policia.martin.sk
29. september 2023- OZNAMY MONITORING TLAČOVÉ SPRÁVY AKTUALITY AKCIE MsP

  VYHĽADÁVANIE
 

  HLAVNÉ MENU
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 o mestskej polícii

 organizačný poriadok

 organizačná štruktúra

 správa o činnosti

 kontakty

 mapa mestaPREVENCIA

 kamarát AX

 štvorlístok

 seniori

 modrý semaforFOTOGALÉRIA

NÁVŠTEVNÁ KNIHA


DOPRAVA.MARTIN.SK

ZOZNAM.MARTIN.SK


  MAPA MESTA
mapový portál mesta Martin

mapa mesta
AKTUALITY - ARCHÍV

Bezdomovec odovzdal ukradnuté parkovacie zábrany v zberných surovinách
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 01.12.2009, Martin
Fotografia z akcie - Bezdomovec odovzdal ukradnuté parkovacie zábrany v zberných surovináchDňa 27. 11. 2009 v poobedňajších hodinách prijalo Operačné stredisko MsP dva podnety, jeden z Ul. A. Stodolu a druhý z Ul. C. Majerníka, že neznámy páchateľ ukradol kovové zábrany z vyhradených parkovacích miest pred bytovými domami.
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (20. 11. 2009 – 26. 11. 2009)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 27.11.2009, Martin
Dňa 21. 11. 2009 o 16:55 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. Severnej sa z jedného bytu už druhý deň ozývajú stony a jojkanie. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 17:13, zistila, že z bytu bolo počuť stonanie a jojkanie a na zvonenie, búchanie a výzvy, aby osoba, ktorá je v byte otvorila, nik nereagoval. Týmto vznikla dôvodná obava o zdravie a život osoby, ktorá sa nachádzala v byte, a tak hliadka na miesto privolala HaZZ, ktorý byt bez poškodenia otvoril za prítomnosti nezúčastnených osôb.
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (13. 11. 2009 – 19. 11. 2009)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 23.11.2009, Martin
Dňa 13. 11. 2009 o 13:15 zistila hliadka MsP na Ul. V. Žingora znečistenie vozovky 37-ročným Tiborom A. z Martina, ktorý pri výjazde z pozemku motorovým vozidlom znečistil vozovku blatom. Po upozornení hliadky menovaný vozovku ihneď očistil. K náprave stavu postačilo vec riešiť napomenutím.
...pokračovanie


Hlučná mládež požívajúca alkoholické nápoje
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 19.11.2009, Martin
Dňa 13. 11. 2009 o 18:32 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že pri prameni Medokýš na Ul. Cesta na Medokýš sa zhromaždila skupinka, zrejme maloletých osôb, ktorá sa správa hlučne a pije alkoholické nápoje.
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (06. 11. 2009 – 12. 11. 2009)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 13.11.2009, Martin
Dňa 06. 11. 2009 o 10:55 zistila hliadka MsP na Ul. Priekopskej znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustili 20-ročná Dominika U. z Dubového a 19-ročná Martina M. z Mošoviec tým, že odhodili ohorky cigariet na zem.
...pokračovanie


Cyklohliadky MsP Martin v r. 2009
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 10.11.2009, Martin
Fotografia z akcie - Cyklohliadky MsP Martin v r. 2009V roku 2009 dvojčlenné cyklohliadky Mestskej polície mesta Martin odslúžili celkovo 1950 hodín...
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (30. 10. 2009 – 05. 11. 2009)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 06.11.2009, Martin
Dňa 30. 10. 2009 o 14:10 zistila hliadka MsP pri garáži na Ul. Novákovej č. 7 skládku stavebného odpadu. Z dôvodu porušenia VZN č. 77 o odpadoch hliadka vyhotovila fotodokumentáciu a začala porušenie VZN objasňovať.
...pokračovanie


Deti voziace sa na zadnej časti autobusu
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 05.11.2009, Martin
Dňa 03. 11. 2009 sa vo večerných hodinách potvrdilo, že v mestách, kde fungujú mestské kamerové systémy šetria nielen čas, ale aj nemalé finančné prostriedky.
...pokračovanie


Mladí muži spiaci v pivnici bytového domu
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 03.11.2009, Martin
Dňa 01. 11. 2009 o 08:17 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v pivnici bytového domu na Ul. D. Makovického spia dvaja chlapci.
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (23. 10. 2009 – 29. 10. 2009)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 30.10.2009, Martin
Fotografia z akcie - Výpis z týždennej situačnej správy (23. 10. 2009 – 29. 10. 2009)Falošný predajca NOTA BENE. Dňa 29. 10. 2009 o 11:00 zistila hliadka MsP na Ul. 29. augusta podozrivú osobu pri predaji časopisu NOTA BENE. Kontrolou zistila, že sa jedná o falošného predajcu tohto časopisu. Pri kontrole totožnosti sa 43-ročný Milan T. zo Zvolena dopustil ďalšieho priestupku proti poriadku v správe tým, že hliadke MsP uviedol úmyselne nepravdivé údaje. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Vytápanie susedov
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 29.10.2009, Martin
Fotografia z akcie - Vytápanie susedovDňa 28. 10. 2009 o 16:22 prijalo Operačné stredisko MsP podnet z Ul. Majakovského č. 3, že psychicky narušený sused ich vytápa a už im horia v rozvodnej skrini káble elektrického vedenia.
...pokračovanie


Osoba ležiaca v hrobe
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 29.10.2009, Martin
Dňa 28. 10. 2009 o 13:31 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v hrobe na Atilovom vŕšku leží zabalená v deke nejaká osoba.
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (16. 10. 2009 až 22. 10. 2009)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 28.10.2009, Martin
Dňa 16. 10. 2009 o 10:32 prijalo Operačné stredisko MsP podnet z predajne potravín CBA na Ul. M. R. Štefánika, že majú zadržanú osobu podozrivú z krádeže tovaru. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 10:43, zistila, že krádeže sa dopustila 57-ročná Jana M. z Martina, ktorá sa ku krádeži tovaru v hodnote 1,73 € priznala. Nakoľko sa u menovanej jednalo o opakovanú krádež v priebehu roka, vzniklo podozrenie zo spáchania TČ krádeže. Na miesto bola privolaná hliadka OO PZ Martin - východ, ktorá prípad prevzala na ďalšiu realizáciu.
...pokračovanie


Útok psa na príslušníka MsP
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 28.10.2009, Martin
Dňa 26. 10. 2009 o 19:35 hliadka MsP na Ul. Š. Furdeka kontrolovala majiteľku psa 45-ročnú Zlatu H. z Martina. Pri kontrole pes menovanej zaútočil na príslušníka MsP ...
...pokračovanie


Otvorené osobné motorové vozidlo
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 19.10.2009, Martin
Dňa 18. 10. 2009 o 21:38 prijalo Operačné stredisko MsP oznámenie, že na Ul. J. Mazúra je otvorené osobné motorové vozidlo tov. zn. Nissan Almera...
...pokračovanie


Popísanie reklamnej tabule perom
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 19.10.2009, Martin
Dňa 17. 10. 2009 o 00:20 zistila hliadka MsP na Ul. M. R. Štefánika priestupok proti majetku, ktorého sa dopustil 21-ročný Lukáš C. z Martina ...
...pokračovanie


Výpis riešených priestupkov v mesiaci september 2009
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 19.10.2009, Martin
Rozobratie dynamického dopravného značenia Dňa 18. 09. 2009 o 22:30 zistila hliadka MsP na Ul. Kohútovej narušenie verejného poriadku, ktorého sa dopustil Pavol L. tým, že rozobral dynamické dopravné značenie a týmto búchal o stĺp verejného osvetlenia. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Riešené priestupky v mesiaci august 2009
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 19.10.2009, Martin
Dňa 14. 08. 2009 o 10:45 zistila hliadka MsP na Ul. Jilemnického znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil Andrej L. tým, že z verejného priestranstva neodstránil exkrementy po psovi, ktorého viedol. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Riešené dopravné priestupky v mesiacoch august a september
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 19.10.2009, Martin
Od 01. 08. 2009 do 31. 08. 2009 vrátane riešili príslušníci MsP celkom 491 dopravných priestupkov.
...pokračovanie


Mŕtvy muž v podchode do ZŤS
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 15.10.2009, Martin
Dňa 14. 10. 2009 o 16:30 zistila hliadka MsP pri kontrole podchodu do bývalého objektu ZŤS na Ul. Čsl. armády, zo strany od športovej haly, že sa na mieste nachádzal neznámy muž, ktorý nejavil známky života.
...pokračovanie
Archív:  [0]  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  
  SÚVISIACE STRÁNKY
· martin.sk
· doprava.martin.sk
· zoznam.martin.sk
· zabezpečovanie bývania
· tikmartin.sk

  NAPÍŠTE NÁM   
· ohlasovanie porúch
· žiadosti o informácie
· schránka dôvery
· návštevná kniha
· diskusie

  SLUŽBY OBČANOM
· novinky na e-mail
· uznesenia
· VZN

  ANKETA
Vyhovuje Vám počet policajtov v meste?
» áno «
4735 hlasov 38%
» nie «
4181 hlasov 33%
» neviem «
3591 hlasov 29%

  WEBMASTER
· mapa stránky
· o stránkach
· štruktúra stránky
· kontakt


(c) Mesto MARTIN 2006

datacom - logo