policia.martin.sk
6. december 2023- OZNAMY MONITORING TLAČOVÉ SPRÁVY AKTUALITY AKCIE MsP

  VYHĽADÁVANIE
 

  HLAVNÉ MENU
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 o mestskej polícii

 organizačný poriadok

 organizačná štruktúra

 správa o činnosti

 kontakty

 mapa mestaPREVENCIA

 kamarát AX

 štvorlístok

 seniori

 modrý semaforFOTOGALÉRIA

NÁVŠTEVNÁ KNIHA


DOPRAVA.MARTIN.SK

ZOZNAM.MARTIN.SK


  MAPA MESTA
mapový portál mesta Martin

mapa mesta
AKTUALITY

Výpis zo situačnej správy od 07. 03. 2014 do 13. 03. 2014
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 15.03.2014, Martin
Dňa 13. 03. 2014 o 16:17 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v pivárni NOVANSKÝ na Ul. A. Kmeťa prišla neznáma osoba, ktorá fyzicky napadla zákazníka. Hliadky MsP, ktoré sa dostavili na miesto o 16:23, zistili, že J. D. udrel rukou do tváre R. I., čím mu spôsobil drobné ublíženie na zdraví. Poškodený uviedol, že nepotrebuje lekárske ošetrenie. Za spáchanie priestupku bola J. D. uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis zo situačnej správy od 28. 02. 2014 do 06. 03. 2014
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 09.03.2014, Martin
Neodstránenie psích výkalov z verejného priestranstva Dňa 02. 03. 2014 o 12:47 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že pri SM TESCO na Ul. N. Hejnej videla neznámu osobu, ktorá neodstránila výkaly, ktorými jej pes znečistil verejné priestranstvo. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 12:52, sa skontaktovala s oznamovateľkou, ktorá označila podozrivú osobu. Šetrením bolo zistené, že porušenia zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, sa dopustila Ľ. M. tým, že neodstránila výkaly po psovi, ktorého viedla. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis zo situačnej správy od 21. 02. 2014 do 27. 02. 2014
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 01.03.2014, Martin
Dňa 21. 02. 2014 o 16:24 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v SM BILLA na Nám. SNP majú zadržaného páchateľa krádeže tovaru. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 16:29, zistila, že krádeže tovaru (doložením si banánov po odvážení) v hodnote 0,26 € sa dopustil J. Ť. Ďalším šetrením bolo zistené, že menovaný bol za posledných 12 mesiacov za krádež riešený, čím vzniklo podozrenie zo spáchania trestného činu. Na miesto bola privolaná hliadka PZ, ktorá podnet prevzala.
...pokračovanie


Výpis zo situačnej správy od 14. 02. 2014 do 20. 02. 2014
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 24.02.2014, Martin
Dňa 19. 02. 2014 o 01:00 zistila hliadka MsP na Ul. Záborského porušenie zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov, ktorého sa dopustil R. M. tým, že umožnil požívanie alkoholu mladistvému E. M., u ktorého bolo dychovou skúškou zistené 0,84 mg/l alkoholu v dychu. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní. V zmysle právnych predpisov bude porušenie zákazu požitia alkoholického nápoja alebo inej návykovej látky osobou mladšou ako 18 rokov oznámené obci, kde má mladistvý trvalý pobyt.
...pokračovanie


Výpis zo situačnej správy od 07. 02. 2014 do 13. 02. 2014
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 16.02.2014, Martin
Dňa 11. 02. 2014 o 18:11 bolo prostredníctvom MKS zistené fajčenie pod prístreškom pri vchode do ZŠ na Ul. J. V. Dolinského. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 18:25, zistila porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil M. M. tým, že fajčil pri vchode do uvedenej školy. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis zo situačnej správy od 31. 01. 2014 do 06. 02. 2014
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 09.02.2014, Martin
Dňa 02. 02. 2014 o 15:40 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. Tomášikovej vodič dodávky si tu umýva svoje vozidlo. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 15:44, zistila, že P. C. na verejnom priestranstve umýval saponátom motorové vozidlo na mieste, z ktorého by uniknuté pohonné látky mohli vniknúť do povrchových vôd alebo do podzemných vôd, čím sa dopustil priestupku podľa zákona č. 364/2004 o vodách. Menovaný odmietol prejednať priestupok na mieste. Priestupok objasňuje Priestupkový referát MsP.
...pokračovanie


Výpis zo situačnej správy od 24. 01. 2014 do 30. 01. 2014
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 01.02.2014, Martin
Dňa 24. 01. 2014 o 23:55 zistila hliadka MsP na Ul. I. Kolónia porušenie zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb, ktorého sa dopustil R. K. tým, že podal alkohol mladistvému R. L., u ktorého bolo dychovou skúškou zistené 0,97 mg/l alkoholu v dychu. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis zo situačnej správa od 17. 01. 2014 do 23. 01. 2014
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 25.01.2014, Martin
Dňa 18. 01. 2014 o 14:05 zistila hliadka MsP na Ul. zelenej porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustil bezdomovec J. M. tým, že vyberal komunálny odpad z kontajnera. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím.
...pokračovanie


Výpis zo situačnej správa od 03. 01. 2014 do 16. 01. 2014
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 18.01.2014, Martin
Dňa 11. 01. 2014 o 02:30 zistila hladka MsP na Ul. M. R. Štefánika pokus o poškodenie vianočnej výzdoby, ktorého sa dopustil L. Č. tým, že sa pokúšal poškodiť svetelnú bránu. Obhliadkou miesta bolo zistené, že k poškodeniu vianočnej výzdoby nedošlo. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis zo situačnej správy od 25. 10. 2013 do 07. 11. 2013
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 09.11.2013, Martin
Predaj cigariet osobe mladšej ako 18 rokov Dňa 29. 10. 2013 o 11:15 zistila hliadka MsP v predajni CBA na Ul. Jesenského porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustila A. B. tým, že predala cigarety mladistvým M. V. a B. W. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis zo situačnej správy od 13. 09. 2013 do 19. 09. 2013
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 20.09.2013, Martin
Dňa 16. 09. 2013 o 14:49 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v lokalite Bukoviny vodič motorového vozidla tov. zn. ŠKODA vyhodil z auta na dvoch miestach odpad. Oznamovateľka uviedla, že prvá skládka sa nachádza pri pamätníku a druhá pri budove bývalej cementárne. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 15:10, zistila, že na oboch uvedených miestach sa nachádza odpad – plastové časti karosérie motorových vozidiel. Šetrením bolo zistené, že držiteľom vozidla je J. C., s ktorým sa hliadke nepodarilo skontaktovať. Dňa 17. 09. 2013 hliadka MsP zistila, že porušenia VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch sa dopustil T. F. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis zo situačnej správy od 06. 09. 2013 do 12. 09. 2013
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 15.09.2013, Martin
Dňa 09. 09. 2013 o 15:20 zistila hliadka MsP na Ul. Novákovej porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustila M. P. tým, že podala cigaretu mladistvej R. M. R. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis zo situačnej správy od 30. 08. 2013 do 05. 09. 2013
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 10.09.2013, Martin
Dňa 03. 09. 2013 o 19:21 prijalo Operačné stredisko MsP žiadosť z KC IZS v Žiline o preverenie podnetu, že na Ul. Gorkého má ZZS skupinu maloletých osôb, ktoré sú pod vplyvom alkoholických nápojov. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 19:25, zistila, že maloleté T. P. a D. K. boli pod vplyvom alkoholu. U menovaných bola vykonaná skúška na zistenie alkoholu v dychu s výsledkom: u maloletej T. P. bolo dychovou skúškou zistené 0,29 mg/l alkoholu v dychu a u maloletej D. K. bolo v dychu zistené 0,35 mg/l alkoholu. Menované uviedli, že neznámy muž im zakúpil alkohol v bufete na zimnom štadióne na Ul. Gorkého. Následne boli maloleté predvedené na útvar MsP, kde si ich prevzali zákonní zástupcovia. V zmysle právnych predpisov bude porušenie zákazu požitia alkoholického nápoja alebo inej návykovej látky osobou mladšou ako 18 rokov oznámené obci, kde majú osoby trvalý pobyt.
...pokračovanie


Výpis zo situačnej správy od 03. 05. 2013 do 09. 05. 2013
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 14.05.2013, Martin
Dňa 08. 05. 2013 o 20:30 doriešila hliadka MsP porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch zisteného dňa 01. 05. 2013 o 16:13 pri garážach na Ul. S. Chalupku, ktorého sa dopustil J. M. tým, že uložil komunálny odpad mimo určeného miesta. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis zo situačnej správy od 26. 04. 2013 do 02. 05. 2013
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 05.05.2013, Martin
Dňa 02. 05. 2013 o 15:08 bolo prostredníctvom MKS zistené, že po Ul. 29. augusta sa pohybuje cyklista. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 15:10, zistila, že zákaz vjazdu bicyklov porušil T. D. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis zo situačnej správy od 12. 04. 2013 do 18. 04. 2013
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 20.04.2013, Martin
Dňa 13. 04. 2013 o 14:10 bolo prostredníctvom MKS zistené na križovatke ulíc A. Stodolu a M. Jankolu porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustila skupina občanov tým, že vyberala komunálny odpad z veľkokapacitného kontajnera. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 14:10, zistila, že odpad vyberal J. K. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Podpora čistoty v meste rozdávaním vreciek na exkrementy
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 12.04.2013, Martin
Fotografia z akcie - Podpora čistoty v meste rozdávaním vreciek na exkrementyV dňoch 3., 4, a 8. apríla 2013 sa v popoludňajších hodinách zamerali príslušníci MsP na kontrolu osôb vodiacich psov na verejných priestranstvách. Dôvodom kontroly bolo preventívne pôsobenie na držiteľov psov, informovanie ich o povinnostiach vyplývajúcich so zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré povinnosti držania psov a zvýšiť ich aktivitu pri povinnosti zbierať po psovi exkrementy rozdávaním vreciek na exkrementy v praktickom obale.
...pokračovanie


Výpis zo situačnej správy od 29. 03. 2013 do 04. 04. 2013
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 11.04.2013, Martin
Dňa 05. 04. 2013 o 00:05 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v bytovom dome na Ul. A. Pietra rušia nočný kľud hlasným buchotom. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 00:09, zistila, že nočný kľud hlasným krikom a hudbou rušil E. B. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie


Výpis zo situačnej správy od 15. 03. 2013 do 21. 03. 2013
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 23.03.2013, Martin
Dňa 15. 03. 2013 o 21:45 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. B. Bullu č. 1 skupina osôb požíva alkoholické nápoje. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 21:52, zistila, že sa tu nachádzala skupina osôb, z ktorých dve mladistvé osoby javili známky požitia alkoholických nápojov. Jednalo sa o mladistvé L. L. a S. B.. Menované sa podrobili dychovej skúške na zistenie alkoholu v dychu, pričom u L. L. bolo zistené 0,77 mg/l alkoholu v dychu a u S. B. bolo zistené 0,63 mg/l alkoholu v dychu. Menované boli predvedené na útvar MsP, kde si ich po vykonaní nevyhnutých úkonov prevzali zákonní zástupcovia. V zmysle právnych predpisov bude porušenie zákazu požitia alkoholického nápoja alebo inej návykovej látky osobou mladšou ako 18 rokov oznámené obci, kde majú menované trvalý pobyt.
...pokračovanie


Výpis zo situačnej správy od 08. 03. 2013 do 14. 03. 2013
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 17.03.2013, Martin
Dňa 12. 03. 2013 o 16:30 zistila hliadka MsP na Ul. P. Mudroňa porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustila bezdomovkyňa T. Š. tým, že vyberala komunálny odpad zo zbernej nádoby. Za spáchanie priestupku bola menovaná riešená napomenutím.
...pokračovanie


Zobraziť aj staršie príspevky (história)
  SÚVISIACE STRÁNKY
· martin.sk
· doprava.martin.sk
· zoznam.martin.sk
· zabezpečovanie bývania
· tikmartin.sk

  NAPÍŠTE NÁM   
· ohlasovanie porúch
· žiadosti o informácie
· schránka dôvery
· návštevná kniha
· diskusie

  SLUŽBY OBČANOM
· novinky na e-mail
· uznesenia
· VZN

  ANKETA
Vyhovuje Vám počet policajtov v meste?
» áno «
4794 hlasov 38%
» nie «
4229 hlasov 33%
» neviem «
3635 hlasov 29%

  WEBMASTER
· mapa stránky
· o stránkach
· štruktúra stránky
· kontakt


(c) Mesto MARTIN 2006

datacom - logo