policia.martin.sk
29. september 2023- OZNAMY MONITORING TLAČOVÉ SPRÁVY AKTUALITY AKCIE MsP

  VYHĽADÁVANIE
 

  HLAVNÉ MENU
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 o mestskej polícii

 organizačný poriadok

 organizačná štruktúra

 správa o činnosti

 kontakty

 mapa mestaPREVENCIA

 kamarát AX

 štvorlístok

 seniori

 modrý semaforFOTOGALÉRIA

NÁVŠTEVNÁ KNIHA


DOPRAVA.MARTIN.SK

ZOZNAM.MARTIN.SK


  MAPA MESTA
mapový portál mesta Martin

mapa mesta
AKTUALITY - ARCHÍV

Výpis zo situačnej správy od 27. 07. 2012 do 02. 08. 2012
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 03.08.2012, Martin
Dňa 31. 07. 2012 o 16:00 zistila hliadka MsP na Ul. J. Alexyho, že M. M. sa hrubo správal k Z. M., ktorej oplzlo nadával. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis zo situačnej správy od 20. 07. 2012 do 26. 07. 2012
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 27.07.2012, Martin
Dňa 20. 07. 2012 o 16:30 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. Chotárnej skupina mladých ľudí hádže kamene po ľuďoch a požíva alkoholické nápoje. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 16:39, zistila porušenie zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov, ktorého sa dopustil V. S. tým, že podal alkoholický nápoj mladistvej osobe J. Z. Za spáchanie priestupku bola V. S. uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis zo situačnej správy od 13. 07. 2012 do 19. 07. 2012
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 20.07.2012, Martin
Dňa 17. 07. 2012 o 13:47 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. Košútskej č. 4 je neupevnená elektroinštalácia k elektrickej prípojke cirkusu MEDRANO. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 13:55, zistila porušenie zákona č. 96/1991 o verejných kultúrnych podujatiach, ktorého sa dopustila A. H. tým, že nezabezpečila dodržanie príslušných bezpečnostných predpisov. K náprave stavu postačilo vec riešiť napomenutím.
...pokračovanie


Výpis zo situačnej správy od 15. 06. 2012 do 21. 06. 2012
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 22.06.2012, Martin
Dňa 20. 06. 2012 o 22:40 zistila hliadka MsP porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil L. T. tým, že vo vnútrobloku na Ul. A. Stodolu nerešpektoval zákaz vstupu so psom na detské ihrisko. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis zo situačnej správy od 01. 06. 2012 do 14. 06. 2012
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 18.06.2012, Martin
Dňa 05. 06. 2012 o 16:15 zistila hliadka MsP na Ul. A. Stodolu porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila M. B. tým, že bezprostredne neodstránila výkaly, ktorými pes, ktorého viedla, znečistil verejné priestranstvo. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis zo situačnej správy od 25. 05. 2012 do 31. 05. 2012
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 01.06.2012, Martin
Dňa 30. 05. 2012 o 23:25 zistila hliadka MsP na futbalovom štadióne na Ul. L. Novomeského priestupok na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami podľa § 30 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, ktorého sa dopustil L. O. tým, že podal alkoholický nápoj mladistvému O. V. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis zo situačnej správy od 18. 05. 2012 do 24. 05. 2012
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 25.05.2012, Martin
Dňa 21. 05. 2012 o 16:30 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že pri tenisových kurtov na Ul. D. Makovického niekto vypiľuje konáre brezy. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 16:40, zistila porušenie VZN mesta Martin č. 96 o ochrane drevín, ktorého sa dopustil P. B. tým, že vypiľoval konáre, ktoré sú súčasťou verejnej zelene, mimo vegetačného obdobia a bez povolenia Mesta. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Aktívna účasť príslušníkov MsP na BAMBIRIÁDE 2012
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 23.05.2012, Martin
Fotografia z akcie - Aktívna účasť príslušníkov MsP na BAMBIRIÁDE 2012V sobotu 19. mája 2012 sa príslušníci Mestskej polície mesta Martin aktívne zúčastnili na Festivale práce s deťmi a mládežou – BAMBIRIÁDA 2012...
...pokračovanie


Výpis zo situačnej správy od 04. 05. 2012 do 10. 05. 2012
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 11.05.2012, Martin
Dňa 10. 05. 2012 o 12:20 bolo prostredníctvom MKS na Námestí SNP zistené znečistenie verejného priestranstva odhodením ohorku cigarety na zem. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 12:25, zistila, že verejné priestranstvo znečistil M. V. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis zo situačnej správy od 27. 04. 2012 do 03. 05. 2012
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 04.05.2012, Martin
Dňa 27. 04. 2012 o 21:00 zistili hliadky MsP v parku na Ul. P. O. Hviezdoslava porušenie zákona č. 219/2006 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov, ktorého sa dopustil J. M. tým, že podal alkoholický nápoj mladistvému T. B., u ktorého bolo dychovou skúškou namerané 0,32 mg/l alkoholu v dychu. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis zo situačnej správy od 20. 04. 2012 do 26. 04. 2012
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 27.04.2012, Martin
Dňa 20. 04. 2012 o 21:00 zistila hliadka MsP v prevádzke ŠPORT PUB na Ul. M. R. Štefánika porušenie zákona č. 219/2006 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov, ktorého sa dopustil V. S. tým, že podal alkoholický nápoj mladistvej K. N. Menovaná sa podrobila dychovej skúške na zistenie alkoholu v dychu s výsledkom 0,36 mg/l a o 22:12 si ju na útvare MsP prevzal otec. Za spáchanie priestupku bola V. S. uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis zo situačnej správy od 13. 04. 2012 do 19. 04. 2012
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 20.04.2012, Martin
Dňa 13. 04. 2012 o 19:32 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v IRISH PUBE na Ul. M. R. Štefánika mladistvé osoby požívajú alkoholické nápoje. Hliadky MsP, ktoré sa dostavili na miesto o 19:36, zistili, že v prevádzke sa nachádzalo asi 100 osôb. Hliadky MsP skontrolovali 12 mladistvých osôb, pričom u troch z nich zistili požívanie alkoholických nápojov. Mladistvé osoby sa podrobili dychovej skúške na zistenie alkoholu v dychu s výsledkami: M. T. – 0,15 mg/l, R. H. – 0,05 mg/l a M. Ž. – 0,47 mg/l. M. T. a R. H. podal alkohol M. Z. a za spáchanie priestupku mu bola uložená pokuta v blokovom konaní. M. Ž. podal alkohol J. Š. a za spáchanie priestupku mu bola uložená pokuta v blokovom konaní. Mladistvé osoby si od hliadok MsP prevzali rodičia. Pri kontrole požívania alkoholu F. B. úmyselne uviedol hliadke MsP nepravdivé údaje a za spáchanie priestupku mu bola uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis zo situačnej správy od 05. 04. 2012 do 13. 04. 2012
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 13.04.2012, Martin
Dňa 12. 04. 2012 o 16:36 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v predajni BILLA v OD PRIOR na Nám. SNP je zákazník pod vplyvom alkoholu, v predajni sa hrubo správa k personálu a nechce z nej odísť. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 16:41, zistila, že k personálu predajne sa hrubo správal Š. K. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis zo situačnej správy od 30. 03. 2012 do 04. 04. 2012
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 05.04.2012, Martin
Dňa 30.03. 2012 o 14:30 zistila hliadka MsP v prevádzke Šport Pub na Ul. M. R. Štefánika porušenie zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov, ktorého sa dopustila K. M. tým, že podala alkoholický nápoj mladistvej A. B. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis zo situačnej správy od 23. 03. 2012 do 29. 03. 2012
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 03.04.2012, Martin
Znečistenie verejne prístupného objektu Dňa 24. 03. 2012 o 09:46 prijalo Operačné stredisko MsP žiadosť z KC IZS v Žiline o preverenie podnetu, že vo výťahu v budove MILLÉNIA na Divadelnom námestí je zavretá neznáma osoba, ktorá sa v ňom vymočila. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 09:50, zistila, že vo výťahu sa vymočil M. V.. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená bloková pokuta.
...pokračovanie


Výpis zo situačnej správy od 16. 03. 2012 do 22. 03. 2012
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 23.03.2012, Martin
Dňa 18. 03. 2012 o 15:30 zistila hliadka MsP pri SM LIDL na Ul. priekopskej porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil V. F. tým, že bezprostredne neodstránil výkaly, ktorými pes, ktorého viedol, znečistil verejné priestranstvo. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis zo situačnej správy od 09. 03. 2012 do 15. 03. 2012
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 16.03.2012, Martin
Dňa 13. 03. 2012 o 16:15 zistila hliadka MsP na Ul. Š. Nahálku porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila L. P. tým, že bezprostredne neodstránila výkaly, ktorými pes, ktorého viedla, znečistil verejné priestranstvo. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis zo situačnej správy od 02. 03. 2012 do 08. 03. 2012
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 12.03.2012, Martin
Dňa 06. 03. 2012 o 21:40 zistila hliadka MsP na Ul. N. Hejnej porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil M. CH. tým, že fajčil na zastávke MHD. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis zo situačnej správy od 24. 02. 2012 do 01. 03. 2012
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 02.03.2012, Martin
Dňa 27. 02. 2012 o 23:09 bolo prostredníctvom MKS zistené, že na zastávke MHD na Ul. A. Stodolu neznáma osoba sprejuje na bočné sklo. Hliadky MsP, ktoré sa dostavili na miesto o 23:11, zistili, že zastávku posprejoval J. R, ktorému bola za spáchanie priestupku uložená pokuta v blokovom konaní a bol vyzvaný na jej očistenie.
...pokračovanie


Výpis zo situačnej správy od 10. 02. 2012 do 16. 02. 2012
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 24.02.2012, Martin
Dňa 17. 02. 2012 o 20:40 zistila hliadka MsP v prevádzke Kabinet na Ul. M. R. Štefánika porušenie zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov, ktorého sa dopustil I. B. tým, že podal alkoholický nápoj mladistvej N. D., u ktorej bolo dychovou skúškou zistené 0,21 mg/l alkoholu v dychu. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie
Archív:  [0]  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  
  SÚVISIACE STRÁNKY
· martin.sk
· doprava.martin.sk
· zoznam.martin.sk
· zabezpečovanie bývania
· tikmartin.sk

  NAPÍŠTE NÁM   
· ohlasovanie porúch
· žiadosti o informácie
· schránka dôvery
· návštevná kniha
· diskusie

  SLUŽBY OBČANOM
· novinky na e-mail
· uznesenia
· VZN

  ANKETA
Vyhovuje Vám počet policajtov v meste?
» áno «
4736 hlasov 38%
» nie «
4181 hlasov 33%
» neviem «
3591 hlasov 29%

  WEBMASTER
· mapa stránky
· o stránkach
· štruktúra stránky
· kontakt


(c) Mesto MARTIN 2006

datacom - logo