policia.martin.sk
29. september 2023- OZNAMY MONITORING TLAČOVÉ SPRÁVY AKTUALITY AKCIE MsP

  VYHĽADÁVANIE
 

  HLAVNÉ MENU
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 o mestskej polícii

 organizačný poriadok

 organizačná štruktúra

 správa o činnosti

 kontakty

 mapa mestaPREVENCIA

 kamarát AX

 štvorlístok

 seniori

 modrý semaforFOTOGALÉRIA

NÁVŠTEVNÁ KNIHA


DOPRAVA.MARTIN.SK

ZOZNAM.MARTIN.SK


  MAPA MESTA
mapový portál mesta Martin

mapa mesta
Výpis zo situačnej správy od 25. 10. 2013 do 07. 11. 2013

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 09.11.2013, Martin
Fajčenie v Spojenej škole

Dňa 25. 10. 2013 o 07:45 zistila hliadka MsP v Spojenej škole na Ul. červenej armády porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustili D. F. a J. N. tým, že fajčili v uvedenej škole. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie v Spojenej škole

Dňa 25. 10. 2013 o 08:00 zistila hliadka MsP v Spojenej škole na Ul. červenej armády porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustili E. F. a L. J. tým, že fajčili v uvedenej škole. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Neoprávnené zaberanie verejného priestranstva

Dňa 25. 10. 2013 o 08:55 zistila hliadka MsP na tržnici HM na Ul. riadok neoprávnené zaberanie verejného priestranstva, ktorého sa dopustila I. D. tým, že mala rozložený tovar na väčšej ploche ako mala povolenie. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie na zastávke MHD

Dňa 25. 10. 2013 o 10:00 zistila hliadka MsP na Ul. Jilemnického porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil E. M. tým, že fajčil na zastávke MHD. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 25. 10. 2013 o 11:20 zistila hliadka MsP na Ul. čsl. armády znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil J. P. tým, že odhodil ohorok cigarety na zem. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 25. 10. 2013 o 13:30 zistila hliadka MsP pri garážach na Ul. S. Chalupku porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili bezdomovci M. S. a J. S. tým, že požívali alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie na nástupišti SAD

Dňa 25. 10. 2013 o 14:00 zistila hliadka MsP na Ul. Novákovej porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil T. T. tým, že fajčil na nástupišti SAD. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Spaľovanie odpadu – VZN č. 77

Dňa 25. 10. 2013 o 17:04 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v záhrade domu na Ul. lipovej spaľujú odpad a dochádza k zadymeniu okolia. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 17:16, zistila, že porušenia VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch sa dopustil A. G. tým, že spaľoval záhradný odpad. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 26. 10. 2013 o 01:30 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v byte na Ul. A. Pietra rušia nočný kľud krikom a hudbou. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 01:34, zistila, že nočný kľud hlasným krikom a hudbou rušila A. K. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 26. 10. 2013 o 12:15 zistila hliadka MsP na Ul. J. Goliána znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil P. N. tým, že odhodil ohorok cigarety na zem. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 26. 10. 2013 o 23:43 prijalo Operačné stredisko MsP podnet v bytovom dome na Ul. Sklabinskej rušia nočný kľud krikom a hlasnou hudbou. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 23:53, zistila, že nočný kľud hlasným krikom a hudbou rušil J. D. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie na nástupišti SAD

Dňa 27. 10. 2013 o 19:00 zistila hliadka MsP na Ul. Novákovej porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil S. H. tým, že fajčil na nástupišti SAD. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 27. 10. 2013 o 23:45 zistila hliadka MsP na Ul. A. Stodolu porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil A. P. tým, že požíval alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 27. 10. 2013 o 23:45 zistila hliadka MsP na Ul. A. Stodolu znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil V. Z. tým, že odhodil ohorok cigarety na zem. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Neprihlásený pes do evidencie

Dňa 28. 10. 2013 o 10:00 zistila hliadka MsP na Ul. Š. Furdeka porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila N. H. tým, že u nej vedeného psa nepreukázala jeho totožnosť evidenčnou známkou a zároveň hliadka zistila, že menovaná nemá psa prihláseného do evidencie obce, kde sa pes prevažne nachádza. Šetrením bolo zistené, že menovaná psa chová od 01. 06. 2010. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní a bol jej určený termín na prihlásenie psa do 08. 11. 2013.

Nezabránenie voľnému pohybu psa

Dňa 28. 10. 2013 o 11:00 zistila hliadka MsP na Ul. záturčianskej porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil M. K. tým, že nezabránil voľnému pohybu psa (č. zn. 8626) na verejnom priestranstve okrem priestorov na to určených. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Neoprávnené zaberanie verejného priestranstva

Dňa 28. 10. 2013 o 16:06 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na trhovisku HM na Ul. riadok zabral miesto cudzí predavač. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 16:15, zistila neoprávnené zaberanie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil R. L. tým, že na verejnom priestranstve mal bez povolenia rozložené kvety určené na predaj. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 28. 10. 2013 o 16:01 zistila hliadka MsP na nástupišti SAD na Ul. Novákovej znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustila E. D. tým, že odhodila ohorok cigarety na zem. Za spáchanie priestupku bola menovaná riešená napomenutím a verejné priestranstvo vyčistila.

Fajčenie v Spojenej škole

Dňa 29. 10. 2013 o 07:00 zistila hliadka MsP v Spojenej škole na Ul. červenej armády porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustili R. T. a D. K. tým, že fajčili v uvedenej škole. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie v SOŠ obchodu a služieb

Dňa 29. 10. 2013 o 09:47 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v SOŠ obchodu a služieb na Ul. stavbárskej prichytili študentov pri fajčení v škole. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 10:00, zistila, že porušenia zákona o ochrane nefajčiarov sa dopustili M. V. a B. W. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Predaj cigariet osobe mladšej ako 18 rokov

Dňa 29. 10. 2013 o 11:15 zistila hliadka MsP v predajni CBA na Ul. Jesenského porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustila A. B. tým, že predala cigarety mladistvým M. V. a B. W. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie v SOŠ dopravnej

Dňa 29. 10. 2013 o 12:25 zistila hliadka MsP v SOŠ dopravnej na Ul. zelenej porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustili A. Š., L. V. a M. K. tým, že fajčili v uvedenej škole. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 29. 10. 2013 o 15:35 bolo prostredníctvom MKS zistené na Námestí SNP znečistenie verejného priestranstva ohorkami cigariet. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 15:42, zistila, že znečistenia verejného priestranstva sa dopustili J. V. a D. V., ktorým bola za spáchanie priestupku uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 30. 10. 2013 o 08:47 bolo prostredníctvom MKS zistené na Námestí SNP znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 08:51, zistila, že znečistenia verejného priestranstva sa dopustil J. N. tým, že odhodil ohorok cigarety na zem. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 30. 10. 2013 o 22:50 zistila hliadka MsP na Ul. M. R. Štefánika porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustila H. G. tým, že požívala alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 30. 10. 2013 o 23:15 zistila hliadka MsP na Ul. M. R. Štefánika rušenie nočného kľudu hlasným vykrikovaním, ktorého sa dopustil H. V. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 31. 10. 2013 o 07:27 zistila hliadka MsP na Ul. P. O. Hviezdoslava porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila J. S. tým, že nepreukázala totožnosť psa, ktorého viedla na verejnom priestranstve, evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní..

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 31. 10. 2013 o 08:10 zistila hliadka MsP na Ul. kratinovej porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila B. F. tým, že nepreukázala totožnosť psa, ktorého viedla na verejnom priestranstve, evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva hydraulickým olejom

Dňa 31. 10. 2013 o 09:25 zistila hliadka MsP pri potravinách Lány na Ul. kolónia hviezda znečistenie verejného priestranstva hydraulickým olejom z nákladného motorového vozidla, ktorého sa dopustil M. K. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejne prístupnom mieste – VZN č. 83

Dňa 31. 10. 2013 o 16:35 zistila hliadka MsP na Námestí S. H. Vajanského porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili bezdomovci J. J. a V. S. tým, že požívali alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku boli menovaní riešený napomenutím.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 31. 10. 2013 o 21:15 zistila hliadka MsP na Ul. A. Sokolíka porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili P. M., D. D. a T. H. tým, že požívali alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 31. 10. 2013 o 22:06 prijalo Operačné stredisko MsP podnet v bytovom dome na Ul. A. Medňanského rušia nočný kľud krikom a hlasnou hudbou. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 22:11, zistila, že nočný kľud hlasnou hudbou rušil D. U. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 31. 10. 2013 o 23:15 prijalo Operačné stredisko MsP podnet od p. HLINKOVEJ, že na Ul. A. Pietra č. 17, v byte p. CHOMU, rušia nočný kľud hlasnou hudbou. Hliadka MsP (npor. Mgr. Stromko, npor. Mindek), ktorá sa dostavila na miesto o 23:19, zistila, že nočný kľud hlasnou hudbou rušil Martin MATEJÍK. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní vo výške 20,- €.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 01. 11. 2013 o 01:00 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v bytovom dome na Ul. A. Pietra rušia nočný kľud krikom. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 01:06, zistila, že nočný kľud hlasnou vravou rušil E. B. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 01. 11. 2013 o 22:15 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že z prevádzky Elefant na Ul. 29. augusta rušia nočný kľud hlasnou reprodukovanou hudbou. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 22:25, zistila, že rušenia nočného kľudu hlasnou hudbou sa dopustil J. J. Menovanému za spáchanie priestupku bola uložená pokuta v blokovom konaní.

Krádež tovaru v predajni LIDL

Dňa 02. 11. 2013 o 19:33 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v predajni LIDL na Ul. Komenského majú zadržaného páchateľa krádeže tovaru. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 19:45, zistila, že krádeže tovaru v hodnote 21,21 € sa dopustil V. H. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 03. 11. 2013 o 11:26 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že pri tržnici na Ul. D. Michaelliho skupinka osôb požíva alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 11:34, zistila, že porušenia VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku sa dopustila Z. R. tým, že požívala alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 03. 11. 2013 o 11:50 zistila hliadka MsP na Ul. D. Michaelliho znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil P. K. tým, že odhodil ohorok cigarety na zem. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím.

Nezabránenie voľnému pohybu psa

Dňa 03. 11. 2013 o 22:45 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že po Ul. na Bystričku sa pohybuje opustený pes. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 22:55, zistila porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil P. K. tým, že nezabránil voľnému pohybu psa na verejnom priestranstve okrem priestorov na to určených. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie na zastávke MHD

Dňa 04. 11. 2013 o 12:00 zistila hliadka MsP na Ul. pltníky porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustili T. K. a J. S. tým, že fajčili na zastávke MHD. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní

Znečistenie verejného priestranstva obalom z potravín

Dňa 04. 11. 2013 o 14:30 zistila hliadka MsP na Ul. Bernolákovej znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil T. K. tým, že odhodil obal z potravín na zem. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 04. 11. 2013 o 15:55 zistila hliadka MsP na Ul. A. Stodolu porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil M. K. tým, že nepreukázal totožnosť psa, ktorého viedol na verejnom priestranstve, evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Neprihlásený pes do evidencie

Dňa 04. 11. 2013 o 16:20 zistila hliadka MsP na Ul. A. Stodolu porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil M. K. tým, že u ním vedeného psa nepreukázala jeho totožnosť evidenčnou známkou a zároveň hliadka zistila, že menovaný nemá psa prihláseného do evidencie obce, kde sa pes prevažne nachádza. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní a bol mu určený termín na prihlásenie psa do 15. 11. 2013.

Fajčenie v Spojenej škole

Dňa 05. 11. 2013 o 07:20 zistila hliadka MsP v Spojenej škole na Ul. červenej armády porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil M. T. tým, že fajčil v uvedenej škole. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie v Spojenej škole

Dňa 05. 11. 2013 o 07:55 zistila hliadka MsP v Spojenej škole na Ul. červenej armády porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil P. M. tým, že fajčil v uvedenej škole. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 05. 11. 2013 o 09:25 zistila hliadka MsP na Ul. A. Mamateja porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila J. B. tým, že nepreukázala totožnosť psa, ktorého viedla na verejnom priestranstve, evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie v SOŠ dopravnej

Dňa 05. 11. 2013 o 12:10 zistila hliadka MsP v SOŠ dopravnej na Ul. zelenej porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil M. B. tým, že fajčil v uvedenej škole. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 05. 11. 2013 o 16:45 zistila hliadka MsP na Ul. J. Mazúra porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil M. K. tým, že nepreukázal totožnosť psa, ktorého viedol na verejnom priestranstve, evidenčnou známkou. Menovaný uviedol, že evidenčnú známku stratil. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva papierom

Dňa 06. 11. 2013 o 07:20 zistila hliadka MsP na Ul. Daxnerovej znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustila L. S. tým, že odhodila papier na zem. Za spáchanie priestupku bola menovaná riešená napomenutím.

Fajčenie na zastávke MHD

Dňa 06. 11. 2013 o 10:05 zistila hliadka MsP na Ul. priekopskej porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustili T. S. a J. K. tým, že fajčili na zastávke MHD. Za spáchanie priestupku boli menovaní riešení napomenutím.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkami cigariet

Dňa 06. 11. 2013 o 12:20 zistila hliadka MsP na Ul. P. Mudroňa znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustili D. G. a P. P. tým, že odhodili ohorky cigariet na zem. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 06. 11. 2013 o 13:45 zistila hliadka MsP na Ul. Benkovej znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustila A. U. tým, že odhodila ohorok cigarety na zem. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Predaj cigariet osobe mladšej ako 18 rokov

Dňa 06. 11. 2013 o 13:50 zistila hliadka MsP v predajni JARKA na Ul. J. Fraňa porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustila J. N. tým, že predala cigarety mladistvej A. U. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Neoprávnené zaberanie verejného priestranstva reklamou typu A

Dňa 06. 11. 2013 o 15:20 zistila hliadka MsP na Ul. 29. augusta neoprávnené zaberanie verejného priestranstva reklamnou tabuľou typu A, ktorú pred predajňu zlatníctva DAGMAR umiestnila D. M. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Krádež tovaru v predajni SM BILLA

Dňa 07. 11. 2013 o 11:10 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v predajni BILLA na Nám. SNP majú zadržaného páchateľa krádeže tovaru. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 11:15, zistila, že krádeže tovaru v hodnote 0,35 € sa dopustil V. V. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 07. 11. 2013 o 14:50 zistila hliadka MsP na Ul. Jesenského porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila K. O. R. tým, že nepreukázala totožnosť psa, ktorého viedla na verejnom priestranstve, evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Nedodržanie uzatváracích hodín v prevádzke BOMBASTIK – VZN č. 65

Dňa 07. 11. 2013 o 22:45 zistila hliadka MsP v prevádzke Denný bar BOMBASTIK na Ul. červenej armády porušenie VZN mesta Martin č. 65, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Martin, ktorého sa dopustila E. K. tým, že nedodržala čas stanovený na uzatvorenie uvedenej prevádzky. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva cigaretou

Dňa 08. 11. 2013 o 02:30 zistila hliadka MsP na Námestí SNP znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil M. H. tým, že odhodil cigaretu na zem. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
  SÚVISIACE STRÁNKY
· martin.sk
· doprava.martin.sk
· zoznam.martin.sk
· zabezpečovanie bývania
· tikmartin.sk

  NAPÍŠTE NÁM   
· ohlasovanie porúch
· žiadosti o informácie
· schránka dôvery
· návštevná kniha
· diskusie

  SLUŽBY OBČANOM
· novinky na e-mail
· uznesenia
· VZN

  ANKETA
Vyhovuje Vám počet policajtov v meste?
» áno «
4735 hlasov 38%
» nie «
4179 hlasov 33%
» neviem «
3591 hlasov 29%

  WEBMASTER
· mapa stránky
· o stránkach
· štruktúra stránky
· kontakt


(c) Mesto MARTIN 2006

datacom - logo