policia.martin.sk
29. september 2023- OZNAMY MONITORING TLAČOVÉ SPRÁVY AKTUALITY AKCIE MsP

  VYHĽADÁVANIE
 

  HLAVNÉ MENU
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 o mestskej polícii

 organizačný poriadok

 organizačná štruktúra

 správa o činnosti

 kontakty

 mapa mestaPREVENCIA

 kamarát AX

 štvorlístok

 seniori

 modrý semaforFOTOGALÉRIA

NÁVŠTEVNÁ KNIHA


DOPRAVA.MARTIN.SK

ZOZNAM.MARTIN.SK


  MAPA MESTA
mapový portál mesta Martin

mapa mesta
AKTUALITY - ARCHÍV

Výpis zo situačnej správy od 01. 03. 2013 do 07. 03. 2013
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 08.03.2013, Martin
Dňa 04. 03. 2013 o 08:30 zistila hliadka MsP v SOŠ obchodu a služieb na Ul. stavbárskej porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustili R. L. a T. H. tým, že fajčili na WC v uvedenej škole. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis zo situačnej správy od 22. 02. 2013 do 28. 02. 2013
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 01.03.2013, Martin
Dňa 22. 02. 2013 o 10:07 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. Gorkého susedia vyhadzujú stavebný odpad z prerábania bytu do smetnej nádoby určenej na komunálny odpad. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 10:14, zistila porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustil Z. Š. tým, že uložil stavebný odpad mimo určeného miesta. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Zadržanie zlodeja textilného tovaru
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 26.02.2013, Martin
Dňa 25. 02. 2013 15:13 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že z predajne Dubáčik na Ul. zvolenskej odcudzili tri neznáme osoby detský textil. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 15:25, sa skontaktovala s vedúcou predajne, ktorá uviedla, že muž v prítomnosti dvoch žien ukradol detské dupačky a potom z predajne ušli.
...pokračovanie


Výpis zo situačnej správy od 15. 02. 2013 do 21.02.2013
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 23.02.2013, Martin
Dňa 15. 02. 2013 o 23:29 prijalo Operačné stredisko MsP podnet od vodiča autobusu MHD, že stojí na zastávke MHD na Ul. Jilemnického a v autobuse má osoby pod vplyvom alkoholu, ktoré mu vulgárne nadávajú a odmietajú vystúpiť. Hliadky MsP, ktoré sa dostavili na miesto o 23:21, zistili, že k vodičovi MHD sa hrubo správali J. P. a K. S. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis zo situačnej správy od 08. 02. 2013 do 14. 02. 2013
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 18.02.2013, Martin
Dňa 11. 02. 2013 o 17:15 zistila hliadka MsP na Ul. D. Michaelliho porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila D. D. tým, že bezprostredne neodstránila výkaly, ktorými pes, ktorého viedla, znečistil verejné priestranstvo. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis zo situačnej správy od 11. 01. 2013 do 17. 01. 2013
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 24.01.2013, Martin
Dňa 12. 01. 2013 o 16:30 zistila hliadka MsP na Ul. tehelnej porušenie zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb, ktorého sa dopustil M. K. tým, že podal alkohol mladistvému L. K., u ktorého bolo dychovou skúškou zistené 0,27 mg/l alkoholu v dychu. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis zo situačnej správy od 21. 12. 2012 do 27. 12. 2012
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 28.12.2012, Martin
Dňa 23. 12. 2012 o 03:45 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v bytovom dome na Ul. J. Petrikovicha sa ozýva hlasná hudba. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 03:55, zistila, že rušenia nočného kľudu púšťaním hlasnej reprodukovanej hudby sa dopustil M. J. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený pokutou v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis zo situačnej správy od 14. 12. 2012 do 20. 12. 2012
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 21.12.2012, Martin
Dňa 14. 12. 2012 o 23:02 zistila hliadka MsP v prevádzke PANTER CLUB na Námestí S. H. Vajanského porušenie zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb, ktorého sa dopustil P. K. tým, že umožnil požívanie alkoholu mladistvým L. CH., J. N. a A. K. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis zo situačnej správy od 07. 12. 2012 do 13. 12. 2012
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 14.12.2012, Martin
Dňa 11. 12. 2012 o 15:30 zistila hliadka MsP na Ul. Dúbravca porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil P. K. tým, že bezprostredne neodstránil výkaly, ktorými pes, ktorého viedol, znečistil verejné priestranstvo. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis zo situačnej správy od 23. 11. 2012 do 06. 12. 2012
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 07.12.2012, Martin
Dňa 30. 11. 2012 o 22:00 zistila hliadka MsP v parku P. O. Hviezdoslava porušenie zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb, ktorého sa dopustila L. Š. tým, že umožnila požívanie alkoholu mladistvému M. T., u ktorého bolo dychovou skúškou zistené 0,77 mg/l alkoholu v dychu. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis zo situačnej správy od 09. 11. 2012 do 15. 11. 2012
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 16.11.2012, Martin
Rušenie nočného kľudu Dňa 09. 11. 2012 o 23:52 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že pred vchodom do bytového domu na Ul. kyjevskej skupina osôb ruší nočný kľud krikom. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 24:00, zistila, že nočný kľud hlasným krikom rušili A. N., P. B. a A. R. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis zo situačnej správy od 02. 11. 2012 do 08. 11. 2012
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 09.11.2012, Martin
Dňa 03. 11. 2012 o 00:15 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v prevádzke P-KLUB na Námestí S. H. Vajanského požívajú mladistvé osoby alkoholické nápoje. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 00:20, zistila, že priestupku na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami podľa § 30 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch sa dopustil M. K. tým, že umožnil požívanie alkoholu mladistvému T. H., u ktorého bolo dychovou skúškou zistené 0,56 mg/l alkoholu v dychu. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis zo situačnej správy od 26. 10. 2012 do 01. 11. 2012
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 03.11.2012, Martin
Dňa 26. 10. 2012 o 22:00 zistila hliadka MsP počas policajnej akcie v prevádzke Viecha pod bránou na Ul. M. R. Štefánika porušenie zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb, ktorého sa dopustil J. G. tým, že umožnil požívanie alkoholu mladistvým: R. Š., u ktorého bolo dychovou skúškou zistené 0,16 mg/l alkoholu v dychu a P. F., u ktorého bolo dychovou skúškou zistené 0,38 mg/l alkoholu v dychu. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis zo situačnej správy od 19. 10. 2012 do 25. 10. 2012
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 26.10.2012, Martin
Dňa 23. 10. 2012 o 15:15 zistila hliadka MsP v rámci policajnej akcie v prevádzke SPORT PUB na Ul. M. R. Štefánika porušenie zákona č. 219/1996 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb, ktorého sa dopustil M. Z. tým, že umožnil požívanie alkoholu (pivo) mladistvému V. V., u ktorého bolo dychovou skúškou zistené 0,19 mg/l požitie alkoholických nápojov. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis zo situačnej správy od 14. 09. 2012 do 18. 10. 2012
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 22.10.2012, Martin
Dňa 16. 10. 2012 o 14:10 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. Puškinovej niekto z okna bytu vyhadzuje na okoloidúcich vrecúška s vodou. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 14:21, zistila, že vrecúška z okna vyhadzovala N. Š. Za spáchanie priestupku proti občianskemu spolunažívaniu bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis zo situačnej správy od 07. 09. 2012 do 13. 09. 2012
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 14.09.2012, Martin
Dňa 10. 09. 2012 o 21:51 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Bambuskách niekto spaľuje odpad, pričom dochádza k zadymeniu okolia. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 22:00, zistila porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustil V. D. tým, že spaľoval drevo. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis zo situačnej správy od 31. 08. 2012 do 06. 09. 2012
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 07.09.2012, Martin
Dňa 06. 09. 2012 o 16:55 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že po poli za bytovým domom na Ul. Lermontovej skupinka troch osôb porozhadzovala toaletný papier. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 17:03, zistila, že toaletným papierom znečistili verejné priestranstvo J. P., J. Š. a R. K. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis zo situačnej správy od 17. 08. 2012 do 30. 08. 2012
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 06.09.2012, Martin
Dňa 22. 08. 2012 o 21:20 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. O. Borodáčovej pes pohrýzol iného psa. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 20:30, zistila porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila M. S. tým, že nezabránila útoku svojho psa na iné zviera. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis zo situačnej správy od 10. 08. 2012 do 16. 08. 2012
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 17.08.2012, Martin
Dňa 10. 08. 2012 o 18:35 zistila hliadka MsP na Ul. Š. Furdeka porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil J. Š. tým, že podal cigaretu mladistvému M. B. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis zo situačnej správy od 03. 08. 2012 do 09. 08. 2012
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 10.08.2012, Martin
Dňa 09. 08. 2012 o 23:25 zistila hliadka MsP na Ul. J. Martáka porušenie VZN mesta Martin č. 65, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Martin, ktorého sa dopustila Z. M. tým, že nedodržala uzatvárací čas prevádzky Amenita určený týmto VZN. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie
Archív:  [0]  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  
  SÚVISIACE STRÁNKY
· martin.sk
· doprava.martin.sk
· zoznam.martin.sk
· zabezpečovanie bývania
· tikmartin.sk

  NAPÍŠTE NÁM   
· ohlasovanie porúch
· žiadosti o informácie
· schránka dôvery
· návštevná kniha
· diskusie

  SLUŽBY OBČANOM
· novinky na e-mail
· uznesenia
· VZN

  ANKETA
Vyhovuje Vám počet policajtov v meste?
» áno «
4735 hlasov 38%
» nie «
4181 hlasov 33%
» neviem «
3591 hlasov 29%

  WEBMASTER
· mapa stránky
· o stránkach
· štruktúra stránky
· kontakt


(c) Mesto MARTIN 2006

datacom - logo