policia.martin.sk
8. december 2021- OZNAMY MONITORING TLAČOVÉ SPRÁVY AKTUALITY AKCIE MsP

  VYHĽADÁVANIE
 

  HLAVNÉ MENU
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 o mestskej polícii

 organizačný poriadok

 organizačná štruktúra

 správa o činnosti

 kontakty

 mapa mestaPREVENCIA

 kamarát AX

 štvorlístok

 seniori

 modrý semaforFOTOGALÉRIA

NÁVŠTEVNÁ KNIHA


DOPRAVA.MARTIN.SK

ZOZNAM.MARTIN.SK


  MAPA MESTA
mapový portál mesta Martin

mapa mesta
Výpis z týždennej situačnej správy (22. 01. 2010 – 28. 01. 2010)

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 29.01.2010, Martin
Dopravné priestupky

Od 22. 01. 2010 do 28. 01. 2010 vrátane riešili príslušníci MsP celkom 117 dopravných priestupkov. Bolo uložených celkom 92 blokových pokút v celkovej výške 780,- €. V 24 prípadoch k náprave postačilo dohováranie. V 1 prípade bolo vypísané oznámenie o dopravnom priestupku na Okresný dopravný inšpektorát Policajného zboru. V 55 prípadoch bol použitý technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 22. 01. 2010 o 20:10 zistila hliadka MsP v parku na Ul. P. O. Hviezdoslava porušenie VZN č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili 20-ročný Milan H. a 19-ročný Radovan M., obaja z Belej tým, že požívali alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 23. 01. 2010 o 07:10 zistila hliadka MsP na Ul. Kernovej porušenie zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila 51-ročná Mária V. z Martina tým, že u ňou vedeného psa nepreukázala jeho totožnosť evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta.

Pohryznutie psom

Dňa 23. 01. 2010 o 14:15 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že vo vnútrobloku na Ul. A. Pietra č. 25 pohrýzol pes maloletú 6-ročnú Vanesu G. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 14:24, zistila, že porušenia zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov sa dopustila 30-ročná Eva K. z Martina tým, že nezabezpečila svojho psa, aby neútočil a taktiež neprihlásila svojho psa do evidencie MsÚ. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní. Páchateľka a aj zákonná zástupkyňa maloletej boli hliadkou MsP poučené o ďalšom postupe z ich strany: dieťa na lekárske ošetrenie, pes na veterinárnu prehliadku a následné oboznámenie poškodenej o jeho zdravotnom stave a jeho prihlásenie do evidencie mesta s nahlásením ako nebezpečný pes.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 25. 01. 2010 o 23:59 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. A. Pietra č. 25 dochádza k rušeniu nočného kľudu hlasnou reprodukovanou hudbou. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 00:08, zistila, že rušenia nočného kľudu hlasným hovorom sa dopustil 29-ročný Marek B., ktorému bola za spáchanie priestupku uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva psími exkrementmi

Dňa 27. 01. 2010 o 16:08 zistila hliadka MsP na Ul. Zelenej znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil 26-ročný Lukáš K. z Dolného Kubína tým, že z verejného priestranstva neodstránil exkrementy po psovi, ktorého viedol. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 28. 01. 2010 o 12:40 zistila hliadka MsP na Ul. A. Stodolu znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustili 22-ročná Eva R. a 23-ročný Tomáš D., obaja z Martina tým, že odhodili ohorky cigarety na zem. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.
  SÚVISIACE STRÁNKY
· martin.sk
· doprava.martin.sk
· zoznam.martin.sk
· zabezpečovanie bývania
· tikmartin.sk

  NAPÍŠTE NÁM   
· ohlasovanie porúch
· žiadosti o informácie
· schránka dôvery
· návštevná kniha
· diskusie

  SLUŽBY OBČANOM
· novinky na e-mail
· uznesenia
· VZN

  ANKETA
Vyhovuje Vám počet policajtov v meste?
» áno «
4178 hlasov 38%
» nie «
3696 hlasov 34%
» neviem «
3061 hlasov 28%

  WEBMASTER
· mapa stránky
· o stránkach
· štruktúra stránky
· kontakt


(c) Mesto MARTIN 2006

datacom - logo