policia.martin.sk
29. september 2023- OZNAMY MONITORING TLAČOVÉ SPRÁVY AKTUALITY AKCIE MsP

  VYHĽADÁVANIE
 

  HLAVNÉ MENU
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 o mestskej polícii

 organizačný poriadok

 organizačná štruktúra

 správa o činnosti

 kontakty

 mapa mestaPREVENCIA

 kamarát AX

 štvorlístok

 seniori

 modrý semaforFOTOGALÉRIA

NÁVŠTEVNÁ KNIHA


DOPRAVA.MARTIN.SK

ZOZNAM.MARTIN.SK


  MAPA MESTA
mapový portál mesta Martin

mapa mesta
Výpis z týždennej situačnej správy (13. 08. 2010 – 19. 08. 2010)

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 28.08.2010, Martin
Dopravné priestupky

Od 13. 08. 2010 do 19. 08. 2010 vrátane riešili príslušníci MsP celkom 88 dopravných priestupkov. Bolo uložených celkom 75 blokových pokút v celkovej výške 885,- €. V 12 prípadoch k náprave postačilo napomínanie. V 1 prípade bolo vypísané oznámenie o dopravnom priestupku na Okresný dopravný inšpektorát Policajného zboru. V 39 prípadoch bol použitý technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla.

Požívanie alkoholu na verejnosti – VZN č. 83

Dňa 13. 08. 2010 o 16:35 zistila hliadka MsP v parku na Ul. Malá hora porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili 22-ročný Peter B. z Martina a 18-ročný Andrej Č. zo Žabokriek tým, že požívali alkoholické nápoje na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Podanie alkoholu mladistvej osobe

Dňa 13. 08. 2010 o 18:00 zistila hliadka MsP na Ul. Šoltésovej porušenie zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov, ktorého sa dopustila 19-ročná Katarína G. z Martina tým, že podala alkoholický nápoj mladistvým 15-ročnej Veronike J. a 16-ročnej Barbore G. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 13. 08. 2010 o 18:00 zistila hliadka MsP na Ul. Šoltésovej porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili 15-ročná Veronika J. a 16-ročná Barbora G., obe z Martina, tým, že požívali alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 13. 08. 2010 o 20:30 zistila hliadka MsP na Ul. Nálepkovej porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili 18-ročná Dominika Z. a 19-ročná Michaela G., obe z Martina tým, že požívali alkoholické nápoje na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 13. 08. 2010 o 22:20 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. Š. Náhalku sa pohybuje skupina mladých, ktorí požívajú alkoholické nápoje. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 22:50, zistila porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil 22-ročný Tomáš Z. z Martina tým, že požíval alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 13. 08. 2010 o 22:25 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. A. Pietra, dochádza k rušeniu nočného kľudu hlasným krikom a búchaním. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 22:30, zistila, že nočný kľud rušila 57-ročná Eva L. z Martina, ktorá bola pod značným vplyvom alkoholu a odmietla riešiť priestupok v blokovom konaní. Priestupok je v riešení Priestupkového referátu MsP.

Cirkevná akcia spolku Milosť

Dňa 14. 08. 2010 o 15:07 prijalo Operačné stredisko MsP anonymný podnet, že na Námestí Francúzskych partizánov už dlho vykrikuje neznáma osoba a hrá hlasno reprodukovaná hudba. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 15:09, zistila, že tu bola cirkevná akcia spolku "Milosť". Hliadka sa skontaktovala s usporiadateľom akcie 38-ročným Mariánom Č. z Krásna nad Kysucou, ktorý predložil oznamovaciu povinnosť na usporiadanie uvedenej akcie, na MsÚ Martin zaevidovanú pod evid. č. DOPR. 63455/966/2010/KO. Na miesto sa dostavil veliteľ zmeny, ktorý vyzval Mariána ČERVENÍKA na okamžité ukončenie akcie z dôvodu narušenia verejného poriadku. Menovaný výzvu nerešpektoval a preto sa na miesto dostavil primátor mesta Martin Mgr. art. Andrej HRNČIAR, ktorý s okamžitou platnosťou vyzval na ukončenie akcie, čo usporiadateľ opäť nerešpektoval. Veliteľ zmeny odpojil od elektriky aparatúru. Organizátor potom zbalil stan a z miesta odišiel. Za neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa bol Marián Č. riešený napomenutím.

Krádež tovaru v HM TESCO

Dňa 14. 08. 2010 o 17:53 prijalo Operačné stredisko MsP podnet od pracovníčky SBS z HM TESCO na Ul. OC Turiec, že majú zadržanú osobu podozrivú z krádeže tovaru. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 18:13, zistila, že krádeže toaletného papiera z toaliet v hodnote 0,11 € sa dopustil 37-ročný Ján K. z Nezbudzskej Lúčky. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Krádež v predajni SM LIDL

Dňa 15. 08. 2010 o 17:35 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v SM LIDL na Ul. Priekopskej majú zadržanú osobu podozrivú z krádeže tovaru. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 17:45, zistila, že krádeže tovaru v hodnote 1,43 € sa dopustil 16-ročný Lukáš P. z Vrútok. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 16. 08. 2010 o 07:40 zistila hliadka MsP na Nám. PFB porušenie zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila 65-ročná Božena B. z Martina tým, že u ňou vedeného psa nepreukázala jeho totožnosť evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 16. 08. 2010 o 07:55 zistila hliadka MsP na Ul. Timravy porušenie zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila 22-ročná Marianna H. z Martina tým, že u ňou vedeného psa nepreukázala jeho totožnosť evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Krádež tovaru v HM TESCO

Dňa 16. 08. 2010 o 08:40 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v HM TESCO na Ul. OC Turiec majú zadržanú osobu podozrivú z krádeže tovaru. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 08:51, zistila, že krádeže toaletného papiera z toaliet v hodnote 1,56 sa dopustila 55-ročná Mariana F. z Dolného Turčeka. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Pes na voľno v pešej zóne – VZN č. 53

Dňa 17. 08. 2010 o 09:25 zistila hliadka MsP na Ul. M. R. Štefánika porušenie VZN č. 53 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustila 28-ročná Miriam M. zo Žabokriek tým, že v pešej zóne nerešpektovala zákaz voľného pohybu psa. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Krádež tovaru v HM TESCO

Dňa 17. 08. 2010 o 16:07 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v HM TESCO na Ul. OC Turiec majú zadržanú osobu podozrivú z krádeže tovaru. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 16:18, zistila, že krádeže toaletného papiera z toaliet v hodnote 0,22 € sa dopustila 40-ročná Soňa H. z Martina. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 17. 08. 2010 o 23:15 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v pivničných priestoroch na Ul. E. B. Lukáča hrá kapela, ktorá ruší nočný kľud. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 23:22, zistila, že v pivničných priestorov dochádza k rušeniu nočného kľudu hraním na gitare, ktorého sa dopustil 32-ročný Michal B. z Martina. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Spaľovanie odpadu – VZN č. 77

Dňa 18. 08. 2010 o 15:58 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v záhrade rodinného domu na Ul. V. Žingora neznáma osoba spaľuje odpad, čím porušuje VZN č. 77 o odpadoch. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 16:07, zistila, že odpad pri svojej chatke na Ul. V. Žingora spaľoval 69-ročný Ján Š.. Menovaný oheň ihneď uhasil. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Mládež požívajúca alkoholické nápoje na ihrisku – VZN č. 83

Dňa 18. 08. 2010 o 20:15 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na ihrisku pod SPŠ na Ul. L. Novomestského mládež požíva alkoholické nápoje. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 20:30, zistila porušenie VZN mesta Martin č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili 19-ročný Andrej F. a 20-ročný Filip F., obaja z Karlovej tým, že požívali alkoholické nápoje na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholických nápojov pred Zábavným centrom KOCKA – VZN č. 83

Dňa 19. 08. 2010 o 10:36 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v parku pred Zábavným centrom KOCKA požívajú traja bezdomovci alkoholické nápoje a sú vulgárny. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 10:40, zistila porušenia VZN č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili 52-ročný Pavol K. z Vrútok, 55-ročný Vladimír D. z Martina a 54-ročný Štefan M. zo Sučian tým, že požívali alkoholické nápoje na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola Pavlovi K. a Vladimírovi D. uložená pokuta v blokovom konaní. Štefan M. nevedel preukázať totožnosť a tak bol predvedený na OO PZ Martin – východ, kde bolo zistené, že na menovaného je vydaný príkaz na zatknutie. Menovaný odmietol za spáchanie priestupku zaplatiť pokutu v blokovom konaní. Príslušníci OO PZ Martin – východ menovaného prevzali k vykonaniu ďalších úkonov.
  SÚVISIACE STRÁNKY
· martin.sk
· doprava.martin.sk
· zoznam.martin.sk
· zabezpečovanie bývania
· tikmartin.sk

  NAPÍŠTE NÁM   
· ohlasovanie porúch
· žiadosti o informácie
· schránka dôvery
· návštevná kniha
· diskusie

  SLUŽBY OBČANOM
· novinky na e-mail
· uznesenia
· VZN

  ANKETA
Vyhovuje Vám počet policajtov v meste?
» áno «
4735 hlasov 38%
» nie «
4179 hlasov 33%
» neviem «
3591 hlasov 29%

  WEBMASTER
· mapa stránky
· o stránkach
· štruktúra stránky
· kontakt


(c) Mesto MARTIN 2006

datacom - logo