policia.martin.sk
29. september 2023- OZNAMY MONITORING TLAČOVÉ SPRÁVY AKTUALITY AKCIE MsP

  VYHĽADÁVANIE
 

  HLAVNÉ MENU
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 o mestskej polícii

 organizačný poriadok

 organizačná štruktúra

 správa o činnosti

 kontakty

 mapa mestaPREVENCIA

 kamarát AX

 štvorlístok

 seniori

 modrý semaforFOTOGALÉRIA

NÁVŠTEVNÁ KNIHA


DOPRAVA.MARTIN.SK

ZOZNAM.MARTIN.SK


  MAPA MESTA
mapový portál mesta Martin

mapa mesta
Výpis zo situačnej správa od 17. 01. 2014 do 23. 01. 2014

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 25.01.2014, Martin
Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 17. 01. 2014 o 07:50 zistila hliadka MsP na Ul. Bernolákovej znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustili M. K. a J. M. tým, že odhodili ohorky cigariet na zem. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie v Spojenej škole

Dňa 17. 01. 2014 o 13:15 zistila hliadka MsP v Spojenej škole na Ul. červenej armády porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustili B. S. a S. P. tým, že fajčili v uvedenej škole. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva pečivom

Dňa 17. 01. 2014 o 14:30 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v priestoroch autobusovej zastávky pri OC TULIP na Ul. pltníky skupina osôb konzumuje alkohol a znečisťuje verejné priestranstvo. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 14:41, zistila znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustili bezdomovci I. Š., B. K. a J. S. tým, že odhadzovali na zem zvyšky potravín. Za spáchanie priestupku boli menovaní riešení napomenutím.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 18. 01. 2014 o 08:37 zistila hliadka MsP na Ul. Gándhího porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil M. J. tým, že nepreukázal totožnosť psa, ktorého viedol na verejnom priestranstve, evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 18. 01. 2014 o 09:15 zistila hliadka MsP na Ul. A. Stodolu porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil M. J. tým, že nepreukázal totožnosť psa, ktorého viedol na verejnom priestranstve, evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Vyberanie komunálneho odpadu z kontajnera – VZN č. 77

Dňa 18. 01. 2014 o 08:55 zistila hliadka MsP na Ul. J. Alexyho porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustil bezdomovec J. B. tým, že vyberal komunálny odpad z kontajnera. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím.


Vyberanie komunálneho odpadu z kontajnera – VZN č. 77

Dňa 18. 01. 2014 o 09:00 zistila hliadka MsP na Ul. A. Stodolu porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustila bezdomovkyňa D. K. tým, že vyberala komunálny odpad z kontajnera. Za spáchanie priestupku bola menovaná riešená napomenutím.

Vyberanie komunálneho odpadu z kontajnera – VZN č. 77

Dňa 18. 01. 2014 o 14:05 zistila hliadka MsP na Ul. zelenej porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustil bezdomovec J. M. tým, že vyberal komunálny odpad z kontajnera. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím.

Vyberanie komunálneho odpadu z kontajnera – VZN č. 77

Dňa 18. 01. 2014 o 14:10 zistila hliadka MsP na Ul. uzlovskej porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustil bezdomovec S. R. tým, že vyberal komunálny odpad z kontajnera. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím.

Nezabránenie voľnému pohybu psa

Dňa 18. 01. 2014 o 19:26 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že pri prevádzke DESINA na Ul. V. Žingora sa pohybuje opustený pes. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 19:35, zistila porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila B. M. tým, že nezabránila voľnému pohybu svojho psa (zn. 9202) okrem priestorov na to určených. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Nedodržanie záverečných hodín – VZN č. 65

Dňa 19. 01. 2014 o 00:05 zistila hliadka MsP v prevádzke POD HRUŠKOU na Ul. zelenej porušenie VZN mesta Martin č. 65, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Martin, ktorého sa dopustila J. F. tým, že nedodržala čas stanovený na uzatvorenie uvedenej prevádzky. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 19. 01. 2014 o 00:49 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. J. Alexyho dochádza k rušeniu nočného kľudu hlasnou reprodukovanou hudbou. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 00:59, zistila, že rušenia nočného kľudu sa dopustil J. Č. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie na autobusom nástupišti SAD

Dňa 19. 01. 2014 o 07:50 zistila hliadka MsP na Ul. Novákovej porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil P. C. tým, že fajčil na autobusovom nástupišti SAD. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie na zastávke MHD

Dňa 19. 01. 2014 o 13:45 zistila hliadka MsP na Ul. Jesenského porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustila M. F. tým, že fajčila na zastávke MHD. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Vyberanie komunálneho odpadu z kontajnera – VZN č. 77

Dňa 19. 01. 2014 o 14:10 zistila hliadka MsP na Ul. charkovskej porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustil J. G. tým, že vyberal komunálny odpad z kontajnera. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím.

Vyberanie komunálneho odpadu z kontajnera – VZN č. 77

Dňa 19. 01. 2014 o 14:20 zistila hliadka MsP vo Štvrti Čajkovského porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustil P. H. tým, že vyberal komunálny odpad z kontajnera. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím.

Vyberanie komunálneho odpadu z kontajnera – VZN č. 77

Dňa 19. 01. 2014 o 14:40 zistila hliadka MsP na Ul. volgogradskej porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustili bezdomovci Š. L. a D. L. tým, že vyberali komunálny odpad z kontajnera. Za spáchanie priestupku boli menovaní riešení napomenutím.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 19. 01. 2014 o 15:10 zistila hliadka MsP na Ul. košútskej porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili P. K., S. H., M. P. a J. S. tým, že požívali alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku boli menovaní riešení napomenutím.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 20. 01. 2014 o 08:55 zistila hliadka MsP na Ul. stavbárskej znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil J. T. tým, že odhodil ohorok cigarety na zem. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Spaľovanie odpadu – VZN č. 77

Dňa 20. 01. 2014 o 10:00 zistila hliadka MsP na Ul. bambusky porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustil P. Z. tým, že spaľoval káble. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Neprihlásený pes do evidencie

Dňa 20. 01. 2014 o 15:00 zistila hliadka MsP na Ul. bambusky porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil J. C. tým, že nepreukázal totožnosť psa, ktorého viedol na verejnom priestranstve evidenčnou známkou a zároveň hliadka zistila, že menovaný nemá psa prihláseného do evidencie obce, kde sa pes prevažne nachádza. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím a bol mu určený termín na prihlásenie psa do 28. 01. 2014.

Spaľovanie odpadu – VZN č. 77

Dňa 21. 01. 2014 o 09:40 zistila hliadka MsP na Ul. bambusky porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustil M. T. tým, že spaľoval káble. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Spaľovanie odpadu – VZN č. 77

Dňa 21. 01. 2014 o 09:55 zistila hliadka MsP na Ul. bambusky porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustil J. F. tým, že spaľoval káble. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Uloženie odpadu mimo určeného miesta – VZN č. 77

Dňa 21. 01. 2014 o 14:20 zistila hliadka MsP na Ul. bambusky porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustil A. B. tým, že uložil komunálny odpad mimo určeného miesta. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní a zároveň odpad z miesta odstránil.

Neprihlásený pes do evidencie

Dňa 21. 01. 2014 o 15:00 zistila hliadka MsP na Ul. bambusky porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil J. B. tým, že nepreukázal totožnosť psa, ktorého viedol na verejnom priestranstve evidenčnou známkou a zároveň hliadka zistila, že menovaný nemá psa prihláseného do evidencie obce, kde sa pes prevažne nachádza. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím a bol mu určený termín na prihlásenie psa do 04. 02. 2014.

Krádež tovaru v predajni SM BILLA

Dňa 21. 01. 2014 o 16:18 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v SM BILLA na Nám. SNP majú zadržanú osobu podozrivú z krádeže tovaru. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 16:21, zistila, že krádeže tovaru v hodnote 0,28 € sa dopustila V. M. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva papierom

Dňa 22. 01. 2014 o 15:40 zistila hliadka MsP na Ul. Dúbravca znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil B. F. tým, že odhodil papier na zem. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Nezabránenie voľnému pohybu psa

Dňa 22. 01. 2014 o 20:58 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. Holubyho sa pohybuje opustený pes. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 21:05, zistila, že pes bol bez evidenčnej známky. Na miesto bol privolaný správca útulku pre zvieratá, ktorý podľa čipu zistil majiteľa, ktorým bol M. G. Menovaný sa dopustil porušenia zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov tým, že nezabránil voľnému pohybu svojho psa. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Krádež tovaru v predajni SM BILLA

Dňa 23. 01. 2014 o 13:02 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v predajni BILLA na Nám. SNP majú zadržanú páchateľku krádeže tovaru. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 13:15, zistila, že krádeže tovaru v hodnote 0,41 € sa dopustila T. V. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Poškodenie drevenej lávky

Dňa 23. 01. 2014 o 15:28 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. Lermontovej č. 1 sa pri drevenej lávke vedúcej ponad potok nachádzajú štyri osoby, ktoré z lávky vytrhli drevenú latu a hodili ju do potoka. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 15:35, zistila, že sa tu nachádzali štyri osoby. K poškodeniu majetku sa priznal M. B., ktorému bola za spáchanie priestupku uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 23. 01. 2014 o 16:20 zistila hliadka MsP na Ul. N. Hejnej znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustili M. K. a M. Č. tým, že odhodili ohorok cigarety na zem. Za spáchanie priestupku boli menovaní riešení napomenutím a verejné priestranstvo vyčistili.

Krádež tovaru v predajni SM BILLA

Dňa 23. 01. 2014 o 16:55 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v predajni BILLA na Nám. SNP majú zadržanú páchateľku krádeže tovaru. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 13:15, zistila, že krádeže tovaru v hodnote 13,14 € sa dopustila E. O. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.
  SÚVISIACE STRÁNKY
· martin.sk
· doprava.martin.sk
· zoznam.martin.sk
· zabezpečovanie bývania
· tikmartin.sk

  NAPÍŠTE NÁM   
· ohlasovanie porúch
· žiadosti o informácie
· schránka dôvery
· návštevná kniha
· diskusie

  SLUŽBY OBČANOM
· novinky na e-mail
· uznesenia
· VZN

  ANKETA
Vyhovuje Vám počet policajtov v meste?
» áno «
4735 hlasov 38%
» nie «
4179 hlasov 33%
» neviem «
3590 hlasov 29%

  WEBMASTER
· mapa stránky
· o stránkach
· štruktúra stránky
· kontakt


(c) Mesto MARTIN 2006

datacom - logo