policia.martin.sk
29. september 2023- OZNAMY MONITORING TLAČOVÉ SPRÁVY AKTUALITY AKCIE MsP

  VYHĽADÁVANIE
 

  HLAVNÉ MENU
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 o mestskej polícii

 organizačný poriadok

 organizačná štruktúra

 správa o činnosti

 kontakty

 mapa mestaPREVENCIA

 kamarát AX

 štvorlístok

 seniori

 modrý semaforFOTOGALÉRIA

NÁVŠTEVNÁ KNIHA


DOPRAVA.MARTIN.SK

ZOZNAM.MARTIN.SK


  MAPA MESTA
mapový portál mesta Martin

mapa mesta
Výpis zo situačnej správy od 15. 03. 2013 do 21. 03. 2013

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 23.03.2013, Martin
Fajčenie v Spojenej škole

Dňa 15. 03. 2013 o 13:00 zistila hliadka MsP v Spojenej škole na Ul. červenej armády porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil L. K. tým, že fajčil v areáli uvedenej školy. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Nezabránenie voľnému pohybu psa

Dňa 15. 03. 2013 o 15:41 prijalo Operačné stredisko MsP anonymný podnet, že pred SM TESCO na Ul. priekopskej pobehuje opustený pes rasy labrador. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 16:00, zistila porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktrého sa dopustila T. R. tým, že nezabránila voľnému pohybu psa na verejnom priestranstve okrem priestorov na to určených. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholických nápojov osoba mladšími ako 18 rokov

Dňa 15. 03. 2013 o 18:45 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že pri výmeničke na Ul. Nálepkovej skupina osôb požíva alkoholické nápoje. Hliadky MsP, ktoré sa dostavili na miesto o 18:50, zistili, že alkoholické nápoje (víno) požívali mladistvý M. M. a maloletí M. D. a R. R. Dychovou skúškou na zistenie alkoholu v dychu bolo zistené u mladistvého M. M. 0,55 mg/l alkoholu v dychu, u maloletej M. D. 0,19 mg/l alkoholu v dychu a u maloletého R. R. 0,07 mg/l alkoholu v dychu. Mladistvý M. M. uviedol, že červené víno zakúpil dňa 15. 03. 2013 o 18:00 v stánku na Ul. M. R. Štefánika. Hliadka MsP z uvedeného dôvodu išla s menovaným do uvedeného stánku, kde menovaný ukázal na predavačku J. Ž., ktorá mu mala víno predať, avšak menovaná uvedenú skutočnosť poprela. Následne boli všetci traja menovaní predvedení na útvar MsP, kde si ich po vykonaní nevyhnutných úkonov prevzali zákonní zástupcovia. V zmysle právnych predpisov bude porušenie zákazu požitia alkoholického nápoja alebo inej návykovej látky osobou mladšou ako 18 rokov oznámené obci, kde majú menovaný trvalý pobyt.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 15. 03. 2013 o 20:00 zistila hliadka MsP na Ul. Novákovej znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil M. H. tým, že odhodil ohorok cigarety na zem. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholických nápojov mladistvými osobami

Dňa 15. 03. 2013 o 21:45 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. B. Bullu č. 1 skupina osôb požíva alkoholické nápoje. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 21:52, zistila, že sa tu nachádzala skupina osôb, z ktorých dve mladistvé osoby javili známky požitia alkoholických nápojov. Jednalo sa o mladistvé L. L. a S. B.. Menované sa podrobili dychovej skúške na zistenie alkoholu v dychu, pričom u L. L. bolo zistené 0,77 mg/l alkoholu v dychu a u S. B. bolo zistené 0,63 mg/l alkoholu v dychu. Menované boli predvedené na útvar MsP, kde si ich po vykonaní nevyhnutých úkonov prevzali zákonní zástupcovia. V zmysle právnych predpisov bude porušenie zákazu požitia alkoholického nápoja alebo inej návykovej látky osobou mladšou ako 18 rokov oznámené obci, kde majú menované trvalý pobyt.

Požívanie alkoholických nápojov mladistvými osobami

Dňa 15. 03. 2013 o 22:25 zistila hliadka MsP na Ul. P. O. Hviezdoslava dve mladistvé osoby, ktoré javili známky požitia alkoholických nápojov. Jednalo sa o mladistvú D. M. a mladistvého M. H. Menovaní sa podrobili dychovej skúške na zistenie alkoholu v dychu, pričom u D. M. bolo zistené 0,92 mg/l alkoholu v dychu a u M. H. bolo zistené 0,17 mg/l alkoholu v dychu. Následne boli menovaní predvedení na útvar MsP, kde si ich po vykonaní nevyhnutných úkonov prevzali zákonní zástupcovia. V zmysle právnych predpisov bude porušenie zákazu požitia alkoholického nápoja alebo inej návykovej látky osobou mladšou ako 18 rokov oznámené obci, kde majú menovaní trvalý pobyt.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 16. 03. 2013 o 00:20 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že z bytu na Ul. A. Pietra č. 25 rušia nočný kľud hlasnou reprodukovanou hudbou a krikom. Hliadky MsP, ktoré sa dostavili na miesto o 00:30, zistili, že rušenia nočného kľudu sa dopustil M. F. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 16. 03. 2013 o 01:52 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že pri hoteli TURIEC na Ul. A. Sokolíka rušia dve osoby nočný kľud krikom. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 01:55, zistila, že rušenia nočného kľudu sa dopustili O. P. a V. K. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 16. 03. 2013 o 14:15 zistila hliadka MsP na Ul. Záborského porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili M. J. a K. G. tým, že požívali alkoholické nápoje na verejnom priestranstve. K náprave stavu postačilo vec riešiť napomenutím.

Fajčenie na zastávke MHD

Dňa 17. 03. 2013 o 19:45 zistila hliadka MsP na zastávke MHD na Ul. Kohútovej porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustila J. N. tým, že fajčila pod prístreškom zastávky. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie v Spojenej škole

Dňa 18. 03. 2013 o 07:20 zistila hliadka MsP v Spojenej škole na Ul. červenej armády porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustili M. Š., P. L. a M. M. tým, že fajčili v uvedenej škole. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 18. 03. 2013 o 07:20 zistila hliadka MsP v Spojenej škole na Ul. červenej armády znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil L. C. tým, že odhodil ohorok cigarety na zem. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva odpadom

Dňa 18. 03. 2013 o 12:05 zistila hliadka MsP na tržnici na Ul. D. Michaelliho znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil bezdomovec I. L. tým, že znečistil verejné priestranstvo starými matracmi a paplónmi. Menovaný miesto upratal a následne bol z miesta vykázaný. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.


Nezabránenie voľnému pohybu psa

Dňa 18. 03. 2013 o 12:19 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. kolónia hviezda je na rodinnom dome otvorená brána a veľký pes rasy nemecký ovčiak ohrozuje okoloidúcich. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 12:32, zistila, že brána bola otvorená a pes sa voľne pohyboval po vozovke. Hliadka zistila, že v rodinnom dome sa nikto nenachádzal. Priestupok bol doriešený dňa 19. 03. 2013 o 15:45 hliadkou MsP, ktorá zistila, že porušenia zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov sa dopustila V. Z.. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Spaľovanie odpadu – VZN č. 77

Dňa 18. 03. 2013 o 13:20 zistila hliadka MsP na Ul. Bambusky porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustil J. S. tým, že vypaľoval káble. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Uloženie odpadu mimo určeného miesta – VZN č. 77

Dňa 18. 03. 2013 o 16:15 zistila hliadka MsP na Ul. J. Š. Šikuru porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustil J. Z. tým, že uložil WC misu mimo určeného miesta. Na mieste bola zjednaná náprava a WC misa z miesta odstránená. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 18. 03. 2013 o 20:50 zistila hliadka MsP na Ul. priekopskej porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil B. R. tým, že požíval alkoholický nápoj (pivo) na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 18. 03. 2013 o 22:30 zistila hliadka MsP na Ul. Novákovej znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustili V. K. a Ľ. M. tým, že odhodili ohorky cigariet na zem. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 19. 03. 2013 o 07:45 zistila hliadka MsP v SOŠ obchodu a služieb na Ul. stavbárskej znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustili T. Č., K. Ž. a B. R. tým, že odhodili ohorky cigariet na zem. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie v škole SOŠ obchodu a služieb

Dňa 19. 03. 2013 o 08:00 zistila hliadka MsP v SOŠ obchodu a služieb na Ul. stavbárskej porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustila G. O. tým, že fajčila v areáli uvedenej školy. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Podanie cigarety mladistvej osobe

Dňa 19. 03. 2013 o 08:00 zistila hliadka MsP v SOŠ obchodu a služieb na Ul. stavbárskej porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil M. P. tým, že podal cigaretu mladistvej G. O. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 19. 03. 2013 o 08:50 zistila hliadka MsP na Ul. divadelnej znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustila M. V. tým, že odhodila ohorok cigarety na zem. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 19. 03. 2013 o 14:30 zistila hliadka MsP na Štúrovom Námestí znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustila A. B. tým, že odhodila ohorok cigarety na zem. Menovaná verejné priestranstvo očistila. K náprave stavu postačilo vec riešiť napomenutím.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 19. 03. 2012 o 14:30 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v podchode na Ul. Kohútovej skupina bezdomovcov požíva alkoholické nápoje a robí neporiadok. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 14:40, zistila porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili bezdomovci J. J. a J. Š. tým, že požívali alkoholický nápoj (víno) na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku boli menovaní riešení napomenutím.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 19. 03. 2013 o 15:00 zistila hliadka MsP v podchode na Ul. Kohútovej znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustili bezdomovkyne T. Š. a O. P. tým, že odhodili ohorky cigariet na zem. Menované verejné priestranstvo očistili. K náprave stavu postačilo vec riešiť napomenutím.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 19. 03. 2012 o 16:37 bolo prostredníctvom MKS na Námestí SNP zistené znečistenie verejného priestranstva odhodenou fľašou od vína na verejné priestranstvo. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 16:45, zistila, že znečistenia verejného priestranstva sa dopustil D. U. Menovaný verejné priestranstvo očistil. K náprave stavu postačilo vec riešiť napomenutím.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 19. 03. 2013 o 22:00 zistila hliadka MsP na Ul. Jilemnického porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil B. K. tým, že požíval alkoholický nápoj (víno) na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie na zastávke MHD

Dňa 19. 03. 2013 o 22:00 zistila hliadka MsP na Ul. Jilemnického porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil R. K. tým, že fajčil na zastávke MHD. Menovaný uviedol, že cigaretu mu podal neznámy muž pred Zábavným centrom Kocka a zároveň sa podrobil dychovej skúške na zistenie alkoholu v dychu s výsledkom 0,00 mg/l. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 19. 03. 2013 o 01:35 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v byte na Ul. Holubyho rušia nočný kľud hlasnou hudbou. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 01:40, zistila, že nočný kľud hlasnou hudbou rušil B. E. K. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Neprihlásený pes do evidencie

Dňa 20. 03. 2013 o 07:40 zistila hliadka MsP na Ul. Konevovej porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila V. H. tým, že nepreukázala totožnosť psa, ktorého viedla evidenčnou známkou. Zároveň hliadka zistila, že menovaná nemá psa prihláseného do evidencie v mieste, kde sa pes väčšinu roka zdržiava. Za spáchanie priestupku bola menovaná riešená napomenutím a bol jej určený termín na prihlásenie psa do 31. 03. 2013.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 20. 03. 2013 o 08:35 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že za potravinami HELA na Ul. Daxnerovej bezdomovci požívajú alkoholické nápoje. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 08:40, zistila porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili bezdomovci M. G., J. G., O. P., J. Š. a F. M. tým, že požívali alkoholické nápoje (víno) na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku boli menovaní riešení napomenutím.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 20. 03. 2013 o 11:05 zistila hliadka MsP na Ul. M. Dulu porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila E. J. tým, že nepreukázala totožnosť psa, ktorého viedla na verenom priestranstve, evidenčnou známkou. Menovaná uviedla, že pes je prihlásený v evidencii mesta Krupina. K náprave stavu postačilo vec riešiť napomenutím.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 20. 03. 2013 o 14:40 zistila hliadka MsP na Ul. C. Majerníka porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil K. H. tým, že nepreukázal totožnosť psa, ktorého viedol na verenom priestranstve, evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím.

Neprihlásený pes do evidencie

Dňa 20. 03. 2013 o 15:30 zistila hliadka MsP na Ul. M. Dulu porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil M. G. tým, že nepreukázal totožnosť psa, ktorého viedol na verejnom priestranstve evidenčnou známkou. Zároveň hliadka zistila, že menovaný nemá psa prihláseného v mieste, kde sa pes väčšinu roka zdržiava. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Zákaz voľného pohybu psa – VZN č. 83

Dňa 20. 03. 2013 o 21:55 bolo prostredníctvom MKS zistené, že v pešej zóne na Ul. M. R. Štefánika sa voľne pohybuje pes. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 22:00, zistila porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil I. P. tým, že jeho pes sa voľne pohyboval po pešej zóne a tým porušil zákaz voľného pohybu psa v pešej zóny. Za spáchanie priestupku bol riešený napomenutím.
  SÚVISIACE STRÁNKY
· martin.sk
· doprava.martin.sk
· zoznam.martin.sk
· zabezpečovanie bývania
· tikmartin.sk

  NAPÍŠTE NÁM   
· ohlasovanie porúch
· žiadosti o informácie
· schránka dôvery
· návštevná kniha
· diskusie

  SLUŽBY OBČANOM
· novinky na e-mail
· uznesenia
· VZN

  ANKETA
Vyhovuje Vám počet policajtov v meste?
» áno «
4736 hlasov 38%
» nie «
4181 hlasov 33%
» neviem «
3591 hlasov 29%

  WEBMASTER
· mapa stránky
· o stránkach
· štruktúra stránky
· kontakt


(c) Mesto MARTIN 2006

datacom - logo