policia.martin.sk
5. jún 2020- OZNAMY MONITORING TLAČOVÉ SPRÁVY AKTUALITY AKCIE MsP

  VYHĽADÁVANIE
 

  HLAVNÉ MENU
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 o mestskej polícii

 organizačný poriadok

 organizačná štruktúra

 správa o činnosti

 kontakty

 mapa mesta



PREVENCIA

 kamarát AX

 štvorlístok

 seniori

 modrý semafor



FOTOGALÉRIA

NÁVŠTEVNÁ KNIHA


DOPRAVA.MARTIN.SK

ZOZNAM.MARTIN.SK


  MAPA MESTA
mapový portál mesta Martin

mapa mesta
Výpis riešených priestupkov v mesiaci jún 2009

Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 22.07.2009, Martin
Pes bez evidenčnej známky

Dňa 01. 06. 2009 o 07:10 zistila hliadka MsP na Ul. Puškinovej porušenie zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil Stanislav M. tým, že u ním vedeného psa nepreukázal jeho totožnosť evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie v areáli školy

Dňa 01. 06. 2009 o 17:35 zistila hliadka MsP v areáli Súkromnej strednej umeleckej školy na Ul. J. Lettricha porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil Marcel J. tým, že fajčil v areáli uvedenej školy. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Psy neprihlásené do evidencie

Dňa 02. 06. 2009 o 19:30 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že pri firme GALIMEX na Ul. Sučianskej dva agresívne psy napádajú ľudí. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 19:38, zistila, že psy utiekli z objektu firmy HYTI s r. o., ktorej konateľom je Ján T. Hliadka zistila, že psy nikomu neublížili a sú riadne očkované. Hliadka vykonala s konateľom firmy pohovor, pričom počas pohovoru o 19:45, opäť jeden pes ušiel z areálu firmy. Pri ďalšom preverovaní hliadka zistila porušenie zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil Ján T. tým, že uvedené psy neprihlásil do evidencie MsÚ. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní a bol mu určený termín prihlásenia psov, do siedmich dní, do evidencie psov na MsÚ.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 02. 06. 2009 o 20:45 zistila hliadka MsP na Ul. Kratinovej porušenie zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil Rastislav P. tým, že u ním vedeného psa nepreukázal jeho totožnosť evidenčnou známkou. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Fajčenie v areáli školy

Dňa 03. 06. 2009 o 15:00 zistila hliadka MsP v areáli ZUŠ na Ul. P. Mudroňa porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustili Mária Z. a Jana L. tým, že fajčili v areáli uvedenej školy. K náprave stavu postačilo vec riešiť napomínaním.

Spaľovanie odpadu – VZN č. 77

Dňa 03. 06. 2009 o 16:25 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. Cesta k lesu niekto v záhrade spaľuje odpad a dymom zamoruje okolie. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 16:35, zistila porušenie VZN mesta Martin č. 77 o odpadoch, ktorého sa dopustil Aurel N. tým, že v záhrade spaľoval záhradný odpad. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomínaním.

Znečistenie verejného priestranstva

Dňa 05. 06. 2009 o 21:25 zistila hliadka MsP v parku pod SNM na Ul. Malá hora znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil Jozef R. tým, že močil na zem. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 06. 06. 2009 o 02:03 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v susednom vchode na Ul. Majakovského dochádza k rušeniu nočného kľudu hlasnou reprodukovanou hudbou. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 02:13, zistila, že rušenia nočného kľudu sa dopustil Michal U., ktorému bola za spáchanie priestupku uložená pokuta v blokovom konaní.

Uvedenie nepravdivých údajov

Dňa 06. 06. 2009 o 17:25 zistila hliadka MsP v areáli Partizánskeho cintorína na Ul. Francúzskych partizánov priestupok, ktorého sa dopustil Jozef K. tým, že uviedol nepravdivé údaje k svojej osobe pri kontrole hliadkou MsP, keď močil na cintoríne. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Popíjajúca mládež na Partizánskom cintoríne

Dňa 06. 06. 2009 o 18:20 zistila hliadka MsP na Partizánskom cintoríne na Ul. Francúzskych partizánov požívanie alkoholických nápojov Nikolou T., Petrom U., Dominikou M. a Marošom C., čím porušili čl. 6 ods. 2 Prevádzkového poriadku cintorínov. Za spáchanie priestupku bola všetkým menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie v areáli SOŠ dopravnej na Ul. Zelenej

Dňa 06. 06. 2009 o 19:10 zistila hliadka MsP v areáli SOŠ dopravnej na Ul. Zelenej porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil Ladislav N. tým, že fajčil v areáli uvedenej školy. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva

Dňa 06. 06. 2009 o 22:30 zistila hliadka MsP na Ul. Puškinovej znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil Martin K. tým, že odhodil fľašu na verejné priestranstvo. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 06. 06. 2009 o 23:08 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. Puškinovej sa nachádza skupinka osôb, ktorá tu konzumuje alkoholické nápoje a ruší nočný kľud vykrikovaním. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 23:13, zistila, že rušenia nočného kľudu sa dopustili Martin B. a Ľuboš L., ktorým bola za spáchanie priestupku uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva

Dňa 07. 06. 2009 o 19:55 zistila hliadka MsP na Ul. Moskovskej znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil Michal F. tým, že odhodil na zem prázdnu plechovku od piva. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie v areáli gymnázia na Ul. J. Lettricha

Dňa 08. 06. 2009 o 17:10 zistila hliadka MsP v areáli gymnázia na Ul. J. Lettricha porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil Tomáš S. tým, že fajčil v areáli uvedenej školy. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu v areáli gymnázia na Ul. J. Lettricha – VZN č. 53

Dňa 08. 06. 2009 o 17:10 zistila hliadka MsP v areáli gymnázia na Ul. J. Lettricha porušenie VZN č. 53 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili Marián K. tým, že požíval alkoholický nápoj v areáli uvedenej školy. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu v areáli školy - VZN č. 53

Dňa 08. 06. 2009 o 20:30 zistila hliadka MsP v areáli Materskej školy na Ul. Družstevnej porušenie VZN č. 53 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili Martin CH., Andrej K. a Monika M. tým, že požívali alkoholické nápoje v areáli uvedenej školy. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 08. 06. 2009 o 23:20 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. Komenského rušia nočný kľud. Hliadka MsP sa dostavila na miesto o 23:26. Nakoľko medzitým došlo k opakovanému podnetu o veľkom rušení nočného kľudu, bola vyslaná aj ďalšia hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 23:30. Hliadky MsP zistili, že nočný kľud rušila Ingrid F. tým, že púšťala nahlas hudbu. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Nepovolený pouličný predaj

Dňa 09. 06. 2009 o 16:07 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. Novákovej, pri stanici ŽSR, skupina mladíkov obťažuje okoloidúcich ľudí predajom tovaru. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 16:15, zistila, že Dušan R. ponúkal tovar na predaj bez povolenia. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 09. 06. 2009 o 23:35 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. Ruppeldtovej dochádza k rušeniu nočného kľudu hlasnou reprodukovanou hudbou a krikom. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 23:39, zistila, že rušenia nočného kľudu sa dopustil Ľubomír Š. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Podanie cigarety mladistvej osobe

Dňa 11. 06. 2009 o 16:25 zistila hliadka MsP pri OC TULIP na Ul. Pltníky porušenie zákona o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami, ktorého sa dopustil Ivan K. tým, že podal cigaretu mladistvému Romanovi Š. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Uvedenie nepravdivých údajov

Dňa 11. 06. 2009 o 17:25 zistila hliadka MsP pri riešení priestupku pri OC TULIP na Ul. Pltníky, že Roman Š. sa dopustil priestupku tým, že uviedol nepravdivé údaje k svojej osobe. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 12. 06. 2009 o 10:30 zistila hliadka MsP na Ul. J. Mazúra znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustili Katarína H. a Barbora B. tým, že odhodili ohorky cigariet na zem. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva psími exkrementmi

Dňa 13. 06. 2009 o 10:20 zistila hliadka MsP na D. Makovického znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustila Zuzana L. tým, že z verejného priestranstva neodstránila exkrementy po psovi, ktorého viedla. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu v parku P. O. Hviezdoslava – VZN č. 53

Dňa 13. 06. 2009 o 21:25 zistila hliadka MsP v parku na Ul. P. O. Hviezdoslava porušenie VZN č. 53 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili Veronika H. a Dana Š. tým, že požívali alkoholické nápoje v uvedenom parku. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholického nápoja v parku pod SNM - VZN č. 53

Dňa 13. 06. 2009 o 23:15 zistila hliadka MsP v parku pod SNM na Ul. Malá hora porušenie VZN č. 53 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili Michal F., Martin M., Michal B., Marcel B., Tomáš Ď. a František R. tým, že požívali alkoholické nápoje v uvedenom parku. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholu v parku P. O. Hviezdoslava – VZN č. 53

Dňa 14. 06. 2009 o 01:10 zistila hliadka MsP v parku na Ul. P. O. Hviezdoslava porušenie VZN č. 53 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili Jakub F., Ján Č., Erika V. a Tomáš T. tým, že požívali alkoholické nápoje v uvedenom parku. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 14. 06. 2009 o 02:55 zistila hliadka MsP na Ul. M. R. Štefánika znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil Miroslav P. tým, že odhodil ohorok cigarety na zem. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva vysypaním odpadkového koša

Dňa 14. 06. 2009 o 04:45 zistila hliadka MsP na Ul. M. R. Štefánika znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil Lukáš Č. tým, že vysypal obsah odpadkového koša na zem. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 14. 06. 2009 o 10:45 zistila hliadka MsP na Ul. A. Stodolu porušenie zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila Mária Z. tým, že u ňou vedeného psa nepreukázala jeho totožnosť evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva ohorkom cigarety

Dňa 14. 06. 2009 o 21:35 zistila hliadka MsP na Ul. M. R. Štefánika znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil Lukáš Ž. tým, že odhodil ohorok cigarety na zem. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva psími exkrementmi

Dňa 15. 06. 2009 o 21:05 zistila hliadka MsP na Ul. Volgogradskej znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil Milan V. tým, že z verejného priestranstva neodstránil exkrementy po psovi, ktorého viedol. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 17. 06. 2009 o 04:45 zistila hliadka MsP na Ul. Tajovského porušenie zákona, ktorých sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil Jaroslav J. tým, že u ním vedeného psa nepreukázal jeho totožnosť evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva psími exkrementmi

Dňa 17. 06. 2009 o 08:55 zistila hliadka MsP na Ul. Záborského znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil Miroslava C. tým, že z verejného priestranstva neodstránila exkrementy po psovi, ktorého viedla. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Fajčenie na zastávke SAD

Dňa 18. 06. 2009 o 19:45 zistila hliadka MsP pod prístreškom zastávky SAD na Ul. Novákovej porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustila Dominika H. tým, že fajčila pod uvedeným prístreškom. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Neuposlúchnutie výzvy VČ na preukázanie totožnosti

Dňa 19. 06. 2009 o 12:40 zistila hliadka MsP v parku na Ul. P. O. Hviezdoslava narúšanie verejného poriadku tým, že Petra H. skákala do fontány a pri prejednávaní jej nevhodného chovania menovaná na výzvu hliadky odmietla preukázať svoju totožnosť, čím sa dopustila priestupku proti verejnému poriadku. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Hrubé správanie sa voči hliadke MsP

Dňa 19. 06. 2009 o 15:50 zistila hliadka MsP v parku na Ul. P. O. Hviezdoslava, že vo fontáne sa kúpal neznámy muž a na upozornenie hliadky reagoval voči nej hrubým a vulgárnym spôsobom. Neprístojným správaním sa Ladislav R. dopustil priestupku proti občianskemu spolunažívaniu. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva

Dňa 19. 06. 2009 o 16:33 zistila hliadka MsP na Ul. Šoltésovej znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil Ján Š. tým, že močil na zem. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholického nápoja vo Hviezdoslavovom parku - VZN č. 53

Dňa 19. 06. 2009 o 16:40 zistila hliadka MsP v parku na Ul. P. O. Hviezdoslava porušenie VZN č. 53 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili Ema S., Lukáš I. a Marcel M. tým, že požívali alkoholické nápoje v uvedenom parku. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva

Dňa 19. 06. 2009 o 18:41 zistila hliadka MsP na Ul. Šoltésovej znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil Martin Š. tým, že úmyselne rozbil sklenenú fľašu na verejnom priestranstve. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva odhodením ohorku cigarety

Dňa 20. 06. 2009 o 11:43 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v podchode na Ul. Kohútovej skupina účastníkov hudobného festivalu popíja alkoholické nápoje a znečisťujú verejné priestranstvo. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 12:00, zistila, že Martin V. a Slavomír S. znečistili verejné priestranstvo tým, že odhodili ohorky cigariet na zem. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím. Hliadkou MsP boli z miesta vykázaní.

Znečistenie verejného priestranstva

Dňa 20. 06. 2009 o18:20 zistila hliadka MsP na Ul. M. R. Štefánika znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil Michal O. tým, že prevrátil dve smetné nádoby. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 21. 06. 2009 o 04:09 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. Timravy dochádza k rušeniu nočného kľudu hlasnou reprodukovanou hudbou. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 04:16, zistila, že nočný kľud hlasnou reprodukovanou hudbou rušil Peter Č. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Neprihlásený pes v evidencii MsÚ

Dňa 24. 06. 2009 o 08:00 zistila hliadka MsP na Ul. A. Stodolu porušenie zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil Rastislav K. tým, že u ním vedeného psa nepreukázal jeho totožnosť evidenčnou známkou. Hliadka v priebehu riešenia priestupku zistila, že menovaný nemá psa prihláseného v evidencii MsÚ. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní a bol mu daný termín na prihlásenie psa do evidencie MsÚ do 01. 07. 2009.

Znečistenie verejného priestranstva psími exkrementmi

Dňa 24. 02. 2009 o 19:55 zistila hliadka MsP na Ul. A. Stodolu znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustila Katarína B. tým, že z verejného priestranstva neodstránila exkrementy po psovi, ktorého viedla. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Nedodržanie záverečných hodín – VZN č. 65

Dňa 25. 06. 2009 o 00:33 zistila hliadka MsP v prevádzke MAŇANA na Ul. J. Martáka porušenie VZN č. 65, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Martin, ktorého sa dopustila Eva P. tým, že nedodržala uzatvárací čas prevádzky určený týmto VZN mesta Martin. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholického nápoja v parku P. O. Hviezdoslava - VZN č. 53

Dňa 25. 06. 2009 o 15:20 zistila hliadka MsP v parku na Ul. P. O. Hviezdoslava porušenie VZN č. 53 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili Jakub P., Ján Č. a Ján G. tým, že požívali alkoholické nápoje v uvedenom parku. Za spáchanie priestupku bola menovaným uložená pokuta v blokovom konaní.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 26. 06. 2009 o 09:55 zistila hliadka MsP na Ul. Podhájskej porušenie zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil Peter A. tým, že u ním vedeného psa nepreukázal jeho totožnosť evidenčnou známkou. Pes je určený na vodenie a administratívne to ešte nemá doriešené. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Krádež v predajni HM TESCO

Dňa 26. 06. 2009 o 19:38 prijalo Operačné stredisko MsP podnet z HM TESCO na Ul. Obchodné centrum Turiec č. 1, že majú zadržanú osobu podozrivú z krádeže tovaru. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 19:45, zistila totožnosť osoby: Martin H., ktorý sa ku krádeži tovaru v hodnote 3,89 € priznal. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 27. 06. 2009 o 22:14 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. J. Martáka z pohostinstva MAŇANA, dochádza k rušeniu nočného kľudu hlasným hovorom a tiež sú tam v zákaze státia zaparkované osobné motorové vozidlá. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 22:24, zistila, že sa tam nenachádzajú zaparkované žiadne motorové vozidlá a priestupku sa dopustila Eva P., tým, že hlasným hovorom a vykrikovaním rušila nočný kľud. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 28. 06. 2009 o 00:52 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. Komenského dochádza k rušeniu nočného kľudu hlasnou reprodukovanou hudbou. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 00:57 zistila, že priestupku sa dopustila Gizela D., ktorá mala hlasno pustený CD prehrávač. K náprave stavu postačilo vec riešiť napomenutím.

Znečistenie verejného priestranstva psími exkrementmi

Dňa 28. 06. 2009 o 09:20 zistila hliadka MsP na Ul. Gorkého znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil Martin Š. tým, že z verejného priestranstva neodstránil exkrementy po psovi, ktorého viedol. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Pes na cintoríne

Dňa 28. 06. 2009 o 15:20 zistila hliadka MsP na Ul. Kolónia Hviezda v priestore cintorína, porušenie VZN. č. 53 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustila Andrea H. tým, že viedla psa v priestoroch označených piktogramom s názvom „Zákaz vstupu so psom“. K náprave stavu postačilo riešiť vec napomenutím.

Pes v zakázanom priestore – VZN č. 53

Dňa 28. 06. 2009 o 20:00 zistila hliadka MsP vo vnútrobloku na Ul. Š. Furdeka porušenie VZN. č. 53 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustila Helena L. tým, že viedla psa v priestoroch označených piktogramom „Zákaz vstupu so psom“. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Pes v zakázanom priestore – VZN č. 53

Dňa 28. 06. 2009 o 20:05 zistila hliadka MsP vo vnútrobloku na Ul. Š. Furdeka porušenie VZN. č. 53 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustila Mária F. tým, že viedla psa v priestoroch označených piktogramom „Zákaz vstupu so psom“. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Rušenie nočného kľudu

Dňa 28. 06. 2009 o 23:50 na Ul. M. R. Štefánika zistila hliadka MsP rušenie nočného kľudu, ktorého sa dopustil Ján K. tým, že hlasno vykrikoval. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva psími exkrementmi

Dňa 29. 06. 2009 o 07:40 zistila hliadka MsP na Ul. Dúbravca znečistenie verejného priestranstva, ktorého sa dopustil Miloslav P. tým, že z verejného priestranstva neodstránil exkrementy po psovi, ktorého viedol. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 29. 06. 2009 o 08:30 zistila hliadka MsP na Ul. Záborského porušenie zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustil Vlastimil T. tým, že u ním vedeného psa nepreukázal jeho totožnosť evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Pes bez evidenčnej známky

Dňa 29. 06. 2009 o 18:15 zistila hliadka MsP na Ul. Volgogradskej porušenie zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorého sa dopustila Soňa K. tým, že u ňou vedeného psa nepreukázala jeho totožnosť evidenčnou známkou. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.

Znečistenie verejného priestranstva

Dňa 29. 06. 2009 o 20:16 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. Moskovskej močí mladík pri lavičke. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 20:21, zistila, že znečistenia verejného priestranstva sa dopustil Róbert K. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.

Požívanie alkoholického nápoja v parku

Dňa 30. 06. 2009 o 17:40 zistila Hliadka MsP v parku na Ul. P. O. Hviezdoslava porušenie VZN č. 53 o verejnom poriadku, ktorého sa dopustili Richard N. a Dominik H. tým, že požívali alkoholický nápoj v uvedenom parku. Za spáchanie priestupku bola menovaným udelená pokuta v blokovom konaní.
  SÚVISIACE STRÁNKY
· martin.sk
· doprava.martin.sk
· zoznam.martin.sk
· zabezpečovanie bývania
· tikmartin.sk

  NAPÍŠTE NÁM   
· ohlasovanie porúch
· žiadosti o informácie
· schránka dôvery
· návštevná kniha
· diskusie

  SLUŽBY OBČANOM
· novinky na e-mail
· uznesenia
· VZN

  ANKETA
Vyhovuje Vám počet policajtov v meste?
» áno «
3796 hlasov 39%
» nie «
3341 hlasov 34%
» neviem «
2665 hlasov 27%

  WEBMASTER
· mapa stránky
· o stránkach
· štruktúra stránky
· kontakt


(c) Mesto MARTIN 2006

datacom - logo