policia.martin.sk
8. december 2021- OZNAMY MONITORING TLAČOVÉ SPRÁVY AKTUALITY AKCIE MsP

  VYHĽADÁVANIE
 

  HLAVNÉ MENU
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 o mestskej polícii

 organizačný poriadok

 organizačná štruktúra

 správa o činnosti

 kontakty

 mapa mestaPREVENCIA

 kamarát AX

 štvorlístok

 seniori

 modrý semaforFOTOGALÉRIA

NÁVŠTEVNÁ KNIHA


DOPRAVA.MARTIN.SK

ZOZNAM.MARTIN.SK


  MAPA MESTA
mapový portál mesta Martin

mapa mesta
Výpis z týždennej situačnej správy (08. 01. 2010 – 14. 01. 2010)

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 15.01.2010, Martin
Dopravné priestupky

Od 08. 01. 2010 do 14. 01. 2010 vrátane riešili príslušníci MsP celkom 128 dopravných priestupkov. Bolo uložených celkom 95 blokových pokút v celkovej výške 772,- €. V 33 prípadoch k náprave postačilo dohováranie. V 43 prípadoch bol použitý technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla.

Znečistenie verejného priestranstva

Dňa 08. 01. 2010 o 12:38 prijalo Operačné stredisko MsP anonymný podnet, že ku kontajnerom na Ul. Záborského, z bytu p. Marcely M., vyhodili staré WC. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 12:45, zistila, že priestupku sa dopustila 33- ročná Marcela M. tým, že odložila staré WC na verejné priestranstvo. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 09. 01. 2010 o 08:38 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že pri bezbariérovom dome na Ul. Alexyho č. 2 požívajú nejaké osoby alkoholické nápoje na verejnom priestranstve, fetujú a púšťajú hlasno hudbu. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 08:44, zistila porušenie VZN č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili 25-ročný Vladimír B. a 28-ročný Ján L., obaja z Martina tým, že požívali alkoholické nápoje na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 09. 01. 2010 o 19:40 zistila hliadka MsP na zastávke MHD na Ul. Dúbravca porušenie VZN č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil 24-ročný Miroslav S. z Martina tým, že požíval alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Fajčenie na nástupišti SAD

Dňa 12. 01. 2010 o 08:35 zistila hliadka MsP na Ul. Novákovej porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil 61-ročný Ján B. z Belej tým, že fajčil pod prístreškom na nástupišti SAD. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 12. 01. 2010 o 09:20 zistila hliadka MsP na Ul. Timravy porušenie zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil 49-ročný Marián H. z Martina tým, že u ním vedeného psa nepreukázal jeho totožnosť evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 12. 01. 2010 o 09:20 zistila hliadka MsP na Ul. A. Stodolu porušenie zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila 36-ročná Danka T. z Martina tým, že u ňou vedeného psa nepreukázala jeho totožnosť evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 12. 01. 2010 o 22:30 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v byte na Ul. Š. Furdeka dochádza k rušeniu nočného kľudu hlasnou reprodukovanou hudbou. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 22:33, zistila, že rušenia nočného kľudu nahlas pustením televízorom sa dopustil 24-ročný Tomáš Š. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 13. 01. 2010 o 09:15 zistila hliadka MsP na Ul. Košútskej porušenie zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil 26-ročný Peter N. z Martina tým, že u ním vedeného psa nepreukázal jeho totožnosť evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 13. 01. 2010 o 11:30 zistila hliadka MsP na Námestí SNP porušenie zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila 58-ročná Ľubica S. z Martina tým, že u ňou vedeného psa nepreukázala jeho totožnosť evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu na verejnom priestranstve – VZN č. 83

Dňa 13. 01. 2010 o 20:00 zistila hliadka MsP na Ul. A. Mamateja porušenie VZN č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil 21-ročný Jaroslav D. z Martina tým, že požíval alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie na zastávke MHD

Dňa 13. 01. 2010 o 21:40 zistila hliadka MsP na Ul. Jilemnického porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustila 42-ročná Marta G. z Martina tým, že fajčila pod prístreškom na zastávke MHD. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie na nástupišti SAD

Dňa 13. 01. 2010 o 22:15 zistila hliadka MsP na Ul. Novákovej porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil 30-ročný Ivan Z. z Martina tým, že fajčil pod prístreškom na nástupišti SAD. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie na autobusovej zastávke MHD

Dňa 14. 01. 2010 o 08:00 zistila hliadka MsP na Ul. A. Pietra porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil 18-ročný Michal J. z Turčianskej Štiavničky tým, že fajčil na zastávke MHD. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Znečistenie verejného priestranstva plastovými fľašami

Dňa 14. 01. 2010 o 11:30 zistila hliadka MsP na Nám. S. H. Vajanského znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustili 39-ročný Ing. Ondrej N. a 20- ročný Marián P., obaja z Martina tým, že odhodili plastové fľaše na zem. K náprave stavu postačilo menovaných riešiť vec napomenutím.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 14. 01. 2010 o 22:34 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že z bytu v bytovom dome na Ul. Zvolenskej je rušený nočný kľud. Hliadka MsP, ktorá sa na miesto dostavila o 22:37, sa dostala do budovy až po telefonickom kontakte s oznamovateľom a zistila, že 55-ročný Jaromír P. rušil nočný kľud nahlas pusteným televízorom. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 14. 01. 2010 o 22:53 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že z bytu v bytovom dome na Ul. A. Pietra je rušený nočný kľud. Hliadka MsP, ktorá sa na miesto dostavila o 22:55, zistila, že hlasnou reprodukovanou hudbou rušila nočný kľud 20-ročná Margita Š. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.
  SÚVISIACE STRÁNKY
· martin.sk
· doprava.martin.sk
· zoznam.martin.sk
· zabezpečovanie bývania
· tikmartin.sk

  NAPÍŠTE NÁM   
· ohlasovanie porúch
· žiadosti o informácie
· schránka dôvery
· návštevná kniha
· diskusie

  SLUŽBY OBČANOM
· novinky na e-mail
· uznesenia
· VZN

  ANKETA
Vyhovuje Vám počet policajtov v meste?
» áno «
4178 hlasov 38%
» nie «
3696 hlasov 34%
» neviem «
3061 hlasov 28%

  WEBMASTER
· mapa stránky
· o stránkach
· štruktúra stránky
· kontakt


(c) Mesto MARTIN 2006

datacom - logo