policia.martin.sk
29. september 2023- OZNAMY MONITORING TLAČOVÉ SPRÁVY AKTUALITY AKCIE MsP

  VYHĽADÁVANIE
 

  HLAVNÉ MENU
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 o mestskej polícii

 organizačný poriadok

 organizačná štruktúra

 správa o činnosti

 kontakty

 mapa mestaPREVENCIA

 kamarát AX

 štvorlístok

 seniori

 modrý semaforFOTOGALÉRIA

NÁVŠTEVNÁ KNIHA


DOPRAVA.MARTIN.SK

ZOZNAM.MARTIN.SK


  MAPA MESTA
mapový portál mesta Martin

mapa mesta
AKTUALITY - ARCHÍV

Výpis zo situačnej správy od 10. 02. 2012 do 16. 02. 2012
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 17.02.2012, Martin
Dňa 16. 02. 2012 o 09:29 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. Gándhího parkuje motorové vozidlo, ktoré bráni prístupu zberného vozidla k stanovišťu za účelom vyprázdnenia zbernej nádoby. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 09:40, zistila porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustil R. L. tým, že motorovým vozidlom zamedzil prístupu zberného vozidla k stanovišťu za účelom vyprázdnenia zbernej nádoby. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis zo situačnej správy od 03. 02. 2012 do 09. 02. 2012
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 10.02.2012, Martin
Fotografia z akcie - Výpis zo situačnej správy od 03. 02. 2012 do 09. 02. 2012Dňa 04. 02. 2012 o 07:20 zistila hliadka MsP na Ul. L. Novomeského krádež 8 ks pozinkovaných plechov z horúco vodného potrubia pri futbalovom štadióne, ktorej sa dopustil N. M. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní. Plech si prevzali pracovníci Martinskej teplárenskej a. s.
...pokračovanie


Monitorovanie bezdomovcov v súvislosti s extrémne nízkymi teplotami
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 03.02.2012, Martin
Fotografia z akcie - Monitorovanie bezdomovcov v súvislosti s extrémne nízkymi teplotami V dňoch 30. 01. 2012 až 02. 02. 2012 na základe rozhodnutia Krízového štábu mesta Martin príslušníci MsP monitorovali miesta, kde sa zdržiavajú bezdomovci...
...pokračovanie


Výpis zo situačnej správy od 27. 01. 2012 do 02. 02. 2012
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 03.02.2012, Martin
Dňa 02. 02. 2012 o 11:40 zistila hliadka MsP na Ul. M. R. Štefánika porušenie zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov, ktorého sa dopustil M. V. tým, že podal alkoholický nápoj mladistvým L. Ď. a D. M. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Prevencia v materských školách
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 27.01.2012, Martin
Fotografia z akcie - Prevencia v materských školáchV týždni od 23. do 27. januára 2012 príslušníčky Mestskej polície v Martine vykonali prevenčné aktivity v 5 materských školách v meste Martin (MŠ J. Lettricha, MŠ Gorkého, MŠ Zvolenská, MŠ Ďatelinka a MŠ P. O. Hviezdoslava), ktorých sa zúčastnilo 115 detí.
...pokračovanie


Výpis zo situačnej správy od 20. 01. 2012 do 26. 01. 2012
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 27.01.2012, Martin
Dňa 20. 01. 2012 o 11:45 zistila hliadka MsP na Ul. Malá Hora porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustila N. M. tým, že podala cigaretu mladistvému J. N. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis zo situačnej správy od 13. 01. 2012 do 19. 01. 2012
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 20.01.2012, Martin
Dňa 13. 01. 2012 o 08:48 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na tržnici na Ul. Kohútovej zadržali osobu, ktorá odcudzila z pultu predajného stánku pulóver. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 08:55, zistila, že krádeže tovaru (pulóvra) v hodnote 10,- € sa dopustila A. G. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Záchrana života vodiča po dopravnej nehode
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 18.01.2012, Martin
Fotografia z akcie - Záchrana života vodiča po dopravnej nehodeDňa 17. 01. 2012 o 11:15 hliadku MsP zastavila pri Regionálnej veterinárnej správe na Ul. Záturčianskej žena a požiadala hliadku o pomoc vodičovi osobného motorového vozidla tov. zn. ŠKODA FELÍCIA, ktorý mal dopravnú nehodu.
...pokračovanie


Výpis zo situačnej správy od 06. 01. 2012 do 12. 01. 2012
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 13.01.2012, Martin
Dňa 10. 01. 2012 o 10:15 zistila hliadka MsP na Ul. Timravy porušenie zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila M. G. tým, že neodstránila bezprostredne výkaly, ktorými pes, ktorého viedla, znečistil verejné priestranstvo. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis zo situačnej správy od 30. 12. 2011 do 05. 01. 2012
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 10.01.2012, Martin
Dňa 30. 12. 2011 o 22:10 zistila hliadka MsP na Ul. P. Mudroňa porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil P. O. tým, že odpaľoval zábavnú pyrotechniku mimo povoleného času týmto VZN. K náprave stavu postačilo vec riešiť napomenutím.
...pokračovanie


Výpis zo situačnej správy od 09. 12. 2011 do 29. 12. 2011
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 30.12.2011, Martin
Dňa 18. 12. 2011 o 13:09 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že po pešej zóne sa pohybujú dve osoby, ktoré používajú zábavnú pyrotechniku a hádžu ju do odpadkových košov. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 13:11, zistila porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili M. K. a F. V. tým, že používali zábavnú pyrotechniku v rozpore s týmto VZN. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (02. 12. 2011 – 08. 12. 2011)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 09.12.2011, Martin
Dňa 04. 12. 2011 o 19:35 bolo prostredníctvom Mestského kamerového systému na Ul. M. R. Štefánika zistené porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku – zákaz voľného pohybu psa. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 19:38, zistila, že porušenia VZN sa dopustila 25-ročná Radka Š. z Martina tým, že v pešej zóne nerešpektovala zákaz voľného pohybu psa. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (25. 11. 2011 – 01. 12. 2011)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 02.12.2011, Martin
Dňa 25. 11. 2011 o 23:30 zistila hliadka MsP porušenie VZN mesta Martin č. 65, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Martin, ktorého sa dopustila 23-ročná Michaela Š. z Martina tým, že nedodržala uzatvárací čas prevádzky ARABICA CAFFE na Ul. Stavbárskej, určený týmto VZN. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (18. 11. 2011 – 25. 11. 2011)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 25.11.2011, Martin
Dňa 24. 11. 2011 o 13:30 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že po Ul. Sasinkovej sa voľne pohybuje pes. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 13:40, zistila, že po ulici sa voľne pohyboval pes rasy kopov č. známky 2695. Hliadka zistila, že majiteľom psa je 53-ročný Ján F. z Martina, ktorý nezabránil voľnému pohybu psa mimo chovného priestoru, čím porušil zák. č. 282/2002 Z. z., ktorým sa určujú niektoré podmienky držania psov. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (11. 11. 2011 – 17. 11. 2011)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 18.11.2011, Martin
Dňa 15. 11. 2011 o 13:31 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že pri prevádzke PIZZA ZOTTI na Ul. A. Stodolu došlo k pohryzeniu človeka psom. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 13:40, zistila, že 61-ročného Fedora G. a jeho psa rasy yorkshir napadol pes rasy pittbul, ktorého na verejnom priestranstve viedla 55-ročná Tatiana K. Tým, že menovaná nezabránila útoku psa na človeka a iného psa, dopustila sa priestupku podľa zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (04. 11. 2011 – 10. 11. 2011)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 11.11.2011, Martin
Dňa 04. 11. 2011 o 20:30 zistila hliadka MsP pred vchodom do bytového domu na Ul. F. Štefunku č. 18 porušenie zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb, ktorého sa dopustil 19-ročný Patrik V. z Martina tým, že podal alkoholický nápoj (koňak) mladistvému 17-ročnému Róbertovi N. z Martina. Róbertovi N. bolo dychovou skúškou na zistenie množstva alkoholu v dychu zistené 0,34 mg/l. Za spáchanie priestupku bola Patrikovi V. uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (28. 10. 2011 – 03. 11. 2011)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 04.11.2011, Martin
Dňa 01. 11. 2011 o 22:00 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v byte na Ul. Lermontovej dochádza k rušeniu nočného kľudu hlasnou hudbou. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 22:06, zistila rušenie nočného kľudu hlasnou hudbou, ktorého sa dopustil 27-ročný Tomáš V. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (21. 10. 2011 – 27. 10. 2011)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 28.10.2011, Martin
Dňa 27. 10. 2011 o 21:15 hliadka MsP zistila v prevádzke Viecha pod bránou na Ul. M. R. Štefánika priestupok na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami, ktorého sa dopustila 23-ročná Michaela Č. z Kláštora pod Znievom tým, že zakúpila a podala alkoholický nápoj (pivo) mladistvej Anne Č. zo Šútova, u ktorej bolo dychovou skúškou zistené 0,23 mg/l alkoholu v dychu. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Záchrana muža, ktorý sa pokúsil o samovraždu
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 21.10.2011, Martin
Fotografia z akcie - Záchrana muža, ktorý sa pokúsil o samovražduDňa 18. 10. 2011 o 17:15 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na potrubí parovodu cez rieku Turiec sa pohybuje neznáma osoba a chce z neho skočiť do rieky Turiec. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 17:20, po pohovore s mužom zistila, že muž chce spáchať samovraždu.
...pokračovanie


Výpis z týždennej situačnej správy (14. 10. 2011 – 20. 10. 2011)
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 21.10.2011, Martin
Dňa 17. 10. 2011 o 16:45 bolo prostredníctvom MKS na Ul. 29. augusta zistené porušenie VZN č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil 41-ročný Martin T. z Dolného Kalníka tým, že v pešej zóne nerešpektoval zákaz voľného pohybu psa. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie
Archív:  [0]  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  
  SÚVISIACE STRÁNKY
· martin.sk
· doprava.martin.sk
· zoznam.martin.sk
· zabezpečovanie bývania
· tikmartin.sk

  NAPÍŠTE NÁM   
· ohlasovanie porúch
· žiadosti o informácie
· schránka dôvery
· návštevná kniha
· diskusie

  SLUŽBY OBČANOM
· novinky na e-mail
· uznesenia
· VZN

  ANKETA
Vyhovuje Vám počet policajtov v meste?
» áno «
4735 hlasov 38%
» nie «
4179 hlasov 33%
» neviem «
3591 hlasov 29%

  WEBMASTER
· mapa stránky
· o stránkach
· štruktúra stránky
· kontakt


(c) Mesto MARTIN 2006

datacom - logo