policia.martin.sk
8. december 2021- OZNAMY MONITORING TLAČOVÉ SPRÁVY AKTUALITY AKCIE MsP

  VYHĽADÁVANIE
 

  HLAVNÉ MENU
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 o mestskej polícii

 organizačný poriadok

 organizačná štruktúra

 správa o činnosti

 kontakty

 mapa mestaPREVENCIA

 kamarát AX

 štvorlístok

 seniori

 modrý semaforFOTOGALÉRIA

NÁVŠTEVNÁ KNIHA


DOPRAVA.MARTIN.SK

ZOZNAM.MARTIN.SK


  MAPA MESTA
mapový portál mesta Martin

mapa mesta
Výpis z týždennej situačnej správy (01. 01. 2010 – 07. 01. 2010)

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 12.01.2010, Martin
Dopravné priestupky

Od 01. 01. 2010 do 07. 01. 2010 vrátane riešili príslušníci MsP celkom 64 dopravných priestupkov. Bolo uložených celkom 43 blokových pokút v celkovej výške 341,- €. V 21 prípadoch k náprave postačilo dohováranie. V 27 prípadoch bol použitý technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla.

Podanie toluénu maloletej osobe

Dňa 02. 01. 2010 o 00:40 na Ul. M. R. Štefánika zistila hliadka MsP porušenie zákona o ochrane mládeže pred alkoholizmom a inými toxikomániami, ktorého sa dopustila 18-ročná Eva K. z Martina tým, že podala vrecko s toluénom maloletej 14-ročnej Ladislave Š. taktiež z Martina. Za spáchanie priestupku bola Eve K. uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 02. 01. 2010 o 23:45 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. Severnej rušia nočný kľud hlasnou hudbou. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 23:51, zistila, že nočný kľud rušila 56-ročná Mária F. z Martina. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Mládež popíjajúca alkoholické nápoje – VZN č. 83

Dňa 05. 01. 2010 o 21:43 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že pri výmeničke vo vnútrobloku na Ul. Šoltésovej skupinka mladých ľudí požíva alkoholické nápoje. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 21:53, zistila porušenie VZN č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili 28-ročný Adrián S., 20-ročná Katarína V., 20-ročná Alexandra T. a 18-ročná Sára B., všetci z Martina tým, že požívali alkoholické nápoje na verejnom priestranstve. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Znečistenie verejného priestranstva odpadkami

Dňa 05. 01. 2010 o 23:00 zistila hliadka MsP na Ul. Divadelnej znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil bezdomovec Milan BEČÁK tým, že pri vyberaní odpadkov z nádoby na odpadky časť ich vyhodil na zem. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 06. 01. 2010 o 23:14 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. A. Pietra 25 dochádza k rušeniu nočného kľudu hlasnou reprodukovanou hudbou. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 23:19, zistila, že v byte rodiny Viery F. bol pustený hlasnejšie televízor. Viera F. po upozornení hliadky ihneď televízor stíšila. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Vzbudzovanie verejného pohoršenia

Dňa 06. 01. 2010 o 22:10 zistila hliadka MsP na Matičnom námestí vzbudzovanie verejného pohoršenia, ktorého sa dopustili bezdomovci Ľubomír L. a Ján J. tým, že močili na zem. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Znečistenie verejného priestranstva psími exkrementmi

Dňa 07. 01. 2010 o 07:40 zistila hliadka MsP na Ul. Dúbravca znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil 74-ročný Vladimír L. z Martina tým, že z verejného priestranstva neodstránil exkrementy po psovi, ktorého viedol. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.
  SÚVISIACE STRÁNKY
· martin.sk
· doprava.martin.sk
· zoznam.martin.sk
· zabezpečovanie bývania
· tikmartin.sk

  NAPÍŠTE NÁM   
· ohlasovanie porúch
· žiadosti o informácie
· schránka dôvery
· návštevná kniha
· diskusie

  SLUŽBY OBČANOM
· novinky na e-mail
· uznesenia
· VZN

  ANKETA
Vyhovuje Vám počet policajtov v meste?
» áno «
4178 hlasov 38%
» nie «
3696 hlasov 34%
» neviem «
3061 hlasov 28%

  WEBMASTER
· mapa stránky
· o stránkach
· štruktúra stránky
· kontakt


(c) Mesto MARTIN 2006

datacom - logo