policia.martin.sk
8. december 2021- OZNAMY MONITORING TLAČOVÉ SPRÁVY AKTUALITY AKCIE MsP

  VYHĽADÁVANIE
 

  HLAVNÉ MENU
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 o mestskej polícii

 organizačný poriadok

 organizačná štruktúra

 správa o činnosti

 kontakty

 mapa mestaPREVENCIA

 kamarát AX

 štvorlístok

 seniori

 modrý semaforFOTOGALÉRIA

NÁVŠTEVNÁ KNIHA


DOPRAVA.MARTIN.SK

ZOZNAM.MARTIN.SK


  MAPA MESTA
mapový portál mesta Martin

mapa mesta
Výpis z týždennej situačnej správy (25. 12. 2009 – 31. 12. 2009)

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 01.01.2010, Martin
Dopravné priestupky

Od 25. 12. 2009 do 31. 12. 2009 vrátane riešili príslušníci MsP celkom 45 dopravných priestupkov. Bolo uložených celkom 34 blokových pokút v celkovej výške 355,- €. V 11 prípadoch k náprave postačilo dohováranie. V 19 prípadoch bol použitý technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 26. 12. 2009 o 00:50 zistila hliadka MsP na Námestí SNP rušenie nočného kľudu, ktorého sa dopustili 19-ročný Miroslav Č. a 18-ročný Marko S., obaja z Martina tým, že používali zábavnú pyrotechniku. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 26. 12. 2009 o 00:30 prijalo Operačné stredisko MsP žiadosť z OS OR PZ v Martine o preverenie podnetu, že na Ul. M. R. Štefánika sa z prevádzky KOZMOPOLITAN ozýva hlasná hudba. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 00:42, zistila, že rušenia nočného kľudu sa dopustila 27-ročná Andrea G. tým, že v prevádzke mala pustenú hlasnú hudbu a otvorené okná. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Prevracanie odpadkových košov

Dňa 26. 12. 2009 o 22:50 zistila hliadka MsP na Ul. M. R. Štefánika priestupok proti verejnému poriadku, ktorého sa dopustil 23-ročný Michal M. z Martina tým, že prevracal odpadkové koše. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Krádež v predajni SM TESCO

Dňa 27. 12. 2009 o 13:50 prijalo Operačné stredisko MsP podnet od pracovníka SBS zo SM TESCO na Ul. Priekopskej, že majú zadržanú osobu podozrivú z krádeže tovaru. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 13:55, že krádeže tovaru v hodnote 2,29 € sa dopustil 31-ročný Dalibor F. z Valče. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Krádež v predajni SM KAUFLAND – TČ

Dňa 28. 12. 2009 o 19:34 prijalo Operačné stredisko MsP podnet od pracovníka SBS zo SM KAUFLAND na Ul. Dúbravca, že majú zadržanú osobu podozrivú z krádeže tovaru. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 19:41, zistila, že podozrivý z krádeže nemôže preukázať svoju totožnosť žiadnym dokladom totožnosti a uviedol, že za posledných dvanásť mesiacov sa dopustil už dvakrát krádeže. Z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu krádeže podľa § 212 Trestného zákona č. 300/2005 bola osoba predvedená na OO PZ Martin – východ, kde zistila, že krádeže sa dopustil 33-ročný Mikuláš B. zo Sučian. Prípad je v ďalšom riešení OO PZ.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 28. 12. 2009 o 23:19 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. E. B. Lukáča sa v byte 34-ročnej Blanky J. nachádza asi päť detí vo veku od päť do dvanásť rokov bez dozoru a správajú sa hlučne. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 23:26, zistila, že v byte sa okrem detí nachádzala aj majiteľka bytu, ktorá rušila nočný kľud hlasným vykrikovaním. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Odpaľovanie zábavnej pyrotechniky – VZN č.83

Dňa 29. 12. 2009 o 10:40 zistila hliadka MsP na Ul. Stavbárskej porušenie VZN č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil 16-ročný Jakub C. z Martina tým, že používal zábavnú pyrotechniku v čase, kedy to bolo zakázané. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu v parku na Nám. S. H. Vajanského – VZN č. 83

Dňa 29. 12. 2009 o 14:05 zistila hliadka MsP na Námestí S. H. Vajanského porušenie VZN č. 83 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil 39-ročný Ondrej N. z Martina tým, že požíval alkoholický nápoj na verejnom priestranstve. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Znečistenie verejného priestranstva

Dňa 29. 12. 2009 o 15:46 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že za prevádzkou Kozel pub na Ul. Zvolenskej niekto umýva motorové vozidlo saponátom. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 15:54, zistila, že umývaním motorového vozidla sa znečistenia verejného priestranstva dopustil 22-ročný Maroš K. z Vrútok. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Nepovolený predaj zábavnej pyrotechniky

Dňa 29. 12. 2009 o 19:56 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na parkovisku pred OC Kaufland neznáme osoby predávajú zábavnú pyrotechniku. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 20:03, zistila, že bez povolenia predáva zábavnú pyrotechniku osoba vietnamského pôvodu, ktorá sa tým dopustila priestupku proti poriadku v správe. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 30. 12. 2009 o 11:00 zistila hliadka MsP na Ul. A. Sokolíka porušenie zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila 30-ročná Miroslava G. z Martina tým, že u ňou vedeného psa nepreukázala jeho totožnosť evidenčnou známkou. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Neprihlásený pes do evidencie MsÚ

Páchateľ: Martin BANDA, nar. 24. 07. 1987, bytom Martin, Jilemnického 7
Poškodený: verejný záujem

Dňa 30. 12. 2009 o 14:14 prijalo Operačné stredisko MsP podnet z Ul. Jilemnického, že v jednom z bytov chovajú psa, ktorý nie je prihlásený do evidencie MsÚ. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 14:20, zistila, že porušenia zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, sa dopustil 22-ročný Martin B. tým, že nemal prihláseného psa do evidencie MsÚ. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní. Hliadka menovanému uložila povinnosť prihlásiť psa do evidencie do 14 dní.

Krádež smetnej nádoby

Dňa 30. 12. 2009 o 19:16 prijalo Operačné stredisko MsP anonymný podnet, že pred predajňou Jednota na Ul. A. Medňanského neznámy muži nakladajú smetnú nádobu do motorového vozidla červenej farby. Z dôvodu neprítomnosti hliadky v mestskej časti Priekopa bola o súčinnosť požiadaná MsP Vrútky, ktorá na mieste zistila, že smetnú nádobu ukradol 21-ročný Roman L. z Rakova. Na miesto sa dostavila aj hliadka MsP Martin, ktorá ďalej zistila, že smetná nádoba patrila hotelu LUNA a za spáchanie priestupku Romanovi L. uložila pokutu v blokovom konaní.

Uloženie objemného odpadu mimo určené miesto – VZN č. 77

Dňa 31. 12. 2009 o 08:37 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. Červenej armády niekto vyhodil sedačku vedľa odpadkového koša. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 08:44, zistila porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch. Hliadka ďalej zistila, že majiteľkou bytu, z ktorého bola vyhodená sedačka je Zora M. z Vrútok. Majiteľka bytu hliadke uviedla, že sedačku vedľa kontajnera uložil 24-ročný Maroš K. z Martina. Hliadka sa skontaktovala s menovaným a za spáchanie priestupku mu bola uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie na nástupišti SAD

Dňa 31. 12. 2009 o 16:35 zistila hliadka MsP na Ul. Novákovej porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil 49-ročý Ladislav K. z Martina tým, že fajčil pod prístreškom na nástupišti SAD. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.
  SÚVISIACE STRÁNKY
· martin.sk
· doprava.martin.sk
· zoznam.martin.sk
· zabezpečovanie bývania
· tikmartin.sk

  NAPÍŠTE NÁM   
· ohlasovanie porúch
· žiadosti o informácie
· schránka dôvery
· návštevná kniha
· diskusie

  SLUŽBY OBČANOM
· novinky na e-mail
· uznesenia
· VZN

  ANKETA
Vyhovuje Vám počet policajtov v meste?
» áno «
4178 hlasov 38%
» nie «
3696 hlasov 34%
» neviem «
3061 hlasov 28%

  WEBMASTER
· mapa stránky
· o stránkach
· štruktúra stránky
· kontakt


(c) Mesto MARTIN 2006

datacom - logo