policia.martin.sk
29. september 2023- OZNAMY MONITORING TLAČOVÉ SPRÁVY AKTUALITY AKCIE MsP

  VYHĽADÁVANIE
 

  HLAVNÉ MENU
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 o mestskej polícii

 organizačný poriadok

 organizačná štruktúra

 správa o činnosti

 kontakty

 mapa mestaPREVENCIA

 kamarát AX

 štvorlístok

 seniori

 modrý semaforFOTOGALÉRIA

NÁVŠTEVNÁ KNIHA


DOPRAVA.MARTIN.SK

ZOZNAM.MARTIN.SK


  MAPA MESTA
mapový portál mesta Martin

mapa mesta
AKTUALITY - ARCHÍV

Výpis z týždennej situačnej správy (07. 10. 2011 – 13. 10. 2011)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 14.10.2011, Martin
Dňa 13. 10. 2011 o 15:40 zistila hliadka MsP na Ul. Kolónia Hviezda priestupok proti verejnému poriadku, ktorého sa dopustila 20-ročná Karolína K. z Vrútok tým, že oblepila zástavku MHD plagátmi. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (12. 08. 2011 – 18. 08. 2011)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 19.08.2011, Martin
Dňa 18. 08. 2011 o 15:25 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na verejnej zeleni na Ul. 29. augusta ležia dve osoby pod vplyvom alkoholu a vedľa seba majú fľašu z alkoholického nápoja. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 15:32, zistila, že na verejnej zeleni ležali 26-ročný Juraj B. z Kláštora pod Znievom a 17-ročná Viera Š. z Valče. Z dôvodu, že menovaní nemali pri sebe žiadny doklad totožnosti, boli hliadkou predvedení na útvar MsP za účelom zistenia totožnosti. Mladistvá Viera Š. sa na útvare podrobila dychovej skúške na zistenie alkoholu v dychu s výsledkom 0,76 mg/l, pričom uviedla, že alkohol je podal Juraj B. K mladistvej bola privolaná ZZS, ktorá menovanú previezla do UNM na detoxikáciu. Za spáchanie priestupku bola Jurajovi B. uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (05. 08. 2011 – 11. 08. 2011)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 12.08.2011, Martin
Dňa 10. 08. 2011 o 10:46 zistil veliteľ zmeny MsP, že motorové vozidlá vychádzajúce zo stavby na Ul. Jilemnického znečistili vozovku blatom, pričom vozovku od blata nikto nečistil. Vyslaná hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 10:53, zistila, že zodpovednou osobou za znečistenie vozovky bol stavbyvedúci Martin R. z Hvozdnice, ktorému bola za spáchanie priestupku uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (29. 07. 2011 – 04. 08. 2011)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 05.08.2011, Martin
Dňa 30. 07. 2011 o 20:09 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v areáli bývalej betonárky na Bukovinách neznáme osoby vypaľujú káble a zadymujú okolie. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 19:56, zistila porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustili otec 42-ročný Roman K. a jeho syn 20-ročný Roman K. tým, že vypaľovali káble. Za spáchanie priestupku bol otec riešený napomenutím a synovi bola uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (17. 06. 2011 – 23. 06. 2011)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 24.06.2011, Martin
Dňa 21. 06. 2011 o 06:53 prijalo Operačné stredisko MsP podnet od p. Jozefa S., že za prevádzkou ETNA na Ul. M. R. Štefánika zadržal muža, ktorý odcudzil káble. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 07:00, zistila, že krádeže káblov sa dopustil 24-ročný Vladimír S. z Martina. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (10. 06. 2011 – 16. 06. 2011)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 17.06.2011, Martin
Dňa 13. 06. 2011 o 19:37 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že vo vnútrobloku na Ul. Komenského sa nachádza neznámy muž, ktorý močil na verejnosti pred deťmi. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 19:42, zistila, že verejné pohoršenie vzbudzoval 48-ročný Daniel V. z Oravskej Lesnej. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (27. 05. 2011 – 02. 06. 2011)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 03.06.2011, Martin
Dňa 28. 05. 2011 o 02:10 bolo prostredníctvom MKS zistené, že od Ul. 29. augusta smerom k prevádzke ADMIRÁL na Ul. M. R. Štefánika ide skupina mladých ľudí, ktorí nesú v rukách neznámy predmet. Hliadky MsP, ktoré sa dostavili na miesto o 02:12, zistili, že 20-ročný Martin D. z Martina vytrhol pred budovou Slovenskej sporiteľne na Ul. 29. augusta liatinový stĺpik a tento niesol až k prevádzke Admirál, kde bol zadržaný hliadkou MsP. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (20. 05. 2011 – 26. 05. 2011)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 27.05.2011, Martin
Rušenie nočného kľudu Dňa 25. 05. 2011 o 01:26 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že pred prevádzkou ELEFANT na Ul. 29. augusta dochádza k rušeniu nočného kľudu krikom. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 01:28, zistila, že skupinka osôb, ktorá sa tu nachádzala, sa pred hliadkou rozutekala. Za pomoci ďalšej hliadky MsP sa podarilo pri Tatra banke na Ul. M. R. Štefánika chytiť 18-ročných Silviu Š. a Michala M., oboch z Martina, ktorým bola za spáchanie priestupku uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Roje včiel na Ľadovni
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 20.05.2011, Martin
V dňoch 17. a 18. mája 2011 bol Mestskou políciou v Martine štyri krát zaznamenaný výskyt roja včiel na Ľadovni.
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (13. 05. 2011 – 19. 05. 2011)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 20.05.2011, Martin
Dňa 18. 05. 2011 o 19:05 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v prevádzke VEGAS na Ul. M. R. Štefánika bola okradnutá krupiérka, pričom páchateľ sa nachádza na mieste. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 19:11, zistila, že 18-ročný Dominik D. z Martina odcudzil krupiérke 45-ročnej Denise P. zo stola výherný šek, na ktorý mu už bola vyplatená výhra vo výške 20,- € a žiadal ho znova preplatiť, pričom krupiérka mu ho omylom opätovne preplatila. Po príchode hliadky sa Dominik D. k podvodnému konaniu priznal a peniaze vrátil. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (06. 05. 2011 – 12. 05. 2011)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 13.05.2011, Martin
Dňa 06. 05. 2011 o 19:55 bolo prostredníctvom MKS zistené požívanie alkoholických nápojov na verejnom priestranstve pred OD Prior na Nám. SNP. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 20:05, zistila, že porušenia VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku sa dopustili 19-ročný Marián K., 16-ročný Ján O. a 18-ročný Roman Š., všetci z Martina, tým, že na verejnom priestranstve požívali alkoholické nápoje. Mariánovi K. bola za spáchanie priestupku uložená pokuta v blokovom konaní na mieste. Mladistvý Ján O. a Roman Š. boli hliadkou MsP predvedený na útvar MsP za účelom zistenia totožnosti. Mladistvý Ján O. sa na útvare MsP podrobil dychovej skúške na zistenie alkoholu v dychu s výsledkom 0,44 mg/l, pričom uviedol, že alkoholický nápoj mu podal Marián K. Obom menovaným bola na útvare MsP za spáchanie priestupku uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (29. 04. 2011 – 05. 05. 2011)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 06.05.2011, Martin
Dňa 30. 04. 2011 o 01:10 zistila hliadka MsP pri predajni Orange na Ul. 29. augusta, že došlo k hádke a aj k fyzickému napadnutiu dvoch mužov. Hliadka zistila, že 22-ročný Róbert H. z Trnova dal facku 22-ročnému Erikovi C. z Martina, čím sa voči nemu dopustil hrubého správania. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (22. 04. 2011 – 28. 04. 2011)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 29.04.2011, Martin
Dňa 24. 04. 2011 o 03:43 bolo prostredníctvom Mestského kamerového systému zistené na Ul. M. R. Štefánika, že skupinka osôb nesie 2 ks dopravného zariadenia – smerovacie dosky. Hliadka MsP skupinku zastavila pri OD FIX na Ul. M. R. Štefánika a zistila, že 26-ročný Michal B. a 23-ročný Lukáš V., obaja z Martina, ukradli smerovacie dosky z pešej zóny. Za spáchanie priestupku boli menovaní riešení uložením pokuty v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (15. 04. 2011 – 21. 04. 2011)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 22.04.2011, Martin
Dňa 15. 04. 2011 o 16:05 bolo prostredníctvom MKS zistené, že pred OD PRIOR na Nám. SNP neznáma žena znečistila verejné priestranstvo odhodením ohorku cigarety na zem. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 16:07, zistila, že verejné priestranstvo znečistila 50-ročná Zuzana S. z Dolného Kubína. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (08. 04. 2011 – 14. 04. 2011)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 15.04.2011, Martin
Dňa 11. 04. 2011 o 18:24 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. A. Mamateja pes pohrýzol dieťa. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila sa na miesto o 18:37, zistila, že majiteľom psa sú Anna a Miloš J., pričom psa v čase, keď pohrýzol dieťa oznamovateľa, viedol maloletý Radoslav J. Majitelia psa boli hliadkou poučení, aby bez meškania zabezpečili veterinárne vyšetrenie psa. Po ošetrení poraneného dieťaťa sa o 20:22 dostavil na útvar MsP oznamovateľ a podal oznámenie na nezabránenie útoku psa na jeho dieťa. Po objasnení priestupku Priestupkovým referátu MsP bolo zistené, že porušenia zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, sa dopustil 33-ročný Miloš J. tým, že umožnil, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňala podmienky ustanovené týmto zákonom. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (18. 03. 2011 – 24. 03. 2011)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 25.03.2011, Martin
Neodstránenie psích výkalov z verejného priestranstva Dňa 19. 03. 2011 o 07:15 zistila hliadka MsP na Ul. A. Stodolu porušenie zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil 41-ročný Jozef C. z Martina tým, že neodstránil bezprostredne výkaly, ktorými pes, ktorého viedol, znečistil verejné priestranstvo. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (11. 03. 2011 – 17. 03. 2011)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 18.03.2011, Martin
Dňa 11. 03. 2011 o 19:45 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že dvaja mládenci popísali steny a zrkadlá v podchode na Ul. Kohútovej a z podchodu odišli smerom ku OD PRIOR. Prostredníctvom MKS boli osoby spozorované na Nám. SNP. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 19:48, osoby spozorovala na Kamennom námestí a zistila, že sa jednalo o 20-ročného Mareka S. a 29-ročného Vlastimila T., obaja z Martina. Marek S. sa hliadke priznal, že iba on popísal steny a zrkadlá v podchode. Hliadkou MsP bol predvedený na útvar MsP za účelom podania potrebného vysvetlenia na objasnenie priestupku. Za spáchanie priestupku mu bola uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (04. 03. 2011 – 10. 03. 2011)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 11.03.2011, Martin
Dňa 09. 03. 2011 o 08:20 zistila hliadka MsP na Ul. Jilemnického porušenie zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil 35-ročný Richard J. z Martina tým, že neodstránil bezprostredne výkaly, ktorými pes, ktorého viedol, znečistil verejné priestranstvo. Za spáchanie priestupku mu bola uložená pokuta v blokovom konaní
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (25. 02. 2011 – 03. 03. 2011)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 04.03.2011, Martin
Dňa 25. 02. 2011 o 09:55 počas preventívno-bezpečnostnej akcie zameranej na záškoláctvo hliadka MsP zistila v prevádzke Yacht klub na Ul. 29. augusta porušenie zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb, ktorého sa dopustil 18-ročný Matej F. z Karlovej tým, že zakúpil alkoholický nápoj (pivo) mladistvému 17-ročnému Patrikovi M. zo Žabokriek. Patrikovi M. bolo dychovou skúškou na zistenie množstva alkoholu v dychu zistené 0,2 mg/l. Za spáchanie priestupku bola Matejovi F. uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Čierny pasažier v autobuse MHD
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 25.02.2011, Martin
Dňa 23. 02. 2011o 16:24 prijalo Operačné stredisko MsP podnet z MsP Vrútky, že majú nahlásenú stratu psa – bieleho maltezáka. O 16:45 sa ozval vodič autobusu MHD linky č. 11, že do autobusu mu vbehol pes, bielej farby.
...pokračovanie
Archív:  [0]  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  
  SÚVISIACE STRÁNKY
· martin.sk
· doprava.martin.sk
· zoznam.martin.sk
· zabezpečovanie bývania
· tikmartin.sk

  NAPÍŠTE NÁM   
· ohlasovanie porúch
· žiadosti o informácie
· schránka dôvery
· návštevná kniha
· diskusie

  SLUŽBY OBČANOM
· novinky na e-mail
· uznesenia
· VZN

  ANKETA
Vyhovuje Vám počet policajtov v meste?
» áno «
4735 hlasov 38%
» nie «
4180 hlasov 33%
» neviem «
3591 hlasov 29%

  WEBMASTER
· mapa stránky
· o stránkach
· štruktúra stránky
· kontakt


(c) Mesto MARTIN 2006

datacom - logo