policia.martin.sk
29. september 2023- OZNAMY MONITORING TLAČOVÉ SPRÁVY AKTUALITY AKCIE MsP

  VYHĽADÁVANIE
 

  HLAVNÉ MENU
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 o mestskej polícii

 organizačný poriadok

 organizačná štruktúra

 správa o činnosti

 kontakty

 mapa mestaPREVENCIA

 kamarát AX

 štvorlístok

 seniori

 modrý semaforFOTOGALÉRIA

NÁVŠTEVNÁ KNIHA


DOPRAVA.MARTIN.SK

ZOZNAM.MARTIN.SK


  MAPA MESTA
mapový portál mesta Martin

mapa mesta
Výpis zo situačnej správy od 13. 09. 2013 do 19. 09. 2013

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 20.09.2013, Martin
Uloženie odpadu mimo určeného miesta – VZN č. 77

Dňa 13. 09. 2013 o 06:20 prijala hliadka MsP podnet, že na Ul. rumunskej armády je pri kontajneroch nepovolená skládka odpadu. Po príchode na miesto zistila hliadka MsP porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustila M. K. tým, že uložila drobný stavebný odpad mimo určeného miesta. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 13. 09. 2013 o 14:50 zistila hliadka MsP na Ul. rumunskej armády porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila D. B. tým, že nepreukázala totožnosť psa, ktorého viedla na verejnom priestranstve, evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bola menovaná riešená napomenutím.

Neoprávnené zaberanie verejného priestranstva reklamou typu A

Dňa 13. 09. 2013 o 16:10 zistila hliadka MsP na Ul. Jilemnického neoprávnené zaberanie verejného priestranstva reklamnou tabuľou typu A, ktorú pred predajňu Pizza Via Grande umiestnil I. S. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Spaľovanie odpadu – VZN č. 77

Dňa 13. 09. 2013 o 21:10 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. bambusky niekto spaľuje odpad, čím zadymuje okolie. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 21:17, zistila porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustil M. T. tým, že spaľoval odpad z káblov. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 13. 09. 2013 o 23:50 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. P. O. Hviezdoslava je rušený nočný kľud hlasnou reprodukovanou hudbou. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 23:56, zistila, že rušenia nočného kľudu sa dopustil A. U. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 14. 09. 2013 o 01:40 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. Kozmonautov rušia nočný kľud hlasnou hudbou. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 01:50, zistila, že rušenia nočného kľudu sa dopustila J. L. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Spaľovanie odpadu – VZN č. 77

Dňa 14. 09. 2013 o 08:18 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. bambusky spaľujú odpad, pričom dochádza k zadymovaniu okolia. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 08:28, zistila porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustil D. B. tým, že vypaľoval staré káble. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Nezabránenie voľnému pohybu psa (telefonický podnet)

Dňa 14. 09. 2013 o 19:25 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že po Ul. Dostojevského sa pohybuje opustený pes. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 19:42, zistila porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil M. H. tým, že nezabránil voľnému pohybu psa na verejnom priestranstve okrem priestorov na to určených. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Krádež tovaru v SM TESCO

Dňa 14. 09. 2013 o 19:54 prijalo Operačné stredisko MsP žiadosť z OS KR PZ v Žiline o preverenie podnetu, že v SM TESCO na Ul. priekopskej majú problémy so zákazníkmi. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 20:00, zistila, že M. B. a M. G. sa dopustili krádeže tovaru. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 14. 09. 2013 o 23:33 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v byte na Ul. A. Pietra rušia nočný kľud hlasnou reprodukovanou hudbou. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 23:36, zistila, že rušenia nočného kľudu hlasnou reprodukovanou hudbou sa dopustila L. G. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie na zastávke MHD

Dňa 15. 09. 2013 o 08:30 zistila hliadka MsP na Ul. Jilemnického porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil P. F. tým, že fajčil na zastávke MHD. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 15. 09. 2013 o 11:45 zistila hliadka MsP v parku na Ul. P. O. Hviezdoslava porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili bezdomovci L. P. a A. Mtým, že požívali alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku boli menovaní riešení napomenutím.

Neoprávnené zaberanie verejného priestranstva

Dňa 16. 09. 2013 o 08:15 zistila hliadka MsP na Ul. riadok neoprávnené zaberanie verejného priestranstva, ktorého sa dopustili V. K. a M. F. tým, že na zemi mali bez povolenia rozložený tovar. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Uloženie odpadu mimo určeného miesta – VZN č. 77

Dňa 16. 09. 2013 o 14:49 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v lokalite Bukoviny vodič motorového vozidla tov. zn. ŠKODA vyhodil z auta na dvoch miestach odpad. Oznamovateľka uviedla, že prvá skládka sa nachádza pri pamätníku a druhá pri budove bývalej cementárne. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 15:10, zistila, že na oboch uvedených miestach sa nachádza odpad – plastové časti karosérie motorových vozidiel. Šetrením bolo zistené, že držiteľom vozidla je J. C., s ktorým sa hliadke nepodarilo skontaktovať. Dňa 17. 09. 2013 hliadka MsP zistila, že porušenia VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch sa dopustil T. F. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie na nástupišti SAD

Dňa 16. 09. 2013 o 14:50 zistila hliadka MsP na Ul. Novákovej porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil J. J. tým, že fajčil na nástupišti SAD. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 16. 09. 2013 o 19:30 zistila hliadka MsP v parku na Ul. P. O. Hviezdoslava porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili J. C. a I. G. tým, že požívali alkoholické nápoje na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 16. 09. 2013 o 19:45 zistila hliadka MsP na Námestí S. H. Vajanského porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili bezdomovci Z. Š. a J. R. tým, že požívali alkoholické nápoje na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku boli menovaní riešení napomenutím.

Fajčenie na autobusovom nástupišti

Dňa 17. 09. 2013 o 10:00 zistila hliadka MsP na Ul. Novákovej porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil S. B. tým, že fajčil na autobusovom nástupišti. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie v Spojenej škole

Dňa 17. 09. 2013 o 14:05 zistila hliadka MsP v Spojenej škole na Ul. červenej armády porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustili J. D. a Z. V. tým, že fajčili v uvedenej škole. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 17. 09. 2013 o 20:45 zistila hliadka MsP v parku na Ul. P. O. Hviezdoslava porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil M. S. tým, že požíval alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie v Spojenej škole

Dňa 18. 09. 2013 o 07:20 zistila hliadka MsP v Spojenej škole na Ul. červenej armády porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil T. B. tým, že fajčil v uvedenej škole. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie v Spojenej škole

Dňa 18. 09. 2013 o 07:20 zistila hliadka MsP v Spojenej škole na Ul. červenej armády porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil D. S. tým, že fajčil v uvedenej škole. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie v Spojenej škole

Dňa 18. 09. 2013 o 07:23 zistila hliadka MsP v Spojenej škole na Ul. červenej armády porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil P. L. tým, že fajčil v uvedenej škole. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 18. 09. 2013 o 07:55 zistila hliadka MsP na Ul. stavbárskej znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustila M. T. tým, že odhodila ohorok cigarety na zem. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 18. 09. 2013 o 07:55 zistila hliadka MsP na Ul. Jilemnického znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustila V. T. tým, že odhodila ohorok cigarety na zem. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 18. 09. 2013 o 11:15 zistila hliadka MsP na Ul. A. Kmeťa porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila N. H. tým, že nepreukázala totožnosť psa, ktorého viedla na verejnom priestranstve, evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 18. 09. 2013 o 12:10 zistila hliadka MsP na Ul. M. R. Štefánika porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila M. J. tým, že nepreukázala totožnosť psa, ktorého viedla na verejnom priestranstve, evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 19. 09. 2013 o 15:00 zistila hliadka MsP na nástupišti SAD na Ul. Novákovej znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustili J. S., D. L., R. K. a M. S. tým, že odhodili ohorky cigariet na zem. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.
  SÚVISIACE STRÁNKY
· martin.sk
· doprava.martin.sk
· zoznam.martin.sk
· zabezpečovanie bývania
· tikmartin.sk

  NAPÍŠTE NÁM   
· ohlasovanie porúch
· žiadosti o informácie
· schránka dôvery
· návštevná kniha
· diskusie

  SLUŽBY OBČANOM
· novinky na e-mail
· uznesenia
· VZN

  ANKETA
Vyhovuje Vám počet policajtov v meste?
» áno «
4735 hlasov 38%
» nie «
4180 hlasov 33%
» neviem «
3591 hlasov 29%

  WEBMASTER
· mapa stránky
· o stránkach
· štruktúra stránky
· kontakt


(c) Mesto MARTIN 2006

datacom - logo