policia.martin.sk
8. december 2021- OZNAMY MONITORING TLAČOVÉ SPRÁVY AKTUALITY AKCIE MsP

  VYHĽADÁVANIE
 

  HLAVNÉ MENU
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 o mestskej polícii

 organizačný poriadok

 organizačná štruktúra

 správa o činnosti

 kontakty

 mapa mestaPREVENCIA

 kamarát AX

 štvorlístok

 seniori

 modrý semaforFOTOGALÉRIA

NÁVŠTEVNÁ KNIHA


DOPRAVA.MARTIN.SK

ZOZNAM.MARTIN.SK


  MAPA MESTA
mapový portál mesta Martin

mapa mesta
Výpis z týždennej situačnej správy (04. 12. 2009 – 10. 12. 2009)

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 11.12.2009, Martin
Dopravné priestupky

Od 04. 12. 2009 do 10. 12. 2009 vrátane riešili príslušníci MsP celkom 75 dopravných priestupkov. Bolo uložených celkom 46 blokových pokút v celkovej výške 490,- €. V 22 prípadoch k náprave postačilo dohováranie. V 1 prípade bolo vypísané oznámenie o dopravnom priestupku na Okresný dopravný inšpektorát Policajného zboru. V 41 prípadoch bol použitý technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 04. 12. 2009 o 08:00 zistila hliadka MsP na Nám. S. H. Vajanského znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil 51-ročný Ján J. z Martina tým, že odhodil cigaretový ohorok na zem. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Znečistenie verejného priestranstva

Dňa 05. 12. 2009 o 11:30 zistila hliadka MsP na Nám. SNP znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil 45-ročný Ivan S. z Martina tým, že pľuval na zem. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Znečistenie verejného priestranstva

Dňa 05. 12. 2009 o 14:10 zistila hliadka MsP na Nám. S. H. Vajanského znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustili bezdomovci 26-ročná Mariana G. z Martina, 53-ročná Oľga G. z Martina, 41-ročný Ľudovít K. z Martina, 40-ročný Ján Š. z Belej a 48-ročná Oľga P. z Martina tým, že odhadzovali odpadky na zem. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Fajčenie v areáli školy

Dňa 07. 12 2009 o 09:56 prijalo Operačné stredisko MsP podnet od pracovníčky SOŠ obchodu a služieb na Ul. Stavbárskej, že pristihli študentky pri fajčení v areáli školy. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 10:14, zistila, že porušenia zákona o ochrane nefajčiarov sa dopustila 18-ročná Júlia P. z Jasena tým, že fajčila v areáli uvedenej školy. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva

Dňa 08. 12. 2009 o 10:35 zistila hliadka MsP na Ul. M. R. Štefánika znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil 19-ročný Maroš P. zo Skleného tým, že verejné priestranstvo znečistil pľuvancom. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Znečistenie verejného priestranstva psími exkrementmi

Dňa 09. 12. 2009 o 08:50 zistila hliadka MsP na Ul. P. V. Rovnianka znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil 16-ročný Michal J. z Martina tým, že z verejného priestranstva neodstránil exkrementy po psovi, ktorého viedol. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.


Uloženie odpadu mimo miesta na to určeného

Dňa 09. 12. 2009 o 10:10 zistila hliadka MsP na Ul. A. Mamateja porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustil 30-ročný Ján L. zo Žiliny tým, že uložil linoleum z prerábania bytu mimo miesta na to určeného, v rozpore s týmto VZN. Za uvedený priestupok bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu v parku P. O. Hviezdoslava – VZN č. 53

Dňa 10. 12. 2009 o 13:40 zistila hliadka MsP v parku P. O. Hviezdoslava porušenie VZN č. 53 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil 19-ročný Lukáš H. z Martina tým, že požíval alkoholický nápoj v uvedenom parku. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
  SÚVISIACE STRÁNKY
· martin.sk
· doprava.martin.sk
· zoznam.martin.sk
· zabezpečovanie bývania
· tikmartin.sk

  NAPÍŠTE NÁM   
· ohlasovanie porúch
· žiadosti o informácie
· schránka dôvery
· návštevná kniha
· diskusie

  SLUŽBY OBČANOM
· novinky na e-mail
· uznesenia
· VZN

  ANKETA
Vyhovuje Vám počet policajtov v meste?
» áno «
4178 hlasov 38%
» nie «
3696 hlasov 34%
» neviem «
3061 hlasov 28%

  WEBMASTER
· mapa stránky
· o stránkach
· štruktúra stránky
· kontakt


(c) Mesto MARTIN 2006

datacom - logo