policia.martin.sk
29. september 2023- OZNAMY MONITORING TLAČOVÉ SPRÁVY AKTUALITY AKCIE MsP

  VYHĽADÁVANIE
 

  HLAVNÉ MENU
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 o mestskej polícii

 organizačný poriadok

 organizačná štruktúra

 správa o činnosti

 kontakty

 mapa mestaPREVENCIA

 kamarát AX

 štvorlístok

 seniori

 modrý semaforFOTOGALÉRIA

NÁVŠTEVNÁ KNIHA


DOPRAVA.MARTIN.SK

ZOZNAM.MARTIN.SK


  MAPA MESTA
mapový portál mesta Martin

mapa mesta
Výpis zo situačnej správy od 08. 03. 2013 do 14. 03. 2013

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 17.03.2013, Martin

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 08. 03. 2013 o 11:50 zistila hliadka MsP na Ul. Novákovej znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustila L. D. tým, že odhodila ohorok cigarety na zem. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie na zastávke MHD

Dňa 08. 03. 2013 o 12:20 zistila hliadka MsP na Ul. A. Pietra porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustila I. F. tým, že fajčila na zastávke MHD. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 08. 03. 2013 o 14:40 zistila hliadka MsP na Ul. Novákovej znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil H. M. tým, že odhodil ohorok cigarety na zem. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Neprihlásený pes do evidencie

Dňa 08. 03. 2013 o 16:10 zistila hliadka MsP na Ul. A. Stodolu porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila M. R. tým, že nepreukázala totožnosť psa, ktorého viedla na verejnom priestranstve, evidenčnou známkou. Zároveň hliadka zistila, že menovaná v zákonom stanovenej lehote neprihlásila psa do evidencie v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 08. 03. 2013 o 17:30 zistila hliadka MsP na Ul. severnej porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili P. Š. a R. K. tým, že požívali alkoholické nápoje (víno) na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 08. 03. 2013 o 23:00 zistila hliadka MsP na Ul. 29. augusta porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil E. M. tým, že požíval alkoholický nápoj (destilát) na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 08. 03. 2013 o 23:00 zistila hliadka MsP na Ul. 29. augusta porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustila T. M. tým, že požívala alkoholický nápoj (pivo) na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 08. 03. 2013 o 23:10 zistila hliadka MsP na Nám. SNP znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil M. K. tým, že odhodil ohorok cigarety na zem. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 08. 03. 2013 o 23:20 zistila hliadka MsP na Ul. 29. augusta porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil A. K. tým, že požíval alkoholický nápoj (destilát) na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Podanie alkoholu mladistvej osobe

Dňa 08. 03. 2013 o 23:30 zistili príslušníci MsP počas policajnej akcie v prevádzke VIECHA POD BRÁNOU na Ul. M. R. Štefánika porušenie zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb, ktorého sa dopustila M. J. tým, že podala alkohol (pivo a destilát) mladistvému P. F., u ktorého bolo dychovou skúškou zistené 0,40 mg/l alkoholu v dychu. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 08. 03. 2013 o 23:45 zistila hliadka MsP na Ul. stavbárskej porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili P. B. a J. H. tým, že požívali alkoholický nápoj (destilát) na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa

Dňa 08. 03. 2013 o 23:50 zistila hliadka MsP na Ul. volgogradskej priestupok proti verejnému poriadku, ktorého sa dopustil M. K. tým, že neuposlúchol výzvu verejného činiteľa na zastavenie a zotrvanie na mieste. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.


Podanie alkoholu mladistvej osobe

Dňa 09. 03. 2013 o 00:03 zistili príslušníci MsP počas policajnej akcie v prevádzke KOZMOPOLITAN na Ul. 29. augusta porušenie zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb, ktorého sa dopustil M. Ď. tým, že podal alkohol (destilát) mladistvej P. S., u ktorej bolo dychovou skúškou zistené 0,27 mg/l alkoholu v dychu. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 09. 03. 2013 o 01:08 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že z prevádzky LOUNGE na Ul. 29. augusta rušia nočný kľud krikom a hudbou. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 01:11, zistila, že za rušenie nočného kľudu bol zodpovedný prevádzkar P. Ž. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 09. 03. 2013 o 08:15 zistila hliadka MsP na Ul. A. Stodolu porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila L. S. tým, že nepreukázala totožnosť psa, ktorého viedla na verenom priestranstve, evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bola menovaná riešená napomenutím.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 09. 03. 2013 o 08:20 zistila hliadka MsP na Ul. A. Stodolu porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila M. V. tým, že nepreukázala totožnosť psa, ktorého viedla na verenom priestranstve, evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku jej bola uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 09. 03. 2013 o 09:20 bolo prostredníctvom MKS na Námestí SNP zistené požívanie alkoholu na verejnom priestranstve. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 09:25, zistila, že porušenia VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku sa dopustili bezdomovci H. C., J. C. a Ľ. Š. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Uloženie odpadu mimo určeného miesta

Dňa 09. 03. 2013 o 09:44 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že vo dvore bytového domu na Ul. Škultétyho sa nachádza skládka starého nábytku. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 09:55, zistila, že starý nábytok ku kontajnerom uložil P. R. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 09. 03. 2013 o 14:00 zistila hliadka MsP pred SM LIDL na Ul. Komenského porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili D. D. a V. C. tým, že požívali alkoholické nápoje (pivo) na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 09. 03. 2013 o 15:10 bolo prostredníctvom MKS pri soche Jánošíka na Ul. M. R. Štefánika zistené požívanie alkoholu na verejnom priestranstve. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 15:14, zistila, že porušenia VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku sa dopustili bezdomovci D. B. a O. F. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 09. 03. 2013 o 15:50 zistila hliadka MsP v parku na Ul. P. O. Hviezdoslava znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustila R. M. R. tým, že odhodila ohorok cigarety na zem. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Nezabránenie voľnému pohybu psa

Dňa 09. 03. 2013 o 19:50 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. A. Stodolu pobehuje opustený pes s vodítkom. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 20:08, zistila porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil A. V. tým, že nezabránil voľnému pohybu psa na verejnom priestranstve okrem priestorov na to určených. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 09. 03. 2013 o 20:55 zistila hliadka MsP na Ul. M. Jankolu porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil V. Š. tým, že požíval alkoholický nápoj (víno) na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 11. 03. 2013 o 06:50 zistila hliadka MsP v SOŠ obchodu a služieb na Ul. stavbárskej znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustili J. Š. a M. K. tým, že odhodili ohorky cigariet na zem. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Podanie cigarety mladistvej osobe

Dňa 11. 03. 2013 o 07:53 zistila hliadka MsP v SOŠ obchodu a služieb na Ul. stavbárskej porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustila D. Š. tým, že podala cigaretu mladistvej M. K. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Podanie cigarety mladistvej osobe

Dňa 11. 03. 2013 o 10:45 zistila hliadka MsP na Ul. malá hora porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustila A. J. tým, že podala cigaretu mladistvej Z. S. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 11. 03. 2013 o 10:55 zistila hliadka MsP na Ul. malá hora znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil P. Č. tým, že odhodil ohorok cigarety na zem. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie v SOŠ obchodu a služieb

Dňa 11. 03. 2013 o 11:28 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v SOŠ obchodu a služieb na Ul. stavbárskej prichytili študentky pri fajčení v škole. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 11:35, zistila, že porušenia zákona o ochrane nefajčiarov sa dopustili M. J. a P. P. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Neprihlásený opustený pes na Ul. J. Š. Šikuru

Dňa 11. 03. 2013 o 15:25 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. J. Š. Šikuru sa nachádza opustený pes. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 15:35, psa odchytila a zistila, že držiteľom psa je E. D. Ďalším šetrením hliadka zistila porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil držiteľ psa tým, že v zákonom stanovenej lehote neprihlásil psa do evidencie v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní a zároveň mu bol určený termín na prihlásenie psa do evidencie do 19. 03. 2013.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 11. 03. 2013 o 16:05 zistila hliadka MsP na Ul. Kohútovej porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili bezdomovci A. G., M. G., B. K. a M. Š. tým, že požívali alkoholické nápoje (víno) na verejnom priestranstve. Menovaní boli za spáchanie priestupku riešení napomenutím.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 12. 03. 2013 o 06:50 zistila hliadka MsP na Ul. J. Kronera porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila M. B. tým, že nepreukázala totožnosť psa, ktorého viedla na verejnom priestranstve, evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bola menovaná riešená napomenutím.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 12. 03. 2013 o 07:05 zistila hliadka MsP na Ul. Lermontovej porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil P. R. tým, že nepreukázal totožnosť psa, ktorého viedol na verejnom priestranstve, evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 12. 03. 2013 o 10:10 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že pri prevádzke Coop Jednota na Ul. Lermontovej bezdomovci požívajú alkoholické nápoje a znečisťujú verejné priestranstvo. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 10:14, zistila porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili bezdomovci J. M., Ľ. L. a R. T. tým, že požívali alkoholické nápoje na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola J. M. uložená pokuta v blokovom konaní a Ľ. L. a R. T. boli riešení napomenutím.

Vzbudzovanie verejného pohoršenia

Dňa 12. 03. 2013 o 12:20 zistila hliadka MsP na Ul. M. R. Štefánika vzbudzovanie verejného pohoršenia, ktorého sa dopustil P. K. tým, že močil na verejnosti. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 12. 03. 2013 o 14:40 zistila hliadka MsP na Ul. Šoltésovej znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustili P. T. a L. K. tým, že odhodili ohorky cigariet na zem. Za spáchanie priestupku boli menovaní riešení napomenutím.

Spaľovanie odpadu – VZN č. 77

Dňa 12. 03. 2013 o 15:20 zistila hliadka MsP na Ul. Bambusky porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustili L. J., M. F., I. Š. a M. B. tým, že vypaľovali káble. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Vyberanie komunálneho odpadu zo zberných nádob – VZN č. 77

Dňa 12. 03. 2013 o 16:30 zistila hliadka MsP na Ul. P. Mudroňa porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustila bezdomovkyňa T. Š. tým, že vyberala komunálny odpad zo zbernej nádoby. Za spáchanie priestupku bola menovaná riešená napomenutím.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 12. 03. 2013 o 16:40 zistila hliadka MsP na Ul. Kohútovej porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil bezdomovec R. A. tým, že požíval alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 12. 03. 2013 o 16:55 zistila hliadka MsP v parku na Ul. P. O. Hviezdoslava porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili G. V. a bezdomovec A. B. tým, že požívali alkoholické nápoje na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku boli menovaní riešení napomenutím.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 13. 03. 2013 o 08:15 zistila hliadka MsP na Ul. Hurbanovej porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil A. CH. tým, že nepreukázal totožnosť psa, ktorého viedol na verenom priestranstve, evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bol menovaný riešený napomenutím.

Spaľovanie odpadu – VZN č. 77

Dňa 13. 03. 2013 o 08:20 zistila hliadka MsP na Ul. J. Mazúra porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustil M. K. tým, že vypaľoval káble. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Spaľovanie odpadu – VZN č. 77

Dňa 13. 03. 2013 o 10:15 zistila hliadka MsP na Ul. Bambusky porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustil J. K. tým, že vypaľoval káble. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie v SOŠ obchodu a služieb

Dňa 13. 03. 2013 o 11:30 zistila hliadka MsP v SOŠ dopravnej na Ul. zelenej porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil V. B. tým, že fajčil v uvedenej škole. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Spaľovanie odpadu – VZN č. 77

Dňa 13. 03. 2013 o 12:40 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. Bambusky neznáme osoby vypaľujú káble. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 12:48, zistila porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustili R. A., Z. Š. a V. F. tým, že vypaľovali káble. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Spaľovanie odpadu – VZN č. 77

Dňa 13. 03. 2013 o 14:22 zistila hliadka MsP na Ul. Bambusky porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustili J. F., I. Š. a V. P. tým, že vypaľovali káble. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Spaľovanie odpadu – VZN č. 77

Dňa 13. 03. 2013 o 15:36 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. Fornigovo neznáme osoby vypaľujú káble. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 15:50, zistila na Ul. na Kameni porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustila D. L. tým, že vypaľovala káble. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 14. 03. 2013 o 16:37 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. B. Bullu skupina osôb požíva alkoholické nápoje. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 16:45, zistila, že porušenia VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku sa dopustili Ľ. D. a P. Š. tým, že požívali alkoholické nápoje (destilát) na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.
  SÚVISIACE STRÁNKY
· martin.sk
· doprava.martin.sk
· zoznam.martin.sk
· zabezpečovanie bývania
· tikmartin.sk

  NAPÍŠTE NÁM   
· ohlasovanie porúch
· žiadosti o informácie
· schránka dôvery
· návštevná kniha
· diskusie

  SLUŽBY OBČANOM
· novinky na e-mail
· uznesenia
· VZN

  ANKETA
Vyhovuje Vám počet policajtov v meste?
» áno «
4735 hlasov 38%
» nie «
4179 hlasov 33%
» neviem «
3590 hlasov 29%

  WEBMASTER
· mapa stránky
· o stránkach
· štruktúra stránky
· kontakt


(c) Mesto MARTIN 2006

datacom - logo