policia.martin.sk
29. september 2023- OZNAMY MONITORING TLAČOVÉ SPRÁVY AKTUALITY AKCIE MsP

  VYHĽADÁVANIE
 

  HLAVNÉ MENU
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 o mestskej polícii

 organizačný poriadok

 organizačná štruktúra

 správa o činnosti

 kontakty

 mapa mestaPREVENCIA

 kamarát AX

 štvorlístok

 seniori

 modrý semaforFOTOGALÉRIA

NÁVŠTEVNÁ KNIHA


DOPRAVA.MARTIN.SK

ZOZNAM.MARTIN.SK


  MAPA MESTA
mapový portál mesta Martin

mapa mesta
Začiatok školského roku - Naučme deti zásadám bezpečného správania sa

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 24.08.2009, Martin
Začiatok školského roku

Vzhľadom na končiace sa bezstarostné obdobie letných prázdnin a neodvratne sa blížiaci začiatok školského roka je nevyhnutné dbať na zvýšenie bezpečnosti našich detí, žiakov a mládeže. Často a veľmi ľahko sa stávajú obeťami majetkovej, či násilnej trestnej činnosti. Je pre nás nevyhnutnosťou vypestovať v nich vzťah k zodpovednosti a vštepovať im bezpečnostné zásady chovania. Osvojením preventívnych opatrení prispejeme k zníženiu rizika ohrozenia a zvýšime bezpečnosť detí a spoločnosti.

Sám doma
Ráno pred odchodom do školy (keď deti odchádzajú z bytu posledné) je potrebné riadne skontrolovať:
• či nie je pustený kohútik s vodou,
• či nie je zapnutý televízor, rádio,
• či nie je zapnutý iný elektrický prístroj,
• či nie je zapnutý plynový sporák,
• riadne uzamknúť vstupné dvere od bytu alebo rodinného domu,
• zamknúť spoločné priestory a vchodové dvere od bytového domu,
• vedieť, kde má uložiť kľúče od bytu, peniaze, lístky na stravovanie a pod. (v uzavretej taške alebo v bezpečnej peňaženke s retiazkou na upnutie na pútko nohavíc alebo sukne),
• občas prekontrolovať tašku, aby sme vedeli, čo nosia deti do školy,
• zaistiť im náplň voľného času popoludní (napr. rôzne krúžky, družina).
• V prípade, ak sa vracia dieťa zo školy skôr ako jeho rodičia, poučiť ho, aby neotváralo cudzím osobám a na zisťovanie, kto je za dverami, využívalo domáci telefón, kukátko a aby dvere malo zaistené bezpečnostnou retiazkou.

Školák ide do školy :
• Rodič musí zvoliť najbezpečnejšiu cestu do školy pre dieťa. Najbezpečnejšia znamená to, že cesta nemusí byť najkratšia.
• Rodič už pred začiatkom školského roku môže začať s dieťaťom trénovať cestu do školy zvolenou trasou.
• Dieťa môže ísť do školy samé, až keď je 100% schopné bezpečne absolvovať zvolenú cestu.
• Deti sú zraniteľné, nemajú z vývinového hľadiska ešte dobrý odhad vzdialenosti a preto je veľmi dôležité, aby sa pozreli na každú stranu minimálne dva razy alebo aj viackrát podľa potreby (takto dieťa zistí, ako rýchlo sa auto približuje a rozhodne sa, či počká, alebo či stihne prejsť cez cestu) a až potom prechádzali cez cestu a to vždy po priechode pre chodcov.

Naučte dieťa správne chodiť po ceste :
• Staré známe „chodci choďte vľavo“. Dieťa poučte, aby sa pri blížiacom aute zozadu za zníženej viditeľnosti (skoro ráno a večer) pozrelo za seba, nakoľko blížiace vozidlo môže práve predbiehať iné vozidlo a pri úzkej ceste môže zachytiť dieťa.
• Tam, kde nie je chodník, alebo je neschodný, chodí sa po ľavej krajnici. Tam, kde nie je krajnica alebo je krajnica neschodná, chodí sa čo najbližšie pri ľavom okraji vozovky, proti smeru idúcich vozidiel.
• Chodci smú ísť po krajnici alebo po okraji vozovky najviac dvaja vedľa seba, ak tým, najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky, neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku.
• Ak je chodník pri ceste, nech vždy ide dieťa po ňom.

Naučte dieťa správne prechádzať cez cestu :
• V prvom rade si treba uvedomiť, že dieťa nemá taký zorný uhol pohľadu, ako dospelá osoba pre svoj malý telesný vzrast a dieťa nevie správne odhadnúť rýchlosť blížiaceho sa vozidla.
• Dieťa nesmie vstupovať na vozovku spomedzi zaparkovaných vozidiel, vozidlá dieťaťu znemožňujú výhľad do cesty, ako aj idúci vodiči nevidia spomedzi zaparkovaných vozidiel dieťa.
• Dieťa cez cestu prechádza kolmo, t.j. najkratším smerom.
• Cez cestu dieťa môže prechádzať iba po vyznačených priechodoch pre chodcov – ak je priechod pre chodcov so svetelnou signalizáciou, tak dieťa môže prechádzať cez cestu iba na zelenú (zelený signál), ale iba potom, ako sa rozhliadlo vľavo a vpravo a je si isté, že vozidlá zastavujú, resp. stoja.
• Ak je v blízkosti križovatky s riadenou premávkou priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod, chodec smie prechádzať len na týchto miestach.
• Chodec nesmie prekonávať zábradlie ani iné zábrany.
• Na priechode pre chodcov sa chodí vždy vpravo.
• Mimo priechodu sa smie cez vozovku prechádzať len kolmo na jej os.
• Len čo dieťa (chodec) vstúpi na vozovku, nesmie sa tam bezdôvodne zdržiavať ani zastavovať.
• Chodec nesmie vstupovať na vozovku, ak prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy, ak sa už nachádza na vozovke, musí týmto vozidlám bez meškania uvoľniť priestor na prejazd.
• Deti (chodci) prechádzajúce cez priechod pre chodcov musia brať ohľad na vodičov prichádzajúcich vozidiel, najmä tým, že neprechádzajú jednotlivo, ale v skupinách. To platí aj voči vodičom odbočujúcim na cestu, cez ktorú deti (chodci) prechádzajú.

Oblečenie detí :
• Pestrofarebné oblečenie, t.j. dieťa je dobre viditeľné.
• Oblečenie je doplnené o reflexné nášivky (veľmi dôležité).
• Aktovka obsahuje reflexný materiál.

Ďalšie rady:
• mať prehľad o tom, čo dieťa robí, kam chodí a s kým sa stýka, aké má problémy – mať dieťa pod kontrolou ,
• po uliciach by sa nemali pohybovať samotné,
• musia byť vedené k tomu, aby sa vyhýbali neprehľadným a opusteným zákutiam a parkom,
• aby si nebrali od cudzích osôb čokoľvek (cukríky, knižky, videokazety),
• aby s cudzími osobami neodchádzali do neznámeho prostredia.
  SÚVISIACE STRÁNKY
· martin.sk
· doprava.martin.sk
· zoznam.martin.sk
· zabezpečovanie bývania
· tikmartin.sk

  NAPÍŠTE NÁM   
· ohlasovanie porúch
· žiadosti o informácie
· schránka dôvery
· návštevná kniha
· diskusie

  SLUŽBY OBČANOM
· novinky na e-mail
· uznesenia
· VZN

  ANKETA
Vyhovuje Vám počet policajtov v meste?
» áno «
4735 hlasov 38%
» nie «
4181 hlasov 33%
» neviem «
3591 hlasov 29%

  WEBMASTER
· mapa stránky
· o stránkach
· štruktúra stránky
· kontakt


(c) Mesto MARTIN 2006

datacom - logo