastrešenia všetkých skupín obyvateľstva pred sociálno-patologickými javmi, ktoré ohrozujú požadované a predpokladané sociálne vzťahy. Špecifickú cieľovú skupinu, ktorú chceme osloviť, tvoria seniori.

Cieľ projektu :

Starší občan by si mal uplatňovať svoje nároky, definovať svoje potreby, požiadavky a zaktivizovať ich pri presadzovaní a dožadovaní sa vlastných práv. Vytvoriť si tak vlastnú ochranu pred materiálnou a morálnou ujmou. Mnohé najmä majetkové trestné činy alebo podvody by sa totiž nemuseli stať, keby ľudia dodržiavali jednoduché preventívne pravidlá. Zo všetkých materiálov vyplýva, že je potrebné zvyšovať právne vedomie starších a tým vzbudiť ich záujem a aktívne vystupovanie. Preto sme sa pokúsili vytvoriť priestor, kde by sa seniori stretávali, mohli sa nielen rozprávať o témach, ktoré ich zaujímajú ale i vzdelávať sa a tak prežiť bezpečnú, plnohodnotnú a peknú jeseň života.

Charakteristika projektu:

Mestská polícia mesta Martin svojim pilotným projektom : „Polícia a zákon na pomoc seniorom“ chce prispieť k zlepšeniu podmienok života staršej generácie, zmierňovanie ich nešťastia, utrpenia, samoty a sociálneho znevýhodnenia, podporovať ich integráciu do spoločenského a verejného života.

Projekt je tvorený štyrmi teoretickými celkami a jednou praktickou ukážkou sebaobrany. Metodická časť je charakterizovaná témami:

 1. Mestská polícia- organizačná štruktúra, pôsobnosť, oprávnenia,
 2. Polície SR – členenie, pôsobnosť, oprávnenia
 3. Základné ľudské práva I. časť:
  • krádeže
  • podvody
  • ako sa nestať obeťami trestných činov
  • teória výklad s trestného práva
 4. Základné ľudské práva II. časť:
  • násilie
  • zneužívanie
  • zanedbávanie
 5. Ukážky sebaobrany

Časová a miestna pôsobnosť :

Projekt bude realizovaný od septembra 2009 až do júla 2010 na pôde sociálnych zariadení v domovoch dôchodcov, v kluboch, v spoločenských centrách, v kostoloch.

Záujemcovia sa môžu písomne kontaktovať na adrese:

Mesto Martin – Mestská polícia
J. Lettricha 5
036 01 M A R T I N

alebo emailom na adrese: msp@martin.sk.

 

  SÚVISIACE STRÁNKY
· martin.sk
· doprava.martin.sk
· zoznam.martin.sk
· zabezpečovanie bývania
· tikmartin.sk

  NAPÍŠTE NÁM   
· ohlasovanie porúch
· žiadosti o informácie
· schránka dôvery
· návštevná kniha
· diskusie

  SLUŽBY OBČANOM
· novinky na e-mail
· uznesenia
· VZN

  ANKETA
Vyhovuje Vám počet policajtov v meste?
» áno «
4794 hlasov 38%
» nie «
4229 hlasov 33%
» neviem «
3635 hlasov 29%

  WEBMASTER
· mapa stránky
· o stránkach
· štruktúra stránky
· kontakt


(c) Mesto MARTIN 2006

datacom - logo