policia.martin.sk
29. september 2023- OZNAMY MONITORING TLAČOVÉ SPRÁVY AKTUALITY AKCIE MsP

  VYHĽADÁVANIE
 

  HLAVNÉ MENU
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 o mestskej polícii

 organizačný poriadok

 organizačná štruktúra

 správa o činnosti

 kontakty

 mapa mestaPREVENCIA

 kamarát AX

 štvorlístok

 seniori

 modrý semaforFOTOGALÉRIA

NÁVŠTEVNÁ KNIHA


DOPRAVA.MARTIN.SK

ZOZNAM.MARTIN.SK


  MAPA MESTA
mapový portál mesta Martin

mapa mesta
AKTUALITY - ARCHÍV

Vyhrážanie sa s namierenou zbraňou
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 15.11.2010, Martin
Dňa 12. 11. 2010 o 11:00 na Ul. Novákovej veliteľ zmeny MsP vykonával kontrolu činnosti hliadky MsP. V tom čase vyšli na Ul. A. Kmeťa z pohostinstva DVANÁSTKA dvaja Rómovia (muž a žena). Za nimi vybehol barman uvedeného zariadenia 36-ročný Richard S. z Martina a kričal na hliadku MsP, že vychádzajúci Róm je ozbrojený a pred chvíľou mieril naňho zbraňou.
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (05. 11. 2010 – 11. 11. 2010)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 12.11.2010, Martin
Dňa 06. 11. 2010 o 21:34 bolo prostredníctvom Mestského kamerového systému zistené porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku na Ul. M. R. Štefánika dvomi mužmi tým, že požívali alkoholické nápoje na verejnom priestranstve. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 21:34, zistila, že porušenia VZN sa dopustili 21-ročný Stanislav T. a 26-ročný Pavol Ď., obaja z Martina, ktorým bola za spáchanie priestupku uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (29. 10. 2010 – 04. 11. 2010)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 05.11.2010, Martin
Dňa 02. 11. 2010 o 13:30 zistila hliadka MsP na múriku občianskeho cintorína zo strany od amfiteátra porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili 15-ročná Mária V. z Martina a 15-ročná Katarína U. zo Sučian tým, že požívali alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Alkohol priniesli dvaja chlapci z Trenčína, s ktorými sa zoznámili cez internet a ktorí pri príchode hliadky z miesta ušli. Menované sa na útvare MsP podrobili dychovej skúške na zistenie alkoholu v dychu s výsledkom: Mária V. 0,45 mg/l a Katarína U. 0,62 mg/l. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní. Obe mladistvé boli odovzdané rodičom.
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (22. 10. 2010 – 28. 10. 2010)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 31.10.2010, Martin
Dňa 23. 10. 2010 o 03:47 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. Timravy dochádza k rušeniu nočného kľudu hlasnou reprodukovanou hudbou. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 03:52, zistila, že rušenia nočného kľudu sa dopustil 24-ročný Lukáš Z. z Vrútok. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (15. 10. 2010 – 21. 10. 2010)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 22.10.2010, Martin
Dňa 21. 10. 2010 o 20:01 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v bytovom dome na Ul. Timravy opitému susedovi vychádza z bytu dym, čo sa sústavne opakuje. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 20:10, zistila, že byt pred príchodom hliadky MsP otvorili príslušníci HaZZ Martin, ktorí tu našli 40-ročného Romana T. spať, pričom mu prihorela večera. Z dôvodu opakovaných udalostí, nerešpektovania výziev susedov a narúšania občianskeho spolunažívania sa menovaný dopustil priestupku proti občianskemu spolunažívaniu, za spáchanie ktorého mu bola uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Mladý muž zakliesnený v plote
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 21.10.2010, Martin
Dňa 16. 10. 2010 o 05:20 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že pod nadjazdom na Ul. Červenej armády je v plote zakliesnený muž. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 05:24, zistila, že 20-ročný Boris M. z Martina si chcel skrátiť cestu, pričom sa pri preliezaní plota doňho nohami zakliesnil tak, že sa nemohol z neho dostať.
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (17. 09. 2010 – 23. 09. 2010)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 24.09.2010, Martin
Voľný pohyb psov Dňa 17. 09. 2010 o 06:20 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v smere od Slovenskej národnej knižnice k SPŠ sa voľne pohybujú tri veľké psi. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 06:35, tu nespozorovala žiadne psi. Hliadka prešla širšie okolie a o 07:10 na Ul. Holubyho tieto psi spozorovala. Operátor MsP požiadal správcu útulku zvierat o odchyt psov. Správca útulku vyzval majiteľa psov 25-ročného Jána M. z Martina, aby sa dostavil na miesto a psi si odchytil. Ján M. sa dopustil porušenie zákona o niektorých podmienkach držania psov tým, že nezabránil voľnému pohybu psov okrem priestorov na to určených. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (10. 09. 2010 – 16. 09. 2010)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 20.09.2010, Martin
Dňa 15. 09. 2010 o 22:41 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. A. Stodolu sused búcha na radiátory, čím ruší nočný kľud. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 23:02, zistila, že 47-ročný Miroslav Š. schválne búchal na radiátory, čím rušil nočný kľud. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní. O 23:59 Operačné stredisko MsP prijalo opakovaný podnet, že po odchode hliadky MsP Miroslav Š. znova začal búchať na radiátor. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 00:04, menovanému za spáchanie ďalšieho priestupku opäť uložila pokutu v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis zo situačnej správy od 27. 08. 2010 do 02. 09. 2010
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 03.09.2010, Martin
Dňa 28. 08. 2010 o 08:52 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že po Ul. Severnej sa voľne pohybujú dva veľké túlavé psy, ktoré vzbudzujú obavy a strach. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 08:55, zistila, že sa jedná o rasu stredoázijský ovčiak. Operátor OS zistil majiteľa psov 25-ročného Jána M. z Martina a telefonicky ho vyrozumel o voľnom pohybe jeho psov. Majiteľ psov sa dostavil na miesto a psov si odchytil. Hliadkou MsP bolo ďalším šetrením zistené porušenie zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil majiteľ psov tým, že u psov nepreukázal ich totožnosť evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (20. 08. 2010 – 26. 08. 2010)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 28.08.2010, Martin
Dňa 20. 08. 2010 o 08:49 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v HM TESCO na Ul. OC Turiec majú zadržanú osobu podozrivú z krádeže tovaru. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 08:54, zistila, že krádeže toaletného papiera z toaliet v hodnote 1,56 € sa dopustil 59-ročný Vendelín M. z Martina. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis zo situačnej správy (23. 07. 2010 – 29. 07. 2010)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 30.07.2010, Martin
Dňa 25. 07. 2010 o 09:03 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v HM TESCO na Ul. OC Turiec majú zadržanú osobu podozrivú z krádeže tovaru. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 09:08, zistila, že krádeže toaletného papiera z toaliet v hodnote 0,11 € sa dopustil 53-ročný Miroslav B. z Martina. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (16. 07. 2010 – 22. 07. 2010)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 23.07.2010, Martin
Dňa 22. 02. 2010 o 23:18 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že z prevádzky M 3 na Ul. M. Dulu rušia nočný kľud tým, že hrajú stolný futbal a pritom hulákajú a tlieskajú. Hliadky MsP, ktoré sa dostavili na miesto o 23:32, zistili, že rušenia nočného kľudu sa dopustil 28-ročný Milan S. z Martina, ktorý nahlas povzbudzoval hráčov. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Za krádež topánok spred dverí bytu do väzenia
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 02.07.2010, Martin
Dňa 26. 06. 2010 o 14:43 prijalo Operačné stredisko MsP podnet od p. 36-ročného Zdena M. z Martina, že zadržal osobu, ktorá mu spred dverí bytu ukradla topánky.
...pokračovanie


Koniec školského roka 2010 v amfiteátri
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 29.06.2010, Martin
Fotografia z akcie - Koniec školského roka 2010 v amfiteátriDňa 28. 06. 2010 sa v amfiteátri uskutočnila akcia pre žiakov základných škôl Koniec školského roka 2010, na ktorej v programe vystúpili aj príslušníci Mestskej polície mesta Martin s dynamickými ukážkami výcviku sebaobrany zásahovej jednotky a modelovými zákrokmi.
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (18. 06. 2010 – 24. 06. 2010)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 25.06.2010, Martin
Dňa 20. 06. 2010 o 18:10 bolo prostredníctvom Mestského kamerového systému zistené, že pri bufete Anna na Ul. A. Sokolíka požívajú alkoholické nápoje neznáme osoby. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 18:16, zistila, porušenie VZN mesta Martin č. 83, ktorého sa dopustili 23-ročný Peter J., 23-ročný Martin L., 25-ročný Marián L. a 48-ročný Marián L., všetci z Martina, ktorým bola za spáchanie priestupku uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (04. 06. 2010 – 10. 06. 2010)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 16.06.2010, Martin
Dňa 08. 06. 2010 o 22:27 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v cukrárni LOLO na Námestí SNP hrá hlasno hudba, ktorá ruší nočný kľud. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 22:32, zistila porušenie § 3 bod 7. písm. b) VZN mesta Martin č. 65, v ktorom sa zakazuje produkcia hudby na vonkajších sedeniach po 22:00. Hliadka zistila, že porušenia VZN sa dopustil 23-ročný Marián M. z Námestova, ktorému bola za spáchanie priestupku uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Zachránený samovrah
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 16.06.2010, Martin
Dňa 11. 06. 2010 o 02:53 prijalo Operačné stredisko MsP podnet z KC IZS v Žiline, že im telefonoval z telefónneho automatu na Nám. S. H. Vajanského neznámy muž, ktorý sa predstavil ako MIRO a oznámil, že je sám a že ide na železničnú stanicu sa hodiť pod vlak...
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (28. 05. 2010 – 03. 06. 2010)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 04.06.2010, Martin
Dňa 29. 05. 2010 o 23:45 zistila hliadka MsP na Ul. A. Stodolu rušenie nočného kľudu, ktorého sa dopustila 20-ročná Nikola S. z Martina tým, že hlasno vykrikovala. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Neznáma akustická signalizácia v byte
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 02.06.2010, Martin
Dňa 31. 05. 2010 o 16:14 prijalo Operačné stredisko MsP podnet od 56-ročného Jaroslava Š. z Martina, že v jeho byte dochádza k neznámemu akustickému hvízdaniu.
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (21. 05. 2010 – 27. 05. 2010)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 28.05.2010, Martin
Dňa 22. 05. 2010 o 00:04 prijalo Operačné stredisko MsP žiadosť z OS KR PZ v Žiline o vykonaniu zákroku v prevádzke SVIEČKA na Ul. Stavbárskej, kde dve dievčatá rozbíjajú zariadenie. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 00:15, zistila, že 24-ročná Jana S. z Martina pod vplyvom alkoholických nápojov prevalila dva kvetináče a rozbila sklo na dverách, čím spôsobila majiteľovi prevádzky škodu vo výške asi 25,- €. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie
Archív:  [0]  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  
  SÚVISIACE STRÁNKY
· martin.sk
· doprava.martin.sk
· zoznam.martin.sk
· zabezpečovanie bývania
· tikmartin.sk

  NAPÍŠTE NÁM   
· ohlasovanie porúch
· žiadosti o informácie
· schránka dôvery
· návštevná kniha
· diskusie

  SLUŽBY OBČANOM
· novinky na e-mail
· uznesenia
· VZN

  ANKETA
Vyhovuje Vám počet policajtov v meste?
» áno «
4735 hlasov 38%
» nie «
4179 hlasov 33%
» neviem «
3590 hlasov 29%

  WEBMASTER
· mapa stránky
· o stránkach
· štruktúra stránky
· kontakt


(c) Mesto MARTIN 2006

datacom - logo