policia.martin.sk
29. september 2023- OZNAMY MONITORING TLAČOVÉ SPRÁVY AKTUALITY AKCIE MsP

  VYHĽADÁVANIE
 

  HLAVNÉ MENU
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 o mestskej polícii

 organizačný poriadok

 organizačná štruktúra

 správa o činnosti

 kontakty

 mapa mestaPREVENCIA

 kamarát AX

 štvorlístok

 seniori

 modrý semaforFOTOGALÉRIA

NÁVŠTEVNÁ KNIHA


DOPRAVA.MARTIN.SK

ZOZNAM.MARTIN.SK


  MAPA MESTA
mapový portál mesta Martin

mapa mesta
Výpis zo situačnej správy od 03. 05. 2013 do 09. 05. 2013

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 14.05.2013, Martin
Spaľovanie odpadu – VZN č. 77

Dňa 03. 05. 2013 o 17:31 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že oproti rybníkom na Ul. hrdinov SNP dochádza k spaľovaniu odpadu. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 17:46, zistila porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustila I. F. tým, že spaľovala odpad z káblov. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 03. 05. 2013 o 20:25 zistila hliadka MsP na Ul. severnej porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili M. L. a Š. O. tým, že požívali alkoholické nápoje na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.


Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 03. 05. 2013 o 21:45 zistila hliadka MsP v parku pod SNM na Ul. malá hora porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili A. J., P. P. a B. R. tým, že požívali alkoholické nápoje na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 03. 05. 2013 o 22:40 zistila hliadka MsP v parku pod SNM na Ul. malá hora porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili A. M. a M. P. tým, že požívali alkoholické nápoje na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Spaľovanie odpadu – VZN č. 77

Dňa 04. 05. 2013 o 00:05 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že pri kúpalisku SUNNY na Ul. na Bystričku niekto založil oheň. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 00:10, zistila porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustil V. K. tým, že spaľoval záhradný odpad. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Zamedzenie prístupu zberného vozidla k zbernej nádobe na komunálny odpad

Dňa 04. 05. 2013 o 06:58 prijalo Operačné stredisko MsP žiadosť z OS KR PZ v Žiline o preverenie podnetu, že na Ul. D. Makovického motorové vozidlá bránia vo vývoze odpadu. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 07:04, zistila, že vývozu odpadu bránili štyri osobné motorové vozidlá: tov. zn. HYUNDAY, tov. zn. SEAT, tov. zn. RENAULT a tov. zn. FIAT. Vodiči vozidiel W. S., M. R., I. B. a M. O. boli za spáchanie priestupku riešení napomenutím.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 04. 05. 2013 o 19:10 zistila hliadka MsP na Ul. severnej porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil P. T. tým, že požíval alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 04. 05. 2013 o 19:20 zistila hliadka MsP na Ul. A. Pietra porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustila L. G. tým, že požívala alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 04. 05. 2013 o 22:08 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v pohostinstve M3 na Ul. M. Dulu rušia nočný kľud hlasnou reprodukovanou hudbou. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 22:25, zistila, že rušenia nočného kľudu sa dopustila G. S. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 04. 05. 2013 o 22:31 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. B. Bullu dochádza k rušeniu nočného kľudu hlasnou reprodukovanou hudbou a krikom. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 22:44, zistila, že rušenia nočného kľudu sa dopustil M. V. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 04. 05. 2013 o 23:15 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. J. Mazúra dochádza k rušeniu nočného kľudu hlasnou reprodukovanou hudbou a krikom. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 23:18, zistila, že rušenia nočného kľudu sa dopustili J. B. O. a T. K. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 05. 05. 2013 o 00:27 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v byte na Ul. A. Pietra dochádza k rušeniu nočného kľudu hlasnou reprodukovanou hudbou. Hliadky MsP, ktoré sa dostavili na miesto o 00:38, zistili, že rušenia nočného kľudu sa dopustila I. F. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 05. 05. 2013 o 01:40 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. M. Dulu dochádza k rušeniu nočného kľudu hlasnou reprodukovanou hudbou. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 01:48, zistila, že rušenia nočného kľudu sa dopustila Z. H. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Hrubé správanie v pohostinstve Jedľoviny

Dňa 05. 05. 2013 o 14:43 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v pohostinstve Jedľoviny na Ul. kolónia hviezda majú zákazníka, ktorý obťažuje personál a je vulgárny. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 14:55, zistila, že hrubého správania sa dopustil E. Š. tým, že vulgárne nadával a obťažoval personál prevádzky. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní..

Požívanie alkoholického nápoja na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 05. 05. 2013 o 17:15 zistila hliadka MsP na Ul. novojičínskej porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil Š. V. tým, že požíval alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 06. 05. 2013 o 01:30 zistila hliadka MsP na Ul. Jilemnického porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil F. H. tým, že požíval alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Uvedenie nepravdivých údajov

Dňa 06. 05. 2013 o 01:30 zistila hliadka MsP na Ul. Jilemnického priestupok proti poriadku v správe, ktorého sa dopustil A. F. R. tým, že uviedol hliadke nepravdivé údaje. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie v Spojenej škole

Dňa 06. 05. 2013 o 07:10 zistila hliadka MsP v Spojenej škole na Ul. červenej armády porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil L. D. tým, že fajčil v uvedenej škole. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie v Spojenej škole

Dňa 06. 05. 2013 o 07:20 zistila hliadka MsP v Spojenej škole na Ul. červenej armády porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil J. Ď. tým, že fajčil v uvedenej škole. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie v Spojenej škole

Dňa 06. 05. 2013 o 07:41 zistila hliadka MsP v Spojenej škole na Ul. červenej armády porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil M. B. tým, že fajčil v uvedenej škole. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie v Spojenej škole

Dňa 06. 05. 2013 o 07:45 zistila hliadka MsP v Spojenej škole na Ul. červenej armády porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil T. H. tým, že fajčil v uvedenej škole. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie v Spojenej škole

Dňa 06. 05. 2013 o 07:45 zistila hliadka MsP v Spojenej škole na Ul. červenej armády porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil L. K. tým, že fajčil v uvedenej škole. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 06. 05. 2013 o 10:55 zistila hliadka MsP na Ul. Gándhího porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil Ľ. T. tým, že požíval alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bol riešený napomenutím.

Spaľovanie odpadu – VZN č. 77

Dňa 06. 05. 2013 o 14:00 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. hrdinov SNP niekto spaľuje odpad. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 14:15, zistila porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustil J. B. tým, že spaľoval záhradný odpad. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Nezabránenie voľnému pohybu psa

Dňa 06. 05. 2013 o 20:50 zistila hliadka MsP na Ul. uzlovskej porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil J. J. tým, že nezabránil voľnému pohybu psa na verejnom priestranstve okrem priestorov na to určených. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 06. 05. 2013 o 22:40 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že z OD FIX na Ul. V. P. Tótha vychádza hluk po búraní steny. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 22:44, zistila, že Š. H. v OD FIX vykonával stavebné práce, čím dochádzalo k rušeniu nočného kľudu. Stavebné práce boli vykonávané pre A. O. na základe stavebného povolenia vydaného Mestom Martin. Za rušenie nočného kľudu bol menovaný riešený napomenutím.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 07. 05. 2013 o 11:35 zistila hliadka MsP v parku na Ul. P. O. Hviezdoslava znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustili A. G. a K. G. tým, že odhodili ohorky cigariet na zem. K náprave stavu postačilo vec riešiť napomenutím.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 07. 05. 2013 o 11:35 zistila hliadka MsP v parku na Ul. P. O. Hviezdoslava porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili bezdomovci Ľ. Š. a D. K. tým, že požívali alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku boli menovaní riešení napomenutím.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 07. 05. 2013 o 12:48 bolo prostredníctvom MKS zistené na Ul. M. R. Štefánika znečistenie verejného priestranstva. Hliadka MsP zistila, že verejné priestranstvo ohorkami cigariet znečistili N. M. H., D. P., M. P. a M. S.. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Spaľovanie odpadu – VZN č. 77

Dňa 07. 05. 2013 o 15:30 zistila hliadka MsP na Ul. bambusky porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustil P. Z. tým, že spaľoval odpad z káblov. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Neprihlásený pes do evidencie

Dňa 07. 05. 2013 o 15:40 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. N. Hejnej sa pohybuje majiteľ s nebezpečným psom bez vôdzky a košíka, hoci uvedený pes už v minulosti pohryzol jej dcéru. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 15:48, zistila, že majiteľ psa A. H. nemá psa prihláseného do evidencie v mieste, kde sa pes prevažne roka nachádza. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní a bol mu určený termín na prihlásenie psa do 16. 05. 2013.

Nezabránenie voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených

Dňa 07. 05. 2013 o 18:30 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. Björnsonovej pobehujú dva opustené psy po sídlisku. Hliadka MsP, ktorá sa na miesto dostavila o 18:43, zistila porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila J. P. tým, že nezabránila voľnému pohybu psa na verejnom priestranstve, okrem priestorov na to určených. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Nezabránenie útoku psa na iné zviera

Dňa 07. 05. 2013 o 18:45 zistila hliadka MsP porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila J. P. tým, že nezabránila útoku svojho psa na psa M. B. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Skládka odpadu – VZN č. 77

Dňa 07. 05. 2013 o 20:10 zistila hliadka MsP pri garážach na Ul. S. Chalúpku porušenie VZN č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustil P. Š. tým, že vrece s pokosenou trávou uložil mimo určeného miesta. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní. Menovaný za prítomnosti hliadky miesto vyčistil.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 08. 05. 2013 o 01:55 zistila hliadka MsP pri čerpacej stanici OMV na Ul. francúzskych partizánov porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil R. Ď. tým, že požíval alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 08. 05. 2013 o 17:00 zistila hliadka MsP v parku na Ul. P. O. Hviezdoslava porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili J. F., A. B. a M. C. tým, že požívali alkoholické nápoje na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Uloženie odpadu mimo určeného miesta – VZN č. 77

Dňa 08. 05. 2013 o 20:30 doriešila hliadka MsP porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch zisteného dňa 01. 05. 2013 o 16:13 pri garážach na Ul. S. Chalupku, ktorého sa dopustil J. M. tým, že uložil komunálny odpad mimo určeného miesta. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Uloženie odpadu mimo určeného miesta – VZN č. 77

Dňa 08. 05. 2013 o 20:45 zistila hliadka MsP pri garážach na Ul. S. Chalupku porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustil R. B. tým, že uložil záhradný odpad mimo určeného miesta. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím.

Vytrhnutie mreže z okna

Dňa 08. 05. 2013 o 21:45 zistil veliteľ zmeny, že na unimobunke na Ul. na Kameni je vylomená mreža z okna. Hliadka MsP, ktorá sa na miesto dostavila o 21:50, zistila, že mrežu vylomil R. F. Menovanému bola za spáchanie priestupku uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 09. 05. 2013 o 03:00 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že z bytu na Štúrovom námestí rušia nočný kľud hlasným hovorom. Hliadky MsP, ktoré sa dostavili na miesto o 03:04, zistili, že rušenia nočného kľudu sa dopustil M. E. G. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 09. 05. 2013 o 20:30 zistila hliadka MsP na Ul. J. V. Dolinského porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustila A. L. tým, že požívala alkoholický nápoj (pivo) na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 09. 05. 2013 o 21:40 zistila hliadka MsP na Ul. Dúbravca porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil M. P. tým, že požíval alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 09. 05. 2013 o 21:40 zistila hliadka MsP na Ul. Dúbravca porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil B. F. tým, že požíval alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
  SÚVISIACE STRÁNKY
· martin.sk
· doprava.martin.sk
· zoznam.martin.sk
· zabezpečovanie bývania
· tikmartin.sk

  NAPÍŠTE NÁM   
· ohlasovanie porúch
· žiadosti o informácie
· schránka dôvery
· návštevná kniha
· diskusie

  SLUŽBY OBČANOM
· novinky na e-mail
· uznesenia
· VZN

  ANKETA
Vyhovuje Vám počet policajtov v meste?
» áno «
4735 hlasov 38%
» nie «
4180 hlasov 33%
» neviem «
3591 hlasov 29%

  WEBMASTER
· mapa stránky
· o stránkach
· štruktúra stránky
· kontakt


(c) Mesto MARTIN 2006

datacom - logo