policia.martin.sk
29. september 2023- OZNAMY MONITORING TLAČOVÉ SPRÁVY AKTUALITY AKCIE MsP

  VYHĽADÁVANIE
 

  HLAVNÉ MENU
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 o mestskej polícii

 organizačný poriadok

 organizačná štruktúra

 správa o činnosti

 kontakty

 mapa mestaPREVENCIA

 kamarát AX

 štvorlístok

 seniori

 modrý semaforFOTOGALÉRIA

NÁVŠTEVNÁ KNIHA


DOPRAVA.MARTIN.SK

ZOZNAM.MARTIN.SK


  MAPA MESTA
mapový portál mesta Martin

mapa mesta
AKTUALITY - ARCHÍV

Výpis z týždennej situačnej správy (18. 02. 2011 – 24. 02. 2011)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 25.02.2011, Martin
Dňa 18. 02. 2011 o 11:04 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na poschodí OD FIX na Nám. S. H. Vajanského sa vyšpinil bezdomovec a teraz sa vyzlieka.
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (11. 02. 2011 – 17. 02. 2011)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 18.02.2011, Martin
Dňa 19. 02. 2011 o 10:00 zistila hliadka MsP na Divadelnom námestí porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustila 37-ročná Iveta M. z Turian tým, že podala cigaretu mladistvej dcére 17-ročnej Kataríne M. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Zvýšený počet útokov na majetok občanov
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 17.02.2011, Martin
V období od 12. 02. 2011 do 16. 02. 2011 zaznamenali príslušníci MsP nárast útokov na majetok občanov: Dňa 12. 02. 2011 o 13:25 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že pri záhradkárskej osade na Ul. Dúbravca neznámy páchatelia odcudzili dve 1.100 l plastové nádoby na komunálny odpad. Hliadka MsP vykonala kontrolu okolia, ale smetné nádoby sa nenašli. Vzhľadom na výšku spôsobenej škody vzniklo podozrenie zo spáchania TČ a tak bolo o podnete vyrozumené OO PZ Martin - východ, ktoré prípad prevzalo na ďalšiu realizáciu.
...pokračovanie


Dym vychádzajúci z bytu 82-ročnej ženy
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 17.02.2011, Martin
Dňa 09. 02. 2011 o 11:22 prijalo Operačné stredisko MsP Martin podnet, že z bytu 82-ročnej Marty F. na Ul. A. Medňanského vychádza dym.
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (04. 02. 2011 – 10. 02. 2011)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 17.02.2011, Martin
Dňa 08. 02. 2011 o 22:25 bol prostredníctvom Mestského kamerového systému zistený voľný pohyb psa na Ul. Divadelnej. Hliadka MsP zistila, že porušenia VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku sa dopustil 57-ročný Miroslav L. z Martina tým, že v pešej zóne nerešpektoval zákaz voľného pohybu psa. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (28. 01. 2011 – 03. 02. 2011)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 04.02.2011, Martin
Dňa 31. 01. 2011 o 08:50 zistila hliadka MsP na Ul. Uzlovskej zanedbanie povinnosti upratovania verejného priestranstva, ktorého sa dopustil 19-ročný Martin H. z Martina tým, že z verejného priestranstva neodstránil exkrementy po psovi, ktorého viedol. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (21. 01. 2011 – 27. 01. 2011)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 28.01.2011, Martin
Dňa 27. 01. 2011 o 09:15 zistila hliadka MsP na Ul. A. Stodolu zanedbanie povinnosti upratovania verejného priestranstva, ktorého sa dopustila 24-ročná Kristína S. z Martina tým, že z verejného priestranstva neodstránila exkrementy po psovi, ktorého viedla. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (14. 01. 2011 – 20. 01. 2011)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 21.01.2011, Martin
Dňa 15. 01. 2011 o 22:04 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. A. Pietra dochádza k rušeniu nočného kľudu hlasnou reprodukovanou hudbou a krikom. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 22:09, zistila, že priestupku sa dopustil 18-ročný Roman L. z Martina, ktorému bola za spáchanie priestupku uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (07. 01. 2011 – 13. 01. 2011)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 14.01.2011, Martin
Dňa 12. 01. 2011 o 11:54 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že po chodníku v smere od svetelnej križovatky na sídlisko Záturčie sa pohybuje voľne pes. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 12:00, zistila porušenie zákona o niektorých podmienkach držania psov, ktorého sa dopustila 42-ročná Katarína R. z Martina tým, že nezabránila voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (01. 01. 2011 – 06. 01. 2011)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 07.01.2011, Martin
Dňa 01. 01. 2011 o 01:00 zistila hliadka MsP na Ul. M. R. Štefánika porušenie priestupkového zákona, ktorého sa dopustil 21-ročný Erik C. z Martina tým, že viditeľne nosil chladnú zbraň (nôž) na verejnosti. Hliadka nôž menovanému odňala. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (24. 12. 2010 – 31. 12. 2010)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 03.01.2011, Martin
Dňa 27. 12. 2010 o 14:20 zistila hliadka MsP na Ul. Dúbravca porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil 16-ročný Štefan V. z Martina tým, že používal zábavnú pyrotechniku v čase, keď je to týmto VZN zakázané. Za spáchanie priestupku bol riešený napomenutím.
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (10. 12. 2010 – 16. 12. 2010)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 17.12.2010, Martin
Dňa 10. 12. 2010 o 16:40 prijalo Operačné stredisko MsP podnet od Bc. Oľgy F., že susedov pes napadol jej psa na Ul. D. Makovického. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 16:49, zistila, že na psa oznamovateľky zaútočil pes 52-ročného Juraja Š. Menovaný sa tým, že nezabránil útoku psa, ktorého viedol, dopustil porušenia zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (03. 12. 2010 – 09. 12. 2010)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 10.12.2010, Martin
Dňa 09. 12. 2010 o 19:15 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v bytovom dome na Ul. P. V. Rovnianka neznáma žena ponúka bezpečnostné dvere a spomenula pritom, že je od polície. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 19:20, zistila, že bezpečnostné dvere ponúkala 38-ročná Ingrid S. z Prievidze. Kontrolou dokladov menovanej bolo zistené, že sa jedná o obchodnú zástupkyňu firmy predávajúcej bezpečnostné vchodové dvere. Podomovým predajom po 19:00 sa menovaná dopustila porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Krádež medených rín z Múzea A. Kmeťa
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 07.12.2010, Martin
Fotografia z akcie - Krádež medených rín z Múzea A. KmeťaDňa 06. 12. 2010 o 22:20 bolo prostredníctvom Mestského kamerového systému zistené, že pri múzeu A. Kmeťa sa pohybujú dve podozrivé osoby, ktoré vošli do nádvoria múzea a následne z budovy odcudzili medenú odkvapovú rínu, s ktorou utekali smerom k zdravotnému stredisku na Ul. P. Mudroňa.
...pokračovanie


Srnka zakliesnená v bráne amfiteátra
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 06.12.2010, Martin
Fotografia z akcie - Srnka zakliesnená v bráne amfiteátraDňa 05. 12. 2010 o 11:54 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že vo vchodovej bráne do amfiteátra je zakliesnená srnka a nemôže sa odtiaľ dostať.
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (26. 11. 2010 – 02. 12. 2010)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 03.12.2010, Martin
Dňa 28. 11. 2010 o 12:22 bolo prostredníctvom Mestského kamerového systému zistené, že vo vnútrobloku na Ul. A. Stodolu znečistil verejné priestranstvo mladý chlapec tým, že odhodil ohorok cigarety na zem. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 12:30, zistila, že ohorok odhodil na zem maloletý 12-ročný Dominik V. z Martina. Nakoľko sa jednalo o maloletú osobu, ktorá nie je trestne zodpovedná, tak bola hliadkou MsP odprevadená do miesta trvalého bydliska, kde bola odovzdaná starému otcovi. Maloletý ohorok zo zeme odstránil.
...pokračovanie


Medveď v meste
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 01.12.2010, Martin
Fotografia z akcie - Medveď v mesteDňa 29. 11. 2010 o 19:19 prijalo operačné stredisko MsP podnet, že po Ul. Holubyho sa pohybuje medveď.
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (19. 11. 2010 – 25. 11. 2010)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 26.11.2010, Martin
Dňa 21. 11. 2010 o 11:20 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že do kríkov na Ul. J. Kráľa chodí pravidelne neznámy muž vykonávať veľkú potrebu. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 11:25, zistila, že 45-ročný Peter K. z Vrútok sa dopustil priestupku tým, že znečistil verejné priestranstvo ľudským exkrementom. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Krádež medených plechov na budove Matice Slovenskej
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 26.11.2010, Martin
Fotografia z akcie - Krádež medených plechov na budove Matice SlovenskejDňa 26. 11. 2010 o 03:22 bola prostredníctvom Mestského kamerového systému na Ul. Divadelnej spozorovaná osoba, ktorá sa podozrivo pohybovala za budovou Matice Slovenskej a po chvíli preliezla cez plot do dvora.
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (12. 11. 2010 – 18. 11. 2010)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 19.11.2010, Martin
Dňa 17. 11. 2010 o 16:50 bolo prostredníctvom Mestského kamerového systému zistené porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku - zákaz voľného pohybu psa na Ul. M. R. Štefánika. Hliadka MsP, ktorá ženu so psom zastavila na Ul. A. Kmeťa o 16:52, zistila, že priestupku sa dopustila 57-ročná Mária Š. z Martina, ktorej bola za spáchanie priestupku uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie
Archív:  [0]  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  
  SÚVISIACE STRÁNKY
· martin.sk
· doprava.martin.sk
· zoznam.martin.sk
· zabezpečovanie bývania
· tikmartin.sk

  NAPÍŠTE NÁM   
· ohlasovanie porúch
· žiadosti o informácie
· schránka dôvery
· návštevná kniha
· diskusie

  SLUŽBY OBČANOM
· novinky na e-mail
· uznesenia
· VZN

  ANKETA
Vyhovuje Vám počet policajtov v meste?
» áno «
4734 hlasov 38%
» nie «
4179 hlasov 33%
» neviem «
3590 hlasov 29%

  WEBMASTER
· mapa stránky
· o stránkach
· štruktúra stránky
· kontakt


(c) Mesto MARTIN 2006

datacom - logo