policia.martin.sk
29. február 2024- OZNAMY MONITORING TLAČOVÉ SPRÁVY AKTUALITY AKCIE MsP

  VYHĽADÁVANIE
 

  HLAVNÉ MENU
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 o mestskej polícii

 organizačný poriadok

 organizačná štruktúra

 správa o činnosti

 kontakty

 mapa mestaPREVENCIA

 kamarát AX

 štvorlístok

 seniori

 modrý semaforFOTOGALÉRIA

NÁVŠTEVNÁ KNIHA


DOPRAVA.MARTIN.SK

ZOZNAM.MARTIN.SK


  MAPA MESTA
mapový portál mesta Martin

mapa mesta
Výpis zo situačnej správy od 07. 03. 2014 do 13. 03. 2014
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 15.03.2014, Martin
Dňa 13. 03. 2014 o 16:17 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v pivárni NOVANSKÝ na Ul. A. Kmeťa prišla neznáma osoba, ktorá fyzicky napadla zákazníka. Hliadky MsP, ktoré sa dostavili na miesto o 16:23, zistili, že J. D. udrel rukou do tváre R. I., čím mu spôsobil drobné ublíženie na zdraví. Poškodený uviedol, že nepotrebuje lekárske ošetrenie. Za spáchanie priestupku bola J. D. uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie · aktuality: aktuálne (301) · archív (283)


Výpis zo situačnej správy od 28. 02. 2014 do 06. 03. 2014
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 09.03.2014, Martin
Neodstránenie psích výkalov z verejného priestranstva Dňa 02. 03. 2014 o 12:47 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že pri SM TESCO na Ul. N. Hejnej videla neznámu osobu, ktorá neodstránila výkaly, ktorými jej pes znečistil verejné priestranstvo. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 12:52, sa skontaktovala s oznamovateľkou, ktorá označila podozrivú osobu. Šetrením bolo zistené, že porušenia zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, sa dopustila Ľ. M. tým, že neodstránila výkaly po psovi, ktorého viedla. Za spáchanie priestupku bola menovanej uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie · aktuality: aktuálne (301) · archív (283)


Výpis zo situačnej správy od 21. 02. 2014 do 27. 02. 2014
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 01.03.2014, Martin
Dňa 21. 02. 2014 o 16:24 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v SM BILLA na Nám. SNP majú zadržaného páchateľa krádeže tovaru. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 16:29, zistila, že krádeže tovaru (doložením si banánov po odvážení) v hodnote 0,26 € sa dopustil J. Ť. Ďalším šetrením bolo zistené, že menovaný bol za posledných 12 mesiacov za krádež riešený, čím vzniklo podozrenie zo spáchania trestného činu. Na miesto bola privolaná hliadka PZ, ktorá podnet prevzala.
...pokračovanie · aktuality: aktuálne (301) · archív (283)


Výpis zo situačnej správy od 14. 02. 2014 do 20. 02. 2014
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 24.02.2014, Martin
Dňa 19. 02. 2014 o 01:00 zistila hliadka MsP na Ul. Záborského porušenie zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov, ktorého sa dopustil R. M. tým, že umožnil požívanie alkoholu mladistvému E. M., u ktorého bolo dychovou skúškou zistené 0,84 mg/l alkoholu v dychu. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní. V zmysle právnych predpisov bude porušenie zákazu požitia alkoholického nápoja alebo inej návykovej látky osobou mladšou ako 18 rokov oznámené obci, kde má mladistvý trvalý pobyt.
...pokračovanie · aktuality: aktuálne (301) · archív (283)


Výpis zo situačnej správy od 07. 02. 2014 do 13. 02. 2014
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 16.02.2014, Martin
Dňa 11. 02. 2014 o 18:11 bolo prostredníctvom MKS zistené fajčenie pod prístreškom pri vchode do ZŠ na Ul. J. V. Dolinského. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 18:25, zistila porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil M. M. tým, že fajčil pri vchode do uvedenej školy. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená pokuta v blokovom konaní.
...pokračovanie · aktuality: aktuálne (301) · archív (283)


Výpis zo situačnej správy od 31. 01. 2014 do 06. 02. 2014
Adrián ANTOŠ, zástupca náčelníka pre vnútorné činnosti (antos@martin.sk, 043/4111159), 09.02.2014, Martin
Dňa 02. 02. 2014 o 15:40 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Ul. Tomášikovej vodič dodávky si tu umýva svoje vozidlo. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 15:44, zistila, že P. C. na verejnom priestranstve umýval saponátom motorové vozidlo na mieste, z ktorého by uniknuté pohonné látky mohli vniknúť do povrchových vôd alebo do podzemných vôd, čím sa dopustil priestupku podľa zákona č. 364/2004 o vodách. Menovaný odmietol prejednať priestupok na mieste. Priestupok objasňuje Priestupkový referát MsP.
...pokračovanie · aktuality: aktuálne (301) · archív (283)
  SÚVISIACE STRÁNKY
· martin.sk
· doprava.martin.sk
· zoznam.martin.sk
· zabezpečovanie bývania
· tikmartin.sk

  NAPÍŠTE NÁM   
· ohlasovanie porúch
· žiadosti o informácie
· schránka dôvery
· návštevná kniha
· diskusie

  SLUŽBY OBČANOM
· novinky na e-mail
· uznesenia
· VZN

  ANKETA
Vyhovuje Vám počet policajtov v meste?
áno
4864 hlasov 38%
nie
4290 hlasov 33%
neviem
3695 hlasov 29%

  WEBMASTER
· mapa stránky
· o stránkach
· štruktúra stránky
· kontakt


(c) Mesto MARTIN 2006

datacom - logo