policia.martin.sk
6. december 2023- OZNAMY MONITORING TLAČOVÉ SPRÁVY AKTUALITY AKCIE MsP

  VYHĽADÁVANIE
 

  HLAVNÉ MENU
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 o mestskej polícii

 organizačný poriadok

 organizačná štruktúra

 správa o činnosti

 kontakty

 mapa mestaPREVENCIA

 kamarát AX

 štvorlístok

 seniori

 modrý semaforFOTOGALÉRIA

NÁVŠTEVNÁ KNIHA


DOPRAVA.MARTIN.SK

ZOZNAM.MARTIN.SK


  MAPA MESTA
mapový portál mesta Martin

mapa mesta
Výpis zo situačnej správy od 31. 01. 2014 do 06. 02. 2014

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 09.02.2014, Martin
Krádež tovaru v predajni SM BILLA

Dňa 31. 01. 2014 o 09:07 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v predajni BILLA na Nám. SNP majú zadržanú osobu podozrivú z krádeže tovaru. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 09:10, zistila, že krádeže tovaru v hodnote 1,45 € sa dopustila A. T. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie v SOŠ obchodu a služieb

Dňa 31. 01. 2014 o 09:40 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v SOŠ obchodu a služieb na Ul. stavbárskej prichytili študenta pri fajčení v škole. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 09:48, zistila porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil M. B. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Podanie cigarety mladistvej osobe

Dňa 31. 01. 2014 o 10:00 zistila hliadka MsP v SOŠ obchodu a služieb na Ul. stavbárskej porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustila D. K. tým, že podala cigaretu mladistvému M. B. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní..

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 31. 01. 2014 o 13:35 zistila hliadka MsP na futbalovom štadióne na Ul. L. Novomeského porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil M. B. tým, že požíval alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 31. 01. 2014 o 22:54 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že V. K. na Ul. M. Dulu hlasnou hudbou ruší nočný kľud. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 23:04, zistila, že k rušeniu nočného kľudu V. K. dochádzalo a za spáchanie priestupku jej bola uložená pokuta v blokovom konaní.

Vyberanie komunálneho odpadu z kontajnera – VZN č. 77

Dňa 01. 02. 2014 o 09:20 zistila hliadka MsP na Ul. B. Bullu porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustila J. Č. tým, že vyberala komunálny odpad z kontajnera. Za spáchanie priestupku bola menovaná riešená napomenutím.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 01. 02. 2014 o 10:55 zistila hliadka MsP na Nám. S. H. Vajanského porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili F. Š. a bezdomovkyňa T. Š. tým, že požívali alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku boli menovaní riešení napomenutím.

Fajčenie v Spojenej škole

Dňa 01. 02. 2014 o 12:20 zistila hliadka MsP v Spojenej škole na Ul. červenej armády porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustili M. B. a M. P. tým, že fajčili v uvedenej škole. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní..

Vyberanie komunálneho odpadu z kontajnera – VZN č. 77

Dňa 02. 02. 2014 o 09:05 zistila hliadka MsP na Štúrovom námestí porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustil bezdomovec I. G. tým, že vyberal komunálny odpad z kontajnera. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím.

Vyberanie komunálneho odpadu z kontajnera – VZN č. 77

Dňa 02. 02. 2014 o 09:40 zistila hliadka MsP na Ul. štvrť Čajkovského porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustili bezdomovci J. S. a S. M. tým, že vyberali komunálny odpad z kontajnera. Za spáchanie priestupku boli obaja menovaní riešení napomenutím.

Uloženie odpadu mimo určeného miesta – VZN č. 77

Dňa 02. 02. 2014 o 14:03 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. Benkovej uložila neznáma osoba nábytok ku kontajneru na komunálny odpad. Hliadky MsP, ktoré sa dostavili na mesto o 14:08, zistili, že nábytok ku smetným nádobám na komunálny odpad uložila I. L., čím porušila VZN mesta Martin č. 77. Menovaná odmietla prejednať priestupok na mieste. Podnet objasňuje Priestupkový referát MsP.

Umývanie motorového vozidla na verejnom priestranstve

Dňa 02. 02. 2014 o 15:40 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. Tomášikovej vodič dodávky si tu umýva svoje vozidlo. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 15:44, zistila, že P. C. na verejnom priestranstve umýval saponátom motorové vozidlo na mieste, z ktorého by uniknuté pohonné látky mohli vniknúť do povrchových vôd alebo do podzemných vôd, čím sa dopustil priestupku podľa zákona č. 364/2004 o vodách. Menovaný odmietol prejednať priestupok na mieste. Priestupok objasňuje Priestupkový referát MsP.

Spaľovanie odpadu – VZN č. 77

Dňa 03. 02. 2014 o 09:40 zistila hliadka MsP na Ul. bambusky porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustil J. F. tým, že spaľoval odpad z káblov. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie v Základnej umeleckej škole

Dňa 03. 02. 2014 o 11:00 zistila hliadka MsP v ZUŠ na Ul. P. Mudroňa porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil M. K. tým, že fajčil v uvedenej škole. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím.

Nezabránenie útoku psa na iné zviera

Dňa 03. 02. 2014 o 19:06 prijalo Operačné stredisko MsP podnet od H. K., že na Ul. Timravy jej psa napadol iný pes. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 19:12, zistila, že oznamovateľka bola na prechádzke so svojím psom, počas ktorej došlo k napadnutiu psa poškodenej iným psom. Hliadka preverením zistila, že útoku nezabránil psa R. S. K zraneniu osôb ani zvierat nedošlo. Menovanému bola za spáchanie priestupku uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 04. 02. 2014 o 10:45 zistila hliadka MsP na Ul. Novákovej znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil M. S. tým, že odhodil ohorok cigarety na zem. Za spáchanie priestupku mu bola uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie na zastávke MHD

Dňa 04. 02. 2014 o 11:45 zistila hliadka MsP na Ul. Jesenského porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil J. G. tým, že fajčil na zastávke MHD. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 04. 02. 2014 o 15:50 zistila hliadka MsP na Ul. Zvolenskej porušenie VZN č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili P. M. a R. K. tým, že požívali alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Spaľovanie odpadu – VZN č. 77

Dňa 05. 02. 2014 o 07:06 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. tehelnej dochádza k zadymeniu okolia zo spaľovania káblov. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 07:11, zistila porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustil M. K. tým, že vypaľoval staré káble. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 05. 02. 2014 o 09:30 zistila hliadka MsP na Ul. priekopskej porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil J. J. tým, že požíval alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 05. 02. 2014 o 10:20 zistila hliadka MsP na Ul. Kuzmányho znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil R. M. tým, že odhodil ohorok cigarety na zem. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Krádež tovaru v SM BILLA

Dňa 05. 02. 2014 o 13:15 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v SM BILLA na Námestí SNP majú zadržanú osobu podozrivú z krádeže tovaru. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 13:21, zistila, že krádeže tovaru v hodnote 1,45 € sa dopustila J. K. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Neprihlásený pes do evidencie

Dňa 05. 02. 2014 o 16:15 zistila hliadka MsP na Ul. Timravy porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila E. K. tým, že u nej vedeného psa nepreukázala jeho totožnosť evidenčnou známkou a zároveň hliadka zistila, že menovaná nemá psa prihláseného do evidencie obce, kde sa pes prevažne nachádza. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní a bol jej určený termín na prihlásenie psa do 11. 02. 2014.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 06. 02. 2014 o 14:00 zistila hliadka MsP na Ul. stavbárskej znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustili S. M., D. H., E. J., N. R., B. B. a L. Š. tým, že odhodili ohorky cigarety na zem. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie na zastávke MHD

Dňa 06. 02. 2014 o 15:30 zistila hliadka MsP na Ul. M. R. Štefánika porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil M. V. tým, že fajčil na zastávke MHD. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím.

Fajčenie na zastávke MHD

Dňa 06. 02. 2014 o 19:45 zistila hliadka MsP na Ul. A. Stodolu porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustila M. N. tým, že fajčila na zastávke MHD. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
  SÚVISIACE STRÁNKY
· martin.sk
· doprava.martin.sk
· zoznam.martin.sk
· zabezpečovanie bývania
· tikmartin.sk

  NAPÍŠTE NÁM   
· ohlasovanie porúch
· žiadosti o informácie
· schránka dôvery
· návštevná kniha
· diskusie

  SLUŽBY OBČANOM
· novinky na e-mail
· uznesenia
· VZN

  ANKETA
Vyhovuje Vám počet policajtov v meste?
» áno «
4794 hlasov 38%
» nie «
4229 hlasov 33%
» neviem «
3635 hlasov 29%

  WEBMASTER
· mapa stránky
· o stránkach
· štruktúra stránky
· kontakt


(c) Mesto MARTIN 2006

datacom - logo