policia.martin.sk
29. september 2023- OZNAMY MONITORING TLAČOVÉ SPRÁVY AKTUALITY AKCIE MsP

  VYHĽADÁVANIE
 

  HLAVNÉ MENU
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 o mestskej polícii

 organizačný poriadok

 organizačná štruktúra

 správa o činnosti

 kontakty

 mapa mestaPREVENCIA

 kamarát AX

 štvorlístok

 seniori

 modrý semaforFOTOGALÉRIA

NÁVŠTEVNÁ KNIHA


DOPRAVA.MARTIN.SK

ZOZNAM.MARTIN.SK


  MAPA MESTA
mapový portál mesta Martin

mapa mesta
Výpis zo situačnej správy od 11. 05. 2012 do 17. 05. 2012

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 18.05.2012, Martin
Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 11. 05. 2012 o 20:45 zistila hliadka MsP na Ul. Š. Furdeka porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili K. V. a A. Ď. tým, že požívali alkoholické nápoje na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 11. 05. 2012 o 21:05 zistila hliadka MsP na Ul. Dúbravca porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil M. Š. tým, že požíval alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 11. 05. 2012 o 23:50 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v ZC KOCKA na Ul. Jilemnického hrá hlasno hudba, čím je rušený nočný kľud. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 23:52, zistila, že rušenia nočného kľudu sa dopustila B. K. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 12. 05. 2012 o 21:05 zistila hliadka MsP na Ul. Hurbanovej porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil R. L. tým, že požíval alkoholický nápoj (slivovicu) na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Krádež kahancov z národného cintorína

Dňa 12. 05. 2012 o 13:20 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Národnom cintoríne na Ul. sklabinskej kradne bezdomovec malé kahance so sviečkami. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 13:25, zistila, že krádeže kahancov v hodnote 2,10 € sa dopustil J. B. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva stavebným odpadom

Dňa 14. 05. 2012 o 07:37 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že z novostavby bytového domu na Štúrovom námestí pracovníci stavby vyhadzujú stavebný materiál (tehly) z okna na zem. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 07:45, zistila znečistenie verejného priestranstva, za ktoré bol zodpovedný V. Š. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Krádež tovaru v prevádzke PEMI AUTOSÚČIASTKY

Dňa 14. 05. 2012 o 10:45 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v prevádzke PEMI AUTOSÚČIASTKY na Ul. P. Mudroňa zadržali osobu podozrivú z krádeže tovaru. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 10:47, zistila, že pracovníci prevádzky prichytili R. F. pri krádeži dvoch starých autobatérii v hodnote 56,- €. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Zákaz vodenia psov do parku – VZN č. 83

Dňa 14. 05. 2012 o 13:30 zistila hliadka MsP v parku na Ul. P. O. Hviezdoslava porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil I. H. tým, že nerešpektoval zákaz vodenia psov do uvedeného parku. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 14. 05. 2012 o 14:50 zistila hliadka MsP na Ul. 29. augusta porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil A. B. tým, že požíval alkoholický nápoj (rum) na verejnom priestranstve. Menovaný sa na útvare MsP podrobil dychovej skúške na zistenie alkoholu v dychu s výsledkom 0,23 mg/l. Menovaný uviedol, že alkohol mu podal neznámy muž a o 17:05 si ho prevzala na útvare MsP matka. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Uloženie odpadu mimo určeného miesta – VZN č. 77

Dňa 14. 05. 2012 o 16:35 zistila hliadka MsP na Ul. M. Jankolu porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustila J. D. tým, že vyložila staré drevené okná mimo určeného miesta. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie na nástupišti SAD

Dňa 15. 05. 2012 o 10:23 zistila hliadka MsP na Ul. Novákovej porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustila Ľ. H. tým, že fajčila na nástupišti SAD. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 15. 05. 2012 o 14:45 bolo prostredníctvom MKS zistené, že na lavičke pred OD PRIOR na Nám. SNP neznámy muž porušil VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku tým, že požíval alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 14:49, zistila, že porušenia VZN sa dopustil M. V. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 15. 05. 2012 o 17:45 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že pred predajňou BAJERG na Ul. podhájskej sedia na výklade dvaja opití muži s dieťaťom. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 17:53, zistila, že bezdomovec M. C. porušil VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku tým, že požíval alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní. Z dôvodu, že sa tu nachádzalo maloleté dieťa, hliadka MsP privolala hliadku PZ SR a spolu dieťa odovzdali matke.

Odloženie odpadu mimo určeného miesta – VZN č. 77

Dňa 16. 05. 2012 o 09:10 zistila hliadka MsP na Ul. A. Mamateja porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustil T. N. tým, že uložil stavebný odpad mimo určeného miesta. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní. Menovanému bol určený termín na odstránenie odpadu do 16. 05. 2012.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 16. 05. 2012 o 09:11 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že pri plote Štefánikovho ústavu na Ul. malá hora skupina osôb požíva alkoholické nápoje. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 09:33, zistila porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili F. M. a J. V. tým, že požívali alkohol (víno) na verejnom priestranstve. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Uloženie odpadu mimo určeného miesta – VZN č. 77

Dňa 16. 05. 2012 o 13:29 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. Rázusovej ku smetným nádobám vynášajú odpad z bytu. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 13:41, zistila porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustil R. B. tým, že vyniesol starý nábytok mimo určeného miesta. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní a bol mu určený termín odpratania odpadu do 18. 05. 2012.

Fajčenie na zastávke MHD

Dňa 16. 05. 2012 o 17:06 zistila hliadka MsP na Ul. Gorkého porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil P. V. tým, že fajčil na zastávke MHD. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Nezabránenie voľnému pohybu psa

Dňa 17. 05. 2012 o 09:50 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že po tržnici RETAS na Ul. riadok sa pohybuje veľký čierny pes. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 09:54, zistila porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil B. Š. tým, že nezabránil voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie na zastávke MHD

Dňa 17. 05. 2012 o 14:30 zistila hliadka MsP na Ul. A. Stodolu porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil M. M. tým, že fajčil na zastávke MHD. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Uloženie odpadu mimo určeného miesta – VZN č. 77

Dňa 17. 05. 2012 o 14:30 zistila hliadka MsP na Ul. Dúbravca porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustil R. L. tým, že uložil odpílené konáre zo stromov mimo určené miesto. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní a odpad odviezol do zberného dvora firmy Brantner Fatra.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 17. 05. 2012 o 15:45 zistila hliadka MsP na Ul. riadok porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustila J. V. tým, že požívala alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovaná riešená napomenutím.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 17. 05. 2012 o 16:17 zistila hliadka MsP na Ul. Šoltésovej porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili J. M., D. J. a M. B. tým, že požívali alkoholické nápoje na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 17. 05. 2012 o 16:20 zistila hliadka MsP na Ul. Šoltésovej porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili D. M. a L. S. tým, že požívali alkoholické nápoje na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 17. 05. 2012 o 17:00 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. lazík asi osem osôb požíva alkoholické nápoje. Hliadky MsP, ktoré sa dostavili na miesto o 17:10, zistili porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili J. R. a I. R. tým, že požívali alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.
  SÚVISIACE STRÁNKY
· martin.sk
· doprava.martin.sk
· zoznam.martin.sk
· zabezpečovanie bývania
· tikmartin.sk

  NAPÍŠTE NÁM   
· ohlasovanie porúch
· žiadosti o informácie
· schránka dôvery
· návštevná kniha
· diskusie

  SLUŽBY OBČANOM
· novinky na e-mail
· uznesenia
· VZN

  ANKETA
Vyhovuje Vám počet policajtov v meste?
» áno «
4735 hlasov 38%
» nie «
4179 hlasov 33%
» neviem «
3591 hlasov 29%

  WEBMASTER
· mapa stránky
· o stránkach
· štruktúra stránky
· kontakt


(c) Mesto MARTIN 2006

datacom - logo