policia.martin.sk
29. september 2023- OZNAMY MONITORING TLAČOVÉ SPRÁVY AKTUALITY AKCIE MsP

  VYHĽADÁVANIE
 

  HLAVNÉ MENU
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 o mestskej polícii

 organizačný poriadok

 organizačná štruktúra

 správa o činnosti

 kontakty

 mapa mestaPREVENCIA

 kamarát AX

 štvorlístok

 seniori

 modrý semaforFOTOGALÉRIA

NÁVŠTEVNÁ KNIHA


DOPRAVA.MARTIN.SK

ZOZNAM.MARTIN.SK


  MAPA MESTA
mapový portál mesta Martin

mapa mesta
Výpis zo situačnej správy od 08. 11. 2013 do 14. 11. 2013

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 16.11.2013, Martin
Výpis zo situačnej správy 08. 11. 2013 – 14. 08. 2013

Krádež tovaru v predajni SM BILLA

Dňa 08. 11. 2013 o 14:35 prijalo Operačné stredisko MsP podnet zo SM BILLA na Nám. SNP, že v predajni majú zadržanú páchateľku krádeže tovaru. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 14:45, zistila, že krádeže tovaru v hodnote 0,36 € sa dopustila A. Z. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 09. 11. 2013 o 10:50 zistila hliadka MsP v parku na Ul. P. O. Hviezdoslava znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil bezdomovec E. C. tým, že odhodil ohorok cigarety na zem. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 10. 11. 2013 o 02:20 zistila hliadka MsP na Ul. Jilemnického porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili M. K. a M. M. tým, že požívali alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní..

Znečistenie verejného priestranstva stavebným odpadom

Dňa 11. 11. 2013 o 11:45 zistila hliadka MsP na Ul. zvolenskej znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil pracovník stavby P. Š. tým, že dostatočne nezabezpečil kontajner na odpad proti úniku jeho obsahu. Verejné priestranstvo bolo znečistené stavebným polystyrénom, po tom, ako ho z kontajnera rozfúkal vietor. Menovaný bol za spáchanie priestupku riešený napomenutím, pričom verejné priestranstvo vyčistil.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 12. 11. 2013 o 12:00 zistila hliadka MsP na Ul. zelenej znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil mladistvý R. C. tým, že odhodil ohorok cigarety na zem. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie na nástupišti SAD

Dňa 13. 11. 2013 o 08:30 zistila hliadka MsP na Ul. Novákovej porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustila D. P. tým, že fajčila na nástupišti SAD. Za spáchanie priestupku bola menovaná riešená napomenutím.

Uloženie odpadu mimo určeného miesta – VZN č. 77

Dňa 13. 11. 2013 o 11:00 prijala hliadka MsP podnet, že na Ul. Volgogradskej je uložený odpad mimo určeného miesta. Hliadka MsP po príchode na miesto zistila porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustil R. K. tým, že uložil starý nábytok mimo určeného miesta. Po pohovore s hliadkou menovaný odpad odstránil. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistená vozovka blatom

Dňa 13. 11. 2013 o 11:40 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. V. Žingora je znečistená vozovka blatom. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 11:17, zistila, že vozovka bola znečistená blatom a nachádzali sa tu pracovníci stavebnej firmy. Bolo zistené, že priestupku sa dopustil V. Š. tým, že ako zodpovedný pracovník nezabezpečil očistenie vozovky od blata z nákladného motorového vozidla. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím. Zároveň zabezpečil očistenie vozovky.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 13. 11. 2013 o 15:15 zistila hliadka MsP v podchode na Ul. Kohútovej porušenie VZN č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili bezdomovci Ľ. Š. a H. Š. tým, že požívali alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku boli menovaní riešený napomenutím.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 14. 11. 2013 o 09:30 zistila hliadka MsP na Ul. Daxnerovej porušenie VZN č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil M. S. tým, že požíval alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
  SÚVISIACE STRÁNKY
· martin.sk
· doprava.martin.sk
· zoznam.martin.sk
· zabezpečovanie bývania
· tikmartin.sk

  NAPÍŠTE NÁM   
· ohlasovanie porúch
· žiadosti o informácie
· schránka dôvery
· návštevná kniha
· diskusie

  SLUŽBY OBČANOM
· novinky na e-mail
· uznesenia
· VZN

  ANKETA
Vyhovuje Vám počet policajtov v meste?
» áno «
4735 hlasov 38%
» nie «
4179 hlasov 33%
» neviem «
3591 hlasov 29%

  WEBMASTER
· mapa stránky
· o stránkach
· štruktúra stránky
· kontakt


(c) Mesto MARTIN 2006

datacom - logo