policia.martin.sk
29. september 2023- OZNAMY MONITORING TLAČOVÉ SPRÁVY AKTUALITY AKCIE MsP

  VYHĽADÁVANIE
 

  HLAVNÉ MENU
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 o mestskej polícii

 organizačný poriadok

 organizačná štruktúra

 správa o činnosti

 kontakty

 mapa mestaPREVENCIA

 kamarát AX

 štvorlístok

 seniori

 modrý semaforFOTOGALÉRIA

NÁVŠTEVNÁ KNIHA


DOPRAVA.MARTIN.SK

ZOZNAM.MARTIN.SK


  MAPA MESTA
mapový portál mesta Martin

mapa mesta
AKTUALITY - ARCHÍV

Výpis z týždennej situačnej správy (14. 05. 2010 – 21. 05. 2010)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 21.05.2010, Martin
Poškodenie parkovacej zábrany Dňa 14. 05. 2010 o 08:40 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. Hurbanovej došlo k poškodeniu parkovacej zábrany motorovým vozidlom tov. zn. Škoda Octávia, ktoré už z miesta odišlo. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 08:45, zistila, že vodičom vozidla v dobe, kedy došlo k poškodeniu zábrany bol 30-ročný Daniel M. z Martina...
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (07. 05. 2010 – 13. 05. 2010)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 14.05.2010, Martin
Dňa 12. 05. 2010 o 11:40 zistila hliadka MsP na Ul. M. R. Štefánika osobu s viditeľne noseným nožom na verejnom priestranstve. Z dôvodu, že osoba neuposlúchla výzvu hliadky na vydanie zbrane a preukázanie totožnosti, bola na miesto privolaná motohliadka MsP, ktorá osobe zbraň odňala a následne ju predviedla na útvar MsP na zistenie totožnosti a podania potrebného vysvetlenia na objasnenie priestupku.
...pokračovanie


Napadnutie učiteľky Spojenej školy žiakom
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 12.05.2010, Martin
Dňa 11. 05. 2010 o 07:35 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v Spojenej škole na Ul. Červenej armády majú v škole žiaka, ktorý sa hrubo chová k učiteľke a vulgárne jej nadáva.
...pokračovanie


Mestské policajtky medzi seniormi
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 07.05.2010, Martin
Fotografia z akcie - Mestské policajtky medzi seniormiV mesiaci apríl 2010 dve príslušníčky MsP Martin v rámci prevenčného projektu POLÍCIA A ZÁKON NA STRANE SENIOROV vykonali v Klube dôchodcov SEVER 2 a Klube dôchodcov Podháj, Záturčie prednášky...
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (30. 04. 2010 – 06. 05. 2010)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 07.05.2010, Martin
Dňa 04. 05. 2010 o 19:16 zistila hliadka MsP pri ZŠ na Ul. A. Stodolu porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustila 18-ročná Michaela T. z Martina tým, že podala cigaretu mladistvej Simone I. z Martina.
...pokračovanie


Preventívne aktivity MsP Martin v mesiaci APRÍL 2010 na ZŠ a MŠ v meste Martin
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 07.05.2010, Martin
Fotografia z akcie - Preventívne aktivity MsP Martin v mesiaci APRÍL 2010 na ZŠ a MŠ v meste MartinMestská polícia Martin aj v mesiaci apríl 2010 pokračovala vo svojich prevenčných aktivitách.
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (23. 04. 2010 – 29. 04. 2010)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 30.04.2010, Martin
Dňa 25 04. 2010 o 15:40 zistila hliadka MsP v parku na Nám. S. H. Vajanského porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili 16-ročné Petra T. a Janka L., obe z Martina, tým, že požívali alkoholické nápoje na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní. Podanie alkoholu mladistvým je v ďalšom preverovaní Priestupkovým referátom MsP.
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (16. 04. 2010 – 22. 04. 2010)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 23.04.2010, Martin
Dňa 20. 04. 2010 o 11:40 prijalo Operačné stredisko MsP podnet zo ZŠ na Ul. J. V. Dolinského, že jeden zo žiakov vyhodil z okna igelitové vrecko naplnené vodou, ktorým trafil neznámu ženu prechádzajúcu po chodníku. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 11:56, zistila, že igelitové vrecko naplnené vodou vyhodil z okna 16-ročný Juraj N. z Martina, ktorý sa týmto svojim konaní dopustil priestupku proti občianskemu spolunažívaniu. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (09. 04. 2010 – 15. 04. 2010)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 16.04.2010, Martin
Dňa 11. 04. 2010 o 12:55 zistila hliadka MsP pred ZŠ na Ul. J. V. Dolinského, že 16-ročný Lukáš Ľ. Z Martina skákal na skateboarde po dlažbe. Hliadka menovaného upozornila, aby po dlažbe neskákal, že ju môže nepoškodiť. Menovaný neuposlúchol ani opakovanú výzvu hliadky a v skákaní na skateboarde po dlažbe pokračoval. Neuposlúchnutím výzvy verejného činiteľa sa menovaný dopustil priestupku proti verejnému poriadku, za spáchanie ktorého mu hliadka uložila pokutu v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (02. 04. 2010 – 08. 04. 2010)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 10.04.2010, Martin
Dňa 03. 04. 2010 o 16:20 zistila hliadka MsP pri ZŠ na Ul. A. Stodolu priestupok proti verejnému poriadku, ktorého sa dopustil 19-ročný Daniel Ď. z Martina tým, že si na verejnosti, pred hliadkou MsP, obnažoval pohlavný orgán. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (26. 03. 2010 – 01. 04. 2010)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 02.04.2010, Martin
Znečistenie verejného priestranstva Dňa 26. 03. 2010 o 12:55 prijalo Operačné stredisko MsP podnet z HaZZ v Martine, že pri starej betonárke v lokalite Bukoviny Rómovia vypaľujú káble. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 13:05, zistila, že nad smetiskom v lokalite Bukoviny sa nachádzal 23-ročný Róbert B. z Tvrdošína, ktorý tu vypaľoval staré káble, pričom odpadmi z káblov znečisťoval verejné priestranstvo. Za spáchanie priestupku mu bola uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (12. 03. 2010 – 18. 03. 2010)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 19.03.2010, Martin
Dňa 18. 03. 2010 o 07:00 zistila hliadka MsP na Ul. Gándhího zanedbanie povinnosti upratovania verejného priestranstva, ktorého sa dopustil 49-ročný Ľubomír S. z Martina tým, že z verejného priestranstva neodstránil exkrementy po psovi, ktorého viedol.
...pokračovanie


Siedmi zanedbaní psy žijúci v nevyhovujúcich priestoroch
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 19.03.2010, Martin
Fotografia z akcie - Siedmi zanedbaní psy žijúci v nevyhovujúcich priestoroch Dňa 14. 03. 2010 o 07:50 zistila hliadka MsP v záhradkárskej osade pri nadjazde a železničnej trati zo strany od mestskej časti Priekopa, že v jednej zo záhrad sa nachádzalo sedem psov rôznych plemien, ktoré boli zanedbané a chované v nevyhovujúcich priestoroch.
...pokračovanie


Sfetovaný mladý muž v potoku Silava
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 15.03.2010, Martin
Fotografia z akcie - Sfetovaný mladý muž v potoku Silava Dňa 13. 03. 2010 o 17:10 hliadka MsP spozorovala v potoku Silava na Ul. Šoltésovej osobu ako nehybne leží vo vode.
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (05. 03. 2010 – 11. 03. 2010)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 12.03.2010, Martin
Dňa 05. 03. 2010 o 23:03 prijalo Operačné stredisko MsP podnet od zamestnanca prevádzky Zábavné centrum Kocka, že v herni sa jeden zo zákazníkov správa agresívne a robí výtržnosti. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 23:07, sa skontaktovala s oznamovateľom, ktorý označil osobu, ktorá sa správala agresívne. V čase príchodu hliadky muž už sedel pri stole a bol pokojný. Ani na opakovanú výzvu hliadky MsP, aby predložil doklad totožnosti nereagoval a pokúsil sa fyzicky napadnúť oznamovateľa. V útoku mu zabránila hliadka MsP. Ďalším šetrením hliadka zistila, že sa jednalo o 21-ročného Michala M. z Martina, ktorý bol pod značným vplyvom alkoholických nápojov. Za neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa a narúšanie verejného poriadku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (26. 02. 2010 – 04. 03. 2010)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 05.03.2010, Martin
Dňa 27. 02. 2010 o 11:49 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že vo vnútrobloku na Ul. M. Jankolu skupinka mladých ľudí požíva alkoholické nápoje a znečisťuje verejné priestranstvo. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 12:05, zistila porušenie VZN č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil 19-ročný Erik M. z Martina tým, že požíval alkoholické nápoje na verejnom priestranstve. Za uvedený priestupok bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní. Ostatné prítomné osoby alkoholické nápoje nepožívali, znečistenie verejného priestranstva hliadka taktiež nezistila.
...pokračovanie


Pokus o samovraždu výfukovými plynmi
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 05.03.2010, Martin
Dňa 03. 03. 2010 o 19:18 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že pred bytovým domom na Ul. Š. Nahálku, na parkovisku sedí muž v osobnom motorovom vozidle, ktoré má zapnutý motor a výfukové plyny z výfuku má vyvedené hadicou do kufra vozidla....
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (19. 02. 2010 – 25. 02. 2010)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 26.02.2010, Martin
Dňa 19. 02. 2010 o 06:50 zistila hliadka MsP na Ul. D. Makovického znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil 52-ročný Juraj L. zo Sučian tým, že neodstránil exkrement po psovi, ktorého viedol na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (12. 02. 2010 – 18. 02. 2010)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 23.02.2010, Martin
Dňa 12. 02. 2010 o 07:00 zistila hliadka MsP na Ul. J. Alexyho porušenie zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila 38-ročná Dana H. z Martina tým, že u ňou vedeného psa nepreukázala jeho totožnosť evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (29. 01. 2010 – 04. 02. 2010)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 05.02.2010, Martin
Dňa 31. 01. 2010 o 22:01 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v pivničných priestoroch bytového domu na Ul. A. Kmeťa rušia nočný kľud hlasnou hudbou. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 22:07, zistila, že rušenia nočného kľudu sa dopustil 17-ročný Vladimír B. tým, že mal hlasno pustenú hudbu. Menovanému bola za spáchanie priestupku uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie
Archív:  [0]  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  
  SÚVISIACE STRÁNKY
· martin.sk
· doprava.martin.sk
· zoznam.martin.sk
· zabezpečovanie bývania
· tikmartin.sk

  NAPÍŠTE NÁM   
· ohlasovanie porúch
· žiadosti o informácie
· schránka dôvery
· návštevná kniha
· diskusie

  SLUŽBY OBČANOM
· novinky na e-mail
· uznesenia
· VZN

  ANKETA
Vyhovuje Vám počet policajtov v meste?
» áno «
4735 hlasov 38%
» nie «
4179 hlasov 33%
» neviem «
3591 hlasov 29%

  WEBMASTER
· mapa stránky
· o stránkach
· štruktúra stránky
· kontakt


(c) Mesto MARTIN 2006

datacom - logo