policia.martin.sk
8. december 2021- OZNAMY MONITORING TLAČOVÉ SPRÁVY AKTUALITY AKCIE MsP

  VYHĽADÁVANIE
 

  HLAVNÉ MENU
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 o mestskej polícii

 organizačný poriadok

 organizačná štruktúra

 správa o činnosti

 kontakty

 mapa mestaPREVENCIA

 kamarát AX

 štvorlístok

 seniori

 modrý semaforFOTOGALÉRIA

NÁVŠTEVNÁ KNIHA


DOPRAVA.MARTIN.SK

ZOZNAM.MARTIN.SK


  MAPA MESTA
mapový portál mesta Martin

mapa mesta
Výpis z týždennej situačnej správy (27. 11. 2009 – 03. 12. 2009)

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 04.12.2009, Martin
Dopravné priestupky

Od 27. 11. 2009 do 03. 12. 2009 vrátane riešili príslušníci MsP celkom 86 dopravných priestupkov. Bolo uložených celkom 58 blokových pokút v celkovej výške 512,- €. V 27 prípadoch k náprave postačilo dohováranie. V 1 prípade bolo vypísané oznámenie o dopravnom priestupku na Okresný dopravný inšpektorát Policajného zboru. V 33 prípadoch bol použitý technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla.

Hrubé správanie

Dňa 27. 11. 2009 o 20:03 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v rodinnom dome na Ul. II. kolónia dochádza k násiliu a je ohrozený život. Hliadky MsP, ktoré sa dostavili na miesto v čase od 20:10 do 20:13, zistili, že k násiliu tu nedochádzalo, ale 41-ročný Vladimír V. z Martina sa hrubo správal k svojej bývalej družke. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholického nápoja pred SM LIDL - VZN č. 65

Dňa 27. 11. 2009 o 21:15 zistila hliadka MsP pred SM LIDL na Ul. Priekopskej porušenie VZN č. 65, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Martin, ktorého sa dopustili 20-ročný Michal M. z Martina, 19-ročný Lukáš O. z Vrútok, 22-ročný Vladimír Z. z Martina, 20-ročný Lukáš S. z Martina a 18-ročná Andrea F. z Martina tým, že požívali pred uvedenou predajňou alkoholické nápoje. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Neplatiaci zákazník

Dňa 27. 11. 2009 o 22:19 prijalo Operačné stredisko MsP podnet z prevádzky ART CLUB na Ul. M. R. Štefánika, že tam majú zákazníka, ktorý nechce zaplatiť za útratu. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 22:30, zistila, že útratu za konzumáciu odmietal zaplatiť 33-ročný Peter Ď. z Dolného Kalníka, ktorý sa správal hrubo aj voči hliadke MsP a museli byť voči nemu použité donucovacie prostriedky hmaty a chvaty sebaobrany a slzotvorný plyn. Po použití donucovacích prostriedkov sa upokojil a zaplatil útratu. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 28. 11. 2009 o 13:15 zistila hliadka MsP na Ul. B. Bullu znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustila 15-ročná Michaela D. zo Žiliny tým, že odhodila ohorok cigarety na zem. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 28. 11. 2009 o 17:15 zistila hliadka MsP na Ul. Gándhího porušenie zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil 24-ročný Lukáš T. z Martina tým, že u ním vedeného psa nepreukázal jeho totožnosť evidenčnou známkou. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 29. 11. 2009 o 08:00 zistila hliadka MsP na Ul. A. Stodolu porušenie zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila 19-ročná Michaela P. z Martina tým, že u ňou vedeného psa nepreukázala jeho totožnosť evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Predaj cigariet mladistvej osobe

Dňa 29. 11. 2009 o 16:15 zistila hliadka MsP na Ul. Mládeže porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustila 22-ročná Monika Š. z Martina tým, že predala cigarety mladistvému 16-ročnému Tomášovi J. z Martina. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie v areáli školy

Dňa 29. 11. 2009 o 16:50 zistila hliadka MsP v areáli Základnej školy na Ul. Gorkého porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil 17-ročný Ľubomír M. z Martina tým, že fajčil v areáli uvedenej školy. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Nepravdivé údaje pri riešení priestupku

Dňa 30. 11. 2009 o 09:45 zistila hliadka MsP na Ul. M. R. Štefánika pri riešení priestupku proti poriadku v správe, že 50-ročný Ivan F. z Martina hliadke úmyselne uviedol nesprávne údaje k svojej osobe. Za spáchanie tohto priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie v areáli SOŠ obchodu a služieb

Dňa 30. 11. 2009 o 12:25 prijalo Operačné stredisko MsP podnet zo SOŠ obchodu a služieb na Ul. Stavbárskej, že tam majú študentov, ktorí fajčili v areáli školy. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 12:30, zistila, že porušenia zákona o ochrane nefajčiarov sa dopustili 15-ročný Ľuboš M. z Vrútok a 18-ročný Martin D. z Martina. Za spáchanie priestupku bola menovaním uložená pokuta v blokovom konaní.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 30. 11. 2009 o 15:20 zistila hliadka MsP na Ul. Tajovského porušenie zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila 21-ročná Miroslava O. z Hornej Štubne tým, že u ním vedeného psa nepreukázala jeho totožnosť evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Vysýpanie odpadu mimo určeného miesta – VZN č. 77

Dňa 01. 12. 2009 o 07:35 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. Na Kameni vysýpajú z motorového vozidla odpad mimo určeného miesta. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 07:42 zistila, že odpad mimo určeného miesto vysýpal 45-ročný Michal G. z Michaloviec, čím porušil VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch. Za spáchaný priestupok bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 01. 12. 2009 o 08:40 zistila hliadka MsP na Nám. SNP znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil 44-ročný Vladimír F. zo Slovenského Pravna tým, že odhodil ohorok cigarety na zem. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva odpadkami z jedla

Dňa 01. 12. 2009 o 10:20 zistila hliadka MsP na Ul. M. R. Štefánika znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustila 46-ročná Zlatica F. z Prešova tým, že odhodila odpadky z jedla na zem. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 01. 12. 2009 o 13:05 zistila hliadka MsP v parku na Ul. P. O. Hviezdoslava znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustila 18-ročná Michaela G. z Martina tým, že odhodila ohorok cigarety na zem. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva papierom

Dňa 01. 12. 2009 o 15:20 zistila hliadka MsP na Ul. A. Stodolu znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil 17-ročný Lukáš S. z Martina tým, že odhodil papier na zem. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Fajčenie na autobusovej zastávke MHD

Dňa 01. 12. 2009 o 15:46 zistila hliadka MsP na Ul. A. Stodolu porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil 47-ročný Ján K. z Vrútok tým, že fajčil na zastávke MHD. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 01. 12. 2009 o 23:40 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. Zvolenskej dochádza k rušeniu nočného kľudu hlasnou reprodukovanou hudbou. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 23:48, zistila, že rušenia nočného kľudu sa dopustil 55-ročný Jaromír F. tým, že mal hlasno pustený televízor. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Krádež tovaru v predajni

Dňa 03. 12. 2009 o 11:30 prevzala hliadka MsP od pracovníka SBS zo SM KAUFLAND na Ul. Dúbravca zadržanú osobu podozrivú z krádeže tovaru. Hliadka MsP zistila, že krádeže tovaru v hodnote 89,97 € sa dopustil 30-ročný Ľubomír H. z Martina. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
  SÚVISIACE STRÁNKY
· martin.sk
· doprava.martin.sk
· zoznam.martin.sk
· zabezpečovanie bývania
· tikmartin.sk

  NAPÍŠTE NÁM   
· ohlasovanie porúch
· žiadosti o informácie
· schránka dôvery
· návštevná kniha
· diskusie

  SLUŽBY OBČANOM
· novinky na e-mail
· uznesenia
· VZN

  ANKETA
Vyhovuje Vám počet policajtov v meste?
» áno «
4178 hlasov 38%
» nie «
3696 hlasov 34%
» neviem «
3061 hlasov 28%

  WEBMASTER
· mapa stránky
· o stránkach
· štruktúra stránky
· kontakt


(c) Mesto MARTIN 2006

datacom - logo