policia.martin.sk
29. september 2023- OZNAMY MONITORING TLAČOVÉ SPRÁVY AKTUALITY AKCIE MsP

  VYHĽADÁVANIE
 

  HLAVNÉ MENU
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 o mestskej polícii

 organizačný poriadok

 organizačná štruktúra

 správa o činnosti

 kontakty

 mapa mestaPREVENCIA

 kamarát AX

 štvorlístok

 seniori

 modrý semaforFOTOGALÉRIA

NÁVŠTEVNÁ KNIHA


DOPRAVA.MARTIN.SK

ZOZNAM.MARTIN.SK


  MAPA MESTA
mapový portál mesta Martin

mapa mesta
Výpis zo situačnej správy od 29. 03. 2013 do 04. 04. 2013

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 11.04.2013, Martin
Výpis zo situačnej správy od 29. 03. 2013 do 04. 04. 2013

Nezabránenie voľnému pohybu psa

Dňa 29. 03. 2013 o 10:28 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. hrdinov SNP odchytili opusteného psa, ktorý má na obojku evidenčnú známku. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto 10:45, zistila, že držiteľka psa M. O. porušila zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov tým, že nezabránila voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených. Za spáchanie priestupku bola menovaná riešená napomenutím.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 29. 03. 2013 o 16:35 zistila hliadka MsP na Nám. S. H. Vajanského porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili bezdomovci V. S. a J. K. tým, že požívali alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 29. 03. 2013 o 17:20 zistila hliadka MsP na Ul. J. Mazúra v pasáži Falcon porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili bezdomovci L. T. a F. H. tým, že požívali alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. K náprave stavu postačilo vec riešiť napomenutím.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 30. 03. 2013 o 01:05 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. sklabinskej rušia nočný kľud hlasnou reprodukovanou hudbou a krikom. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 01:13, zistila, že rušenia nočného kľudu sa dopustil R. N. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 30. 03. 2013 o 07:43 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. P. O. Hviezdoslava skupina osôb požíva alkohol a správa sa hlučne. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 08:06, zistila porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili B. O. a T. Š. tým, že požívali alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie na zastávke MHD

Dňa 30. 03. 2013 o 17:50 zistila hliadka MsP na Ul. sklabinskej porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil E. M. tým, že fajčil na zastávke MHD. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 30. 03. 2013 o 18:00 zistila hliadka MsP na Ul. sklabinskej porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil T. Z. tým, že požíval alkoholické nápoje na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní..

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 31. 03. 2013 o 08:15 zistila hliadka MsP na Ul. Cesta na Medokýš porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila M. H. tým, že nepreukázala totožnosť psa, ktorého viedla na verenom priestranstve, evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Uloženie odpadu mimo určeného miesta – VZN č. 77

Dňa 31. 03. 2013 o 12:27 zistila hliadka MsP na Ul. A. Stodolu porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustil R. S. tým, že uložil nadrozmerný komunálny odpad (chladničku) mimo určeného miesta. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 01. 04. 2013 o 00:01 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že z prevádzky LOUNGE na Ul. M. R. Štefánika rušia nočný kľud hlasnou reprodukovanou hudbou. Hliadky MsP, ktoré sa dostavili na miesto o 00:15, zistili, že za rušenie nočného kľudu bol zodpovedný prevádzkar P. Ž. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 01. 04. 2013 o 17:30 zistila hliadka MsP na Ul. malá hora znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil M. D. tým, že odhodil ohorok cigarety na zem. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 01. 04. 2013 o 21:05 zistila hliadka MsP v parku pod SNM na Ul. malá hora porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili I. M., M. R., R. Z. a T. F. tým, že požívali alkoholické nápoje na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 01. 04. 2013 o 00:10 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že pri predajni JEDNOTA na Ul. A. Stodolu je muž so ženou, ktorí krikom rušia nočný kľud. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 01:13, zistila, že rušenia nočného kľudu sa dopustil I. K. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 02. 04. 2013 o 07:19 zistila hliadka MsP na Ul. rumunskej armády porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila L. H. tým, že nepreukázala totožnosť psa, ktorého viedla evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 02. 04. 2013 o 08:40 zistila hliadka MsP na Ul. Kollárovej znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil M. R. tým, že odhodil ohorok cigarety na zem. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 02. 04. 2013 o 12:00 hliadka MsP, zistila porušenie VZN č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil bezdomovec J. R. tým, že na Ul. M. R. Štefánika požíval alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. K náprave stavu postačilo vec riešiť napomenutím.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 02. 04. 2013 o 17:15 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v pasáži Falcon na Ul. N. Hejnej bezdomovci konzumujú alkoholické nápoje. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 17:20, zistila porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili bezdomovci V. L. a Ľ. L. tým, že požívali alkoholické nápoje na verejnom priestranstve. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Znečistenie verejného priestranstva odpadkami

Dňa 02. 04. 2013 o 20:00 zistila hliadka MsP (npráp. Labaš, npráp. Bada, práp. Medvecký) v podchode na Ul. Kohútovej znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil bezdomovec J. R. tým, že odhodil odpadky na zem. Za spáchanie priestupku bol riešený napomenutím.

Fajčenie v Spojenej škole

Dňa 03. 04. 2013 od 07:00 do 07:30 zistila hliadka MsP v Spojenej škole na Ul. červenej armády porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustili Z. B., L. B., A. M., M. Č., L. K., L. F. a P. U. tým, že fajčili v škole. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 03. 04. 2013 o 13:50 zistila hliadka MsP na Ul. M. Jankolu porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila Z. K. tým, že nepreukázala totožnosť psa, ktorého viedla na verejnom priestranstve, evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bola menovaná riešená napomenutím.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 03. 04. 2013 o 14:40 zistila hliadka MsP na Ul. A. Mamateja porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila R. S. tým, že nepreukázala totožnosť psa, ktorého viedla na verejnom priestranstve, evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bola menovaná riešená napomenutím.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 03. 04. 2013 o 14:50 zistila hliadka MsP na Ul. M. Jankolu porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila V. N. tým, že nepreukázala totožnosť psa, ktorého viedla na verejnom priestranstve, evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bola menovaná riešená napomenutím.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 03. 04. 2013 o 14:55 zistila hliadka MsP na Ul. M. Jankolu porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil R. Š. tým, že nepreukázal totožnosť psa, ktorého viedol na verejnom priestranstve, evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bola menovaná riešená napomenutím.

Pes neprihlásený do evidencie

Dňa 03. 04. 2013 o 14:58 zistila hliadka MsP na Ul. Gándhího porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil R. S. tým, že nepreukázal totožnosť psa, ktorého viedol na verejnom priestranstve a zároveň hliadka zistila, že Rudolf SOROVČÍK nemá psa prihláseného do evidencie mesta Martin. Menovanému bol určený termín na prihlásenie psa do 10. 04. 2013. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 03. 04. 2013 o 15:20 zistila hliadka MsP na Ul. zelenej porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil A. F. tým, že nepreukázal totožnosť psa, ktorého viedol na verejnom priestranstve, evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 03. 04. 2013 o 15:20 zistila hliadka MsP na Ul. Gándhího porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila M. G. tým, že nepreukázala totožnosť psa, ktorého viedla na verejnom priestranstve, evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bola menovaná riešená napomenutím.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 03. 04. 2013 o 16:20 zistila hliadka MsP na Ul. J. Š. Šikuru porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila K. S. tým, že nepreukázala totožnosť psa, ktorého viedla na verejnom priestranstve, evidenčnou známkou. K náprave stavu postačilo vec riešiť napomenutím.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 03. 04. 2013 o 14:25 zistila hliadka MsP na Ul. Novákovej porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili J. Š. a V. L. tým, že požívali alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 03. 04. 2013 o 16:15 zistila hliadka MsP na Ul. Kohútovej porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila A. M. tým, že nepreukázala totožnosť psa, ktorého viedla na verejnom priestranstve, evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 04. 04. 2013 o 07:15 zistila hliadka MsP na Ul. zelenej znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustila M. V. tým, že odhodila ohorok cigarety na zem. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie v SOŠ dopravnej

Dňa 04. 04. 2013 o 07:20 zistila hliadka MsP v SOŠ dopravnej na Ul. zelenej porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil L. H. tým, že fajčil v uvedenej škole. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 04. 04. 2013 o 07:20 zistila hliadka MsP na Ul. zelenej znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil D. G. tým, že odhodil ohorok cigarety na zem. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 04. 04. 2013 o 07:20 zistila hliadka MsP na Ul. zelenej znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil P. Č. tým, že odhodil ohorok cigarety na zem. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie v SOŠ dopravnej

Dňa 04. 04. 2013 o 07:35 zistila hliadka MsP v SOŠ dopravnej na Ul. zelenej porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil A. R. tým, že fajčil v uvedenej škole. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie v SOŠ dopravnej

Dňa 04. 04. 2013 o 07:40 zistila hliadka MsP v SOŠ dopravnej na Ul. zelenej porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil D. K. tým, že fajčil v uvedenej škole. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie v SOŠ dopravnej

Dňa 04. 04. 2013 o 07:40 zistila hliadka MsP v SOŠ dopravnej na Ul. zelenej porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil M. K. tým, že fajčil v uvedenej škole. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie na nástupišti SAD

Dňa 04. 04. 2013 o 09:30 zistila hliadka MsP na Ul. Novákovej porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil B. K. tým, že fajčil na nástupišti SAD. Za spáchanie priestupku bola menovaná riešená napomenutím.

Fajčenie na nástupišti SAD

Dňa 04. 04. 2013 o 11:25 zistila hliadka MsP na Ul. Novákovej porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil I. B. tým, že fajčil na nástupišti SAD. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 04. 04. 2013 o 14:55 zistila hliadka MsP na Ul. Hurbanovej porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila M. T. tým, že nepreukázala totožnosť psa, ktorého viedla na verejnom priestranstve, evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bol menovaná riešená napomenutím.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 04. 04. 2013 o 15:30 zistila hliadka MsP na Ul. kozmonautov porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila G. P. tým, že nepreukázala totožnosť psa, ktorého viedla na verejnom priestranstve, evidenčnou známkou. K náprave stavu postačilo vec riešiť napomenutím.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 04. 04. 2013 o 16:10 zistila hliadka MsP na Ul. M. Galandu porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil P. M. tým, že nepreukázal totožnosť psa, ktorého viedol na verejnom priestranstve, evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 04. 04. 2013 o 16:45 zistila hliadka MsP na Ul. košútskej porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil R. L. tým, že nepreukázal totožnosť psa, ktorého viedol na verejnom priestranstve, evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bola menovaná riešená napomenutím.

Neoprávnené zaberanie verejného priestranstva reklamou typu A

Dňa 04. 04. 2013 o 15:00 zistila hliadka MsP na Ul. Škultétyho neoprávnené zaberanie verejného priestranstva reklamnou tabuľou typu A, ktorú pred predajňu potravín Atlanta umiestnila V. R. Za spáchanie priestupku bola menovaná riešená napomenutím.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 04. 04. 2013 o 19:30 zistila hliadka MsP na Ul. L. Novomeského porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili V. S. a P. B. tým, že požívali alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovaná riešená napomenutím.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 04. 04. 2013 o 22:42 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že pri objekte Garáže Martin na Ul. Konevovej sa nachádzajú dve motorové vozidla, ktorých osádka hlasnou hudbou ruší nočný kľud. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 22:45, zistila, že rušenia nočného kľudu sa dopustili L. B. a M. J. Za spáchanie priestupku bola menovaná riešená napomenutím.

Neodstránenie psích výkalov z verejného priestranstva

Dňa 04. 04. 2013 o 23:55 zistila hliadka MsP na Ul. Dúbravca porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil A. F. R. tým, že bezprostredne neodstránil výkaly, ktorými pes, ktorého viedol, znečistil verejné priestranstvo. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 05. 04. 2013 o 00:05 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v bytovom dome na Ul. A. Pietra rušia nočný kľud hlasným buchotom. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 00:09, zistila, že nočný kľud hlasným krikom a hudbou rušil E. B. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 05. 04. 2013 o 01:34 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. Holubyho dochádza k rušeniu nočného kľudu hulákaním. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 01:37, zistila, že nočný kľud hlasnou vravou rušil A. P. K. Za spáchanie priestupku bola menovaná riešená napomenutím.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 05. 04. 2013 o 02:13 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. Gorkého rušia nočný kľud hlasnou hudbou. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 02:19, zistila, že nočný kľud hlasnou vravou a hudbou rušila M. J. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.
  SÚVISIACE STRÁNKY
· martin.sk
· doprava.martin.sk
· zoznam.martin.sk
· zabezpečovanie bývania
· tikmartin.sk

  NAPÍŠTE NÁM   
· ohlasovanie porúch
· žiadosti o informácie
· schránka dôvery
· návštevná kniha
· diskusie

  SLUŽBY OBČANOM
· novinky na e-mail
· uznesenia
· VZN

  ANKETA
Vyhovuje Vám počet policajtov v meste?
» áno «
4735 hlasov 38%
» nie «
4179 hlasov 33%
» neviem «
3591 hlasov 29%

  WEBMASTER
· mapa stránky
· o stránkach
· štruktúra stránky
· kontakt


(c) Mesto MARTIN 2006

datacom - logo