policia.martin.sk
29. september 2023- OZNAMY MONITORING TLAČOVÉ SPRÁVY AKTUALITY AKCIE MsP

  VYHĽADÁVANIE
 

  HLAVNÉ MENU
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 o mestskej polícii

 organizačný poriadok

 organizačná štruktúra

 správa o činnosti

 kontakty

 mapa mestaPREVENCIA

 kamarát AX

 štvorlístok

 seniori

 modrý semaforFOTOGALÉRIA

NÁVŠTEVNÁ KNIHA


DOPRAVA.MARTIN.SK

ZOZNAM.MARTIN.SK


  MAPA MESTA
mapový portál mesta Martin

mapa mesta
Výpis zo situačnej správy od 30. 08. 2013 do 05. 09. 2013

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 10.09.2013, Martin

Krádež tovaru v SM BILLA

Dňa 30. 08. 2013 o 11:11 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v SM BILLA na Námestí SNP majú zadržanú osobu podozrivú z krádeže tovaru. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 11:15, zistila, že krádeže tovaru v hodnote 0,45 € sa dopustila M. K. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 30. 08. 2013 o 22:01 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v byte na Ul. Gorkého je rušený nočný kľud hlasnou reprodukovanou hudbou a krikom. Hliadky MsP, ktoré sa dostavili na miesto o 22:07, zistili, že rušenia nočného kľudu sa dopustil M. H. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 31. 08. 2013 o 11:30 zistila hliadka MsP na Námestí S. H. Vajanského porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil Z. Š. tým, že požíval alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 31. 08. 2013 o 21:45 zistila hliadka MsP na Ul. severnej porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili P. M. a D. B. tým, že požívali alkoholické nápoje na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 31. 08. 2013 o 23:08 prijalo Operačné stredisko MsP podnet od, že z prevádzky CAFE DOLCE VITA na Ul. M. R. Štefánika rušia nočný kľud hlasnou reprodukovanou hudbou. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 23:12, zistila, že za rušenie nočného kľudu hlasnou hudbou bola zodpovedná P. D., ktorej bola za spáchanie priestupku uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 01. 09. 2013 o 23:25 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na parkovisku na Ul. J. Šimka neznáme osoby rušia nočný kľud hlasnou vravou a vykrikovaním. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 23:33, zistila, že rušenia nočného kľudu sa dopustil bezdomovec R. M., ktorý bol za spáchanie priestupku riešený napomenutím.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 02. 09. 2013 o 09:55 zistila hliadka MsP na Námestí SNP porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil bezdomovec O. S. tým, že požíval alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 02. 09. 2013 o 12:30 zistila hliadka MsP na Ul. A. Kmeťa znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil J. Ď. tým, že odhodil ohorok cigarety na zem. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejno-prospešného zariadenia plagátovou výzdobou

Dňa 02. 09. 2013 o 15:40 zistila hliadka MsP na Ul. Daxnerovej znečistenie verejno-prospešného zariadenia plagátovou výzdobou, ktorého sa dopustila I. M. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Úmyselné prevrátenie smetnej nádoby

Dňa 03. 09. 2013 o 01:00 zistila hliadka MsP na Ul. M. R. Štefánika spáchanie priestupku proti majetku, ktorého sa dopustil M. J. tým, že úmyselne prevrátil smetnú nádobu. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie v ZŠ na Ul. P. Mudroňa

Dňa 03. 09. 2013 o 07:45 zistila hliadka MsP v ZŠ na Ul. P. Mudroňa porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil M. O. tým, že fajčil v uvedenej škole. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 03. 09. 2013 o 10:45 zistila hliadka MsP na Ul. A. Škultétyho znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustila M. U. tým, že odhodila ohorok cigarety na zem. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejno-prospešného zariadenia plagátovou výzdobou

Dňa 03. 09. 2013 o 10:40 zistila hliadka MsP na Ul. 29. augusta znečistenie verejno-prospešného zariadenia plagátovou výzdobou, ktorého sa dopustila D. L. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Neoprávnené zaberanie verejného priestranstva reklamou typu A

Dňa 03. 09. 2013 o 11:45 zistila hliadka MsP na Ul. A. Sokolíka neoprávnené zaberanie verejného priestranstva reklamnou tabuľou typu A, ktorú na uvedenej ulici umiestnil J. K. Za spáchanie priestupku mu bola uložená pokuta v blokovom konaní.

Krádež tovaru v SM BILLA

Dňa 03. 09. 2013 o 13:00 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v SM BILLA na Námestí SNP majú zadržanú osobu podozrivú z krádeže tovaru. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 13:04, zistila, že krádeže tovaru v hodnote 1,12 € sa dopustila S. U. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva obalom z čokolády

Dňa 03. 09. 2013 o 14:30 zistila hliadka MsP na Ul. moskovskej znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil M. L. tým, že odhodil obal z čokolády na zem. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 03. 09. 2013 o 15:10 zistila hliadka MsP na Ul. N. Hejnej porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili M. K. a bezdomovec J. N. tým, že požívali alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku boli menovaní riešení napomenutím.

Neoprávnené zaberanie verejného priestranstva predajom tovaru

Dňa 03. 09. 2013 o 16:20 zistila hliadka MsP na Ul. Kohútovej neoprávnené zaberanie verejného priestranstva, ktorého sa dopustila J. N. tým, že na verejnom priestranstve predávala čučoriedky bez povolenia. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholického nápoja osobou mladšou ako 18 rokov (telefonický podnet)

Dňa 03. 09. 2013 o 19:21 prijalo Operačné stredisko MsP žiadosť z KC IZS v Žiline o preverenie podnetu, že na Ul. Gorkého má ZZS skupinu maloletých osôb, ktoré sú pod vplyvom alkoholických nápojov. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 19:25, zistila, že maloleté T. P. a D. K. boli pod vplyvom alkoholu. U menovaných bola vykonaná skúška na zistenie alkoholu v dychu s výsledkom: u maloletej T. P. bolo dychovou skúškou zistené 0,29 mg/l alkoholu v dychu a u maloletej D. K. bolo v dychu zistené 0,35 mg/l alkoholu. Menované uviedli, že neznámy muž im zakúpil alkohol v bufete na zimnom štadióne na Ul. Gorkého. Následne boli maloleté predvedené na útvar MsP, kde si ich prevzali zákonní zástupcovia. V zmysle právnych predpisov bude porušenie zákazu požitia alkoholického nápoja alebo inej návykovej látky osobou mladšou ako 18 rokov oznámené obci, kde majú osoby trvalý pobyt.

Uloženie odpadu mimo určeného miesta – VZN č. 77

Dňa 04. 09. o 16:40 zistila hliadka MsP na Ul. I. Textorisovej porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustil M. M. tým, že uložil drobný stavebný odpad mimo určeného miesta. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 04. 09. 2013 o 23:21 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. štvrť Čajkovského susedia rušia nočný kľud hulákaním. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 23:26, zistila, že rušenia nočného kľudu krikom sa dopustil M. R., ktorému bola za spáchanie priestupku uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva

Dňa 05. 09. 2013 o 12:15 zistila hliadka MsP na Ul. školskej znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil J. H. tým, že vysypal zeminu na chodník. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 05. 09. 2013 o 12:45 zistila hliadka MsP na Ul. malá hora porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil P. V. tým, že požíval alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 05. 09. 2013 o 14:10 zistila hliadka MsP na Ul. Jilemnického porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil F. H. tým, že požíval alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Poškodenie balkónu v bytovom dome

Dňa 05. 09. 2013 o 17:00 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. Gorkého sa snaží muž dostať na prvé poschodie bytového domu, tak, že lezie po balkónoch. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 17:07, zistila, že M. H., pri tom ako sa snažil vyliezť do svojho bytu, na prvom poschodí poškodil plech na balkóne oznamovateľa. Približná škoda podľa poškodeného nepresiahne 40,- €. M. H. bola za spáchanie priestupku uložená pokuta v blokovom konaní.
  SÚVISIACE STRÁNKY
· martin.sk
· doprava.martin.sk
· zoznam.martin.sk
· zabezpečovanie bývania
· tikmartin.sk

  NAPÍŠTE NÁM   
· ohlasovanie porúch
· žiadosti o informácie
· schránka dôvery
· návštevná kniha
· diskusie

  SLUŽBY OBČANOM
· novinky na e-mail
· uznesenia
· VZN

  ANKETA
Vyhovuje Vám počet policajtov v meste?
» áno «
4735 hlasov 38%
» nie «
4179 hlasov 33%
» neviem «
3591 hlasov 29%

  WEBMASTER
· mapa stránky
· o stránkach
· štruktúra stránky
· kontakt


(c) Mesto MARTIN 2006

datacom - logo