policia.martin.sk
29. september 2023- OZNAMY MONITORING TLAČOVÉ SPRÁVY AKTUALITY AKCIE MsP

  VYHĽADÁVANIE
 

  HLAVNÉ MENU
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 o mestskej polícii

 organizačný poriadok

 organizačná štruktúra

 správa o činnosti

 kontakty

 mapa mestaPREVENCIA

 kamarát AX

 štvorlístok

 seniori

 modrý semaforFOTOGALÉRIA

NÁVŠTEVNÁ KNIHA


DOPRAVA.MARTIN.SK

ZOZNAM.MARTIN.SK


  MAPA MESTA
mapový portál mesta Martin

mapa mesta
Výpis zo situačnej správy od 12. 04. 2013 do 18. 04. 2013

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 20.04.2013, Martin
Fajčenie v Spojenej škole

Dňa 12. 04. 2013 od 06:55 do 07:42 zistili hliadky MsP v Spojenej škole na Ul. červenej armády porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustili B. Z., M. J., T. Š., P. V., F. M. a A. V. tým, že fajčili v uvedenej škole. Za spáchanie priestupku bola menivaným uložená pokuta v blokovom konaní

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 12. 04. 2013 o 14:00 zistila hliadka MsP na Ul. Novákovej znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustila M. W. tým, že odhodila ohorok cigarety na zem. Menovaná uviedla, že cigaretu dostala od neznámej osoby. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 12. 04. 2013 o 17:15 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. B. Bullu sa nachádzajú osoby požívajúce alkohol. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 18:00, zistila, že porušenia VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku sa dopustil J. E. tým, že požíval alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 12. 04. 2013 o 19:12 zistila hliadka MsP na Ul. Šoltésovej porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili J. P., O. H. a P. B. tým, že požívali alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. K náprave stavu postačilo vec riešiť napomenutím.

Podanie alkoholu mladistvým osobám

Dňa 12. 04. 2013 o 21:35 zistila hliadka MsP pri OC Tulip na Ul. pltníky porušenie zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb, ktorého sa dopustili A. R. a J. F. tým, že umožnili požívanie alkoholu mladistvým: Z. H., u ktorej bolo dychovou skúškou zistené 0,58 mg/l alkoholu v dychu, K. R., u ktorej bolo dychovou skúškou zistené 0,24 mg/l alkoholu v dychu a Ľ. H., u ktorého bolo dychovou skúškou zistené 0,31 mg/l alkoholu v dychu. Mladistvé osoby boli odovzdané rodičom. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 12. 04. 2013 o 22:50 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v bytovom dome na Ul. A. Pietra rušia nočný kľud krikom a hudbou. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 23:02, zistila, že nočný kľud hlasným krikom a hudbou rušil H. Q. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 12. 04. 2013 o 23:53 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v bytovom dome na Ul. C. Majerníka rušia nočný kľud hlasnou reprodukovanou hudbou. Hliadka MsP sa dostavili na miesto o 00:02, zistila, že nočný kľud hlasným krikom a hudbou rušila M. K. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva

Dňa 13. 04. 2013 o 08:45 prijala hliadka MsP osobný podnet, že pred bytovým domom na Ul. Novákovej znečistené verejné priestranstvo rozbitým kvetináčom a zeminou, ktoré spôsobil M. D. D. tým, že kvetináč vyhodil z bytu. Menovaný sa ku skutku priznal a za spáchanie priestupku mu bola uložená pokuta v blokovom konaní.

Neprihlásený pes do evidencie

Dňa 13. 04. 2013 o 11:20 zistila hliadka MsP na Ul. J. Š. Šikuru porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila B. Š. tým, že u nej vedeného psa nepreukázala jeho totožnosť evidenčnou známkou a zároveň hliadka zistila, že menovaná nemá psa prihláseného v mieste, kde sa väčšinu roka pes zdržiava. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní a bol jej určený termín na prihlásenie psa do 01. 05. 2013.

Vyberanie komunálneho odpadu z kontajnera – VZN č. 77Vyberanie komunálneho odpadu z kontajnera – VZN č. 77

Dňa 13. 04. 2013 o 14:45 zistila hliadka MsP na Ul. Ľ. Ondrejova porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustila M. D. tým, že vyberala komunálny odpad z veľkokapacitného kontajnera. Za spáchanie priestupku bola menovaná riešená napomenutím.

Vyberanie komunálneho odpadu z kontajnera – VZN č. 77

Dňa 13. 04. 2013 o 14:55 zistila hliadka MsP na Ul. A. Stodolu porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustila T. F. tým, že vyberala komunálny odpad z veľkokapacitného kontajnera. Za spáchanie priestupku bola menovaná riešená napomenutím.

Vyberanie komunálneho odpadu z kontajnera – VZN č. 77

Dňa 13. 04. 2013 o 15:00 zistila hliadka MsP na Ul. M. Jankolu porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustila V. P. tým, že vyberala komunálny odpad z veľkokapacitného kontajnera. Za spáchanie priestupku bola menovaná riešená napomenutím.

Vyberanie komunálneho odpadu z kontajnera – VZN č. 77

Dňa 13. 04. 2013 o 15:10 zistila hliadka MsP na Ul. M. Jankolu porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustili bezdomovec P. M., J. K. a A. F. tým, že vyberali komunálny odpad z veľkokapacitného kontajnera. Za spáchanie priestupku boli menovaní riešení napomenutím.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 13. 04. 2013 o 15:50 zistila hliadka MsP na Ul. Rázusovej porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil V. O. tým, že nepreukázal totožnosť psa, ktorého viedol na verenom priestranstve, evidenčnou známkou. K náprave stavu postačilo vec riešiť napomenutím.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 13. 04. 2013 o 19:30 zistili hliadky MsP na Ul. malá hora porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili I. R., L. N., E. A. a A. P. tým, že požívali alkoholické nápoje na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Neprihlásený pes do evidencie

Dňa 14. 04. 2013 o 08:30 zistila hliadka MsP na Ul. J. V. Dolinského porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila K. F. tým, že v zákonom stanovenej lehote neprihlásila psa do evidencie v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza. Za spáchanie priestupku bola menovaná riešená napomenutím. Zároveň jej bol určený termín na prihlásenie psa do evidencie mesta Martin do 01. 05. 2013.

Vyberanie komunálneho odpadu z kontajnera – VZN č. 77

Dňa 14. 4. 2013 o 10:30 zistila hliadka MsP na Ul. Š. B. Romana porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustil M. D. tým, že vyberal komunálny odpad z veľkokapacitného kontajnera. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Vyberanie komunálneho odpadu z kontajnera – VZN č. 77

Dňa 14. 4. 2013 o 10:35 zistila hliadka MsP na Ul. A. Mamateja porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustil Z. D. tým, že vyberal komunálny odpad z veľkokapacitného kontajnera. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Vyberanie komunálneho odpadu z kontajnera – VZN č. 77

Dňa 14. 4. 2013 o 10:40 zistila hliadka MsP na Ul. Gándhího porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustil Z. L. tým, že vyberal komunálny odpad z veľkokapacitného kontajnera. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Vyberanie komunálneho odpadu z kontajnera – VZN č. 77

Dňa 14. 4. 2013 o 10:50 zistila hliadka MsP na Ul. Š. Nahálku porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustil J. D. tým, že vyberal komunálny odpad z veľkokapacitného kontajnera. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Vyberanie komunálneho odpadu z kontajnera – VZN č. 77

Dňa 14. 4. 2013 o 10:50 zistila hliadka MsP na Ul. Š. Nahálku porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustil bezdomovec Ľ. L. tým, že vyberal komunálny odpad z veľkokapacitného kontajnera. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 15. 04. 2013 o 09:30 zistila hliadka MsP na Ul. Komenského porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili O. B. a J. C. tým, že požívali alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Krádež tovaru v predajni Lissia

Dňa 15. 04. 2013 o 10:11 prijalo Operačné stredisko MsP podnet z predajne Lissia na Ul. M. R. Štefánika, že v predajni majú zadržanú páchateľku krádeže tovaru. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 10:15, zistila, že krádeže tovaru v hodnote 5,- € sa dopustila S. K., ktorej bola za spáchanie priestupku uložená pokuta v blokovom konaní.

Vyberanie komunálneho odpadu z kontajnera – VZN č. 77

Dňa 15. 03. 2013 o 10:15 bolo prostredníctvom MKS zistené na križovatke ulíc A. Stodolu a M. Jankolu porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustila skupina občanov tým, že vyberala komunálny odpad z veľkokapacitného kontajnera. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 10:19, zistila, že odpad z VKK vyberal S. K., ktorý bol za spáchanie priestupku riešený napomenutím.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 15. 04. 2013 o 10:35 zistila hliadka MsP na Ul. A. Mamateja porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila N. L. tým, že nepreukázala totožnosť psa, ktorého viedla na verejnom priestranstve, evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Spaľovanie odpadu – VZN č. 77

Dňa 15. 04. 2013 o 14:55 zistila hliadka MsP na Ul. kolónia hviezda porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustila V. M. tým, že spaľovala záhradný odpad. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 15. 04. 2013 o 16:10 zistila hliadka MsP na Ul. A. Sokolíka porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili A. F. a D. F. tým, že požívali alkoholické nápoje na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva plastovou fľašou

Dňa 15. 04. 2013 o 17:10 zistila hliadka MsP na Ul. A. Sokolíka znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil bezdomovec Ľ. Š. tým, že odhodil plastovú fľašu na zem. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 15. 04. 2013 o 17:15 zistila hliadka MsP v parku pod SNM na Ul. malá hora porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili K. M. a A. P. tým, že požívali alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Uloženie odpadu mimo určené miesto – VZN č. 77

Dňa 16. 04. 2013 o 09:00 zistila hliadka MsP na Ul. brigádnickej porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustila E. F. tým, že uložila komunálny odpad mimo určeného miesta. Za spáchanie priestupku bola menovaná riešená napomenutím.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 16. 04. 2013 o 12:15 zistila hliadka MsP na Ul. A. Stodolu porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili bezdomovci D. Ď. a M. Ď. tým, že požívali alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 16. 04. 2013 o 14:10 zistila hliadka MsP na Námestí S. H. Vajanského znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustila Z. H. tým, že odhodila ohorok cigarety na zem. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Neprihlásený pes do evidencie

Dňa 16. 04. 2013 o 17:55 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. lipovej č. 56 leží na vozovke mŕtvy pes. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 18:17, zistila, že pes ležal na Ul. priekopskej č. 25 a nebol mŕtvy, ale pre starobu nevládal chodiť. Hliadka následne zistila porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila držiteľka uvedeného psa A. D. tým, že uvedeného psa neprihlásila do evidencie v mieste, kde sa pes väčšinu roka zdržiava. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 16. 04. 2013 o 18:10 zistila hliadka MsP na Ul. M. R. Štefánika porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil V. P. tým, že požíval alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Neoprávnené zaberanie verejného priestranstva reklamou typu A

Dňa 16. 04. 2013 o 22:15 zistila hliadka MsP na Ul. červenej armády neoprávnené zaberanie verejného priestranstva reklamnou tabuľou typu A, jazykovej školy OXFORD, ktorú tam umiestnil M. R. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Spaľovanie odpadu – VZN č. 77

Dňa 17. 04. 2013 o 12:39 zistila hliadka MsP na Ul. pltníky porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustila D. M. tým, že spaľovala káble. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 17. 04. 2013 o 19:50 zistila hliadka MsP na Ul. východnej porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili P. B. a M. L. tým, že požívali alkoholické nápoje na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 17. 04. 2013 o 21:35 zistila hliadka MsP pri nákupnom centre Kaufland na Ul. Dúbravca porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili T. V. a M. P. tým, že požívali alkoholické nápoje na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Spaľovanie odpadu – VZN č. 77

Dňa 18. 04. 2013 o 15:00 zistila hliadka MsP na Ul. záturčianskej porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustil P. K. tým, že spaľoval záhradný odpad. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní vo výške 10,- €.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 18. 04. 2013 o 15:40 zistila hliadka MsP na Ul. L. Novomeského porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili P. Š. a K. Š. tým, že požívali alkoholické nápoje na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Podanie alkoholu mladistvej osobe

Dňa 18. 04. 2013 o 15:45 zistila hliadka MsP na Ul. L. Novomeského porušenie zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb, ktorého sa dopustil P. M. tým, že podal alkoholický nápoj mladistvému R. K., u ktorého bolo dychovou skúškou zistené 0,05 mg/l alkoholu v dychu. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 18. 04. 2013 o 16:58 zistila hliadka MsP na Ul. Kohútovej porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil bezdomovec J. J. tým, že požíval alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím.
  SÚVISIACE STRÁNKY
· martin.sk
· doprava.martin.sk
· zoznam.martin.sk
· zabezpečovanie bývania
· tikmartin.sk

  NAPÍŠTE NÁM   
· ohlasovanie porúch
· žiadosti o informácie
· schránka dôvery
· návštevná kniha
· diskusie

  SLUŽBY OBČANOM
· novinky na e-mail
· uznesenia
· VZN

  ANKETA
Vyhovuje Vám počet policajtov v meste?
» áno «
4735 hlasov 38%
» nie «
4179 hlasov 33%
» neviem «
3591 hlasov 29%

  WEBMASTER
· mapa stránky
· o stránkach
· štruktúra stránky
· kontakt


(c) Mesto MARTIN 2006

datacom - logo