policia.martin.sk
29. september 2023- OZNAMY MONITORING TLAČOVÉ SPRÁVY AKTUALITY AKCIE MsP

  VYHĽADÁVANIE
 

  HLAVNÉ MENU
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 o mestskej polícii

 organizačný poriadok

 organizačná štruktúra

 správa o činnosti

 kontakty

 mapa mestaPREVENCIA

 kamarát AX

 štvorlístok

 seniori

 modrý semaforFOTOGALÉRIA

NÁVŠTEVNÁ KNIHA


DOPRAVA.MARTIN.SK

ZOZNAM.MARTIN.SK


  MAPA MESTA
mapový portál mesta Martin

mapa mesta
Výpis zo situačnej správy od 06. 09. 2013 do 12. 09. 2013

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 15.09.2013, Martin
Fajčenie na zastávke MHD

Dňa 06. 09. 2013 o 07:44 zistila hliadka MsP na Ul. sklabinskej porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustila Z. R. tým, že fajčila na zastávke MHD. Za spáchanie priestupku bola menovaná riešená napomenutím.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 06. 09. 2013 o 13:25 zistila hliadka MsP na Ul. Novákovej znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustili Ľ. B. a M. Š. tým, že odhodili ohorky cigariet na zem. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 06. 09. 2013 o 20:30 zistila hliadka MsP na Ul. Š. Furdeka porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil P. P. tým, že požíval alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu mladistvými na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 06. 09. 2013 o 21:30 zistila hliadka MsP v parku na Ul. P. O. Hviezdoslava porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili mladiství T. M. a P. P. tým, že požívali alkoholické nápoje na verejnom priestranstve. U menovaných boli na mieste vykonané dychové skúšky na alkohol. U T. M. bolo dychovou skúškou zistené 0,72 mg/l alkoholu v dychu a u P. P. bolo dychovou skúškou zistené 0,61 mg/l alkoholu v dychu. Obaja menovaní uviedli, že pivo im zakúpila vo večierke na Ul. D. Michaelliho neznáma osoba. Následne boli predvedení na útvar MsP, kde im bola za spáchanie priestupku uložená pokuta v blokovom konaní.

Spaľovanie odpadu – VZN č. 77

Dňa 06. 09. 2013 o 19:05 zistila hliadka MsP na Ul. turčianskych dobrovoľníkov porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustil K. M. tým, že spaľoval záhradný odpad. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Poškodenie informačnej tabule

Dňa 06. 09. 2013 o 22:48 prijalo Operačné stredisko MsP žiadosť z KC IZS v Žiline o preverenie podnetu, že na Ul. Jilemnického neznáme osoby poškodzujú zastávku MHD. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 22:52, zistila, že M. P. a M. P. odtrhli na zastávke cestovný poriadok MHD z informačnej tabule. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 07. 09. 2013 o 12:00 zistila hliadka MsP na Ul. A. Medňanského porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili K. K. a J. K. tým, že požívali alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Nezaplatenie úhrady v prevádzke U Draka

Dňa 07. 09. 2013 o 13:16 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v prevádzke U Draka na Ul. sklabinskej majú dvoch zákazníkov, ktorí odmetajú zaplatiť za jedlo. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 13:20, zistila, že J. B. odmietol zaplatiť konzumné v hodnote 1,30 € a z prevádzky odišiel. Hliadka menovaného vyhľadala a za spáchanie priestupku mu bola uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 07. 09. 2013 o 11:30 zistila hliadka MsP na Námestí S. H. Vajanského porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil bezdomovec J. R. tým, že požíval alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím.

Podanie cigarety mladistvej osobe

Dňa 07. 09. 2013 o 15:40 zistila hliadka MsP na Ul. Timravy porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil Z. F. tým, že podal cigaretu mladistvej P. I. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 07. 09. 2013 o 16:35 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že za prevádzkou Zmrzlina ADRIA na Ul. D. Michaelliho bezdomovci požívajú alkoholické nápoje. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 16:40, zistila, že E. K. a bezdomovec I. L. požívali alkoholické nápoje, čím porušili VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku. Za spáchanie priestupku bola E. K. uložená pokuta v blokovom konaní a bezdomovec I. L. bol riešený napomenutím.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 08. 09. 2013 o 08:41 zistila hliadka MsP na Ul. záturčianskej porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila E. V. tým, že nepreukázala totožnosť psa, ktorého viedla na verejnom priestranstve, evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 08. 09. 2013 o 09:10 zistila hliadka MsP na Ul. J. Goliána porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila Z. Č. tým, že nepreukázala totožnosť psa, ktorého viedla na verejnom priestranstve, evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 08. 09. 2013 o 09:15 zistila hliadka MsP na Ul. J. Goliána porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila N. H. tým, že nepreukázala totožnosť psa, ktorého viedla na verejnom priestranstve, evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Zákaz vstupu so psom na cintorín – VZN č. 83

Dňa 08. 09. 2013 o 11:40 zistila hliadka MsP na jahodníckom cintoríne porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil P. J. tým, že sa so svojim psom pohyboval po cintoríne a tým porušil zákaz vstupu so psom na cintorín. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Spaľovanie odpadu – VZN č. 77

Dňa 08. 09. 2013 o 12:00 zistila hliadka MsP na Ul. Dúbravca porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustil D. B. tým, že spaľoval záhradný odpad. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 08. 09. 2013 o 19:00 zistila hliadka MsP v parku na Ul. P. O. Hviezdoslava porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili T. M. S. a S. K. S. tým, že požívali alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 08. 09. 2013 o 20:40 zistila hliadka MsP na Ul. P. Mudroňa porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili L. K. a V. Ď. tým, že požívali alkoholické nápoje na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Nezabránenie voľnému pohybu psa

Dňa 09. 09. 2013 o 00:45 zistila hliadka MsP, že po Ul. M. R. Štefánika sa pohybuje opustený pes. Hliadka zistila, že porušenia zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov sa dopustil M. K. tým, že nezabránil voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím.

Spaľovanie odpadu – VZN č. 77

Dňa 09. 09. 2013 o 08:05 zistila hliadka MsP na Ul. jahodníckej porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustila Ž. M. tým, že spaľovala záhradný odpad. Za spáchanie priestupku bola menovaná riešená napomenutím.

Neoprávnené zaberanie verejného priestranstva

Dňa 09. 09. 2013 o 08:10 zistila hliadka MsP na Ul. Kollárovej neoprávnené zaberanie verejného priestranstva, ktorého sa dopustila D. Š. tým, že bez povolenia predávala čučoriedky na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Neoprávnené zaberanie verejného priestranstva

Dňa 09. 09. 2013 o 08:20 zistila hliadka MsP na Ul. Kohútovej neoprávnené zaberanie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil M. F. tým, že bez povolenia predával čučoriedky na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Uloženie odpadu mimo určené miesto – VZN č. 77

Dňa 09. 09. 2013 o 08:50 zistila hliadka MsP na Ul. A. Stodolu porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustil V. F. tým, že uložil drobný stavebný odpad mimo určeného miesta. Stavebný odpad bol z miesta odstránený. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Neprihlásený pes do evidencie

Dňa 09. 09. 2013 o 11:30 zistila hliadka MsP na Ul. bambusky porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil P. P. tým, že nepreukázal totožnosť psa, ktorého viedol, evidenčnou známkou. Hliadka zistila, že menovaný nemá psa prihláseného do evidencie obce, kde sa pes prevažne nachádza. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím. Bol mu určený termín na prihlásenie psa do 20. 09. 2013.

Znečistenie verejného priestranstva obalom z cukríkov

Dňa 09. 09. 2013 o 13:40 zistila hliadka MsP na Ul. Novákovej znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil D. K. tým, že odhodil obal z cukríkov na zem. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva

Dňa 09. 09. 2013 o 14:30 zistila hliadka MsP na Ul. malá hora znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil H. H. tým, že odhodil obal od nápoja na zem. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Podanie cigarety mladistvej osobe

Dňa 09. 09. 2013 o 15:20 zistila hliadka MsP na Ul. Novákovej porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustila M. P. tým, že podala cigaretu mladistvej R. M. R. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 09. 09. 2013 o 15:20 zistila hliadka MsP na Ul. Novákovej znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustili R. M. R. a V. B. tým, že odhodili ohorky cigariet na zem. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 10. 09. 2013 o 17:10 zistila hliadka MsP na Námestí S. H. Vajanského porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil bezdomovec J. R. tým, že požíval alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím.

Fajčenie v Spojenej škole

Dňa 11. 09. 2013 o 07:00 zistila hliadka MsP v Spojenej škole na Ul. červenej armády porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil A. B. tým, že fajčil v uvedenej škole. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 11. 09. 2013 o 12:08 prijalo Operačné stredisko MsP žiadosť z KC IZS v Žiline o preverenie podnetu, že na stanici SAD na Ul. Novákovej neznámy muž leží na zemi. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 12:15, zistila, že na zemi sedel J. H. a požíval alkoholický nápoj, čím porušil VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 11. 09. 2013 o 14:10 zistila hliadka MsP na Ul. malá hora znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil M. K. tým, že odhodil ohorok cigarety na zem. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 11. 09. 2013 o 15:05 zistila hliadka MsP v parku na Ul. P. O. Hviezdoslava porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustila L. N. tým, že požívala alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Uloženie odpadu mimo určeného miesta – VZN č. 77

Dňa 12. 09. 2013 o 00:10 zistila hliadka MsP na Ul. A. Pietra porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustil M. L. tým, že uložil stavebný odpad mimo určeného miesta. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Spaľovanie odpadu – VZN č. 77

Dňa 12. 09. 2013 o 09:27 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. bambusky niekto spaľuje odpad, čím zadymuje okolie. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 09:34, zistila porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustil J. C. tým, že spaľoval odpad z káblov. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 12. 09. 2013 o 11:30 zistila hliadka MsP na Ul. M. R. Štefánika znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustili S. F. a M. J. S. tým, že odhodili ohorky cigariet na zem. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 12. 09. 2013 o 13:00 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že pod nadjazdom na Ul. červenej armády neznáme osoby požívajú alkohol. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 13:04, zistila porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili J. C., O. L., P. C. a Z. V. tým, že požívali alkoholické nápoje na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejno-prospešného zariadenia plagátovou výzdobou

Dňa 12. 09. 2013 o 19:15 zistila hliadka MsP na Ul. 29. augusta znečistenie verejno-prospešného zariadenia plagátovou výzdobou, ktorého sa dopustil J. K. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
  SÚVISIACE STRÁNKY
· martin.sk
· doprava.martin.sk
· zoznam.martin.sk
· zabezpečovanie bývania
· tikmartin.sk

  NAPÍŠTE NÁM   
· ohlasovanie porúch
· žiadosti o informácie
· schránka dôvery
· návštevná kniha
· diskusie

  SLUŽBY OBČANOM
· novinky na e-mail
· uznesenia
· VZN

  ANKETA
Vyhovuje Vám počet policajtov v meste?
» áno «
4734 hlasov 38%
» nie «
4179 hlasov 33%
» neviem «
3589 hlasov 29%

  WEBMASTER
· mapa stránky
· o stránkach
· štruktúra stránky
· kontakt


(c) Mesto MARTIN 2006

datacom - logo