policia.martin.sk
29. september 2023- OZNAMY MONITORING TLAČOVÉ SPRÁVY AKTUALITY AKCIE MsP

  VYHĽADÁVANIE
 

  HLAVNÉ MENU
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 o mestskej polícii

 organizačný poriadok

 organizačná štruktúra

 správa o činnosti

 kontakty

 mapa mestaPREVENCIA

 kamarát AX

 štvorlístok

 seniori

 modrý semaforFOTOGALÉRIA

NÁVŠTEVNÁ KNIHA


DOPRAVA.MARTIN.SK

ZOZNAM.MARTIN.SK


  MAPA MESTA
mapový portál mesta Martin

mapa mesta
Výpis zo situačnej správy od 14. 02. 2014 do 20. 02. 2014

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 24.02.2014, Martin

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 14. 02. 2014 o 09:40 zistila hliadka MsP na Ul. divadelnej znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil J. H. tým, že odhodil ohorok cigarety na zem. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Spaľovanie odpadu – VZN č. 77

Dňa 14. 02. 2014 o 12:39 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. Bambusky niekto spaľuje odpad. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 12:50, zistila, že porušenia VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch sa dopustili A. B., M. K., O. K. a M. T. tým, že spaľovali odpad z káblov. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 15. 02. 2014 o 15:30 zistila hliadka MsP na Ul. D. Michaelliho porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili E. O., J. F. a F. L. tým, že požívali alkoholické nápoje na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku boli menovaní riešení napomenutím.

Znečistenie verejného priestranstva papierovými kartónmi

Dňa 15. 02. 2014 o 17:40 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že pred SM TESCO na Ul. N. Hejnej sú rozhádzané papierové kartóny. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 17:46, zistila, že za znečistenie verejného priestranstva bol zodpovedný P. B. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím.

Krádež tovaru v SM LIDL

Dňa 15. 02. 2014 o 19:56 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v SM LIDL na Ul. Komenského majú zadržanú osobu podozrivú z krádeže tovaru. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 20:00, zistila, že krádeže tovaru v hodnote 7,38 € sa dopustila K. B. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 16. 02. 2014 o 15:40 zistila hliadka MsP na Ul. Hurbanovej porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili B. F. a M. H. tým, že požívali alkoholické nápoje na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Pokus o poškodenie kontajnera na zber textilu

Dňa 16. 02. 2014 o 17:43 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. Jilemnického sa neznáma osoba pokúša vybrať oblečenie z kontajnera na zber šatstva a poškodzuje ho. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 17:49, zistila, že R. S. sa snažila kusy textilu vytiahnuť zo smetnej nádoby tak, že chcela vyhnúť kryt kontajnera, čomu hliadka zabránila. K poškodeniu smetnej nádoby nedošlo. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Vyberanie komunálneho odpadu z kontajnera – VZN č. 77

Dňa 16. 02. 2014 o 17:45 zistila hliadka MsP na Ul. Jilemnického porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustila M. F. tým, že vyberala komunálny odpad (textil) z kontajnera. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva odpadkami

Dňa 17. 02. 2014 o 11:00 zistila hliadka MsP na Námestí S. H. Vajanského znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustila G. G. tým, že odhodila odpadky na zem. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 17. 02. 2014 o 11:30 zistila hliadka MsP na Ul. stavbárskej znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil P. S. tým, že odhodil ohorok cigarety na zem. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 17. 02. 2014 o 11:50 zistila hliadka MsP na Námestí SNP porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil bezdomovec J. R. tým, že požíval alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 17. 02. 2014 o 19:50 zistila hliadka MsP na Ul. Jilemnického porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil J. T. tým, že požíval alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 17. 02. 2014 o 22:13 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v bytovom dome na Ul. Novákovej rušia hlasnou hudbou nočný kľud. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 22:16, zistila, že rušenia nočného kľudu sa dopustil M. D. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva konským exkrementom

Dňa 18. 02. 2014 o 14:05 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. gen. Svobodu došlo k znečisteniu verejného priestranstva konským exkrementom. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 14:24, zistila, že za znečistenie verejného priestranstva bol zodpovedný J. B., ktorý bol za spáchanie priestupku riešený napomenutím. Zároveň menovaný verejné priestranstvo očistil.

Neoprávnené zaberanie verejného priestranstva reklamou typu A

Dňa 18. 02. 2014 o 14:10 zistila hliadka MsP na Ul. Kollárovej neoprávnené zaberanie verejného priestranstva reklamnou tabuľou typu A, ktorú na verejné priestranstvo umiestnila J. Š. Za spáchanie priestupku bola menovaná riešená napomenutím.

Spaľovanie odpadu – VZN č. 77

Dňa 18. 02. 2014 o 14:40 zistila hliadka MsP na Ul. bambusky porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustili R. L., V. R. a R. F. tým, že spaľovali záhradný odpad. Menovaným bola za spáchanie priestupku uložená pokuta v blokovom konaní.

Podanie alkoholu mladistvej osobe

Dňa 19. 02. 2014 o 01:00 zistila hliadka MsP na Ul. Záborského porušenie zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov, ktorého sa dopustil R. M. tým, že umožnil požívanie alkoholu mladistvému E. M., u ktorého bolo dychovou skúškou zistené 0,84 mg/l alkoholu v dychu. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní. V zmysle právnych predpisov bude porušenie zákazu požitia alkoholického nápoja alebo inej návykovej látky osobou mladšou ako 18 rokov oznámené obci, kde má mladistvý trvalý pobyt.

Spaľovanie odpadu – VZN č. 77

Dňa 20. 02. 2014 o 10:20 zistila hliadka MsP na Ul. bambusky porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustila R. T. tým, že spaľovala odpad z káblov. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Uloženie odpadu mimo určeného miesta – VZN č. 77

Dňa 20. 02. 2014 o 14:15 zistila hliadka MsP na Ul. kozmonautov porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustila Z. H. tým, že uložila odpad (bytové dvere) mimo určeného miesta. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní. Zároveň odpad z miesta odstránila.
  SÚVISIACE STRÁNKY
· martin.sk
· doprava.martin.sk
· zoznam.martin.sk
· zabezpečovanie bývania
· tikmartin.sk

  NAPÍŠTE NÁM   
· ohlasovanie porúch
· žiadosti o informácie
· schránka dôvery
· návštevná kniha
· diskusie

  SLUŽBY OBČANOM
· novinky na e-mail
· uznesenia
· VZN

  ANKETA
Vyhovuje Vám počet policajtov v meste?
» áno «
4735 hlasov 38%
» nie «
4180 hlasov 33%
» neviem «
3591 hlasov 29%

  WEBMASTER
· mapa stránky
· o stránkach
· štruktúra stránky
· kontakt


(c) Mesto MARTIN 2006

datacom - logo