policia.martin.sk
8. december 2021- OZNAMY MONITORING TLAČOVÉ SPRÁVY AKTUALITY AKCIE MsP

  VYHĽADÁVANIE
 

  HLAVNÉ MENU
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 o mestskej polícii

 organizačný poriadok

 organizačná štruktúra

 správa o činnosti

 kontakty

 mapa mestaPREVENCIA

 kamarát AX

 štvorlístok

 seniori

 modrý semaforFOTOGALÉRIA

NÁVŠTEVNÁ KNIHA


DOPRAVA.MARTIN.SK

ZOZNAM.MARTIN.SK


  MAPA MESTA
mapový portál mesta Martin

mapa mesta
Výpis z týždennej situačnej správy (15. 01. 2010 – 21. 01. 2010)

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 22.01.2010, Martin
Výpis z týždennej situačnej správy (15. 01. 2010 – 21. 01. 2010)

Dopravné priestupky

Od 15. 01. 2010 do 21. 01. 2010 vrátane riešili príslušníci MsP celkom 95 dopravných priestupkov. Bolo uložených celkom 73 blokových pokút v celkovej výške 603,- €. V 21 prípadoch k náprave postačilo dohováranie. V 1 prípade bolo vypísané oznámenie o dopravnom priestupku na Okresný dopravný inšpektorát Policajného zboru. V 46 prípadoch bol použitý technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla.

Krádež v predajni CBA

Dňa 15. 01. 2010 o 10:15 prijalo Operačné stredisko MsP podnet od pracovníka SBS z potravín CBA na Ul. M. R. Štefánika, že majú zadržanú osobu podozrivú z krádeže tovaru. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 10:20, zistila, že krádeže tovaru v hodnote 7,03 € sa dopustil 18-ročný Miloš V. z Brezy. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva odpadom

Dňa 15. 01. 2010 o 11:30 zistila hliadka MsP na Ul. Priekopskej znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustila 69-ročná Emília B. z Martina tým, že odložila odpad po čistení okolia plota rodinného domu k potoku Jordán. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 15. 01. 2010 o 16:15 zistila hliadka MsP v podchode na Ul. Kohútovej znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil 30-ročný Jozef K. z Veľkého Čepčína tým, že odhodil ohorok cigarety na zem. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Požívanie alkoholu v parku na Nám. S. H. Vajanského – VZN č. 83

Dňa 15. 01. 2010 o 20:30 zistila hliadka MsP v parku na Ul. P. O. Hviezdoslava porušenie VZN č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil 20-ročný Patrik J. z Belej tým, že požíval alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva

Dňa 15. 01. 2010 o 21:05 zistila hliadka MsP na Ul. Divadelnej znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil 19-ročný Lukáš B. z Belej tým, že odhodil rôzny odpad (papier, cigaretový ohorok) na zem. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Poškodzovanie cudzej veci

Dňa 15. 01. 2010 o 22:15 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v prevádzke VIECHA POD BRÁNOU na Ul. M. R. Štefánika zákazníci rozbíjajú zariadenie prevádzky. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 22:18, zistila, že 19-ročný Peter V. z Martina rozbil svetelný reklamný pútač uvedenej prevádzky. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Vyberanie odpadu z kontajnera a znečisťovanie verejného priestranstva - VZN č. 77

Dňa 16. 01. 2010 o 09:38 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že pred SM TESCO na Ul. Priekopskej neznámy muž vyberá odpadky z kontajnera a znečisťuje priestranstvo v okolí kontajnerov. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 09:44, zistila porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustil 38-ročný Jozef G. z Vrútok tým, že vyberal odpad z kontajnera a znečistil priestranstvo v jeho okolí. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 16. 01. 2010 o 10:35 zistila hliadka MsP na Ul. A. Stodolu porušenie VZN č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil 22-ročný Ľuboš K. zo Socoviec tým, že požíval alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 16. 01. 2010 o 16:25 zistila hliadka MsP na Ul. Tehelnej porušenie VZN č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil 19-ročný Peter V. z Martina tým, že požíval alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Spaľovanie odpadu – VZN č. 77

Dňa 17. 01. 2010 o 12:47 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. Odtoky spaľujú odpad. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 12:57, zistila porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustil 32-ročný René L. z Martina tým, že vo dvore rodinného domu spaľoval domový odpad. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Krádež tovaru v SM KAUFLAND

Dňa 18. 01. 2010 o 14:49 prijalo Operačné stredisko MsP podnet od pracovníka SBS zo SM KAUFLAND na Ul. Dúbravca, že majú zadržanú osobu podozrivú z krádeže tovaru. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 14:55, zistila, že krádeže tovaru v hodnote 7,25 € sa dopustil 15-ročný Patrik H. z Martina. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva plastovou fľašou

Dňa 18. 01. 2010 o 19:20 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že za predajňou nábytku na Ul. Uzlovskej je partia mladých ľudí, ktorí znečisťujú verejné priestranstvo a po upozornení ho verbálne napadli. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 19:28, zistila, že sa tu nachádzali štyri osoby, z ktorých sa priestupku proti verejnému poriadku dopustil 17-ročný Michal P. tým, znečistil verejné priestranstvo plastovou fľašou. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie na nástupišti SAD

Dňa 19. 01. 2010 o 10:50 zistila hliadka MsP na Ul. Novákovej porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustila 24-ročná Dagmar P. zo Sučian tým, že fajčila pod prístreškom na nástupišti SAD. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 19. 01. 2010 o 11:20 zistila hliadka MsP na Ul. M. R. Štefánika porušenie zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila 18-ročná Iveta K. z Martina tým, že u ňou vedeného psa nepreukázala jeho totožnosť evidenčnou známkou. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 19. 01. 2010 o 12:15 zistila hliadka MsP na Ul. J. Lettricha znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustili 17-ročná Jana G. z Mošoviec a 19-ročná Katarína Š. z Martina tým, že odhodili ohorky cigariet na zem. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Hrubé správanie

Dňa 19. 01. 2010 o 12:53 prijalo Operačné stredisko MsP žiadosť z OS OR PZ v Martine o preverenie podnetu v pivárni v Zábavnom centre KOCKA na Ul. Jilemnického, kde p. Vladimíru N. mal opitý chlap obliať a vyhrážať sa jej. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 13:03, zistila, že 35-ročný Radovan N. z Martina naschvál oblial horúcim čajom 31-ročnú Vladimíru N., čím sa voči nej dopustil hrubého správania. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie na autobusovom nástupišti SAD

Dňa 19. 01. 2010 o 15:55 zistila hliadka MsP na Ul. Novákovej porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil 25-ročný Michal F. z Martina tým, že fajčil pod prístreškom na nástupišti SAD. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 21. 01. 2010 o 23:18 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v bytovom dome na Ul. M. R. Štefánika dochádza k rušeniu nočného kľudu krikom a búchaním. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 23:22, zistila, že rušenia nočného kľudu sa dopustili 45-ročný Róbert V. a jeho 19-ročný syn Peter V. tým, že vo svojom byte hlasno kričali a hádali sa. Menovaným bola za spáchanie priestupku uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 22. 01. 2010 o 02:40 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v pivničných priestoroch na Ul. A. Pietra hlasno vyhráva hudba. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 02:37, zistila, že rušenia nočného kľudu sa dopustil 22-ročný Lukáš CH. hlasnou hudbou v prenajatých pivničných priestoroch, kde mala hudobnú skúšku jeho skupina. Menovanému bola za spáchanie priestupku uložená pokuta v blokovom konaní.
  SÚVISIACE STRÁNKY
· martin.sk
· doprava.martin.sk
· zoznam.martin.sk
· zabezpečovanie bývania
· tikmartin.sk

  NAPÍŠTE NÁM   
· ohlasovanie porúch
· žiadosti o informácie
· schránka dôvery
· návštevná kniha
· diskusie

  SLUŽBY OBČANOM
· novinky na e-mail
· uznesenia
· VZN

  ANKETA
Vyhovuje Vám počet policajtov v meste?
» áno «
4178 hlasov 38%
» nie «
3696 hlasov 34%
» neviem «
3061 hlasov 28%

  WEBMASTER
· mapa stránky
· o stránkach
· štruktúra stránky
· kontakt


(c) Mesto MARTIN 2006

datacom - logo