policia.martin.sk
29. september 2023- OZNAMY MONITORING TLAČOVÉ SPRÁVY AKTUALITY AKCIE MsP

  VYHĽADÁVANIE
 

  HLAVNÉ MENU
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 o mestskej polícii

 organizačný poriadok

 organizačná štruktúra

 správa o činnosti

 kontakty

 mapa mestaPREVENCIA

 kamarát AX

 štvorlístok

 seniori

 modrý semaforFOTOGALÉRIA

NÁVŠTEVNÁ KNIHA


DOPRAVA.MARTIN.SK

ZOZNAM.MARTIN.SK


  MAPA MESTA
mapový portál mesta Martin

mapa mesta
AKTUALITY - ARCHÍV

Výpis riešených priestupkov v mesiaci november 2008
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 11.12.2008, Martin
Dňa 01. 11. 2008 o 08:40 zistila hliadka MsP na Ul. Lermontovej porušenie zákona, ktorých sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil Pavol H. tým, že u ním vedeného psa nepreukázal jeho totožnosť evidenčnou známkou.
...pokračovanie


Výpis riešených priestupkov za mesiac október 2008
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 11.12.2008, Martin
Dňa 01. 10. 2008 o 08:10 zistila hliadka MsP na Ul. Hodžovej znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil bezdomovec Ján S. tým, že močil na verejnosti....
...pokračovanie


Výpis riešených priestupkov za mesiac september 2008
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 11.12.2008, Martin
Dňa 01. 09. 2008 o 00:20 na Ul. 29. augusta zistila hliadka MsP rušenie nočného pokoja, ktorého sa dopustila Eva J. tým, že na terase v prevádzke ELEFANT púšťala reprodukovanú hudbu....
...pokračovanie


V mesiaci august riešili príslušníci MsP tieto priestupky
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 31.08.2008, Martin
Dňa 27. 08. 2008 o 19:18 zistila hliadka MsP na Ul. Kolónia Hviezda v Jedľovinách porušenie VZN mesta Martin č. 54 o odpadoch, ktorého sa dopustil Dušan B. tým, že vyhadzoval z osobného motorového vozidla do VKK určeného na komunálny odpad stavebný odpad. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Počas troch týždňov mesiaca júl riešili príslušníci MsP aj tieto priestupky
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 23.07.2008, Martin
Dňa 16. 07. 2008 o 11:05 zistila hliadka MsP na Ul. Hollého znečistenie vozovky blatom. Hliadka MsP zistila, že za priestupok je zodpovedný Vladimír Š, ktorému za spáchanie priestupku bola uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Strelecká súťaž v praktickej streľbe O pohár náčelníka Mestskej polície mesta Martin
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 22.07.2008, Martin
Dňa 04. 07. 2008 zorganizovala Mestská polícia mesta Martin streleckú súťaž v praktickej streľbe O pohár náčelníka Mestskej polície mesta Martin. Súťaže sa zúčastnilo päť družstiev z Mestských polícii: Prievidza, Levice, Žilina, Bytča a Martin.
...pokračovanie


V týždni od 20. 06. 2008 do 26. 06. 2008 riešili príslušníci MsP aj tieto priestupky
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 27.06.2008, Martin
Dňa 21. 06. 2008 o 11:55 zistila hliadka MsP na Ul. M. R. Štefánika v pešej zóne znečistenie verejného priestranstva pivovými fľašami, ktorého sa dopustil Pavol H. Pri riešení priestupku menovaný neuposlúchol výzvu verejného činiteľa, aby si znečistené priestranstvo upratal, začal byť voči hliadke MsP vulgárny a odmietol preukázať svoju totožnosť. Hliadkou MsP bol predvedený na útvar MsP k zisteniu totožnosti a na útvare sa taktiež podrobil dychovej skúške na zistenie alkoholu v dychu, s výsledkom merania 1,29 mg/l. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis zo situačnej správy z 13. 06. 2008 až 19. 06. 2008
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 20.06.2008, Martin
Dňa 13. 06. 2008 o 19:55 zistila hliadka MsP na Štúrovom námestí sedieť na zemi mladistvú Petru M., ktorá bola pod značným vplyvom alkoholu. Hliadka menovanú predviedla na útvar MsP, kde menovaná začala javiť známky ťažkej otravy alkoholom (strácala vedomie, vracala), a tak bola privolaná ZZS z MFN, ktorá menovanú vyšetrila a skonštatovala, že nepotrebuje ďalšie lekárske ošetrenie. Menovaná sa podrobila dychovej skúške na zistenie alkoholu v dychu s výsledkom 1,54 mg/l (3,2‰).
...pokračovanie


Od 06. 06. 2008 do 12. 06. 2008 príslušníci MsP riešili
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 14.06.2008, Martin
Dňa 06. 06. 2008 o 17:05 prijalo Operačné stredisko MsP niekoľko podnetov, že pred prevádzkou K2 na Ul. M. Galandu hrá živá hudba, pričom sa hluk tak ozýva, že sa nedá v bytoch vydržať. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 17:11, zistila, že na terase pri prevádzke hrá živá hudba: Jaroslav Z. Ďalej hliadka zistila, že v prevádzke majú splnenú oznamovaciu povinnosť na konanie kultúrnej akcie zo dňa 03. 06. 2008. Hliadka MsP upozornila Jaroslava Z., že v zmysle VZN mesta Martin č. 65 je podnikateľ, ktorý používa zdroje hluku zabezpečiť, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia neprekročila prípustné hodnoty pre deň, večer a noc, čo predstavuje pre deň hodnotu 50 dB. Nakoľko podnety na šírenie hluku pokračovali, hliadka MsP v čase o 18:45 vykonala na mieste kontrolné meranie zvuku, pričom namerala 63,9 dB. Za porušenie VZN bola riešená prevádzkarka Monika Č., ktorej bola uložená pokuta v blokovom konaní. Taktiež jej bola uložená povinnosť ukončiť hudobnú produkciu v prevádzke.
...pokračovanie


V dňoch 30. 05. 2008 až 05. 06. 2008 riešili príslušníci MsP aj tieto priestupky
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 06.06.2008, Martin
Dňa 30. 05. 2008 o 17:12 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. Alexyho sa z prevádzky K2 šíri hlasná hudba, ktorá obťažuje tu žijúcich občanov. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 17:20, zistila, že pred prevádzkou hrá živá hudba. Pri kontrole hliadka MsP zistila, že v prevádzke si nesplnili povinnosť ohlásiť kultúrnu akciu obci.
...pokračovanie


V 22. týždni príslušníci MsP riešili
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 30.05.2008, Martin
Dňa 24. 05. 2008 o 08:48 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že pri hlavnom vchode do HM TESCO je uviazaný pes, ktorý pohrýzol dieťa. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 08:59, zistila, že majiteľom psa je Vladimír K., ktorému za spáchanie priestupku bola uložená pokuta v blokovom konaní. Oznamovateľ ako aj páchateľ priestupku so psom odišli na veterinárne vyšetrenie.
...pokračovanie


Výpis zo situačnej správy Mestskej polície v Martine za mesiac január 2008
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 12.02.2008, Martin
Dňa 25. 01. 2008 o 21:55 na ulici M. R. Štefánika, pri prevádzke mobilného operátora O2, spozorovala hliadka MsP skupinu osôb, ktoré sa navzájom napádali. Tieto, keď uvideli hliadku MsP sa rozutekali. Na mieste zostal len muž, ktorý vykrikoval, že niekomu rozbije hubu a následne nacistický pozdrav „Sieg hail“ so zdvihnutou pravou rukou.
...pokračovanie


Koncom októbra a ani začiatkom novembra mestská polícia vo svojej činnosti nezaháľala
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 26.11.2007, Martin
Dňa 30. 10. 2007 o 20:30 pri kontrole Dolinského parku zistila hliadka MsP, že maloletý Karol Š. má pri sebe fajku na fajčenie marihuany, k fajčeniu ktorej sa menovaný aj priznal.
...pokračovanie


Mestská polícia od 19.10.2007 do 25.10.2007 riešila aj tieto oznámenia a vlastné zistenia
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 29.10.2007, Martin
Dňa 19. 10. 2007 o 10:20 v parku na ulici P. O. Hviezdoslava zistila hliadka MsP priestupok na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami, ktorého sa dopustil Radoslav H. tým, že v uvedenom parku podal alkoholický nápoj maloletým osobám ...
...pokračovanie


Mestská polícia riešila od 12.10.2007 do 18.10.2007 aj tieto podnety
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 23.10.2007, Martin
Dňa 12. 10. 2007 o 18:15 v pohostinstve ŽABA na ulici M. R. Štefánika zistili hliadky MsP počas preventívno-bezpečnostnej akcie priestupok na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami...
...pokračovanie


V 26. týždni r. 2007 Mestská polícia mesta Martin riešila aj tieto udalosti.
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 29.06.2007, Martin
Dňa 27.06.2007 o 15:50 prijala centrála MsP podnet, že pri prevádzke U SOKOLA na ulici M. R. Štefánika bol Marek M. okradnutý skupinkou Rómov, čoho svedkami boli dvaja svedkovia. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 15:53 zadržla podozrivých a zistila ich totožnosť: Dominik D. a Michal B. Nakoľko sa potvrdilo podozrenie z TČ lúpeže, bola privolaná hliadka PZ SR, ktorá o 16:19 prípad na mieste prevzala.
...pokračovanie


Riešené udalosti Mestskou políciou mesta Martin v 25. týždni
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 24.06.2007, Martin
Dňa 22.06.2007 o 06:26 v parku na ulici P. O. Hviezdoslava zistila hliadka MsP porušenie VZN č. 53 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili: Erik C., Marek M. a Simona Z. tým, že v uvedenom parku požívali alkoholický nápoj. Za spáchanie uvedeného priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Udalosti riešené v prvej polovici júna
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 21.06.2007, Martin
Dňa 07.06.2007 o 11:55 prijala centrála MsP podnet, že na ulici Východná č. 20 z objektu bývalého detského sanatória bolo počuť rinčanie skla a niekto z budovy vynáša plechové lišty. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 11:57, v uvedenom objekte zadržala dve podozrivé osoby: Anna G. a František L. Pretože vzniklo podozrenie zo spáchania trestného činu krádeže podľa § 212 Trestného zákona, prostredníctvom centrály MsP bolo o udalosti vyrozumené operačné oddelenie Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Martine. Prípad spolu s páchateľmi prevzal Policajný zbor.
...pokračovanie


Výpis riešených udalostí zo situačnej správy Mestskej polície Martin
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 20.03.2007, Martin
Dňa 02.03.2007 o 07:18 prijala centrála MsP podnet, že na ulici Brezovej stojí osobné vozidlo typu Škoda 120 bez evidenčných čísel. Hliadka MsP na mieste zistila, že vozidlo je nadmerne znečistené blatom a vo vozidle sa nachádza pod sedačkou revolver. Nakoľko išlo o podozrenie, že vozidlo mohlo byť použité pri trestnom čine bola centrálou MsP privolaná hliadka PZ...
...pokračovanie


Výpis riešených udalostí zo situačnej správy Mestskej polície Martin
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 02.03.2007, Martin
Dňa 25.02.2007 o 06:40 prijala centrála MsP podnet, že na tržnici RETAS leží na zemi neznámy muž. Hliadka MsP po príchode na miesto zistila, že sa tam už nachádza sanitka Zdravotníckej záchrannej služby. Muž Peter H. už nejavil známky života. Bola privolaná hliadka Policajného zboru, ktorá prípad prevzala.
...pokračovanie
Archív:  [0]  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  
  SÚVISIACE STRÁNKY
· martin.sk
· doprava.martin.sk
· zoznam.martin.sk
· zabezpečovanie bývania
· tikmartin.sk

  NAPÍŠTE NÁM   
· ohlasovanie porúch
· žiadosti o informácie
· schránka dôvery
· návštevná kniha
· diskusie

  SLUŽBY OBČANOM
· novinky na e-mail
· uznesenia
· VZN

  ANKETA
Vyhovuje Vám počet policajtov v meste?
» áno «
4735 hlasov 38%
» nie «
4181 hlasov 33%
» neviem «
3591 hlasov 29%

  WEBMASTER
· mapa stránky
· o stránkach
· štruktúra stránky
· kontakt


(c) Mesto MARTIN 2006

datacom - logo