policia.martin.sk
5. jún 2020- OZNAMY MONITORING TLAČOVÉ SPRÁVY AKTUALITY AKCIE MsP

  VYHĽADÁVANIE
 

  HLAVNÉ MENU
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 o mestskej polícii

 organizačný poriadok

 organizačná štruktúra

 správa o činnosti

 kontakty

 mapa mestaPREVENCIA

 kamarát AX

 štvorlístok

 seniori

 modrý semaforFOTOGALÉRIA

NÁVŠTEVNÁ KNIHA


DOPRAVA.MARTIN.SK

ZOZNAM.MARTIN.SK


  MAPA MESTA
mapový portál mesta Martin

mapa mesta
Výpis riešených priestupkov v mesiaci júl 2009

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 03.08.2009, Martin
Krádež v predajni SM BILLA

Dňa 01. 07. 2009 o 09:14 prijalo Operačné stredisko MsP podnet od pracovníka SBS z SM BILLA na Nám. SNP, že majú zadržanú osobu podozrivú z krádeže tovaru. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 09:20, zistila totožnosť osoby: Emília B., ktorá sa ku krádeži tovaru v hodnote 0,18 € priznala. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 03. 07. 2009 o 20:05 zistila hliadka MsP na Ul. Stavbárskej porušenie zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila Marta L., tým, že u ňou vedeného psa nepreukázala jeho totožnosť evidenčnou známkou. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Nedodržanie času uzatvorenia pohostinstva M3 - VZN č. 65

Dňa 04. 07. 2009 o 00:40 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v pohostinstve M3 dochádza k rušeniu nočného kľudu, vykrikovaním a hlasnou hudbou. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 00:50, zistila že podnet sa zakladá na pravde a v uvedenom pohostinstve dochádzalo k rušeniu nočného kľudu. Hliadka na mieste zistila aj porušenie VZN č. 65, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Martin tým, Peter K. nedodržal čas uzatvorenia prevádzky, za čo mu bola uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 05. 07. 2009 o 22:50 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. Záborského dochádza k rušeniu nočného kľudu hlasnou reprodukovanou hudbou. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 22:57, zistila, že priestupku sa dopustila Danka Z., ktorej bola uložená pokuta v blokovom konaní.

Krádež v predajni DEMRO

Dňa 06. 07. 2009 o 15:30 prijalo Operačné stredisko MsP podnet od pracovníčky z prevádzky DEMRO na Ul. 29. augusta, že majú zadržanú osobu podozrivú z krádeže tovaru. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 15:36, zistila totožnosť osoby: Michal J., ktorý sa ku krádeži tovaru v hodnote 2,69,- € priznal. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholického nápoja v parku P. O. Hviezdoslava

Dňa 06. 07. 2009 o 19:25 zistila hliadka MsP v parku P. O. Hviezdoslava porušenie VZN č. 53 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili Marek D. a Tatiana P. tým, že požívali alkoholický nápoj v uvedenom parku. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 06. 07. 2009 o 20:25 zistila hliadka MsP na Ul. J. V. Dolinského porušenie zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila Vlasta A. tým, že u ňou vedeného psa nepreukázala jeho totožnosť evidenčnou známkou. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Podanie alkoholického nápoja mladistvej osobe

Dňa 06. 07. 2009 o 22:20 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v areáli lekárne na Ul. D. Michaelliho sa nachádzajú fetujúce osoby. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 22:25, zistila priestupok na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami, ktorého sa dopustil Libor T. tým, že podal alkoholický nápoj mladistvej osobe. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľud (telefonický podnet)

Dňa 07. 07. 2009 o 00:17 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. A. Mamateja sa bijú a vykrikujú dve ženy, čím rušia nočný kľud. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 00:23, zistila, že pred bytovými dverami leží zranená žena. Žena uviedla, že spadla bez cudzieho zavinenia. Hliadka privolala na miesto ZZS, ktorá uvedenú ženu previezla do MFN na ošetrenie. Hliadka ďalším šetrením zistila, že nočný kľud rušila Silvia R. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 07. 07. 2009 o 11:55 zistila hliadka MsP na Ul. Kernovej porušenie zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila Margita K. tým, že u ňou vedeného psa nepreukázala jeho totožnosť evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Porušenie zákazu vstupu so psom do vnútrobloku – VZN č. 53

Dňa 07. 07. 2009 o 16:00 zistila hliadka MsP vo vnútrobloku na Ul. Š. Furdeka, porušenie VZN mesta Martin č. 53 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustila Silvia H. tým, že sa so psom zdržiavala vo vnútrobloku, kde je vstup so psom zakázaný. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Porušenie zákazu vstupu so psom do parku – VZN č. 53

Dňa 07. 07. 2009 o 16:35 zistila hliadka MsP v parku na Ul. J. V. Dolinského porušenie VZN mesta Martin č. 53 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustila Mária B. tým, že sa so psom zdržiavala v areáli parku, kde je vstup so psom zakázaný. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholického nápoja v parku – VZN č. 53

Dňa 07. 07. 2009 o 16:45 zistila hliadka MsP v parku Francúskych partizánov porušenie VZN č. 53 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili Michal H., Erika H. a Eva H. tým, že požívali alkoholický nápoj v uvedenom parku. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Porušenie zákazu vstupu so psom do areálu MŠ A. Stodolu – VZN č. 53

Dňa 07. 07. 2009 o 19:10 zistila hliadka MsP v areáli MŠ na Ul. A. Stodolu porušenie VZN mesta Martin č. 53 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustila Markéta Š. tým, že sa so psom zdržiavala v areáli školy, kde je vstup so psom zakázaný. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Znečistenie verejného priestranstva

Dňa 08. 07. 2009 o 17:50 zistila hliadka MsP na Ul. Ľ. Ondrejova znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil Ivan Š. tým, že neodstránil exkrementy po psovi, ktorého viedol. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 08. 07. 2009 o 19:30 zistila hliadka MsP na Ul. Východnej porušenie zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila Anna O. tým, že u ňou vedeného psa nepreukázala jeho totožnosť evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Krádež v predajni Jinyun

Dňa 09. 07. 2009 o 09:05 prijalo Operačné stredisko MsP podnet z predajne Jinyun s. r. o. – Čínsky obchod na Ul. M. R. Štefánika, že majú zadržanú osobu podozrivú z krádeže tovaru. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 09:10, zistila totožnosť osoby: Stanislav C., ktorý sa ku krádeži tovaru v hodnote 11,62 € priznal. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva psím exkrementom

Dňa 09. 07. 2009 o 16:40 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. Rázusovej, pri detskom ihrisku, videla, ako majiteľ psa neodstránil exkrement po psovi. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 16:45, zistila, že majiteľom uvedeného psa je Marek J. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva odhodením odpadkov

Dňa 09. 07. 2009 o 17:00 zistila hliadka MsP na Ul. Gándhího znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil Jaroslav D. tým, že odhodil odpadky na zem. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva

Dňa 09. 07. 2009 o 19:25 zistila hliadka MsP na Ul. A. Stodolu znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil Stanislav Č. tým, že odhodil ohorok cigarety na zem. K náprave stavu postačilo vec riešiť napomenutím.

Znečistenie verejného priestranstva psím exkrementom

Dňa 09. 07. 2009 o 19:50 zistila hliadka MsP, že na Ul. A. Stodolu majiteľ psa Jaroslav S. neodstránil exkrement z verejného priestranstva po psovi, ktorého viedol. Za tento priestupok bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného pokoja

Dňa 09. 07. 2009 o 22:55 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. Uzlovskej dochádza k rušeniu nočného kľudu hlasnou hudbou. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 23:07 zistila, že priestupku sa dopustil Roman K. tým, že mal hlasno pustenú hudbu z prehrávača. Za tento priestupok bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Nedodržanie času uzatvorenia reštaurácie SVIEČKA - VZN č. 65

Dňa 09. 07. 2009 o 23:30 zistila hliadka MsP v reštaurácii SVIEČKA na Ul. Stavbárskej porušenie VZN č. 65, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Martin, ktorého sa dopustila Emília K. tým, že nedodržala uzatvárací čas prevádzky určený týmto VZN mesta Martin. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 10. 07. 2009 o 03:17 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. Björnsonovej sa nachádzajú dvaja chlapci, ktorí svojím hlasným hovorom a smiechom rušia nočný kľud. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 23:24 zistila, že priestupku sa dopustili Filip F. a Michal V. tým, že sa na ulici hlasno rozprávali a smiali. K náprave stavu postačilo vec riešiť napomenutím.

Fajčenie na stanici SAD

Dňa 10. 07. 2009 o 22:35 na Ul. Novákovej zistila hliadka MsP porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil Zdenko Ž. tým, že fajčil pod prístreškom na stanici SAD. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholického nápoja v parku pod SNM – VZN č. 53

Dňa 10. 07. 2009 o 22:40 zistila hliadka MsP v parku pod SNM na Ul. Malá hora porušenie VZN č. 53 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustila Patrícia R. tým, že požívala alkoholický nápoj v uvedenom parku. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva odhodením odpadkov

Dňa 10. 07. 2009 o 22:55 zistila hliadka MsP na Ul. Gándhího znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil Tomáš P. tým, že odhodil odpadky na zem. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu hudbou z autorádia

Dňa 10. 07. 2009 o 23:39 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. Stavbárskej rušia nočný kľud hlasnou hudbou z auta. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 23:45, zistila, že priestupku sa dopustil Jozef D. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu vykrikovaním

Dňa 11. 07. 2009 o 23:45 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. Tajovského dochádza k rušeniu nočného kľudu hlučným vykrikovaním. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 23:50, zistila, že rušenia nočného kľudu sa dopúšťala Žaneta B. K náprave stavu postačilo vec riešiť napomenutím.

Rozkrádanie dlažby v areáli bývalej škôlky

Dňa 13. 07. 2009 o 07:48 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v areáli bývalej MŠ na Ul. Podhájskej sa nachádzajú osoby, ktoré rozkrádajú dlažbu. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 08:00, zistila, že v areáli sa nachádzali Miroslav R. a Jozef K. Menovaní neoprávnene vyvážali z objektu dlažbu. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Krádež v predajni DEMRO

Dňa 13. 07. 2009 o 10:13 prijalo Operačné stredisko MsP podnet od pracovníčky predajne DEMRO na Ul. 29. augusta, že majú zadržanú osobu podozrivú z krádeže tovaru. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 10:18, zistila totožnosť osoby: Ilona V., ktorá sa ku krádeži tovaru v hodnote 17,94 € priznala. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 13. 07. 2009 o 11:46 zistila hliadka MsP na Ul. Zelenej porušenie zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila Lucia Ľ. tým, že u ňou vedeného psa nepreukázala jeho totožnosť evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Porušenie zákazu vstupu so psom do areálu ZŠ A. Dubčeka – VZN č. 53

Dňa 13. 07. 2009 o 13:30 zistila hliadka MsP v areáli ZŠ A. Dubčeka na Ul. Budovateľov porušenie VZN mesta Martin č. 53 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil Michal R. tým, že sa so psom zdržiaval v areáli školy, kde je vstup so psom zakázaný. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Spaľovanie odpadu – VZN č. 77

Dňa 13. 07. 2009 o 16:45 zistila hliadka MsP na Ul. Tehelnej porušenie VZN č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustila Mária K. tým, že spaľovala odpad. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Porušenie zákazu vstupu so psom do areálu ZŠ A. Dubčeka – VZN č. 53

Dňa 13. 07. 2009 o 17:15 zistila hliadka MsP v areáli ZŠ A. Dubčeka na Ul. Budovateľov porušenie VZN mesta Martin č. 53 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil Peter D. tým, že sa so psom zdržiaval v areáli školy, kde je vstup so psom zakázaný. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Požívanie alkoholického nápoja v areáli školy – VZN č. 53

Dňa 13. 07. 2009 o 21:10 zistila hliadka MsP v areáli ZŠ BELL AMOS na Ul. Východnej porušenie VZN č. 53 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil Marek L. tým, že požíval alkoholický nápoj v uvedenom areáli. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Spaľovanie odpadu – VZN č. 77

Dňa 14. 07. 2009 o 19:00 zistila hliadka MsP na Ul. Záturčianskej porušenie VZN č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustila Kristína L. tým, že spaľovala odpad v záhrade. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 15. 07. 2009 o 07:25 zistila hliadka MsP na Ul. Kernovej porušenie zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila Elena H. tým, že u ňou vedeného psa nepreukázala jeho totožnosť evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie na autobusovom nástupišti SAD

Dňa 15. 11. 2009 o 14:50 zistila hliadka MsP na Ul. Novákovej porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustila Zdena G. tým, že fajčila pod prístreškom zastávky na nástupišti SAD. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 16. 07. 2009 o 07:10 zistila hliadka MsP na Ul. P. V. Rovnianka porušenie zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil Radovan V. tým, že u ním vedeného psa nepreukázal jeho totožnosť evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 17. 07. 2009 o 16:20 zistila hliadka MsP na Ul. Kernovej porušenie zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila Anna Č. tým, že u ňou vedeného psa nepreukázala jeho totožnosť evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Hrubé správanie

Dňa 17. 07. 2009 o 22:15 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na križovatke ulíc M. R. Štefánika a Novomeského, pri predajni GEKO, dochádza k bitke. Hliadky MsP, ktoré sa dostavili na miesto o 22:20, zistili, že Dušan Š. strkal do Tomáša K., ktorý išiel s jeho bývalou priateľkou Dominikou R. Dušan Š. sa dopustil priestupku proti občianskemu spolunažívaniu a za spáchanie priestupku mu bola uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 18. 07. 2009 o 00:10 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v prevádzke Pod smrekom na Ul. V. Žingora rušia nočný kľud hlasnou hudbou. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 00:25, zistila, že Vladimír V. má v prevádzke súkromnú akciu a má nahlas pustenú hudbu. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 18. 07. 2009 o 02:15 zistila hliadka MsP na Ul. M. R. Štefánika rušenie nočného kľudu, ktorého sa dopustil Lukáš R. tým, že hlasno vykrikoval. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Znečistenie verejného priestranstva močením

Dňa 18. 07. 2009 o 02:35 zistila hliadka MsP na Ul. M. R. Štefánika znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil Matej M. tým, že močil na zem. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva psími exkrementmi

Dňa 18. 07. 2009 o 16:50 zistila hliadka MsP na Ul. A. Stodolu znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustila Michaela T. tým, že z verejného priestranstva neodstránila exkrementy po psovi, ktorého viedla. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Poškodenie vchodových dverí

Dňa 18. 07. 2009 o 16:35 prijalo Operačné stredisko MsP podnet od predsedu SVB na Ul. E. B. Lukáča, že majú zadržanú osobu podozrivú z poškodenia vchodových dverí na ich bytovom dome. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 16:40, zistila totožnosť osoby: Pavol N., ktorý sa k poškodeniu dverí priznal. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 18. 07. 2009 o 23:10 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že zo SOŠ obchodu a služieb na Ul. Stavbárskej sa ozýva hlasná hudba. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 23:18, zistila, že Jozef M. rušil nočný kľud tým, že v jedálni, kde bola svadba, mal pustenú hlasnú hudbu a zároveň otvorené okná. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Znečistenie verejného priestranstva

Dňa 19. 07. 2009 o 18:10 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na parkovisku pri Ceste na Medokýš stojí motorové vozidlo, z ktorého vyteká olej. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 18:15, zistila, že olej vyteká z osobného motorového vozidla tov. zn. Citröen, čiernej farby. Hliadka MsP privolala HaZZ, ktorý škvrnu odstránil. Hliadka zistila, že vodičom vozidla bol Lukáš Č., ktorému bola za spáchanie priestupku uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 20. 07. 2009 o 02:21 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. Gogoľovej je rušený nočný kľud hlasnou hudbou. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 02:21, zistila, že Katarína F. má v byte nahlas pustenú hudbu. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 20. 07. 2009 o 07:15 zistila hliadka MsP na Ul. Kernovej porušenie zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila Magdaléna P. tým, že u ňou vedeného psa nepreukázala jeho totožnosť evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Neoprávnené zaberanie verejného priestranstva vrakom motorového vozidla

Dňa 20. 07. 2009 o 09:00 zistila hliadka MsP na Ul. Nálepkovej neoprávnené zaberanie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil Igor N. tým, že neodstránil z miesta nepojazdný vrak motorového vozidla tov. zn. Škoda. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Porušenie zákazu vstupu so psom – VZN č. 53

Dňa 20. 07. 2009 o 15:45 zistila hliadka MsP vo vnútrobloku na Ul. Š. Furdeka porušenie VZN mesta Martin č. 53 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil Michal H. tým, že sa so psom zdržiaval vo vnútrobloku, kde je vstup so psom zakázaný. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Znečistenie verejného priestranstva odhodením drevených dosiek

Dňa 20. 07. 2009 o 16:25 zistila hliadka MsP na Ul. A. Mamateja znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil Ján O. tým, že odhodil drevené dosky na verejné priestranstvo. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Porušenie zákazu vstupu so psom – VZN č. 53

Dňa 20. 07. 2009 o 17:00 zistila hliadka MsP vo vnútrobloku na Ul. D. Makovického porušenie VZN mesta Martin č. 53 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil Zdeněk V. tým, že sa so psom zdržiaval vo vnútrobloku, kde je vstup so psom zakázaný. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Fajčenie v areáli školy

Dňa 20. 07. 2009 o 19:10 zistila hliadka MsP v areáli ZUŠ na Ul. Š. Furdeka porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustila Petra M. tým, že fajčila v areáli uvedenej školy. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 20. 07. 2009 o 19:45 zistila hliadka MsP na Ul. Gandhího porušenie zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila Lea K. tým, že u ňou vedeného psa nepreukázala jeho totožnosť evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Venčenie psa na pieskovisku – VZN č. 53

Dňa 21. 07. 2009 o 10:40 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. Rázusovej oproti lekárni sa nachádza osoba, ktorá pravidelne venčí psa na tomto pieskovisku. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 10:50, zistila, že porušenia VZN č. 53 o verejnom poriadku sa dopustila p. Júlia L. tým, že porušila zákaz vstupu so psom na detské pieskovisko. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného pokoja

Dňa 21. 07. 2009 o 23:14 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v byte na Ul. D. Makovického rušia nočný pokoj hlasnou hudbou a vykrikovaním. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 23:18, zistila, že nočný pokoj rušila Martina K. tým, že púšťala hlasnú hudbu. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva

Dňa 22. 07. 2009 o 17:22 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že pri ZŠ na Ul. A. Stodolu si niekto umýva motorový priestor vozidla na trávniku. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 17:26, zistila, že priestupku sa dopustila Iveta K. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie na autobusovom nástupišti SAD

Dňa 23. 07. 2009 o 06:55 zistila hliadka MsP na Ul. Novákovej porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil Ján L. tým, že fajčil pod prístreškom na nástupišti SAD. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Uloženie nábytku vedľa kontajnera – VZN č. 77

Dňa 23. 07. 2009 o 19:55 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že ku kontajnerom na komunálny odpad na Ul. J. Mazúra sused uložil starý nábytok. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 20:05, zistila porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustil Zdeněk D. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní a bol mu určený termín na odstránenie nábytku do 24. 07. 2009.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 24. 07. 2009 o 15:30 zistila hliadka MsP na Nám. S. H. Vajanského porušenie zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila Klára U. tým, že u ňou vedeného psa nepreukázala jeho totožnosť evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 24. 07. 2009 o 23:56 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. Björnsonovej sa hlučne zabáva mládež, čím je rušený nočný kľud. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 00:03, zistila, že rušenia nočného kľudu sa dopustila Elin Helene A., ktorej bola za spáchanie priestupku uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva psími exkrementmi

Dňa 25. 07. 2009 o 09:00 zistila hliadka MsP na Ul. Š. Furdeka znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustila Katarína K. tým, že z verejného priestranstva neodstránila exkrementy po psovi, ktorého viedla. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 25. 07. 2009 o 19:45 zistila hliadka MsP na Ul. M. R. Štefánika porušenie zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila Martina M. tým, že u ňou vedeného psa nepreukázala jeho totožnosť evidenčnou známkou. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 25. 07. 2009 o 22:21 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v prevádzke Mirka na Ul. M. Jankolu rušia nočný kľud hlasnou hudbou. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 22:30, zistila, že rušenia nočného kľudu sa dopustila Miriam K. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Hádzanie zábavnej pyrotechniky – VZN č. 53

Dňa 25. 07. 2009 o 22:28 prijalo Operačné stredisko MsP podnet od, že v areáli ZŠ na Ul. Gorkého niekto hádže zábavnú pyrotechniku. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 22:37, zistila, že na Ul. Podhájskej zábavnú pyrotechniku používal v rozpore s VZN č. 53 o verejnom poriadku Peter B. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva psími exkrementmi

Dňa 26. 07. 2009 o 06:55 zistila hliadka MsP na Ul. Budovateľov znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil Jozef B. tým, že z verejného priestranstva neodstránil exkrementy po psovi, ktorého viedol. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 26. 07. 2009 o 07:25 zistila hliadka MsP na Nám. Francúzskych partizánov porušenie zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil Pavol D. tým, že u ním vedeného psa nepreukázal jeho totožnosť evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholického nápoja v parku - VZN č. 53

Dňa 26. 07. 2009 o 07:50 zistila hliadka MsP na Nám. Francúzskych partizánov porušenie VZN č. 53 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili Dušan J. a Emil S. tým, že požívali alkoholické nápoje v uvedenom parku. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Uloženie odpadu v rozpore s VZN – VZN č. 77

Dňa 26. 07. 2009 o 09:52 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že pri cementárni v lokalite Sihoť niekto vysypal odpad. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 09:55, zistila, že sa jedná o dve vrecia so stavebným odpadom a písomnosťami. Hliadka MsP vyhotovila fotodokumentáciu miesta a zaistila dôkazový materiál. Ďalej hliadka šetrením zistila, že odpad v rozpore s VZN č. 77 o odpadoch na miesto vysypala Ingrid L. Menovanej hliadka nariadila odpad odstrániť do 27. 07. 2009 a za spáchanie priestupku jej bola uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie na zastávke SAD

Dňa 26. 07. 2009 o 10:45 zistila hliadka MsP na Ul. Novákovej porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil Jozef R. tým, že fajčil pod prístreškom na nástupišti SAD. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholického nápoja v parku - VZN č. 53

Dňa 26. 07. 2009 o 11:50 zistila hliadka MsP na Nám. S. H. Vajanského porušenie VZN č. 53 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili Peter V. a Pavol T. tým, že požívali alkoholické nápoje v uvedenom parku. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Požívanie alkoholického nápoja v areáli ZŠ Gorkého – VZN č. 53

Dňa 06. 07. 2009 o 19:25 zistila hliadka MsP v areáli ZŠ na Ul. Gorkého porušenie VZN č. 53 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustil Ľubomír B. tým, že požíval alkoholický nápoj v areáli uvedenej ZŠ. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Poškodenie lavičky

Dňa 26. 07. 2009 o 22:18 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. A. Stodolu č. 9 niekto rozpílil drevenú lavičku. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 22:24, zistila, že lavičku rozpílil Jozef D., ktorý sa k poškodeniu lavičky priznal. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 26. 07. 2009 o 23:25 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. A. Pietra č. 25 rušia nočný kľud hlasnou hudbou. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 23:32, zistila, že nočný kľud rušil Mário Š. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 27. 07. 2009 o 08:20 zistila hliadka MsP v parku na Ul. P. O. Hviezdoslava znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil Ľudovít J. tým, že odhodil ohorok cigarety na zem. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Neoprávnené zaberanie verejného priestranstva

Dňa 28. 07. 2009 o 08:56 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. Svätoplukovej sú už niekoľko dní na chodníku zložené tri palety s tehlami. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 09:10, zistila, že neoprávneného zaberania verejného priestranstva sa dopustil Ján M. tým, že odložil stavebný materiál na verejné priestranstvo bez povolenia Mesta. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Neoprávnené obsadenie bytu

Dňa 27. 07. 2009 o 08:00 zistila hliadka MsP na Ul. Komenského č. 1 pri kontrole obecných bytov s pracovníkmi MATRA n. o., že byt č. 30 neoprávnene obýva Dana K., čím sa menovaná dopustila priestupku na úseku hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní a menovaná bola z bytu vysťahovaná.

Fajčenie v areáli MŠ

Dňa 27. 07. 2009 o 18:45 zistila hliadka MsP na Ul. A. Stodolu porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustila Zuzana P. tým, že fajčila v areáli materskej škôlky. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva

Dňa 28. 07. 2009 o 16:35 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že nákladné motorové vozidlá, ktoré prevážajú zeminu v mestskej časti Tomčany znečistili cestu. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 16:40, zistila, že znečistenia verejného priestranstva sa dopustil Ján B. nákladným motorovým vozidlom tov. zn. MAN. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 28. 07. 2009 o 19:10 zistila hliadka MsP na Ul. Gándhího znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustili Denisa P. a Nikola S. tým, že odhodili ohorky cigariet na zem. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie v areáli školy

Dňa 28. 07. 2009 o 21:10 zistila hliadka MsP v areáli gymnázia na Ul. J. Lettricha porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil Martin Z. tým, že fajčil v areáli uvedenej školy. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 28. 07. 2009 o 19:50 zistila hliadka MsP na Ul. D. Makovického porušenie zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila Stela R. tým, že u ňou vedeného psa nepreukázala jeho totožnosť evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 29. 07. 2009 o 15:10 zistila hliadka MsP na Ul. M. R. Štefánika porušenie zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila Klára U. tým, že u ňou vedeného psa nepreukázala jeho totožnosť evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 29. 07. 2009 o 19:50 zistila hliadka MsP na Ul. Gándhího znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustila Anna Mária K. tým, že odhodila ohorok cigarety na zem. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Spaľovanie odpadu – VZN č. 77

Dňa 29. 07. 2009 o 21:05 zistila hliadka MsP na Ul. S. Chalúpku porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustila Marta M. tým, že v záhrade spaľovala záhradný odpad. Za priestupok bola menovaná riešená pokutou v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 30. 07. 2009 o 00:39 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v bufete v OD PRIOR hrá hlasno hudba, ktorá ruší nočný kľud. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 00:44, zistila, že rušenia nočného kľudu sa dopustila Mária H. K náprave stavu postačilo vec riešiť napomenutím.

Požívanie alkoholického nápoja pred večierkou - VZN č. 65

Dňa 30. 07. 2009 o 15:25 zistila hliadka MsP pred večierkou na Ul. Volgogradskej porušenie VZN č. 65, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Martin, ktorého sa dopustili Peter S. a František S. tým, že požívali pred uvedenou prevádzkou alkoholické nápoje. K náprave stavu postačilo u obidvoch riešiť vec napomenutím.

Fajčenie v areáli školy

Dňa 30. 07. 2009 o 21:00 zistila hliadka MsP v areáli ZŠ na Ul. A. Stodolu porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustili Nikola J. a Branislav M. tým, že fajčili v areáli uvedenej školy. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 31. 07. 2009 o 08:40 zistila hliadka MsP na Ul. Ľ. Ondrejova porušenie zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil Vladimír P. tým, že u ním vedeného psa nepreukázal jeho totožnosť evidenčnou známkou. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Spaľovanie odpadu – VZN č. 77

Dňa 31. 07. 2009 o 10:40 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. Priehradka niekto spaľuje odpad a dym zamoruje areál MFN. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 10:54, zistila porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustil Martin S. tým, že v záhradke spaľoval odpad. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Pes bez známky

Dňa 31. 07. 2009 o 15:30 zistila hliadka MsP na Ul. Záturčianskej porušenie zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila Helena I. tým, u ňou vedeného psa nepreukázala jeho totožnosť evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 31. 07. 2009 o 15:40 zistila hliadka MsP na Ul. Robotníckej porušenie zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustili Milena D., Darina M., Roman W. a Milan Š. tým, že neprihlásili psov do evidencie. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 31. 07. 2008 o 21:55 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v reštaurácii MAJA na Ul. Jesenského hrá každý deň hlasno hudba, ktorá ruší nočný kľud. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 22:20, zistila, že rušenia nočného kľudu sa dopustila Monika R., ktorej za spáchanie priestupku bola uložená pokuta v blokovom konaní.
  SÚVISIACE STRÁNKY
· martin.sk
· doprava.martin.sk
· zoznam.martin.sk
· zabezpečovanie bývania
· tikmartin.sk

  NAPÍŠTE NÁM   
· ohlasovanie porúch
· žiadosti o informácie
· schránka dôvery
· návštevná kniha
· diskusie

  SLUŽBY OBČANOM
· novinky na e-mail
· uznesenia
· VZN

  ANKETA
Vyhovuje Vám počet policajtov v meste?
» áno «
3796 hlasov 39%
» nie «
3341 hlasov 34%
» neviem «
2665 hlasov 27%

  WEBMASTER
· mapa stránky
· o stránkach
· štruktúra stránky
· kontakt


(c) Mesto MARTIN 2006

datacom - logo