policia.martin.sk
29. september 2023- OZNAMY MONITORING TLAČOVÉ SPRÁVY AKTUALITY AKCIE MsP

  VYHĽADÁVANIE
 

  HLAVNÉ MENU
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 o mestskej polícii

 organizačný poriadok

 organizačná štruktúra

 správa o činnosti

 kontakty

 mapa mestaPREVENCIA

 kamarát AX

 štvorlístok

 seniori

 modrý semaforFOTOGALÉRIA

NÁVŠTEVNÁ KNIHA


DOPRAVA.MARTIN.SK

ZOZNAM.MARTIN.SK


  MAPA MESTA
mapový portál mesta Martin

mapa mesta
Výpis zo situačnej správa od 20. 12. 2013 do 02. 01. 2014

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 06.01.2014, Martin

Krádež tovaru v SM BILLA

Dňa 20. 12. 2013 o 10:20 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v SM BILLA na Námestí SNP majú zadržanú osobu podozrivú z krádeže tovaru. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 10:30, zistila, že krádeže tovaru v hodnote 0,47 € sa dopustil P. D. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Krádež tovaru v SM BILLA

Dňa 20. 12. 2013 o 18:59 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v SM BILLA na Námestí SNP majú zadržanú osobu podozrivú z krádeže tovaru. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 19:07, zistila, že krádeže tovaru v hodnote 0,24 € sa dopustil M. M. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 21. 12. 2013 o 00:43 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že z kultúrneho domu na Ul. záturčianskej sa ozýva hlasná reprodukovaná hudba, čím je rušený nočný kľud. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 00:49, zistila, že rušenia nočného kľudu sa dopustil J. V. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 21. 12. 2013 o 02:52 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že z prevádzky Elefant na Ul. 29. augusta rušia nočný kľud hlasnou reprodukovanou hudbou. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 02:57, zistila že rušenia nočného kľudu sa dopustila Z. T. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva odpadom

Dňa 22. 12. 2013 o 03:00 zistila hliadka MsP na Ul. 29. augusta znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil D. C. tým, že rozsypal odpad po ceste. Za spáchanie priestupku bola menovanému, ktorý verejné priestranstvo upratal, uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 22. 12. 2013 o 03:30 zistila hliadka MsP na Divadelnom námestí rušenie nočného kľudu krikom, ktorého sa dopustila K. B. Za spáchanie priestupku bola menovaná riešená napomenutím.

Fajčenie na nástupišti SAD

Dňa 22. 12. 2013 o 10:35 zistila hliadka MsP na Ul. Novákovej porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil L. R. tým, že fajčil na nástupišti SAD. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Uloženie odpadu mimo určeného miesta – VZN č. 77

Dňa 23. 12. 2013 o 11:15 zistila hliadka MsP na Ul. 29. augusta porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustila A. S. tým, že uložila komunálny odpad mimo určeného miesta. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní a následne odpad uložila v súlade s VZN.

Uloženie odpadu mimo určeného miesta – VZN č. 77

Dňa 23. 12. 2013 o 11:25 zistila hliadka MsP na Ul. 29. augusta porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustila E. P. tým, že uložila odpad mimo určeného miesta. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní a následne odpad uložila v súlade s VZN.

Znečistenie verejného priestranstva motorovým olejom

Dňa 23. 12. 2013 o 18:04 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. D. Michaelliho č. 17 je znečistená vozovka motorovým olejom. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 18:10, zistila, že P. J. z osobného motorového vozidla tov. zn. BMW vytiekol z olejovej vane motorový olej na vozovku. Zistená udalosť bola nahlásená príslušníkom HaZZ, ktorý znečistenú vozovku posypali absorpčnou látkou. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 23. 12. 2013 o 23:07 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že z vinárne Kocka na Ul. Jilemnického rušia nočný kľud hlasnou reprodukovanou hudbou. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 23:15, zistila, že rušenia nočného kľudu sa dopustila B. K. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Nezabránenie útoku psa

Dňa 24. 12. 2013 o 12:17 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. nadsadie počas prechádzky so psom susedov pes zaútočil na jeho psa, pričom po útoku došlo k jeho uhynutiu. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 12:32, zistila, že A. H. viedla po ulici psa, pričom jej psa napadol pes, ktorého majiteľom je J. Č. Nakoľko menovaný nezabránil útoku svojho psa na iného psa, bola mu za spáchanie priestupku uložená pokuta v blokovom konaní. Majitelia oboch psov sa dohodli na vyrovnaní škody.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 24. 12. 2013 o 23:16 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v byte na J. Alexyho rušia nočný kľud hlasnou reprodukovanou hudbou. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 23:19, zistila, že rušenia nočného kľudu sa dopustila I. Z. Za spáchanie priestupku bola menovaná riešená napomenutím.

Vyberanie komunálneho odpadu z kontajnera – VZN č. 77

Dňa 25. 12. 2013 o 09:45 zistila hliadka MsP na Ul. A. Medňanského porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustili bezdomovci M. Ď. a D. K. tým, že vyberali komunálny odpad z veľkokapacitného kontajnera. Za spáchanie priestupku boli menovaní riešení napomenutím.

Pokus o poškodenie vianočnej výzdoby

Dňa 25. 12. 2013 o 23:35 bolo prostredníctvom MKS zistené, že na Ul. M. R. Štefánika sa neznáma osoba pokúša poškodiť vianočnú výzdobu (svietiacu guľu), tým že sa po nej prevaľovala a premiestnila ju o cca 2 m a následne z miesta ušla do prevádzky Viecha pod bránou. Hliadky MsP, ktoré sa dostavili na miesto o 23:36, zistili, že sa jednalo o M. P. Menovaný sa k pokusu o poškodenie vianočnej výzdoby priznal. Obhliadkou miesta bolo zistené, že k poškodeniu vianočnej výzdoby nedošlo. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 26. 12. 2013 o 04:25 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v prevádzke ELEFANT na Ul. 29. augusta rušia nočný kľud hlasnou reprodukovanou hudbou. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 04:27, zistila, že rušenia nočného kľudu sa dopustila J. V. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 26. 12. 2013 o 22:36 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. Š. Furdeka rušia nočný kľud hlasnou vravou a hudbou. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 22:44, zistila, že rušenia nočného kľudu sa dopustil M. C. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím.

Znečistenie verejného priestranstva skleneným pohárom

Dňa 27. 12. 2013 o 01:35 zistila hliadka MsP pred prevádzkou Brána pod viechou na Ul. M. R. Štefánika znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil O. Š. tým, že úmyselne hodil na zem sklenený pohár, ktorý sa rozbil. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 27. 12. 2013 o 14:30 zistila hliadka MsP na Nám. SNP porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili F. K. a M. K. tým, že požívali alkohol na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku boli menovaní riešení napomenutím.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 27. 12. 2013 o 18:10 bolo prostredníctvom MKS zistené v parku na Nám. francúzskych partizánov požívanie alkoholických nápojov štyrmi osobami. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 18:26, zistila, že porušenia VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku sa dopustili L. J., V. F., M. R. a M. M. Menovaným bola za spáchanie priestupku uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 27. 12. 2013 o 19:20 zistila hliadka MsP na Nám. J. C. Hronského znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustili M. P., J. F. a A. P. tým, že odhodili ohorky cigariet na zem. Za spáchanie priestupku boli menovaní riešení napomenutím.

Pokus o poškodenie vianočnej výzdoby

Dňa 28. 12. 2013 o 00:50 zistila hliadka MsP, že na Ul. M. R. Štefánika P. L. triasol vianočnou výzdobou (lotosovým kvetom), čím sa snažil poškodiť uvedenú výzdobu. Menovanému bola za spáchanie priestupku uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 28. 12. 2013 o 01:06 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. M. R. Štefánika rušia nočný kľud hlasnou vravou. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 01:13, zistila, že nočný kľud rušil D. Z. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 28. 12. 2013 o 04:00 zistila hliadka MsP na Ul. A. Kmeťa znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil P. C. tým, že odhodil ohorok cigarety na zem. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 28. 12. 2013 o 04:30 zistila hliadka MsP na Ul. divadelnej znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustila Z. Š. tým, že odhodila ohorok cigarety na zem. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Uloženie odpadu mimo určeného miesta – VZN č. 77

Dňa 28. 12. 2013 o 12:20 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na trávnatú plochu za firmou UNIMPEX na Ul. Bagarovej vynášajú neznáme osoby odpad, čím sa vytvára čierna skládka. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 12:30, zistila, že porušenia VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch sa dopustil M. C. tým, že uložil odpad mimo určeného miesta. Menovaný odpad z miesta odstránil v súlade s VZN č. 77. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Používanie zábavnej pyrotechniky v rozpore s právnymi predpismi

Dňa 28. 12. 2013 o 13:25 zistila hliadka MsP v parku na Ul. P. O. Hviezdoslava priestupok proti verejnému poriadku, ktorého sa dopustili P. B. a P. B. tým, že používali zábavnú pyrotechniku v rozpore s právnymi predpismi. Za spáchanie priestupku boli menovaní riešení napomenutím.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 29. 12. 2013 o 01:53 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. Nálepkovej rušia nočný kľud hlasnou reprodukovanou hudbou. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 02:05, zistila, že rušenia nočného kľudu hlasnou reprodukovanou hudbou sa dopustila I. V. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Pokus o poškodenie vianočnej výzdoby

Dňa 29. 12. 2013 o 03:25 zistila hliadka MsP, že na Ul. 29. augusta sa A. M. pokúsil poškodiť vianočnú výzdobu tým, že kopol do svietiacej gule. Spôsobenie škody na vianočnej výzdobe nebolo zistené. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Vzbudzovanie verejného pohoršenia

Dňa 30. 12. 2013 o 06:40 zistila hliadka MsP pri biznis centre Slovan na Ul. A. Kmeťa vzbudzovanie verejného pohoršenia, ktorého sa dopustil R. Š. tým, že močil na verejnosti a svojím správaním vzbudil verejné pohoršenie u zamestnancov Slovenskej sporiteľne. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Nezabránenie voľnému pohybu psa

Dňa 30. 12. 2013 o 08:55 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. za Jordánom ohrozuje chodcov voľne pobehujúci pes. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 08:59, zistila porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil J. S. tým, že nezabránil voľnému pohybu psa na verejnom priestranstve okrem priestorov na to určených. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Krádež tovaru v SM BILLA

Dňa 30. 12. 2013 o 10:57 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v SM BILLA na Námestí SNP majú zadržanú osobu podozrivú z krádeže tovaru. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 11:02, zistila, že krádeže tovaru v hodnote 2,59 € sa dopustil M. S. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Spaľovanie odpadu – VZN č. 77

Dňa 30. 12. 2013 o 11:00 zistila hliadka MsP na Ul. bambusky porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustil J. C. tým, že pálil káble. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety a papierom

Dňa 30. 12. 2013 o 15:30 zistila hliadka MsP na Ul. M. R. Štefánika znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil D. T. tým, že odhodil ohorok cigarety a papier na zem. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím.

Poškodenie majetku pivárne

Dňa 31. 12. 2013 o 14:22 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v pivárni v Zábavnom centre Kocka na Ul. Jilemnického majú problémového zákazníka, ktorý rozbíja inventár. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 14:29, zistila, že F. J., ktorý bol pod vplyvom alkoholu, úmyselne poškodil pingpongový stôl, drevenú stoličku, rozbil sklenený popolník a pohár. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Používanie zábavnej pyrotechniky v rozpore s právnymi predpismi

Dňa 31. 12. 2013 o 18:10 zistila hliadka MsP na Ul. Hurbanovej porušenie § 47 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, ktorého sa dopustil T. F. tým, že používal zábavnú pyrotechniku v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo návodom na ich používanie. Menovaný odpaľoval svetelné rakety priamo na balkóny okolitých domov, pričom svojím konaním ohrozoval život, zdravie a majetok občanov. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Nezabránenie voľnému pohybu psa

Dňa 31. 12. 2013 o 19:25 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že pri podchode FATRA na Ul. Kozmonautov sa pohybuje opustený pes. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 19:28, zistila že sa jedná o psa bez evidenčnej známky. Operátor MsP vyrozumel správcu mestského útulku pre zvieratá, ktorý na mieste pomocou čipu zistil, že majiteľkou psa je J. H. Menovaná sa dopustila porušenia zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, tým, že nezabránila voľnému pohybu psa na verejnom priestranstve okrem priestorov na to určených. Za spáchanie priestupku bola menovaná riešená napomenutím.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 01. 01. 2014 o 04:50 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v parku na Ul. P. O. Hviezdoslava rušia nočný kľud hlasnou reprodukovanou hudbou. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 04:55, zistila, že rušenia nočného kľudu sa dopustil M. O. Menovanému bola za spáchanie priestupku uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 01. 01. 2014 o 05:11 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. 29. augusta v prevádzke ELEFANT rušia nočný kľud hlasnou reprodukovanou hudbou. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 05:26, zistila, že rušenia nočného kľudu sa dopustil J. J. a za spáchanie priestupku mu bola uložená pokuta v blokovom konaní.

Nezabránenie voľnému pohybu psa

Dňa 01. 01. 2014 o 14:05 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. Bezručovej napadol pes psa. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 14:11, zistila porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil M. V. tým, že nezabránil voľnému pohybu svojho psa na verejnom priestranstve okrem priestorov na to určených., následkom čoho jeho pes zaútočil na psa, ktorého viedla I. O. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
  SÚVISIACE STRÁNKY
· martin.sk
· doprava.martin.sk
· zoznam.martin.sk
· zabezpečovanie bývania
· tikmartin.sk

  NAPÍŠTE NÁM   
· ohlasovanie porúch
· žiadosti o informácie
· schránka dôvery
· návštevná kniha
· diskusie

  SLUŽBY OBČANOM
· novinky na e-mail
· uznesenia
· VZN

  ANKETA
Vyhovuje Vám počet policajtov v meste?
» áno «
4735 hlasov 38%
» nie «
4180 hlasov 33%
» neviem «
3591 hlasov 29%

  WEBMASTER
· mapa stránky
· o stránkach
· štruktúra stránky
· kontakt


(c) Mesto MARTIN 2006

datacom - logo